Týždeň boja proti drogám

Týždeň boja proti drogám

Každoročne je tretí novembrový týždeň na našej škole zameraný na boj proti drogám. Pre žiakov sú pripravené viaceré zaujímavé aktivity, prednášky a kvízy. Ich zámerom je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšiť povedomie o negatívnych účinkoch legálnych a nelegálnych drog. Tohtoročnou novinkou bola tzv. Živá knižnica, v rámci ktorej si žiaci vypočuli skutočný príbeh boja so závislosťou ich rovesníka.