Oznamy

Krásny úspech

Tentokrát v celoštátnej súťaži odborných vedomostí a praktických zručností žiakov OU v Žiline.

Deň otvorených dverí

17. apríla 2024 sa brána našej školy otvorila počas DŇA OTVORENÝCH DVERÍ širokej verejnosti, ale najmä žiakom ŠZŠ a ich rodičom.

Úspech našich žiačok v celoštátnej súťaži

V celoštátnej súťaži odborných vedomostí a praktických zručností žiakov OU SR v učebnom odbore: Služby a domáce práce naše žiačky Adelka a Veronika získali krásne 1. miesto.

2. Študentský ples

OUI Poprad pozýva žiakov školy na 2. Študentský ples dňa 13. februára 2024.

Anjel Vianoc

V tomto predvianočnom čase Tatranská galéria v Poprade vyhlásila už 18.ročnik celoslovenskej výtvarnej súťaže Anjel Vianoc. Získali sme krásne 3.miesto.

Vianočný jarmok

Dňa 6.12.2023 celým areálom školy sa niesla predvianočná atmosféra. Pre žiakov, rodičov a priateľov školy sme pripravili 2. ročník Vianočného jarmoku.

Týždeň boja proti drogám

Každoročne je tretí novembrový týždeň na našej škole zameraný na boj proti drogám. Pre žiakov sú pripravené viaceré zaujímavé aktivity, prednášky a kvízy.

Medovníčky pre dôchodcov

Október je charakterizovaný ako mesiac úcty k starším. V živote človeka sú okamihy, keď si uvedomujeme, čo znamenajú roky i jeseň života. Pre dôchodcov v DSS Poprad naši žiaci v odbore cukrárska výroba pripravili chutné medovníčky, ktoré im osobne odovzdali.

Cechovačka prvákov

V piatok 27.10. sa na našej škole konala už tradičná cechovačka nových prvákov. Pre prvákov boli pripravené zaujímavé úlohy, v ktorých si preverili ich šikovnosť, vytrvalosť a sústredenosť. Nasledovalo prijatie do cechu našimi tretiakmi.

Deň otvorených dverí

Brána školy je otvorená počas celého školského roka. Slávnostne, ale aj výnimočne sa otvára len počas dní, ktoré sa od ostatných odlišujú svojím obsahom. Bolo tomu tak aj počas DŇA OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa na našej škole uskutočnil 25. a 26. 4. 2023.Radi Vás privítame v našej škole počas dní otvorených dverí 25. a 26.4.2023.

GLOBAL MONEY WEEK 2023: týždeň finančnej gramotnosti v našej škole

V týždni od 20. do 26. marca 2023 sme v rámci kampane GMW pripravili pre žiakov zaujímavé vzdelávacie aktivity pod názvom Mapujem svoju finančnú budúcnosť.

Beseda s Mgr. F. Majerským

Žiaci učebného odboru – opatrovateľská starostlivosť sa zúčastnili besedy spojenej s inštruktážou s prezidentom Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov Mgr. Františkom Majerským.

1. študentský ples

Fašiangové obdobie sme zavŕšili 1. Študentským plesom. Žiaci boli plní očakávaní. Do prípravy boli zapojené jednotlivé odbory

Vianočný školský jarmok

Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je vianočný jarmok, ktorý na našej škole nechýbal ani tento rok. V krásne zasneženom prostredí areálu školy žiaci prezentovali svoje výrobky, vianočné dekorácie a ozdoby.

Tvorivé dielne s hlinou

V spolupráci s občianskym združením ANNOGALLERY sme pre žiakov pripravili keramické tvorivé dielne pod názvom „Tvorivé dielne s hlinou“.

Otvorenie školského roka 2022/23

Pri nástupe do školy je potrebné predložiť vyplnené a podpísané tlačivo „Písomné vyhlásenia o bezpríznakovosti“, ktoré si môžete stiahnuť TU:
Odporúčame si preventívne urobiť domáci antigénový samotest.

Hokejbalový turnaj

Deň pred veľkonočnými prázdninami sa uskutočnil 1. ročník hokejbalového turnaja o Putovný pohár riaditeľky školy. Finálový zápas sa odohral za účasti dvoch družstiev v príjemnom slnečnom počasí. Zápas sa hral na 2×20 minút a skončil výsledkom 17:8.
Blahoželáme víťaznému tímu v zložení Martin Beler, Dominik Dučák, Ján Mišalko, Ondrej Mišalko a Martin Peklanský.

Veľká noc v našej škole

Počas týždňa veľkonočných sviatkov si žiaci všetkých učebných odborov na škole vyskúšali zdobenie medových veľkonočných vajíčok a medových zajačikov,  symbolov Veľkej noci.

Príliš vzácny odpad …

… šetrím svoj mobil a čas. Takto znela výzva kampane Zatoč s odpadom EWOBOX-u na mesiac február, do ktorej sa zapojil žiak našej školy Richard Kandrik.

Humanitárna pomoc v obci Ubľa

Aktuálna situácia v pohraničných oblastiach s Ukrajinou nás nenechala ľahostajnými a rozhodli sme sa pomôcť.

Vianočné zdobenie medovníčkov

Predvianočný čas si žiaci našej školy spríjemnili typickou vianočnou tradíciou – zdobením vianočných medovníčkov.

Vianočný stolnotenisový turnaj

Pred Vianocami usporiadala naša škola  1. ročník stolnotenisového turnaja, o ktorý bol veľký záujem a prihlásilo sa celkovo 20 chlapcov a 5 dievčat.

Kritéria prijímacích skúšok v šk.r. 2022/2023

Do prvého ročníka trojročných učebných odborov vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania budú uchádzači v stanovenom počte prijatí …

Denníček 2020/2021

Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad

Oznámenie o záverečnej klasifikácii v období mimoriadneho prerušenia vyučovania

Riaditeľstvo OUI v Poprade oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že na základe návrhov všetkých vyučujúcich a následne po prerokovaní pedagogickou radou budú všetky predmety v rámci záverečného hodnotenia klasifikované známkou, okrem predmetov…

Oznam

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30.marca do odvolania. Štúdium bude prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcimi jednotlivých predmetov. Materiál k záverečným skúškam pre žiakov tretích ročníkov…

Vianočná akadémia

Vianočné tradície sú v našej škole už pravidelne prezentované výzdobou školy a vianočnou akadémiou na ktorej sa prezentujú hlavne žiaci so svojim programom. Súčasťou predvianočnej atmosféry je aj výroba a zdobenie perníkov.

Valentín, deň zaľúbených

V škole sa pravidelne koná relácia k sviatku Valentína. Po jej ukončení sa slávnostne odovzdávajú zelené stužky tretiakom.

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí každoročne prispieva k propagácii školy, informuje žiakov základných škôl i potencionálnych zamestnávateľov o podmienkach školy a jednotlivých učebných odboroch.

Karneval

Veľa školských aktivít vylepšuje svoju úroveň. Jednou z tradičných je aj školský karneval, ktorý rokmi získal rozmer veľkoleposti.

Školská relácia – Deň učiteľov

Pri príležitosti Dňa učiteľov žiaci žurnalistického krúžku pripravujú každoročne školskú rozhlasovú reláciu.