Faktúry, objednávky 2014

Faktúry

Faktúry si môžete stiahnut tu: [adresár faktúr 2014]
Popis faktúr, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 číslo faktúry[číslo súboru] Dátum prijatia suma v EUR Predmet/dodávky dodávateľ
1-2014 07.01.2014 51,47 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
2-2014 08.01.2014 18,59 Potraviny MPC CESSI Spišská Nová Ves
3-2014 08.01.2014 12,37 Potraviny MPC CESSI Spišská Nová Ves
4-2014 08.01.2014 95,00 Čistenie kanalizácie Jozef Danko, ml. Poprad
5-2014 08.01.2014 208,27 Potraviny Diamon Poprad
6-2014 08.01.2014 46,96 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
7-2014 09.01.2014 39,32 Aktualizácia a servis propgramu SOFT-GL Košice
8-2014 09.01.2014 97,05 Telefón – Orange Orange Bratislava
9-2014 10.01.2014 46,54 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
10-2014 10.01.2014 3548,50 Tepelná energia Dalkia Poprad
11-2014 10.01.2014 116,12 Teplá úžitková voda Dalkia Poprad
12-2014 10.01.2014 40,00 Seminár NÚ CŽV Košice
13-2014 13.01.2014 78,16 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
14-2014 14.01.2014 106,01 Potraviny COOP Jednota Poprad
15-2014 15.01.2014 6,28 Potraviny MPC CESSI Spišská Nová Ves
16-2014 17.01.2014 15,01 Telefón – T – mobile Slovak Telekom Bratislava
17-2014 17.01.2014 40,68 Potraviny Tatr. mliekáreň Kežmarok
18-2014 22.01.2014 621,25 Elektrická energia VSE Košice
19-2014 22.01.2014 14,21 Fin. spravodajca 2013 Poradca podnikateľa Žilina
20-2014 22.01.2014 53,06 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
21-2014 22.01.2014 16,91 Potraviny  MPC Cessi Spišská Nová Ves
22-2014 22.01.2014 67,80 Toal., papier, mydlo, uteráky ILLE Papier – Service Skalica
23-2014 22.01.2014 228,91 Potraviny Diamon Poprad
24-2014 22.01.2014 14,50 Potraviny Diamon Poprad
25-2014 27.01.2014 880,54 Voda, stočné, zrážková voda PVPS Poprad
26-2014 27.01.2014 26,64 Potraviny Tatr. mliekáreň Kežmarok
27-2014 28.01.2014 364,82 Potraviny Sintra Poprad
28-2014 28.01.2014 65,15 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
29-2014 31.01.2014 1462,00 Elektrická energia VSE Košice
30-2014 04.02.2014 20,00 Seminár – skúška NÚ CŽV Košice
31-2014 05.02.2014 43,88 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
32-2014 05.02.2014 23,06 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
33-2014 06.02.2014 48,96 Potraviny Tatr. mliekáreň Kežmarok
34-2014 06.02.2014 114,89 Teplá úžitková voda Dalkia Poprad
35-2014 06.02.2014 3622,15 Tepelná energia Dalkia Poprad
36-2014 07.02.2014 117,24 PHM + diaľn. známka Slovnaft Bratislava
37-2014 07.02.2014 70,03 PHM Slovnaft Bratislava
38-2014 07.02.2014 50,38 Telefón – pevná linkq + internet Slovak Telekom Bratislava
39-2014 10.02.2014 61,60 Telefón – Orange Orange Bratislava
40-2014 10.02.2014 47,80 Technik PO a BTS Livonec Poprad
41-2014 10.02.2014 30,19 Pranie prádla NZZ Poliklinika Alexandra Kežmarok
42-2014 12.02.2014 159,99 Potraviny Diamon Poprad
43-2014 12.02.2014 11,60 Potraviny Diamon Poprad
44-2014 13.02.2014 115,14 Potraviny COOP Jednota Poprad
45-2014 13.02.2014 57,37 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
46-2014 13.02.2014 110,70 Projekt ŠF EÚ – Občerswtvenie Sintra Poprad
47-2014 13.02.2014 553,30 Projekt ŠF EÚ – Kanceárske a školice potreby K-P Plus Poprad
48-2014 13.02.2014 166,56 Projekt ŠF EÚ – poistné Kooperatíva Bratislava
49-2014 13.02.2014 11,88 Potraviny DC Nordia Poprad
50-2014 13.02.2014 217,00 Potraviny DC Nodria Poprad
51-2014 17.02.2014 4 095,00 Projekt ŠF EÚ – Pracovné elektrické zariadenia a prístroje Azor Poprad
52-2014 17.02.2014  139,79 Káble a adaptéry k IKT K_CORP Spišská Nová Ves
53-2014 17.02.2014 1,00 Multifunkčné zariadenie K_CORP Spišská Nová Ves
54-2014 18.02.2014 34,56 Potraviny Tatr. mliekáreň Kežmarok
55-2014 19.02.2014 11,78 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
56-2014 20.02.2014 569,25 Poplatok za komunálny odpad Mesto Poprad
57-2014 20.02.2014 68,99 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
58-2014 20.02.2014 3909,06 Projekt ŠF EÚ – Kancelárske a školiace potreby a materiál KP Plus Poprad
59-2014 24.02.2014 18,37 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
60-2014 25.02.2014 33,47 Potraviny DC Nordia Poprad
61-2014 26.02.2014 3,16 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
62-2014 04.03.2014 2145,00 Projekt ŠF EÚ – Odborné konzultácie Akadémia vzdelávanie Tatry Liptovský Mikuláš
63-2014 05.03.2014 47,80 Technik PO a BTS Livonec Bratislava
64-2014 07.03.2014 63,63 PHM- nafta Slovnaft Bratislava
65-2014 07.03.2014 80,75 Projekt ŠF EÚ – Občerstvenie Utópia Poprad
66-2014 10.03.201 54,70 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
67-2014 10.03.2014 40,00 Doprava tovaru Marek Zmok Kravany
68-2014 10.03.2014 165,08 Potraviny Diamon Poprad
69-2014 10.03.2014 13,75 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
70-2014 10.03.2014 18,19 Čistenie prádla NZZ Alexandra Kežmarok
71-2014 10.03.2014 1629,56 Tepelná energia – doúčtovanie r. 2013 Dalkia Poprad
72-2014 10.03.2014 44,33 Teplá úžitková voda – doúčtovanie r. 2013 Dalkia Poprad
73-2014 10.03.2014 3056,40 Tepelná energia Dalkia Poprad
74-2014 10.03.2014 105,44 Teplá úžitková voda Dalkia Poprad
75-2014 10.03.2014 62,95 Potraviny COOP Jednota Poprad
76-2014 10.03.2014 38,99 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
77-2014 10.03.2014 72,48 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
78-2014 10.03.2014 440,00 Projekt ŠF EÚ – Finančný manažér NO Centrum kontinuálneho vzdelávania Bratislava
79-2014 11.03.2014 61,60 Telefón – Orange Orange Bratislava
80-2014 12.03.2014 5,58 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
81-2014 12.03.2014 209,48 Potraviny Sintra Poprad
82-2014 12.03.2014 227,50 Projekt ŠF EÚ – Oponentské posudky Akadémia vzdelávania Tatry Liptovský Mikuláš
83-2014 17.03.2014 223,02 Upgrade programov Ives Košice
84-2014 17.03.2014 40,00 Seminár – Zákon o VO NÚ CŽV Košice
85-2014 17.03.2014 104,96 Potraviny DC Nordia Poprad
86-2014 17.03.2014 75,71 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
87-2014 19.03.2014 67,80 Toal. papier, mydlo, uteráky ILLE – papier service Skalica
88-2014 20.03.2014 100,00 Členský príspevok ZOUS Tornaľa
89-2014 24.03.2014 195,24 Keramická tabuľa + fixy + stierky Školex Bratislava
90-2014 25.03.2014 23,72 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
91-2014 25.03.2014 162,94 Potraviny Diamon Poprad
92-2014 25.03.2014 89,48 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
93-2014 27.03.2014 57,17 Potraviny Tatr. mliekáreň Kežmarok
94-2014 27.03.2014 1972,00 Projekt ŠF EÚ – vzdelávanie pedagógov NO CKV Bratislava
95-2014 02.04.2014 28,69 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
96-2014 02.04.2014 68,48 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
97-2014 02.04.2014 23,04 Kancelárske potreby KP Plus Poprad
98-2014 03.04.2014 40,39 Potraviny Tatr. mliekáreň Kežmarok
99-2014 04.04.2014 57,36 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
100-2014 07.04.2014 52,93 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
101-2014 08.04.2014 2 765,51 Tepelná energia Dalkia Poprad
102-2014 08.04.2014 112,24 Teplá úžitková voda Dalkia Poprad
103-2014 08.04.2014 47,80 Technik PO a BTS Livonec Poprad
104-2014 08.04.2014 60,19 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
105-2014 08.04.2014 161,47 Potraviny Diamon Poprad
106-2014 08.04.2014 16,50 Potraviny Diamon Poprad
107-2014 09.04.2014 79,83 Potraviny COOP Jednota Poprad
108-2014 10.04.2014 61,60 Telefón – Orange Orange Bratislava
109-2014 11.04.2014 26,66 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
110-2014 14.04.2014 409,00 Občerstvenie Sv. Juraj Poprad
111-2014 15.04.2014 76,61 Potraviny Tatr. mliekáreň Kežmarok
112-2014 15.04.2014 2966,00 Projekt ŠF EÚ – grafické spracovanie a tlač Manira Poprad
113-2014  22.04.2014  27,78  Projekt ŠF EÚ – občerstvenie Sintra Poprad
114-2014 23.04.2014 53,20 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
115-2014 24.04.2014 72,54 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
116-2014 25.04.2014 316,01 Projekt ŠF EÚ – učebné pomôcky Miroslav Lešňovský Harichovce
 117-2014 25.04.2014 35,51 Oprava kosačky Agrospiš Smižany
118-2014 25.04.2014 866,96 Vodné a stočné PVPS Poprad
119-2014 25.04.2014 1 000,00 Projekt ŠF EÚ – vypracovanie manuálu NO CKV Bratislava
120-2014 25.04.2014 5 948,80 Projekt ŠF EÚ – elektronické spracovanie manuálov NO CKV Bratislava
121-2014 29.04.2014 10,73 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
122-2014 29.04.2014 25,50 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
123-2014 29.04.2014 89,25 Projekt ŠF EÚ – občerstvenie Utópia Poprad
124-2014 29.04.2014 256,14 Projekt ŠF EÚ – učebné pomôcky pre kuchárov Rosler – Domáce potreby Žakovce
125-2014 05.05.2014 1 462,00 Elektrická energia VSE Košice
126-2014 05.05.2014 408,00 PC + softvér K_CORP Spišská Nová Ves
127-2014 05.05.2014 59,68 Potraviny Lujan Plus mengusovce
128-2014 05.05.2014 285,36 Potraviny Sintra Poprad
129-2014 05.05.2014 9,79 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
130-2014 05.05.2014 6,24 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
131-2014 05.05.2014 243,73 Projekt ŠF EÚ – suroviny pre kuchárov Sintra Poprad
132-2014 06.05.2014 124,70 Potraviny Diamon Poprad
133-2014 06.05.2014 47,80 Technik PO a BTS Livonec Poprad
134-2014 06.05.2014 403,72 Projekt ŠF EÚ – učebné pomôcky pre záhradníkov BauMax Poprad
135-2014 07.05.2014 4 560,00 Projekt ŠF EÚ – exkurzia Kvalita Poprad
136-2014 07.05.2014 310,19 Pomôcky pre odbor spracúvanie dreva Sezam Žilina
137-2014 07.05.2014 50,71 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
138-2014 07.05.2014 113,89 Teplá úžitková voda Dalkia Poprad
139-2014 07.05.2014 2 045,41 Tepelná energia Dalkia Poprad
140-2014 12.05.2014 61,60 Telefón Orange Orange Bratislava
141-2014 12.05.2014 24,16 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
142-2014 12.05.2014 60,00 Inzercia – telefón Mediatel Bratislava
143-2014 12.05.2014 15,48 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok
144-2014 12.05.2014 1 003,20 Projekt ŠF EÚ – finančný manažér + manažér monitoringu NO CKV Bratislava
145-2014 12.05.2014 409,73 Projekt ŠF EÚ – učebné pomôcky pre drevárov Bytox Poprad
146-2014 13.05.2014 9,06 Potraviny  MPC Cessi Spišská Nová Ves
147-2014 13.05.2014 73,62 Projekt ŠF EÚ – učebné pomôcky pre cukrárov Cora Gastro Poprad
 148-2014  14.05.2014 289,95 Projekt ŠF EÚ – učebné pomôcky pre cukrárov Peter Janoczcsyk Poprad
149-2014 14.05.2014 154,86 Potraviny COOP Jednota Poprad
150-2014 14.05.2014 32,98 Čokoládová fontána – VP krúžok cukrár Raj Holding Slovakia Stará Ľubovňa
151-2014 15.05.2014 68,28 Toal. papier, mydlo. uteráky Ille Papier- Service Skalica
152-2014 15.05.2014 51,82 Projekt ŠF EÚ – učebné pomôcky pre cukrárov Rosler Žakovce
153-2014 19.05.2014 19,16 Projekt ŠF EÚ – kancelárske potreby KP Plus Kežmarok
154-2014 20.05.2014 101,51 Potraviny DC Nordia Poprad – Matejovce
155-2014 20.05.2014 49,13 Potraviny DC Nordia Poprad – Matejovce
156-2014 20.05.2014 71,88 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
157-2014 20.05.2014 150,52 Potraviny Diamon Poprad
158-2014 20.05.2014 15,32 Potraviny Diamon Poprad
159-2014 20.05.2014 49,57 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
160-2014 20.05.2014 401,04 Projekt ŠF EÚ – učebné pomôcky pre odbor Príprava jedál Rosler Poprad
161-2014 20.05.2014 3 639,52 Projekt ŠF EÚ – odborná exkurzia Kvalita Poprad
162-2014 20.05.2014 2 898,00 Projekt ŠF EÚ – vypracovanie manuálu finančnej gramotnosti NO CKV Bratislava
163-2014 21.05.2014 102,34 Projekt ŠF EÚ – suroviny pre cukrárov Sintra Poprad
164-2014 21.05.2014 99,84 Projekt ŠF EÚ – suroviny pre kuchárov  Sintra Poprad
165-2014 21.05.2014 1 500,00 Poznávací zájazd Kvalita Poprad
166-2014 23.05.2014 2 048,00 Projekt ŠF EÚ – vzdelávanie pedagógov NO CKV Bratislava
167-2014 27.05.2014 232,08 Projekt ŠF EÚ – učebné pomôcky pre odbor služby a dom. práce Milan Barger Gerlachov
168-2014 27.05.2014 56,44 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
169-2014 27.05.2014 56,74 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
170-2014 27.05.2014 22,61 Projekt ŠF EÚ – učebné pomôcky pre odbor oprava poľn. strojov Jadimex Poprad
171-2014 27.05.2014 3 559,01 Projekt ŠF EÚ – odborná exkurzia Kvalita Poprad
172-2014 28.05.2014 53,40 VP – športový krúžok Unijunior šport Poprad
173-2014 29.05.2014 15,91 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
174-2014 03.06.2014 422,40 Projekt ŠF EÚ – odborná činnosť vo verejnom obstarávaní Ladislav Bús Tomášikovo
175-2014 03.06.2014 55,62 Matariál na odborný výcvik Štrkopiesky Batizovce
176-2014 03.06.2014 56,74 Predplatné na r. 2015 Poradca podnikateľa Žilina
177-2014 03.06.2014 144,53 Čistenie kanalizácie PVPS Poprad
178-2014 03.06.2014 336,00 Nábytok – sedačka Marline Bratislava
179-2014 03.06.2014 145,39 Potraviny Diamon Poprad
180-2014 03.06.2014 66,17 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
181-2014 03.06.2014 697,39 Projekt ŠF EÚ – učebné pomôcky pre odbor opravár poľn. strojov Bytox Poprad
182-2014 04.06.2014 47,80 Technik PO a BTS Livonec Poprad
183-2014 05.06.2014 100,12 Potraviny COOP Jednota Poprad
184-2014 05.06.2014 50,26 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
185-2014 05.06.2014 1 596,46 Tepelná energia Dalkia Poprad
186-2014 05.06.2014 120,95 Teplá úžitková voda Dalkia Poprad
187-2014 09.06.2014 49,93 Telefón + internrt Slovak Telekom Bratislava
188-2014 09.06.2014 14,23 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
189-2014 09.06.2014 13,68 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
190-2014 09.06.2014 1 000,00 Projekt ŠF EÚ – Realizácia spoločného programu školy a zamestnávateľa NO CKV Bratislava
191-2014 09.06.2014 35 823,46 Oprava strechy Format PM Bardejov
192-2014 10.06.2014 8,45 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok
193-2014 10.06.2014 61,60 Telefón – Orange Orange Bratislava
194-2014 10.06.2014 57,86 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
195-2014 16.06.2014 46,30 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
196-2014 16.06.2014 79,73 Potraviny Diamon Poprad
197-2014 16.06.2014 12,11 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
198-2014 16.06.2014 37,20 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
199-2014 17.06.2014 33,24 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
Dobropis 1 23.06.2014 -33,80 k FA 120/2014 NO CKV Bratislava
200-2014 24.06.2014 30,17 Potraviny Lujan Plus mengusovce
201-2014 24.06.2014 19,50 VP – žurnalist. krúžok K_Corp Spišská Nová ves
202-2014 26.06.2014 66,00 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
203-2014 01.07.2014 8,71 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová ves
204-2014 01.07.2014 37,85 Kancelárske potreby KP Plus Kežmarok
205-2014 01.07.2014 33,38 Potraviny DC Nordia Poprad
206-2014 01.07.2014 118,92 Školské tlačivá ŠEVT Banská Bystrica
207-2014 01.07.2014 40,18 Potraviny Tatr. mliekáreň Kežmarok
208-2014 03.07.2014 47,80 Technik PO a BTS Livonec Poprad
209-2014 04.07.2014 47,06 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
210-2014 07.07.2014 48,53 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
211-2014 07.07.2014 1100,10 Stravné lístky Le Cheque Dejeuner Bratislava
212-2014 07.07.2014 899,00 Projekt ŠF EÚ – oscilačná pásová brúska Azor Poprad
213-2014 07.07.2014 13,01 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok
214-2014 07.07.2014 954,70 Tepelná energia Dalkia Poprad
215-2014 07.07.2014 113,30 Teplá úžitková voda Dalkia Poprad
216-2014 09.07.2014 50,86 Poistenie dig. techniky Kooperatíva Bratislava
217-2014 10.07.2014 64,49 Telefón – orange Orange Bratislava
218-2014 11.07.2014 198,40 Potraviny COOP Jednota Poprad
219-2014 11.07.2014 563,20 Projekt ŠF EÚ – finančný manažér NO CKV Bratislava
220-2014 21.07.2014 63,00 Upgrade 2015 ASC Bratislava
221-2014 29.07.2014 766,99 Stočné + zrážky PVPS Poprad
222-2014 01.08.2014 1462,00 Elektrická energia VSE Košice
223-2014 04.08.2014 47,80 Technik PO a BTS Livonec Poprad
224-2014 04.08.2014 35187,86 Oprava vnútornej kanalizácie Copastav Bardejov
225-2014 11.08.2014 101,70 Teplá úžitková voda Dalkia Poprad
226-2014 11.08.2014 30,86 Triedne knihy ŠEVT Banská Bystrica
227-2014 11.08.2014 863,96 Tepelná energia Dalkia Poprad
228-2014 11.08.2014 34,49 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok
229-2014 13.08.2014 47,76 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
230-2014 13.08.2014 61,60 Telefón – Orange Orange Bratislava
 231-2014 15.08.2014 615,00 Projekt ŠF EÚ – prezuvky Manira Poprad
 232-2014 22.08.2014 76,37 Projekt ŠF EÚ – občerstvenie Sintra Poprad
233-2014 26.08.2014 52,48 Projekt ŠF EÚ – občerstvenie BZ-Service Poprad
234-2014 26.08.2014 19,98 Finančný spravodajca 2015 Poradca podnikateľa Žilina
235-2014 26.08.2014 399,65 Potraviny Sintra Poprad
236-2014 27.08.2014 219,68 Projekt ŠF EÚ – učebné pomôcky pre odbor služby a domáce práce Jozef Brachňak Broz Hôrka
237-2014 28.08.2014 268,23 Projekt ŠF EÚ – učebné pomôcky pre odbor služby a domáce práce Milan Barger Poprad
 238-2014 02.09.2014 165,63 Projekt ŠF EÚ – poistenie majetku Kooperatíva Bratislava
 239-2014 02.09.2014 144,74 Čistiace prostriedky Tatraglobal Poprad
 240-2014  02.09.2014  71,94  Stravné lístky Le Cheque Dejeuner Bratislava
 241-2014 02.09.2014 47,80 Technik PO a BTS Livonec Poprad
242-2014 02.09.2014 47,24 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
243-2014 09.09.2014 130,86 Potraviny Diamon Poprad
244-2014 02.09.2014 15,26 Potraviny Diamon Poprad
245-2014 03.09.2014 68,28 Čistiace prostriedky Ille Skalica
246-2014 04.09.2014 46,40 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
247-2014 04.09.2014 21,00 Seminár: Pracovná zdravotná služba Medison Spišská Nová Ves
248-2014 04.09.2014 202,23 Projekt ŠF EÚ – učebné pomôcky pre odbor cukrár PhDr. Eva Kacejová Levoča
249-2014 05.09.2014 938,54 Tepelná energia Dalkia Poprad
250-2014 05.09.2014 114,46 Teplá úžitková voda Dalkia Poprad
251-2014 08.09.2014 48,84 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
 252-2014 08.09.2014 67,24 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
253-2014 08.09.2014 327,98 Postele + matrace na internát Merkury Market Poprad
254-2014 08.09.2014 10,00 Fixy Maqita Nitrianske Pravno
255-2014 08.09.2014 2 338,85 Projekt ŠF EÚ – kancelárske a školiace potreby KP Plus Poprad
256-2014 08.09.2014 218,83 Projekt ŠF EÚ – učebné pomôcky pre odbor príprava jedál Rosler – domáce potreby Žakovce
257-2014 09.09.2014 64,28 Potraviny Diamon Poprad
258-2014 10.09.2014 61,60 Telefón – Orange Orange Bratislava
259-2014 10.09.2014 42,00 Toner K_Corp Spišská Nová Ves
260-2014 16.09.2014 112,27 Potraviny Diamon Poprad
261-2014 16.09.2014 21,35 Potraviny Diamon Poprad
262-2014 16.09.2014 78,23 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
263-2014 17.09.2014 87,65 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
264-2014 18.09.2014 49,72 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
265-2014 18.09.2014 41,59 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
266-2014 18.09.2014 246,40 Projekt ŠF EÚ – finančný manažér NO CKV Bratislava
267-2014 19.09.2014 53,46 Materiál na odborný výcvik Štrkopiesky Batizovce
268-2014 22.09.2014 58,48 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
269-2014 23.09.2014 14,04 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
270-2014 24.09.2014 16,69 Potraviny Diamon Poprad
271-2014 24.09.2014 114,40 Potraviny Diamon Poprad
272-2014 26.09.2014 128,90 Potraviny DC Nordia Poprad-Matejovce
273-2014 29.09.2014 20,77 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
274-2014 29.09.2014 65,88 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
275-2014 02.10.2014 65,81 Potraviny DC Nordia Poprad
276-2014 06.10.2014 47,92 Telefón – pevná linka + internet
277-2014 06.10.2014 151,05 Potraviny Diamon Poprad
278-2014 06.10,2014 47,80 Projekt ŠF EÚ – občerstvenie Sintra Poprad
279-2014 06.10.2014 1213,03 Tepelná energia Dalkia Poprad
280-2014 06.10.2014 119,22 Teplá úžitková voda Dalkia Poprad
281-2014 06.10.2014 47,80 Technik PO a BTS Livonec Poprad
282-2014 07.10.2014 110,50 Zákonné poistenie motorového vozidla Kooperatíva Prešov
283-2014 07.10.2014 41,57 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
284-2014 07.10.2014 303,00 Potraviny Sintra Poprad
285-2014 08.10.2014 29,90 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová ves
286-2014 08.10.2014 40,00 Seminár NÚ CŽV Košice
287-2014 13.10.2014 15,76 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
288-2014 13.10.2014 109,55 Potraviny DC Nordia Poprad
289-2014 13.10.2014 118,37 Potraviny COOP Jednota Poprad
290-2014 13.10.2014 119,95 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
291-2014 13.10.2014 61,60 Telefón Orange Orange Bratislava
292-2014 14.10.2014 119,90  Projekt ŠF EÚ – občerstvenie Utopia Poprad
293-2014 15.10.2014 25,88 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
294-2014 15.10.2014 98,53 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
295-2014 17.10.2014 58,00 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
296-2014 17.10.2014 38,40 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
297-204 20.10.2014 76,55 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
298-2014 20.10.2014 123,66 Potraviny Diamon Poprad
299-2014 20.10.2014 28,63 Potraviny Diamon Poprad
300-2014 21.10.2014 27,35 Potraviny DC Nordia Poprad
301-2014 22.10.2014 31,70 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
302-2014 22.10.2014 717,85 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad
303-2014 23.10.2014 40,00 Seminár IVES Košice
304-2014 24.10.2014 44,29 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
305-2014 24.10.2014 20,89 Kancelárske potreby KP plus Poprad
306-2014 27.10.2014 48,88 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
307-2014 29.10.2014 457,60 Projekt ŠF EÚ – finančný manažér NO CKV Bratislava
308-2014 29.10.2014 51,59 Poistenie – digit. technika Kooperatíva Bratislava
309-2014 29.10.2014 67,80 Toal. papier, mydlo, uteráky ILLE Skalica
310-2014 03.11.2014 77,84 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
311-2014 04.11.2014 204,66 Potraviny Sintra Poprad
312-2014 05.11.2014 29,82 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
313-2014 05.11.2014 17,03 Potraviny MPC Spišská Nová Ves
314-2014 05.11.2014 137,27 Kontrola hasiacich prístrojov Livonec Poprad
315-2014 05.11.2014 47,80 Technik PO a BTS Livonec Poprad
316-2014 05.11.2014 1 462,00 Elektrická energia VSE Košice
317-2014 07.11.2014 48,52 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
318-2014 07.11.2014 17,03 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok
319-2014 07.11.2014 122,00 Teplá úžitková voda Dalkia Poprad
320-2014 07.11.2014 2 010,41 Tepelná energia Dalkia Poprad
321-2014 07.11.2014 39,00 Predplatné Verejná správa Poradca Žilina
322-2014 10.11.2014 61,78 Telefón Orange Orange Bratislava
323-2014 10.11.2014 147,41 Potraviny Diamon Poprad
324-2014 10.11.2014 9,72 Potraviny Diamon Poprad
325-2014 11.11.2014 40,00 Seminár NÚ CŽV Košice
326-2014 11.11.2014 60,31 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
327-2014 12.11.2014 91,02 Šálky Cora Gastro Poprad
328-2014 14.11.2014 97,18 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
330-2014 14.11.2014 108,00 Tonery K_Corp Spišská Nová Ves
331-2014 14.11.2014 38,40 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Popra
332-2014 19.11.2014 51,19 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
333-2014 20.11.2014 84,77 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
334-2014 21.11.2014 35,10 Tlakomer Euronext Chorvátsky Grob
335-2014 21.11.2014 157,00 Potraviny Diamon Poprad
336-2014 21.11.2014 10,34 Potraviny Diamon poprad
337-2014 21.11.2014 94,13 Potraviny DC Nordia Poprad
338-2014 24.11.2014 31,63 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová ves
339-2014 24.11.2014 11,52 Projekt ŠF EÚ – občerstvenie MPC Cessi Spišská Nová Ves
340-2014 24.11.2014 86,02 Projekt ŠF EÚ –  občerstvenie Sintra Poprad
341-2014 24.11.2014 932,80  Projekt ŠF EÚ – finančný manažér + manažér monitorignu NO CKV Bratislava
342-2014 25.11.2014 47,66 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
343-2014 26.11.2014 83,14 Projekt ŠF EÚ – občerstvenie BZ – Service Poprad
344-2014 26.11.2014 98,56 Kancelárske potreby KP Plus Poprad
345-2014 26.11.2014 148,86 Tonery do tlačiarní K_Corp Spišská Nová Ves
346-2014 28.11.2014 88,72 Projekt ŠF EÚ – záverečná konferencia – občerstvenie Sintra Poprad
347-2014 1.12.2014 39,00 Predplatné – Verejná správa – doplatok Poradca Žilina
348-2014 1.12.2014 42,67 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
349-2014 1.12.2014 180,37 Havarijné poistenie Kooperatíva Prešov
350-2014 3.12.2014 37,73 Poistenie PC – projekt IKT Kooperatíva Prešov
351-2014 3.12.2014 47,80 Technik PO a BTS Livonec Poprad
352-2014 3.12.2014 126,38 Potraviny Diamon Poprad
353-2014 3.12.2014 458,84 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
354-2014 3.12.2014 15,18 Potraviny LujaN Plus Mengusovce
355-2014 3.12.2014 17,77 Potraviny MPC CESSI Spisšká Nová Ves
356-2014 3.12.2014 40,00 Seminár NÚ CŽV Košice
357-2014 3.12.2014 120,79 Projekt ŠF EÚ – záverečná konferenica – reklamné predmety  Manira Poprad
 358-2014  4.12.2014  758,15 Čistiace prostriedky Tatraglobal Poprad
359-2014 4.12.2014 596,40 Osobný počítač  K_Corp Spišská Nová Ves
360-2014 5.12.2014 71,71 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
361-2014 5.12.2014 2601,14 Tepelná energia Dalkia Poprad
362-2014 5.12.2014 118,21 Teplá úžitková voda Dalkia Poprad
363-2014 8.12.2014  32,72 Materiál na krúžky Miroslav Lešňovský Harichovce
364-2014 8.12.2014 47,60 Telefón + internet Slovak Telekom Bratislava
365-2014 8.12.2014 598,40 Projekt ŠF EÚ – finančný manažér a manažér monitoringu NO CKV Bratislava
366-2014 9.12.2014 70,56 Potraviny COOP Jednota Poprad
367-2014 9.12.2014 52,27 Externý disk k PC K_CORP Spišská Nová Ves
368-2014 9.12.2014 683,64 Dataprojekto + držiak K_COPR Spišská Nová Ves
 369-2014 10.12.2014 61,60 Telefón Orange Orange Bratislava
370-2014 10.12.2014 2133,00 Projekt ŠF EÚ – pracovné zošity a príručky Manira Poprad
371-2014 10.12.2014 13,61 Reklamné predmety Manira Poprad
372-2014 11.12.2014 212,70 Montáž a oprava žalúzií Rastislav Vitko Poprad
373-2014 11.12.2014 52,48 Projekt ŠF EÚ – záverečná konferencia – občerstvenie BZ Service Poprad
374-2014 12.12.2014 24,44 Potraviny Sintra Poprad
375-2014 12.12.2014 50,26 Potraviny DC Nordia Poprad
376-2014 12.12.2014 17,45 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok
377-2014 15.12.2014 67,80 Toal. papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
378-2014 15.12.2014 38,40 Vývoz kuch. odpadu Brantner Poprad
379-2014 15.12.2014 918,27 Pracovné odevy Dudinský Karol Sp. Teplica
380-2014 15.12.2014 79,68 Potraviny Diamon Poprad
381-2014 15.12.2014 62,03 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
382-2014 15.12.2014 211,22 Čist. prostr. do umývačky Gastrochem Banská Bystrica
383-2014 15.12.2014 489,41 Materiál na odborný výcvik Stavebniny Tatry Poprad
384-2014 17.12.2014 39,31 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
385-2014 17.12.2014 537,12 Materiál a náradie na odborný výcvik Bytox Poprad
386-2014 18.12.2014 654,00 Pracovný stôl kuchynský Gastrolux Banská Bystrica
387-2014 19.12.2014 39,38 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
388-2014 19.12.2014 545,60 Projekt ŠF EÚ – mamažér monitoringu NO CKV Bratislava
389-2014 19.12.2014 18,70 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
390-2014 19.12.2014 929,52 Zabezpečovací systém LA Spišské Bystré
391-2014 19.12.2014 40,51 Kancelárske potreby + vrecia KP Plus Poprad
392-2014 22.12.2014 47,80 Technik PO a BTS Livonec Poprad
393-2014 22.12.2014 99,00 Tonery K_Corp Spišská Nová Ves
394-2014 22.12.2014 34,50 Kancelárske potreby KP Plus Poprad
395-2014 29.12.2014 2093,28 Bezpečnostný kamerový systém K_Corp Spišská Nová ves
396-2014 29.12.2014 35728,60 Rekonštrukcia internátnej časti školy a drevárskej dielne Copastav Bardejov

Objednávky

Objednávky si môžete stiahnut tu: [adresár objednávok 2014]
Popis objednávok, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

číslo objednávky
[číslo súboru]
Dátum Faktúra k objednávke  Predmet  dodávateľ
1-2014 14.01.2014  89/2014 Keramická tabuľa, fixy, stierky Školex Bratislava
2-2014 22.01.2014  82/2014 Projekt ŠF EÚ – odborné posudky Akadémia vzdelávania Tatry Liptovský Mikuláš
3-2014 28.01.2014  51/2014 Projetk ŠF EÚ – Pracovné elektr. zariadenia a prístroje Azor Poprad
4-2014 29.01.2014  62/2014 Projekt ŠF EÚ – Odborné konzultácie Akadémia vzdelávania Tatry Liptovský Mikuláš
5-2014 29.01.2014  58/2014 Projekt ŠF EÚ – Kancelárske potreby KP Plus Poprad
6-2014 12.02.2014  47/2014 Projekt ŠF EÚ – Kancelárske potreby KP Plus Poprad
7-2014 12.02.2014  46/2014 Projekt ŠF EÚ – Občerstvenie Sintra Poprad
8-2014 13.02.2014 162/2014 Projekt ŠF EÚ – Manuál finančnej gramotnosti NO CKV Bratislava
9-2014 13.02.2014 119/2014 Projekt ŠF EÚ – Manuál pre pracovisko kuchyňa, práčovňa NO CKV Bratislava
10-2014 13.02.2014 120/2014 Projekt ŠF EÚ – Elektronické sprac. manuálov NO CKV Bratislava
11-2014 27.02.2014  94/2014 Projekt ŠF EÚ – Vzdelávanie pedag. NO CKV Bratislava
12-2014 04.03.2014  65/2014 Projekt ŠF EÚ – Občerstvenie Utópia Poprad
13-2014 17.03.2014  112/2014 Projekt ŠF EÚ – leták, manuál Manira Poprad
14-2014 28.03.2014  166/2014 Projekt ŠF EÚ – Vzdelávanie pedag. + tlmočník NO CKV Bratislava
 15-2014  28.03.2014  190/2014 Projekt ŠF EÚ – Realz. spol. programu školy a zamestnávateľa NO CKV Bratislava
16-2014 01.04.2014  110/2014 Posedenie o občerstvením Penzión sv. Juraj Poprad
17-2014 01.04.2014 Projekt ŠF EÚ – osscilač. pásová brúska Azor Poprad
18-2014 22.04.2014  113/2014 Projekt ŠF EÚ – občerstv. Sintra Poprad
19-2014 23.04.2014  123/2014 Projekt ŠF EÚ – občerstv. Utopia Poprad
20-2014 24.04.2014  135/2014 Projekt ŠF EÚ – odborná exkurzia Kvalita Poprad
21-2014 24.04.2014  116/2014 Projekt ŠF EÚ – uč. pomôcky pre záhradn. Miroslav Lešňovský Harichovce
22-2014  28.04.2014  124/2014 Projekt ŠF EÚ – uč. pomôcky pre odb. prípr. jedál, služby a dom. práce Rosler Poprad
23-2014 05.05.2014  131/2014 Projekt ŠF EÚ- suroviny pre odb. prípr. jedál, služby a dom. práce Sintra Poprad
24-2014 06.05.2014 191/2014 Oprava strechy Format PM Bardejov
25-2014 06.05.2014 134/2014 Projekt ŠF EÚ – uč. pomôcky pre odbor záhradník bauMax Poprad
26-2014 06.05.2014 136/2014 Projekt ŠF EÚ – uč. pomôcky pre odbor spracúvanie dreva Sezam Poprad
27-2014 07.05.2014 161/2014 Projekt ŠF EÚ – odborná exkurzia Kvalita Poprad
28-2014 07.05.2014 145/2014 Projekt ŠF EÚ- uč. pomôcky pre odbor spracúvanie dreva Bytox Poprad
29-2014 12.05.2014 147/2014 Projekt ŠF EÚ – uč. pomôcky pre odbor cukrár Cora Gastro Poprad
30-2014 12.05.2014 148/2014 Projekt ŠF EÚ – uč. pomôcky pre odbor cukrár Peter Janoczczyk Poprad
31-2014 14.05.2014 175/2014 Materiál na odborný výcvik – štrk Štrkopiesky Batizovce
32-2014 14.05.2014 152/2014 Projekt ŠF EÚ – uč. pomôcky pre odbor cukrár Rosler Poprad
33-2014 14.05.2014 178/2014 Nábytok – sedačka Marline Bratislava
34-2014 19.05.2014 161/2014 Projekt ŠF EÚ – odborná exkurzia Kvalita Poprad
35-2014 19.05.2014 159/2014 Projekt ŠF EÚ – uč. pomôcky pre odbor príprava jedál Rosler Žakovce
36-2014 19.05.2014 167/2014 Projekt ŠF EÚ – uč. materiál pre odbor služby a domáce práce Milan Barger Poprad
37-2014 19.05.2014 163/2014 Projekt ŠF EÚ – suroviny pre odbor cukrár Sintra Poprad
38-2014 19.05.2014 164/2014 Projekt ŠF EÚ – suroviny pre odbor príprava jedál Sintra Poprad
39-2014 21.05.2014 170/2014 Projekt ŠF – uč. pomôcky pre odbor oprava poľn. strojov Jadimex Poprad
40-2014 30.05.2014 181/2014 Projekt ŠF EÚ – uč. pomôcky pre odbor oprava poľn. strojov  Bytox Poprad
 41-2014 27.06.2014 224/2014 Oprava vnútornej kanalizácie Copastav Bardejov
 42-2014 30.07.2014 Projekt ŠF EÚ – kancelárske a škol. potreby a materiál KP Plus Poprad
 43-2014  30.07.2014  226/2014 Školské tlačivá ŠEVT Banská Bystrica
 44-2014  01.08.2014  231/2014 Projekt ŠF EÚ – prezuvky Manira Poprad
 45-2014  22.08.2014 232/2014 Projekt ŠF EÚ -občerstvenie Sintra Poprad
 46-2014 26.08.2014 233/2014 Projekt ŠF EÚ – občerstvenie BZ-Service Poprad
 47-2014 26.08.2014 237/2014 Projek ŠF EÚ – uč. pomôcky pre odbor služby a domáce práce Milan Barger Poprad
 48-2014 26.08.2014 236/2014 Projekt ŠF EÚ – uč. pomôcky pre odbor služby a domáce práce Jozef Brachňak Broz
 49-2014  02.09.2014 248/2014 Projekt ŠF EÚ – učebné pomôcky pre odbor cukrár PhDr. Eva Kacejová Levoča
 50-2014 04.09.2014 256/2014 Projekt ŠF EÚ –  učebné pomôcky pre odbor príprava jedál Rosler Poprad
 51-2014 10.09.2014  267/2014 Materiál na odborný výcvnik Štrkopiesky Batizovce
 52-2014 02.10.2014 278/2014 Projekt ŠF EÚ – občerstvenie Sintra Poprad
53-2014 07.10.2014  292/2014 Projekt ŠF EÚ – občerstvenie Utopia Poprad
54-2014 10.11.2014 327/2014 Šálky Cora Gastro Poprad
55-2014 12.11.2014 330/2014 Tonery do tlačiarní K_Corp Spišská Nová ves
56-2014 21.11.2014 345/2014 Tonery do tlačiarní K_Corp Spišská Nová ves
57-2014 21.11.2014 334/2014 Tlakomer Euronext Chorvátsky Grob
58-2014 24.11.2014 370/2014 Projekt ŠF EÚ – grafické spracovanie a tlač – pracovné zošity a učebné príručky Manira Poprad
59-2014 24.11.2014 343/2014 Projekt ŠF EÚ – občerstvenie BZ-Service Poprad
60-2014 24.11.2014 340/2014 Projekt ĎF EÚ – pbčerstvenie Sintra Poprad
61-2014 25.11.2014 357/2014 Projekt ŠF EÚ – reklamné predmety na záverečnú konferenciu Manira Poprad
62-2014 28.11.2014  373/2014 Projekt ŠF EÚ – občerstvenie na záverečnú konferenciu BZ-Service Poprad
63-2014 28.11.2014 346/2014 Projekt ŠF EÚ – občerstvenie na záverečnú konferenciu Sintra Poprad
64-2014 28.11.2014 359/2014 Počítač K_Corp Spišská Nová Ves
65-2014 01.12.2014 367/2014; 368/2014 Dataprojektor + externý disk K_Corp Spišská Nová Ves
66-2014 11.12.2014 372/2014 Montáž a oprava žalúzií Vitko Rastislav Poprad
67-2014 12.12.2014 396/2014 Rekonštrukcia internátnej časti školy a drevárskej dielne Copastav Bardejov
68-2014 12.12.2014 390/2014 Dodávka a montáž zabezpečovacieho systému LA, spol Poprad
69-2014 17.12.2014 386/2014 Pracovný kuchynský stôl Gastrolux Žilina
70-2014 19.12.2014 395/2014 Dodávka a inštalácia bezpečnostného kamerového systému K_Corp Spišská Nová Ves
71-2014 22.12.2014 393/2014 Tonery do tlačiarní K_Corp Spišská Nová Ves