Veľká noc v našej škole

Veľká noc v našej škole

Počas týždňa veľkonočných sviatkov si žiaci všetkých učebných odborov na škole vyskúšali zdobenie medových veľkonočných vajíčok a medových zajačikov,  symbolov Veľkej noci.

Pri zdobení žiaci využívali vlastnú fantáziu, tvorivosť a umelecké cítenie pre jemné línie zdobenia. Použitím farebnej bielkovej glazúry pri zdobení vytvorili dokonalé umelecké diela, kde bolo ťažké  vybrať to najkrajšie.  Všetky vajíčka i zajačiky boli jedinečné a výnimočné nie len pre nás pozorovateľov, ale aj pre samotných žiakov.

Veľkonočnú atmosféru dotvorila aj výstavka žiackych prác, na ktorej nechýbali cukrový baránok, zdobené vajíčka, veľkonočné ikebany a mnohé ďalšie výrobky z dielní viacerých učebných odborov.

Bc. Beáta Pemčáková