Anjel Vianoc

Anjel Vianoc

V tomto predvianočnom čase Tatranská galéria v Poprade vyhlásila už 18.ročnik celoslovenskej výtvarnej súťaže Anjel Vianoc. Tento rok sa do súťaže zapojilo viac ako 250 škôl s 1654 anjelmi, medzi ktorými nechýbal ani anjel, vytvorený žiakmi nášho učilišťa. Usilovnosť a najmä tvorivosť našich žiakov sa vyplatila a aj napriek veľkej konkurencii sa nám podarilo umiestniť na krásnom treťom mieste v kategórií kolektívne práce. Kto je na prekrásne anjelské diela zvedavý, nájde ich v Art klube Tatranskej galérie, kde budú anjelici vystavení do 29.2.2024. A samozrejme aj ten náš.