Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

Brána školy je otvorená počas celého školského roka. Slávnostne, ale aj výnimočne sa otvára len počas dní, ktoré sa od ostatných odlišujú svojím obsahom. Bolo tomu tak aj počas DŇA OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa na našej škole uskutočnil 25. a 26. 4. 2023. Pozvanie bolo adresované širokej verejnosti, ale najmä žiakom ŠZŠ a ich rodičom. Návštevníci si počas týchto dní mohli pozrieť priestory a vybavenie školy, priebeh výučby žiakov i organizáciu odborného výcviku. Naši žiaci sa prezentovali svojimi výrobkami a pre budúcich spolužiakov pripravili malé pohostenie a milé darčeky. Ďakujeme všetkým, ktorí nás navštívili.