GLOBAL MONEY WEEK 2023: týždeň finančnej gramotnosti v našej škole

GLOBAL MONEY WEEK 2023: týždeň finančnej gramotnosti v našej škole

V týždni od 20. do 26. marca 2023 sme v rámci kampane GMW pripravili pre žiakov zaujímavé vzdelávacie aktivity pod názvom Mapujem svoju finančnú budúcnosť. Cieľom bolo zvýšiť u žiakov povedomie o finančnej gramotnosti. Ukázať žiakom ako sa orientovať vo výplatnej páske, ako nastaviť mesačný rozpočet, ako postupovať pri zriadení bežného účtu  v banke. Zároveň sme poukázali na dôležitosť finančného vzdelávania diskusiou o finančnej zodpovednosti a o rizikách spojených s financiami. Aktivity sme realizovali formou workshopu, rolovej hry, prednáškami. Na záver si svoje poznatky žiaci overili v krátkom kvíze.