Faktúry, objednávky 2020

Faktúry

Faktúry si môžete stiahnuť tu: [adresár faktúr 2020]
Popis faktúr, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 

číslo faktúry[číslo súboru] Dátum prijatia suma EUR  Predmet/dodávky  dodávateľ
1-2020 2.1.2020 39,24 Aktualizácia programu ŠJ SOFT-GL Košice
2-2020 7.1.2020 52,42 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
3-2020 7.1.2020 99,00 Správa IKT XII/2019 K_Corp Spišská Nová Ves
4-2020 7.1.2020 1921,54 Tepelná energia XII/2019 PES Poprad
5-2020 8.1.2020 15,95 Pranie prádla Paulína Gajanová Gánovce
6-2020 8.1.2020 87,39 Orange – telefóny+volania Orange Bratislava
7-2020 8.1.2020 36,71 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
8-2020 8.1.2020 49,34 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
9-2020 8.1.2020 88,35 Potraviny Ryba Košice
10-2020 10.1.2020 42,00 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
11-2020 13.1.2020 83,14 Potraviny Ryba Košice
12-2020 13.1.2020 26,37 Potraviny Sintra Bratislava
13-2020 13.1.2020 53,97 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
14-2020 13.1.2020 7,60 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
15-2020 15.1.2020 32,57 Finančný spravodajca 2019 – doúčtovanie Poradca podnikateľa Žilina
16-2020 15.1.2020 236,42 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
17-2020 16.1.2020 153,58 Elektrická energia XII/2019 Magne Energia Piešťany
18-2020 16.1.2020 12,41 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
19-2020 20.1.2020 54,52 Potraviny Sintra Bratislava
20-2020 21.1.2020 44,24 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
21-2020 20.1.2020 139,15 Potraviny Ryba Košice
22-2020 21.1.2020 30,70 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
23-2020 21.1.2020 26,94 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová ves
24-2020 21.1.2020 35,00 Seminár:Skúsenosti a aplikačná prax v školstve Kantroka Košice
25-2020 22.1.2020 34,54 Kancelárske potreby Papyrus Poprad
26-2020 22.1.2020 848,08 Voda, stočné zrážky X.2019 – I. 2020 PVPS Poprad
27-2020 27.1.2020 99,96 SSCD zariadenie + čítačka pre elektronický podpis nakupujbezpečne.sk Spišské Bystré
28-2020 27.1.2020 105,60 Mandátny certifikát Dising Bratislava
29-2020 27.1.2020 82,99 Potraviny Ryba Košice
30-2020 27.1.2020 64,36 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
31-2020 28.1.2020 51,40 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
32-2020 30.1.2020 254,49 Potraviny Sintra Bratislava
33-2020 30.1.2020 25,00 Členský poplatok na r. 2020 RVC Prešov
34-2020 31.1.2020 40,00 Seminár: Registratúra školy RVC Prešov
35-2020 31.1.2020 40,00 Seminár: Správa registratúry a registratúrny denník RVC Prešov
36-2020 3.2.2020 54,00 Technik PO a činnosť BTS I/2020 Livonec Poprad
37-2020 4.2.2020 31,62 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
38-2020 4.2.2020 60,88 Potraviny Sintra Bratislava
39-2020 4.2.2020 47,55 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
40-2020 4.2.2020 2535,02 Tepelná energia I/2020 PES Poprad
41-2020 5.2.2020 55,65 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
42-2020 7.2.2020 400,39 Tonery do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
43-2020 7.2.2020 52,62 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
44-2020 10.2.2020 87,39 Orange – telefóny + volania Orange Bratislava
45-2020 10.2.2020 99,00 Správa IKT I/2020 K_Corp Spišská Nová Ves
46-2020 10.2.2020 87,15 Potraviny Ryba Košice
47-2020 10.2.2020 64,79 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
48-2020 11.2.2020 56,06 Potraviny Sintra Bratislava
49-2020 11.2.2020 17,75 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
50-2020 13.2.2020 56,12 Pranie prádla Paulína Gajanová Gánovce
51-2020 13.2.2020 341,29 Elektrická energia I/2020 ZSE Bratislava
52-2020 19.2.2020 80,69 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
53-2020 19.2.2020 107,08 Potraviny Ryba Košice
54-2020 19.2.2020 84,38 Potraviny Tatranská mliekereň Kežmarok
55-2020 19.2.2020 233,02 Upgrade programov WiniBeu, WinPan Ives Košice
56-2020 19.2.2020 40,92 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
57-2020 19.2.2020 100,00 Členský príspevok na r. 2020 Združenie OU Snina
58-2020 19.2.2020 38,56 Potraviny Sintra Bratislava
59-2020 21.2.2020 28,82 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
60-2020 24.2.2020 36,70 Žalúzie na vrátnicu + náhradné diely na opravu žalúzií Rastislav Vitko Poprad
61-2020 24.2.2020 96,47 Potraviny Ryba Košice
62-2020 25.2.2020 30,00 Seminár: Elektronické vytváranie rozhodnutí o prijatí žiaka ICV Košice
63-2020 27.2.2020 38,17 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
64-2020 27.2.2020 23,38 Potraviny Sintra Bratislava
65-2020 27.2.2020 30,23 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
66-2020 2.3.2020 54,00 Technik PO a činnosť BTS II/2020 Livonec Poprad
67-2020 3.3.2020 13,67 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
68-2020 6.3.2020 58,19 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
69-2020 6.3.2020 2076,16 Tepelná energia II/2020 PES Porad
70-2020 9.3.2020 53,10 Telefóny – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
71-2020 9.3.2020 87,45 Orange – telefóny + volania Orange Bratislava
72-2020 9.3.2020 195,00 Servis šijacích strojov Anna Zemčáková – Sartex Hôrka
73-2020 9.3.2020 51,40 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
74-2020 9.3.2020 31,59 Potraviny Sintra Bratislava
75-2020 9.3.2020 51,01 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
76-2020 9.3.2020 72,28 Potraviny Ryba Košice
77-2020 9.3.2020 327,62 Elektrická energia II/2020 ZSE Bratislava
78-2020 9.3.2020 35,88 Rozšírenie zabezpečovacieho systému – čipy, programovanie LA spol. Spišské Bystré
79-2020 11.3.2020 6,93 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
80-2020 12.3.2020 160,80 Oprava zámku -vchodové dvere bl. A Astra Trade Poprad
81-2020 12.3.2020 99,00 Správa IKT II/2020 K_Corp Spišská Nová Ves
82-2020 23.3.2020 12,02 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
83-2020 23.3.2020 36,17 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
84-2020 23.3.2020 40,92 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
85-2020 30.3.2020 10,85 Potraviny Sintra Bratislava
86-2020 2.4.2020 54,00 Technik PO a činnosť BTS III/2020 Livonec Poprad
87-2020 6.4.2020 1261,54 Tepelná energia III/2020 PES Poprad
88-2020 6.4.2020 87,44 Stavebniny Tatry Poprad Materiál na opravy
89-2020 8.4.2020 51,62 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
90-2020 8.4.2020 87,39 Orange – telefóny + volania Orange Bratislava
91-2020 8.4.2020 24,62 Pranie prádla Paulína Gajanová Gánovce
92-2020 8.4.2020 110,33 Školské tlačivá ŠEVT Banská Bystrica
93-2020 15.4.2020 99,00 Správa IKT III/2020 K_Corp Spišská Nová Ves
94-2020 15.4.2020 220,75 Elektrická energia III/2020 ZSE Bratislava
95-2020 15.4.2020 233,18 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
96-2020 21.4.2020 10,24 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
97-2020 5.5.2020 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
98-2020 5.5.2020 51,62 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
99-2020 5.5.2020 4270,70 Stravné lístky UP Slovensko Bratislava
100-2020 7.5.2020 377,86 Tonery K_Corp Spišská Nová Ves
101-2020 7.5.2020 804,290 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad
102-2020 7.5.2020 1287,17 Tepelná energia PES Poprad
103-2020 11.5.2020 87,39 Orange – telefóny + volania Orange Bratislava
104-2020 12.5.2020 143,58 Elektrická nergia ZSE Bratislava
105-2020 15.5.2020 193,71 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
106-2020 15.5.2020 57,22 Školské tlačivá ŠEVT Banská Bystrica
107-2020 18.5.2020 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
108-2020 27.5.2020 153,85 Tonery K_Corp Spišská Nová Ves
109-2020 27.5.2020 36,00 Zemina na záhory Marián Saraka Uhlomarket Poprad
110-2020 1.6.2020 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
111-2020 1.6.2020 127,52 Čistiace a dezinfekčné prostriedky Tatraglobal Poprad
112-2020 1.6.2020 65,81 Stavebný materiál na opravy Stavebniny Poprad Tatry
113-2020 4.6.2020 647,32 Tepelná energia PES Poprad
114-2020 4.6.2020 39,69 PHM nafta Slovnaft Bratislava
115-2020 5.6.2020 60,24 Športové výherné poháre Ing. Peter Lichý Sport Rysy Poprad
116-2020 8.6.2020 52,00 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
117-2020 8.6.2020 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
118-2020 8.6.2020 161,28 Elektrická energia ZSE Bratislava
119-2020 9.6.2020 87,39 Telefóny + volania Orange Bratislava
120-2020 10.6.2020 17,00 Občerstvenie na Radu školy BZ-Service Poprad
121-2020 11.6.2020 447,60 Dávkovače dezinfekcie Dortun Nesvady
122-2020 22.6.2020 129,00 ASC agenda 2021 ASC Bratislava
123-2020 22.6.2020 23,90 Registrácia domény K_Corp Spišská Nová Ves
124-2020 22.6.2020 54,93 Poistenie – I. Digitálny set Kooperatíva Bratislava
125-2020 24.6.2020 759,00 Komunálny odpad Mesto Poprad
126-2020 25.6.2020 33,00 Toner do tlačiarne – kanc. THP K_Corp Spišská Nová Ves
127-2020 2.7.2020 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
128-2020 6.7.2020 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
129-2020 6.7.2020 574,97 Tepelná energia PES Poprad
130-2020 7.7.2020 51,62 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislva
131-2020 8.7.2020 327,62 Elektroinštalačné práce Ing. Peter Berecz Poprad
132-2020 10.7.2020 171,59 Elektrická energia ZSE Bratislava
133-2020 10.7.2020 87,39 Orange – telefóny + volania Orange Bratislava
134-2020 10.7.2020 48,00 Demontráž dataprojektorov, tabúľ, reprodkuktorov, kabeláže K_Corp Spišská Nová Ves
135-2020 20.7.2020 288,20 Školské tlačivá Ševt Banská Bystrica
136-2020 22.7.2020 30,18 Zásobník na papierové utierky Cora Gastro Poprad
137-2020 27.7.2020 505,25 Voda, stočné, zrážky PVPS Porad
138-2020 29.7.2020 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
139-2020 3.8.2020 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
140-2020 3.8.2020 38,00 Práce a mzdy 2021 – predplatné Poradca Žilina
141-2020 5.8.2020 582,02 Tepelná energia PES Poprad
142-2020 5.8.2020 64,82 Kabeláž K_Corp Spišská Nová Ves
143-2020 7.8.2020 84,23 Telef. – pevná linka, internet, mobilné volania, telefóny Slovak Telekom Bratislava
144-2020 7.8.2020 26,40 Finančný spravodajca 2021 – predplatné Poradca podnikateľa Žilina
145-2020 10.8.2020 158,77 Elektrická energia ZSE Bratislava
146-2020 17.8.2020 19997,64 Oprava sociálneho zariadenia a ubytovacích priestorov Copastav Bardejov
147-2020 17.8.2020 38,00 PaM 2021 – doúčtovanie Poradca Žilina
148-2020 18.8.2020 310,69 Čistiace a dezinfekčné prostriedky Tatraglobal Poprad
149-2020 20.8.2020 30,70 Zástavy SR, EÚ Obchod – SVK Stropkov
150-2020 20.8.2020 41,28 Školské časopisy Ares Bratiskava
151-2020 21.8.2020 36,00 Portréty prezidentky SR TASR Bratislava
152-2020 25.8.2020 72,20 Dezinfekčný roztok Tatraglobal Poprad
153-2020 27.8.2020 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
154-2020 2.9.2020 287,78 Čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky Tatraglobal Poprad
155-2020 2.9.2020 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
156-2020 3.9.2020 35,34 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
157-2020 3.9.2020 574,85 Tepelná energia PES Poprad
158-2020 4.9.2020 13584,75 Konvektomat s príslušenstvom Cora Gastro Poprad
159-2020 7.9.2020 128,06 Pevná linka, Internet, mobilné volania, telefóny Slovak Telekom Bratislava
160-2020 7.9.2020 1135,05 Jedálne kupóny Up Slovensko
161-2020 7.9.2020 76,34 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
162-2020 7.9.2020 98,21 Potraviny Ryba Košice
163-2020 9.9.2020 13,40 Potraviny MPC Cessi Sp. Nová Ves
164-2020 9.9.2020 166,39 Elektrická energia ZSE Bratislava
165-2020 9.9.2020 75,94 Potraviny Sintra Bratislava
166-2020 11.9.2020 403,03 Tonery K_Corp Spišská Nová Ves
167-2020 16.9.2020 42,64 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
168-2020 16.9.2020 53,24 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
169-2020 16.9.2020 45,05 Potraviny Ryba Košice
170-2020 16.9.2020 8,66 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
171-2020 21.9.2020 81,88 Toner K_Corp Spišská Nová Ves
172-2020 21.9.2020 7,32 Spojovací kábel na monitor K_Corp Spišská Nová Ves
173-2020 21.9.2020 109,10 Potraviny Sintra Bratislava
174-2020 21.9.2020 108,23 Potraviny Ryba Košice
175-2020 21.9.2020 60,90 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
176-2020 21.9.2020 333,95 Potraviny Sintra Bratislava
177-2020 22.9.2020 88,30 Kancelárske potreby Papyrus Poprad
178-2020 22.9.2020 22,31 Potraviny MPC Cessi Sp. Nová Ves
179-2020 28.9.2020 62,66 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
180-2020 28.9.2020 93,37 Potraviny Ryba Košice
181-2020 29.9.2020 101,14 Potraviny Sintra Bratislava
182-2020 30.9.2020 27,43 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
183-2020 1.10.2020 7,27 Materiál na údržbu + predlžovačka Bytox Poprad
184-2020 1.10.2020 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
185-2020 1.10.2020 549,66 Čistiace a dezinfekčné prostriedky Tatraglobal Poprad
186-2020 1.10.2020 66,25 Čistiace prostriedky Tatrablogal Poprad
187-2020 1.10.2020 40,86 Potraviny Sintra Bratislava
188-2020 1.10.2020 18,78 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
189-2020 1.10.2020 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
190-2020 5.10.2020 660,56 Tepelná energia PES Poprad
191-2020 5.10.2020 55,72 Poistenie II. digitálny set Kooperatíva Bratislava
192-2020 5.10.2020 94,54 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
193-2020 5.10.2020 90,78 Potraviny Ryba Košice
194-2020 5.10.2020 107,61 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
195-2020 6.10.2020 21,48 Kancelárske potreby Papyrus Poprad
196-2020 7.10.2020 128,74 Pevná linka, internet, mobilné volania, telefóny Slovak Telekom Bratislava
197-2020 8.10.2020 298,37 Elektrická energia ZSE Bratislava
198-2020 8.10.2020 27,33 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
199-2020 12.10.2020 97,65 Potraviny Ryba Košice
200-2020 12.10.2020 82,45 Potraviny Sintra Bratislava
201-2020 12.10.2020 77,80 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
202-2020 14.10.2020 90,53 Zásobníky na papierové utierky Cora Gastro Poprad
203-2020 15.10.2020 25,34 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
204-2020 16.10.2020 50,71 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
205-2020 19.10.2020 40,92 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
206-2020 19.10.2020 119,69 Potraviny Ryba Košice
207-2020 19.10.2020 90,38 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
208-2020 19.10.2020 225,43 Havarijné poistenie Dacia Kooperatíva Bratislava
209-2020 19.10.2020 124,58 Zákonné poistenie Dacia Kooperatíva Bratislava
210-2020 20.10.2020 80,26 Papierové uteráky, mydlo Ille Skalica
211-2020 20.10.2020 38,00 Práca a mzdy 2020 Poradca Žilina
212-2020 21.10.2020 233,18 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
213-2020 22.10.2020 600,00 Výroba a montáž stožiarov na vlajky Adam Slodičák Kežmarok
214-2020 22.10.2020 39,05 Potraviny Sintra Bratislava
215-2020 22.10.2020 132,41 Potraviny Sintra Bratislava
216-2020 22.10.2020 19,58 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
217-2020 26.10.2020 93,26 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
218-2020 27.10.2020 35,07 Potraviny Sintra Bratislava
219-2020 30.10.2020 105,96 Hasiaci prístroj + kontrola hasiacich prístrojov Livonec Poprad
220-2020 30.10.2020 818,45 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad
221-2020 2.11.2020 7,03 Materiál na údržbu Bytox Poprad
222-2020 2.11.2020 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
223-2020 4.11.2020 1338,20 Tepelná energia PES Poprad
224-2020 10.11.2020 133,38 Internet, mobilné volania, pevná linka Slovak Telekom Bratislava
225-2020 10.11.2020 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
226-2020 11.11.2020 362,28 Elektrická energia ZSE Bratislava
227-2020 12.11.2020 42,00 Toner K_Corp Spišská Nová Ves
228-2020 12.11.2020 26,78 Pranie prádla Paulína Gajanová Gánovce
229-2020 23.11.2020 40,92 Odvoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
230-2020 23.11.2020 20,40 Brúsenie nožov do mäsového mlynčeka Ján Tomeček Ihľany
231-2020 23.11.2020 44,72 Materiál na krúžky Papyrus Poprad
232-2020 23.11.2020 49,05 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
233-2020 24.11.2020 431,46 Deky Tempo Kondela Tvrdošín
234-2020 27.11.2020 40,08 Kancelárske potreby + papier. obrúsky Papyrus Poprad
235-2020 27.11.2020 39,44 Materiál na krúrky Papyrus Poprad
236-2020 1.12.2020 8,30 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
237-2020 1.12.2020 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
238-2020 1.12.2020 532,96 Elektrospotrebiče + čistič žehličiek Nay Bratislava
239-2020 3.12.2020 277,91 Potraviny Sintra Bratislava
240-2020 3.12.2020 39,38 Potraviny Sintra Bratislava
241-2020 3.12.2020 59,99 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
242-2020 3.12.2020 126,27 Potraviny Ryba Košice
243-2020 3.12.2020 107,11 Ochranné rukavice, papierové utierky Papyrus Poprad
244-2020 3.12.2020 101,76 Materiál na krúžky Papyrus Poprad
245-2020 4.12.2020 135,04 Internet, mobilné volania, pevná linka, telefóny Slovak Telekom Bratislava
246-2020 7.12.2020 1797,10 Tepelná energia PES Poprad
247-2020 7.12.2020 410,75 Žalúzie Rastislav Vitko Poprad
248-2020 7.12.2020 893,46 Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky Tatraglobal Poprad
249-2020 7.12.2020 142,25 Potraviny Ryba Košice
250-2020 7.12.2020 48,91 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
251-2020 8.12.2020 52,01 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
252-2020 8.12.2020 214,06 Elektrická energia ZSE Bratislava
253-2020 8.12.2020 1977,00 Notebooky THS Kežmarok
254-2020 10.12.2020 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
255-2020 10.12.2020 94,84 Potraviny Sintra Bratislava
256-2020 10.12.2020 1403,70 Darčekové poukážky Up Slovensko
257-2020 10.12.2020 1491,63 Stravní lístky Up Slovensko
258-2020 10.12.2020 130,00 Materiál na krúžky Drekro Hôrka
259-2020 10.12.2020 30,45 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
260-2020 10.12.2020 278,90 Ochranné rúška + štíty s okuliarmi Orama Poprad
261-2020 11.12.2020 299,96 Čistiace prostriedky+ vrecká na odpad Tatraglobal Poprad
262-2020 14.12.2020 602,50 Čistiace a dezinfekčné prostriedky Tatraglobal Poprad
263-2020 14.12.2020 128,41 Čistiace prostriedky+Biolit Tatraglobal Poprad
264-2020 14.12.2020 156,00 Odvoz a recyklácia papiera- vyradené doklady GWR Nitra
265-2020 15.12.2020 81,60 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
266-2020 15.12.2020 233,18 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
267-2020 15.12.2020 178,28 On-line kniha: Smernice a organizačné predpisy Verlag Dashofer Bratislava
268-2020 15.12.2020 33,78 Potraviny Ryba Košice
269-2020 15.12.2020 32,24 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
270-2020 15.12.2020 43,20 Likvidácia elektroodpadu Brantner Poprad
271-2020 15.12.2020 150,88 Zásobníky na papierové utierky Cora Gastro Poprad
272-2020 15.12.2020 1336,56 Školské katedry + šatňové skrinky Školex Bratislava
273-2020 16.12.2020 249,00 Krovinorez Emspol Poprad
274-2020 17.12.2020 56,05 Potraviny Sintra Bratislava
275-2020 17.12.2020 59,78 Potraviny Sintra Bratislava
276-2020 17.12.2020 103,82 Potraviny Tatranská miekareň Kežmarok
277-2020 17.12.2020 300,53 Čistiace a ochranné prostriedky, papierové obrúsky, posypová soľ Tatraglobal Poprad
278-2020 17.12.2020 816,00 Multifukčné zariadenia K_Corp Spišská Nová Ves
279-2020 18.12.2020 450,00 Dezinsekcia priestorov internátu Jozef Hriva DDD Servis Vyšné Hágy
280-2020 18.12.2020 200,00 Stavebné lepidlo Stavebniny Poprad
281-2020 21.12.2020 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
282-2020 21.12.2020 271,52 Zdravotnícky materiál GMPP Lekáreň Primula Poprad
283-2020 21.12.2020 500,00 Protipožiarny projekt Jochmannová Oľga Poprad
284-2020 21.12.2020 9948,40 Stavebné práce – oprava a údržba – internát bl. A Copastav Bardejov
285-2020 22.12.2020 150,00 Oprava snežnej frézy Kovospol Kežmarok
286-2020 22.12.2020 81,88 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
287-2020 22.12.2020 509,47 Kancelárske potreby Papyrus Poprad
288-2020 22.12.2020 11,45 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
289-2020 28.12.2020 758,50 Elektroinštal. materiál do drev. dielne + DVD dvere s posuvným systémom Drekro Hôrka
290-2020 28.12.2020 33,22 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
291-2020 28.12.2020 76,97 Kancelárske potreby Papyrus Poprad
292-2020 30.12.2020 40,825 Kancelárske potreby Papyrus Poprad

Objednávky

Objednávky si môžete stiahnuť tu: [adresár faktúr 2020]
Popis faktúr, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 

číslo objednávky[číslo súboru] Dátum Faktúra k objednávke  Predmet  dodávateľ
1-2020 8.1.2020 10-2020 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
2-2020 17.1.2020 25-2020 Kancelárske potreby Papyrus Poprad
3-2020 23.1.2020 28-2020 Mandátny certifikát Dising Bratislava
4-2020 23.1.2020 27-2020 SSCZ zariadenie + čítačka pre elektronický podpis nakupijbezpečne.sk Spišské Bystré
5-2020 31.1.2020 42-2020 Tonery do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
6-2020 12.2.2020 60-2020 Žalúzie + materiál na opravu žalúzií Rastislav Vitko Poprad
7-2020 24.2.2020 92-2020 Školské tlačivá Ševt Banská Bystrica
8-2020 24.2.2020 72-2020 Servis šijacích strojov Anna Zemčáková – Sartex Hôrka
9-2020 2.3.2020 78-2020 Rozšírenie zabezpečovacieho systému – čipy, pogramovanie LA, spol Spišské Bystré
10-2020 11.3.2020 80-2020 Oprava zamykania plastových dverí Astra Trade Poprad
11-2020 12.3.2020 115-2020 Výherné poháre Ing. Peter Lichý – Sport Rysy Poprad
12-2020 30.3.2020 88-2020 Materiál na opravy Stavebniny Tatry Poprad
6200511819 4.5.2020 99-2020 Stravné lístky Up Slovensko
13-2020 5.5.2020 100-2020, 108-2020 Tonery do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
14-2020 12.5.2020 112-2020 Materiál na opravy Stavebniny Poprad Tatry
15-2020 12.5.2020 109-2020 Zemina na záhory Marián Saraka Uhlomarket Poprad
16-2020 26.5.2020 108-2020 Tonery K_Corp Spišská Nová Ves
17-2020 1.6.2020 111-2020 Dezinfekčné a čistiace prostriedky Tatraglobal Poprad
18-2020 5.6.2020 121-2020 Dávkovače dezinfekcie Dortun Nesvady
19-2020 8.6.2020 120-2020 Občerstvenie na Radu školy BZ-Service Poprad
20-2020 16.6.2020 126-2020

134-2020

Toner; demontáž dataprojektorov, tabúľ, kabeláže, reproduktorov K_Corp Spišská Nová Ves
21-2020 17.6.2020 131-2020 Elektroinštalačné práce Ing. Peter Berecz Poprad
22-2020 8.7.2020 Konvektomat s príslušenstvom Cora Gastro Poprad
23-2020 9.7.2020 136-2020 Zásobník na papierové utierky Cora Gastro Poprad
24-2020 21.7.2020 146-2020 Oprava sociálneho zariadenia a ubytovacích priestorov Copastav Baradejov
25-2020 23.7.2020 142-2020 Kabeláž K_Corp Spišská Nová Ves
26-2020 17.8.2020 148-2020 Čistiace a dezinfekčné prostriedky Tatraglobal Poprad
27-2020 18.8.2020 149-2020 Zástavy SR, EÚ Obchod – SVK Stropkov
28-2020 19.8.2020 151-2020 Portréty prezidentky SR TASR Bratislava
29-2020 19.8.2020 151-2020 Školské časopisy Ares Bratislava
30-2020 25.8.2020 152-2020 Dezinfekčný prostriedok Tatraglobal Poprad
31-2020 25.8.2020 213-2020 Výroba a montáž stožiarov na zástavy Adam Slodičák A.S. Kežmarok
32-2020 28.8.2020 154-2020 Čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky Tatraglobal Poprad
33-2020 2.9.2020 160-2020 Jedálne kupóny UP Slovensko Bratislava
34-2020 9.9.2020 166-2020 Tonery K_Corp Spišská Nová Ves
35-2020 16.9.2020 171-2020 Toner K_Corp Spišská Nová Ves
36-2020 16.9.2020 172-2020 Prepojovací kábel na monitor K_Corp Spišská Nová Ves
37-2020 22.9.2020 177-2020 Kancelárske potreby Papyrus Poprad
38-2020 22.9.2020 183-2020 Spojovací materiál Bytox Poprad
39-2020 28.9.2020 183-2020 Materiál na údržbu + predlžovačka Bytox Poprad
40-2020 6.10.2020 195-2020 Zvýrazňovače Papyrus Poprad
41-2020 13.10.2020 210-2020 Papierové utierky, mydlo Ille Skalica
42-2020 13.10.2020 221-2020 Materiál na údržbu Bytox Poprad
43-2020 14.10.2020 202-2020 Zásobník na papierové utierky Cora Gastro Poprad
44-2020 23.10.2020 219-2020 Hasiaci prístroj + kontrola hasiacich prístrojov Livonec Poprad
45-2020 23.10.2020 227-2020 Toner K_Corp Spišská Nová Ves
46-2020 10.11.2020 230-2020 Brúsenie nožov do mäsového mlynčeka Ján Tomeček Ihľany
47-2020 18.11.2020 231-2020 Materiál na krúžky Papyrus Poprad
48-2020 23.11.2020 Kancelárske potreby Papyrus Poprad
49-2020 23.11.2020 233-2020 Deky Tempo Kondela Tvrdošín
50-2020 25.11.2020 253-2020 Notebooky THS Kežmarok
51-2020 26.11.2020 258-2020 Materiál na krúžky Drekro Hôrka
52-2020 27.11.2020 235-2020 Materiál na krúžky Papyrus Poprad
53-2020 30.11.2020 247-2020 Demontáž poškodených a montáž nových žalúzii Rastialav Vitko Poprad
54-2020 1.12.2020 264-2020 Odvoz a recyklácia papiera-vyradené dokumenty GWR Nitra
55-2020 1.12.2020 238-2020 Elektrospotrebiče +čistič žehličiek Nay Bratiaslava
56-2020 3.12.2020 272-2020 Školské katedry a šatňové skrine Školex Bratislava
57-2020 3.12.2020 260-2020 Ochranné rúška + štíty s okuliarmi Orama Poprad
58-2020 3.12.2020 244-2020 Materiál na krúžky Papyrus Poprad
59-2020 3.12.2020 243-2020 Ochranné rukavice + papierové utierky Papyrus Poprad
60-2020 11.12.2020 279-2020 Dezinskecia internátu Jozef Hriva DDD Servis Vyšné Hágy
61-2020 14.12.2020 283-2020 Protipožiarny projekt Jochmannová Oľga Poprad
63-2020 15.12.2020 267-2020 On-line kniha Smernice a organizačné predpisy Verlag Dashofer Bratislava
64-2020 15.12.2020 284-2020 Stavebné práce – oprava a údržba internát bl. A Copastav Bardejov
65-2020 15.12.2020 271-2020 Zásobníky na papierové utierky Cora Gastro Poprad
66-2020 15.12.2020 273-2020 Krovinorez Emspol Poprad
67-2020 15.12.2020 278-2020 Multifunkčné zariadenia K_Corp Spišská Nová Ves
68-2020 15.12.2020 280-2020 Stavebné lepidlo Stavebniny Tatry
69-2020 15.12.2020 287-2020 Kancelárske potreby Papyrus Poprad
70-2020 15.12.2020 282-2020 Zdravotnícky materiál GMPP Lekáreň Primula Poprad
71-2020 21.12.2020 286-2020 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
72-2020 21.12.2020 285-2020 Oprava snežnej frézy Kovospol Kežmarok
73-2020 21.12.2020 289-2020 Elektroinštal. materiál do drev. dielne + DVD dvere s posuvným systémom Drekro Hôrka
74-2020 21.12.2020 291-2020 ; 292-2020 Kancelárske potreby Papyrus Poprad
1-2020
1-2020
1-2020
1-2020
1-2020
1-2020
1-2020
1-2020
1-2020
1-2020