Úspech našich žiačok v celoštátnej súťaži

Úspech našich žiačok v celoštátnej súťaži

V celoštátnej súťaži odborných vedomostí a praktických zručností žiakov OU SR v učebnom odbore: Služby a domáce práce naše žiačky Adelka a Veronika získali krásne 1. miesto v súťaži družstiev. V súťaži jednotlivcov obsadili dievčatá 2. a 3. miesto.
BLAHOŽELÁME👏👏👏