Oznamy

Vianočný školský jarmok

Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je vianočný jarmok, ktorý na našej škole nechýbal ani tento rok. V krásne zasneženom prostredí areálu školy žiaci prezentovali svoje výrobky, vianočné dekorácie a ozdoby.

Tvorivé dielne s hlinou

V spolupráci s občianskym združením ANNOGALLERY sme pre žiakov pripravili keramické tvorivé dielne pod názvom „Tvorivé dielne s hlinou“.

Otvorenie školského roka 2022/23

Pri nástupe do školy je potrebné predložiť vyplnené a podpísané tlačivo „Písomné vyhlásenia o bezpríznakovosti“, ktoré si môžete stiahnuť TU:
Odporúčame si preventívne urobiť domáci antigénový samotest.

Hokejbalový turnaj

Deň pred veľkonočnými prázdninami sa uskutočnil 1. ročník hokejbalového turnaja o Putovný pohár riaditeľky školy. Finálový zápas sa odohral za účasti dvoch družstiev v príjemnom slnečnom počasí. Zápas sa hral na 2×20 minút a skončil výsledkom 17:8.
Blahoželáme víťaznému tímu v zložení Martin Beler, Dominik Dučák, Ján Mišalko, Ondrej Mišalko a Martin Peklanský.

Veľká noc v našej škole

Počas týždňa veľkonočných sviatkov si žiaci všetkých učebných odborov na škole vyskúšali zdobenie medových veľkonočných vajíčok a medových zajačikov,  symbolov Veľkej noci.

Príliš vzácny odpad …

… šetrím svoj mobil a čas. Takto znela výzva kampane Zatoč s odpadom EWOBOX-u na mesiac február, do ktorej sa zapojil žiak našej školy Richard Kandrik.

Humanitárna pomoc v obci Ubľa

Aktuálna situácia v pohraničných oblastiach s Ukrajinou nás nenechala ľahostajnými a rozhodli sme sa pomôcť.

Vianočné zdobenie medovníčkov

Predvianočný čas si žiaci našej školy spríjemnili typickou vianočnou tradíciou – zdobením vianočných medovníčkov.

Vianočný stolnotenisový turnaj

Pred Vianocami usporiadala naša škola  1. ročník stolnotenisového turnaja, o ktorý bol veľký záujem a prihlásilo sa celkovo 20 chlapcov a 5 dievčat.

Kritéria prijímacích skúšok v šk.r. 2022/2023

Do prvého ročníka trojročných učebných odborov vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania budú uchádzači v stanovenom počte prijatí …

Denníček 2020/2021

Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad

Oznámenie o záverečnej klasifikácii v období mimoriadneho prerušenia vyučovania

Riaditeľstvo OUI v Poprade oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že na základe návrhov všetkých vyučujúcich a následne po prerokovaní pedagogickou radou budú všetky predmety v rámci záverečného hodnotenia klasifikované známkou, okrem predmetov…

Oznam

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30.marca do odvolania. Štúdium bude prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcimi jednotlivých predmetov. Materiál k záverečným skúškam pre žiakov tretích ročníkov…

Vianočná akadémia

Vianočné tradície sú v našej škole už pravidelne prezentované výzdobou školy a vianočnou akadémiou na ktorej sa prezentujú hlavne žiaci so svojim programom. Súčasťou predvianočnej atmosféry je aj výroba a zdobenie perníkov.

Valentín, deň zaľúbených

V škole sa pravidelne koná relácia k sviatku Valentína. Po jej ukončení sa slávnostne odovzdávajú zelené stužky tretiakom.

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí každoročne prispieva k propagácii školy, informuje žiakov základných škôl i potencionálnych zamestnávateľov o podmienkach školy a jednotlivých učebných odboroch.

Karneval

Veľa školských aktivít vylepšuje svoju úroveň. Jednou z tradičných je aj školský karneval, ktorý rokmi získal rozmer veľkoleposti.

Školská relácia – Deň učiteľov

Pri príležitosti Dňa učiteľov žiaci žurnalistického krúžku pripravujú každoročne školskú rozhlasovú reláciu.