Najnovšie oznamy

Ponuka záujmových útvarov v šk. roku 2021/22

Žurnalistický, Kultúrne tradície cukrárstva, Mládežnícky parlament, Slovenská ľudová kuchyňa, Šport pre všetkých, Tvorivo – odborná činnosť, Tvorivé šitie, Kreatívne záhradníčenie

Denníček 2020/2021

Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad

Oznámenie o záverečnej klasifikácii v období mimoriadneho prerušenia vyučovania

Riaditeľstvo OUI v Poprade oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že na základe návrhov všetkých vyučujúcich a následne po prerokovaní pedagogickou radou budú všetky predmety v rámci záverečného hodnotenia klasifikované známkou, okrem predmetov…

Oznam

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30.marca do odvolania. Štúdium bude prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcimi jednotlivých predmetov. Materiál k záverečným skúškam pre žiakov tretích ročníkov…

Vianočná akadémia

Vianočné tradície sú v našej škole už pravidelne prezentované výzdobou školy a vianočnou akadémiou na ktorej sa prezentujú hlavne žiaci so svojim programom. Súčasťou predvianočnej atmosféry je aj výroba a zdobenie perníkov.