Faktúry, objednávky 2021

Faktúry

Faktúry si môžete stiahnuť tu: [adresár faktúr 2021]
Popis faktúr, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 

číslo faktúry[číslo súboru] Dátum prijatia suma EUR  Predmet/dodávky  dodávateľ
1-2021 4.1.2021 124,49 Internet, pevná linka, mobilné volania, telefóny Slovak Telekom Bratislava
2-2021 5.1.2021 2223,46 Tepelná energia XII/2020 PES Poprad
3-2021 5.1.2021 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
4-2021 5.1.2021 48,00 Aktualizácia + servis programu ŠJ 2021 SOFT-GL Košice
5-2021 11.1.2021 57,72 Foršty na lešenie Sezam Poprad
6-2021 14.1.2021 351,14 Elektrická energia XII/2020 ZSE Bratislava
7-2021 18.1.2021 30,70 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
8-2021 18.1.2021 16,39 Finančný spravodajca 2020 – doúčtovanie Poradca podnikateľa Žilina
9-2021 20.1.2021 49,63 PHM nafta Slovnaft Bratislava
10-2021 27.1.2021 702,88 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad
11-2021 27.1.2021 354,00 Úradné premeranie spotreby paliva Ing. Igor Škrobánek Teplička nad Váhom
12-2021 27.1.2021 233,02 Aktualizácia programu WinPam, WinIbeu Ives Košice
13-2021 29.1.2021 1770,71 Stravné lístky Up Slovensko Bratislava
14-2021 29.1.2021 42,00 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
15-2021 29.1.2021 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
16-2021 1.2.2021 464,21 Materiál na opravu šk. jedálne Stavebniny Poprad Tatry
17-2021 1.2.2021 96,00 Servis zabezpečovacieho systému LA spol Spišské Bystré
18-2021 1.2.2021 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
19-2021 2.2.2021 54,97 Kancelárske potreby Papyrus Poprad
20-2021 4.2.2021 2189,32 Tepelná energia PES Poprad
21-2021 5.2.2021 168,56 Elektrická energia Slovenské elektrárne Bratislava
22-2021 9.2.2021 165,27 Internet, magio televízia, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
23-2021 10.2.2021 233,18 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
24-2021 1.3.2021 32,66 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
25-2021 1.3.2021 63,59 Potraviny Ryba Košice
26-2021 1.3.2021 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
27-2021 3.3.2021 1253,40 Tonery do tlačiarní K_Corp Spišská Nová Ves
28-2021 3.3.2021 1864,40 Tepelná energia PES Poprad
29-2021 3.3.2021 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
30-2021 4.3.2021 159,11 Elektrická energia Slovenské elektrárne Bratislava
31-2021 4.3.2021 107,50 Materiál na krúžky Kamka KM Sabinov
32-2021 4.3.2021 141,68 Materiál na krúžky Papyrus Poprad
33-2021 4.3.2021 157,62 Ochranné respirátory Papyrus Poprad
34-2021 5.3.2021 100,00 Členský príspevok na r. 2021 Združenie OU, ŠŠ a ŠVZ Slovenska Snina
35-2021 5.3.2021 184,32 Internet, Magio televízia, pevná linka, mobilné volania, telefóny Slovak Telekom Bratislava
36-2021 8.3.2021 25,00 Členský poplatok na r. 2021 RVC Prešov
37-2021 8.3.2021 99,10 Potraviny Ryba Košice
38-2021 8.3.2021 59,06 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
39-2021 8.3.2021 10,49 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
40-2021 10.3.2021 164,52 Potraviny Sintra Bratislava
41-2021 15.3.2021 157,16 Potraviny Ryba Košice
42-2021 15.3.2021 73,33 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
43-2021 15.3.2021 24,23 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
44-2021 15.3.2021 48,32 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
45-2021 15.3.2021 61,33 Materiál na OV murár Stavebniny Poprad Tatry
46-2021 17.3.2021 23,90 Doména Ouipoprad.sk K_Corp Spišská Nová Ves
47-2021 19.3.2021 667,44 Montáž dataprojektorov a ineteraktívnych tabúľ K_Corp Spišská Nová Ves
48-2021 22.3.2021 87,82 Potraviny Sintra Bratislava
49-2021 23.3.2021 27,60 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
50-2021 25.3.2021 39,34 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
51-2021 29.3.2021 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
52-2021 29.3.2021 289,97 Žalúzie do šk. jedálne Šerfel Stanislav Štrba
53-2021 29.3.2021 26,90 Úchytky na linku Bytox Poprad
54-2021 29.3.2021 16,89 Materiál na krúžok Bytox Poprad
55-2021 30.3.2021 8,92 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
56-2021 30.3.2021 23,46 Pranie prádla Paulína Gajanová Gánovce
57-2021 6.4.2021 54,00 Livonec Poprad Technik PO a činnosť BTS
58-2021 7.4.2021 273,76 Elektrická energia Slovenské elektrárne Bratislava
59-2021 7.4.2021 130,60 Magio internet, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
60-2021 7.4.2021 1952,88 Stravné lístky Up Slovensko Bratislava
61-2021 7.4.2021 233,18 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Slakica
62-2021 7.4.2021 1872,66 Tepelná energia PES Poprad
63-2021 8.4.2021 1750,00 Odsávač pár Cora Gastro Poprad
64-2021 9.4.2021 44,31 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
65-2021 12.4.2021 46,61 Potraviny Sintra Bratislava
66-2021 12.4.2021 73,74 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
67-2021 12.4.2021 115,54 Potraviny Ryba Košice
68-2021 13.4.2021 407,43 Potraviny Sintra Bratislava
69-2021 14.4.2021 30,70 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
70-2021 15.4.2021 27,04 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
71-2021 15.4.2021 9,63 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
72-2021 26.4.2021 690,65 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad
73-2021 26.4.2021 44,17 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
74-2021 26.4.2021 90,00 Wifi router K_Corp Spišská Nová Ves
75-2021 27.4.2021 154,85 Potraviny Ryba Košice
76-2021 30.4.2021 68,14 Potraviny Sintra Bratislava
77-2021 3.5.2021 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
78-2021 3.5.2021 81,78 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
79-2021 4.5.2021 136,24 Magio internet, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
80-2021 4.5.2021 126,72 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
81-2021 5.5.2021 1108,67 Tepelná energia PES Poprad
82-2021 5.5.2021 175,87 Revízia bleskozvodov Livonec Poprad
83-2021 5.5.2021 222,29 Elektrická energia Slovenské elektrárne Bratislava
84-2021 6.5.2021 20,89 Materiál na OV murár Stavebniny Poprad Tatry
85-2021 7.5.2021 3199,00 Umývačka riadu do ŠJ Cora Gastro Poprad
86-2021 10.5.2021 102,99 Potraviny Ryba Košice
87-2021 10.5.2021 83,56 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
88-2021 10.5.2021 94,82 Potraviny Sintra Bratislava
89-2021 10.5.2021 27,17 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
90-2021 13.5.2021 45,00 Materiál na krúžky Papyrus Poprad
91-2021 14.5.2021 83,38 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
92-2021 17.5.2021 20,46 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
93-2021 17.5.2021 72,92 Potraviny Ryba Košice
94-2021 17.5.2021 69,88 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
95-2021 17.5.2021 24,48 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
96-2021 18.5.2021 49,72 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
97-2021 19.5.2021 139,46 Materiál na krúžky Drekro Hôrka
98-2021 19.5.2021 52,83 Potraviny Sintra Bratislava
99-2021 19.5.2021 40,03 Potraviny Sintra Bratislava
100-2021 19.5.2021 46,46 Materiál na krúžky Broz Hôrka
101-2021 20.5.2021 775,50 Poplatok za komunálny odpad Mesto Poprad
102-2021 24.5.2021 91,46 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
103-2021 24.5.2021 139,27 Potraviny Ryba Košice
104-2021 24.5.2021 27,44 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
105-2021 27.5.2021 26,82 Pranie prádla Paulína Gajanová Gánovce
106-2021 28.5.2021 39,20 Potraviny Tatranská mlikareň Kežmarok
107-2021 31.5.2021 125,94 Potraviny Sintra Bratislava
108-2021 31.5.2021 40,42 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
109-2021 31.5.2021 52,68 Potraviny Ryba Košice
110-2021 31.5.2021 22,61 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
111-2021 31.5.2021 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
112-2021 1.6.2021 101,00 Materiál na krúžky Papyrus Poprad
113-2021 1.6.2021 150,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
114-2021 1.6.2021 7,27 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
115-2021 2.6.2021 786,21 Stravné lístky UP Slovensko Bratislava
116-2021 2.6.2021 145,74 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
117-2021 4.6.2021 1071,00 Tepelná energia PES Poprad
118-2021 4.6.2021 125,15 Magio internet, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
119-2021 4.6.2021 89,36 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
120-2021 7.6.2021 159,00 ASC Agenda 2022 ASC Agenda Bratislava
121-2021 7.6.2021 330,50 Elektrická energia Slovenské elektrárne Bratislava
122-2021 7.6.2021 69,87 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
123-2021 7.6.2021 124,68 Potraviny Sintra Bratislava
124-2021 7.6.2021 140,62 Potraviny Ryba Košice
125-2021 9.6.2021 21,75 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
126-2021 10.6.2021 57,53 Potraviny Sintra Bratislava
127-2021 10.6.2021 38,20 Náhradné diely na kosačku Mountfield Martin
128-2021 10.6.2021 42,00 Toner do tlačiarne – zborovňa K_Corp Spišská Nová Ves
129-2021 14.6.2021 72,16 Potraviny Ryba Košice
130-2021 14.6.2021 80,77 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
131-2021 14.6.2021 54,93 Poistenie – 1. Digitálny set Kooperatíva Bratislava
132-2021 16.6.2021 40,92 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
133-2021 16.6.2021 15,67 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
134-2021 17.6.2021 53,79 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
135-2021 18.6.2021 46,40 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
136-2021 21.6.2021 53,92 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
137-2021 21.6.2021 86,12 Potraviny Ryba Košice
138-2021 21.6.2021 33,97 Potraviny Sintra Bratislava
139-2021 23.6.2021 13,75 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
140-2021 23.6.2021 245,76 Dovoz zeminy Ignačák Hôrka
141-2021 24.6.2021 40,41 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
142-2021 25.6.2021 142,13 Čistiace prostriedky Tatraglobal Poprad
143-2021 28.6.2021 33,56 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
144-2021 29.6.2021 22,11 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
145-2021 1.7.2021 141,36 Potraviny Sintra Bratislava
146-2021 2.7.2021 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
147-2021 6.7.2021 124,26 Magio internet, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
148-2021 6.7.2021 663,56 Tepelná energia PES Poprad
149-2021 6.7.2021 150,00 IT služby K_Corp Spišská Nová Ves
150-2021 6.7.2021 307,21 Elektrická energia Slovenské elektrárne Bratislava
151-2021 6.7.2021 29,46 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
152-2021 12.7.2021 235,52 Školské tlačivá ŠEVT Banská Bystrica
153-2021 15.7.2021 30,70 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
154-2021 27.7.2021 387,96 Montáž školského rozhlasu K_Corp Spišská Nová Ves
155-2021 28.7.2021 38,00 PaM 2022 – predplatné 1. Poradca Žilina
156-2021 29.7.2021 150,00 IT služby K_Corp Spišská Nová Ves
157-2021 2.8.2021 11555,38 Oprava priestorov učební v bloku C – poschodie Copastav Bardejov
158-2021 2.8.2021 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
159-2021 4.8.2021 131,44 Magiointernet, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
160-2021 4.8.2021 615,05 Tepelná energia PES Poprad
161-2021 5.8.2021 978,13 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad
162-2021 5.8.2021 154,14 Elektrická energia Slovenské elektrárne Bratislava
163-2021 16.8.2021 38,00 PaM 2022 – predplatné 2. Poradca s.r.o. Žilina
164-2021 18.8.2021 900,00 Aktualizácie ESET K_Corp Spišská Nová Ves
165-2021 18.8.2021 10,24 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Porad
166-2021 25.8.2021 26,66 Rýchloviazače + farebné lepiace pásky Papyrus Poprad
167-2021 2.9.2021 299,45 Potraviny Sintra Bratislava
168-2021 2.9.2021 150,00 IT služby K_Corp Spišská Nová Ves
169-2021 2.9.2021 135,30 Pranie prádla Paulína Gajanová Gánovce
170-2021 2.9.2021 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
171-2021 2.9.2021 1972,25 Stravné lístky UP Slovensko Bratislava
172-2021 6.9.2021 134,64 Magiointernet, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
173-2021 6.9.2021 622,45 Tepelná energia PES Poprad
174-2021 6.9.2021 86,27 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
175-2021 6.9.2021 49,64 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
176-2021 6.9.2021 158,33 Potraviny Ryba Košice
177-2021 8.9.2021 157,34 Elektrická energia Slovenské elektrárne Bratislava
178-2021 8.9.2021 210,00 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
179-2021 8.9.2021 13,29 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
180-2021 9.9.2021 125,05 Potraviny Sintra Bratislava
181-2021 16.9.2021 11,29 Školské tlačivá Ševt Banská Bystrica
182-2021 16.9.2021 57,60 Zneškodnenie elektroodpadu Brantner Poprad
183-2021 16.9.2021 98,40 USB Token PosAm Bratislava
184-2021 16.9.2021 85,60 Čistiace prostriedky, vrecia na odpad Ttraglobal Poprad
185-2021 16.9.2021 65,58 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
186-2021 16.9.2021 88,60 Potraviny Ryba Košice
187-2021 20.9.2021 53,60 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
188-2021 20.9.2021 94,09 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
189-2021 20.9.2021 92,93 Potraviny Ryba Košice
190-2021 20.9.2021 38,06 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
191-2021 21.9.2021 39,36 Potraviny Sintra Bratislava
192-2021 22.9.2021 26,41 Finančný spravodajca 2022 – predplatné Poradca podnikateľa Žilina
193-2021 22.9.2021 233,18 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
194-2021 22.9.2021 40,99 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
195-2021 22.9.2021 10,22 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
196-2021 23.9.2021 1221,07 Usporiadanie a zapojenie káblov do dátového rozvádzača K_Corp Spišská Nová Ves
197-2021 24.9.2021 95,51 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
198-2021 27.9.2021 82,14 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
199-2021 27.9.2021 91,26 Potraviny Ryba Košice
200-2021 29.9.2021 114,00 Kalibrácia zaradení v školskej jedálni Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica
201-2021 29.9.2021 45,61 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
202-2021 1.10.2021 200,72 Potraviny Sintra Bratislava
203-2021 4.10.2021 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
204-2021 4.10.2021 86,72 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
205-2021 4.10.2021 143,02 Potraviny Ryba Košice
206-2021 5.10.2021 315,71 Elektrická energia Slovenské elektrárne Bratislava
207-2021 5.10.2021 989,23 Tepelná energia PES Poprad
208-2021 5.10.2021 150,00 Poskytovanie IT služieb K_Corp  Spišská Nová Ves
209-2021 5.10.2021 55,72 Poistenie – II. digitálny set – Digi škola Kooperatíva Bratislava
210-2021 5.10.2021 129,56 Zákonné poistenie Kooperatíva Bratislava
211-2021 5.10.2021 234,44 Havarijné poistenie Kooperatíva Bratislava
212-2021 5.10.2021 275,30 Potraviny Sintra Bratislava
213-2021 6.10.2021 109,72 Magio internet, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
214-2021 8.10.2021 31,42 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
215-2021 11.10.2021 56,99 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
216-2021 11.10.2021 74,19 Potraviny Ryba Košice
217-2021 11.10.2021 92,00 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
218-2021 12.10.2021 58,74 Potraviny Sintra Bratislava
219-2021 13.10.2021 90,91 Materiál na krúžky Papyrus Poprad
220-2021 13.10.2021 67,99 Kancelárske potreby Papyrus Poprad
221-2021 18.10.2021 30,70 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
222-2021 18.10.2021 28,26 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
223-2021 18.10.2021 58,31 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
224-2021 18.10.2021 94,35 Potraviny Ryba Košice
225-2021 18.10.2021 70,56 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
226-2021 20.10.2021 445,00 Pracovné zošity preskoly.sk Brtislava
227-2021 20.10.2021 445,00 Pracovné zošity preskoly.sk Bratislava
228-2021 20.10.2021 93,38 Potraviny Sintra Bratislava
229-2021 22.10.2021 16,10 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
230-2021 22.10.2021 100,58 Materiál na krúžky Bytox Poprad
231-2021 22.10.2021 62,93 Materiál na krúžky Miroslav Lešňovský Harichovce
232-2021 25.10.2021 25,84 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
233-2021 25.10.2021 67,67 Potraviny Ryba Košice
234-2021 25.10.2021 28,23 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
235-2021 26.10.2021 109,65 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
236-2021 27.10.2021 34,89 Potraviny Sintra Bratislava
237-2021 2.11.2021 370,58 Čistiace a dezinfekčné prostriedky Tatraglobal Poprad
238-2021 2.11.2021 7,10 Učebnica informačnej bezpečnosti OZ Preventista Lučenec
239-2021 2.11.2021 52,33 Materiál na krúžky Peter Chiminec Dekora Poprad
240-2021 2.11.2021 10,30 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
241-2021 2.11.2021 150,00 Poskytovanie IT služieb K_Corp Spišská Nová Ves
242-2021 2.11.2021 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
243-2021 2.11.2021 57,78 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
244-2021 4.11.2021 670,00 Učebnice Expol Pedagogika Bratislava
245-2021 4.11.2021 1289,38 Tepelná energia PES Poprad
246-2021 5.11.2021 128,84 Magio internet, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
247-2021 5.11.2021 320,00 Nástenné obrazy Triedenie mäsa Marek Dvořák Břeclav
248-2021 5.11.2021 58,67 PHM nafta Slovnaft Bratislava
249-2021 5.11.2021 327,98 Elektrická energia Slovenské elektrárne Bratislava
250-2021 5.11.2021 200,00 Učenice Expol Pedagogika Bratislava
251-2021 8.11.2021 878,82 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad
252-2021 9.11.2021 60,89 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
253-2021 10.11.2021 124,27 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
254-2021 10.11.2021 17,91 Materiál na krúžky Peter Chiminec Dekora
255-2021 10.11.2021 761,76 Stolička elektrická varná Cora Gastro Poprad
256-2021 10.11.2021 23,40 Pranie prádla Paulína Gajanová Gánovce
257-2021 11.11.2021 100,35 Potraviny Sintra Bratislava
258-2021 11.11.2021 297,08 Potraviny Sintra Bratislava
259-2021 11.11.2021 80,00 Učebnice Expol Pedagogika Bratislava
260-2021 11.11.2021 49,72 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
261-2021 12.11.2021 42,00 Toner K_Corp Spišská Nová Ves
262-2021 15.11.2021 67,17 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
263-2021 15.11.2021 97,77 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
264-2021 16.11.2021 52,39 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
265-2021 18.11.2021 233,18 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
266-2021 18.11.2021 42,12 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
267-2021 18.11.2021 367,20 Montáž školského rozhlasu bl. C K_Corp Spišská Nová Ves
268-2021 19.11.2021 61,86 Potraviny Sintra Bratislava
269-2021 19.11.2021 1,60 Poplatok za palivovú kartu Slovnaft Bratislava
270-2021 19.11.2021 411,56 Čistiace a dezinfekčné prostriedky Tatraglobal Poprad
271-2021 22.11.2021 71,45 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
272-2021 22.11.2021 400,00 Učebnice Expol Pedagogika Bratislava
273-2021 23.11.2021 8,25 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
274-2021 25.11.2021 1202,36 Pracovné odevy Bortex Bobrov
275-2021 26.11.2021 176,65 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
276-2021 29.11.2021 75,09 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
277-2021 29.11.2021 320,00 Učebnice Expol Pedagogika Bratislava
278-2021 30.11.2021 79,42 Potraviny Sintra Bratislava
279-2021 30.11.2021 150,00 IT služby K_Corp Spišská Nová Ves
280-2021 30.11.2021 154,08 Kontrola hasiacich prístrojov Livonec Poprad
281-2021 30.11.2021 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
282-2021 30.11.2021 100,00 Učebnice Expol Pedagogika Bratislava
283-2021 1.12.2021 39,81 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
284-2021 1.12.2021 354,00 AG samotesty Cyprián IT Poprad
285-2021 3.12.2021 355,10 Elektrická energia Slovenské elektrárne Bratislava
286-2021 3.12.2021 501,50 AG samotesty Cyprián IK Poprad
287-2021 3.12.2021 1772,70 Tepelná energia PES Poprad
288-2021 3.12.2021 84,00 Toner do zborovne + dobropis K_Corp Spišská Nová Ves
289-2021 3.12.2021 57,00 Pracovná obuv Cyprián IT Poprad
290-2021 3.12.2021 175,18 Pracovné odevy + obuv KADO Poprad
291-2021 6.12.2021 126,79 Magio internet, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
292-2021 6.12.2021 136,30 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
293-2021 6.12.2021 81,18 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
294-2021 7.12.2021 231,90 Vitamínové balíčky Cyprián IK Poprad
295-2021 8.12.2021 22,20 Pranie prádla Paulína Gajanová Gánovce
296-2021 8.12.2021 110,96 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
297-2021 8.12.2021 357,26 Kancelárske potreby Papyrus Poprad
298-2021 8.12.2021 152,40 Mandátny certifikát + elektronická pečať Dising, a.s. Bratislava
299-2021 8.12.2021 109,00 Karta pre elektronický podpis + čítačka nakupujbezpecne.sk Svit
300-2021 9.12.2021 93,00 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
301-2021 13.12.2021 22,25 Zákonné poistenie-prívesný vozík Kooperatíva Bratislava
302-2021 13.12.2021 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
303-2021 13.12.2021 62,38 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
304-2021 13.12.2021 45,76 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
305-2021 14.12.2021 789,28 Žalúzie Stanislav Šerfel Štrba
306-2021 14.12.2021 30,70 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
307-2021 14.12.2021 271,70 Pracovná obuv Cyprián IK Poprad
308-2021 14.12.2021 401,87 Čistiace prostriedky Tatraglobal Poprad
309-2021 14.12.2021 23,96 Dezinfekčný gél Tatraglobal Poprad
310-2021 14.12.2021 1503,13 Pastové dvere Stanislav Baldovský Spišský Štvrtok
311-2021 14.12.2021 119,66 Parapety Stanislav Baldovský Spišský Štvrtok
312-2021 15.12.2021 9047,52 Vybavenie počítačovej učebne Nexineo Bratislava
313-2021 16.12.2021 76,90 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
314-2021 16.12.2021 142,98 Potraviny Sintra Bratislava
315-2021 17.12.2021 117,72 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
316-2021 20.12.2021 67,67 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
317-2021 20.12.2021 204,00 Verejná správa SR – ročný prístup Poradca podnikateľa Žilina
318-2021 20.12.2021 919,13 Inštalácia kamerového systému bl. F K_Corp Spišská Nová Ves
319-2021 21.12.2021 160,40 Materiál na OV drevár KRaF Spišská Belá
320-2021 21.12.2021 111,29 Stravné lístky UP Slovensko
321-2021 21.12.2021 29,17 Potraviny MPC Spišská Nová Ves
322-2021 22.12.2021 159,96 Tonery K_Corp Spišská Nová Ves
323-2021 22.12.2021 11898,65 Oprava priestorov počítačovej učebne a dielní v bl. B Copastav Bardejov
324-2021 22.12.2021 46,30 Pracovná obuv Bortex Bobrov
325-2021 28.12.2021 1048,80 Školský nábytok Alex Komárno
326-2021 28.12.2021 916,80 Študentské stoličky Alex Komárno
327-2021 28.12.2021 600,00 Nábytok – kreslá Mušla Veľké Dvorany
328-2021 29.12.2021 56,90 Materiál na opravy a údržbu Stavebniny Poprad Tatry

Objednávky

Objednávky si môžete stiahnuť tu: [adresár faktúr 2021]
Popis faktúr, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 

číslo objednávky[číslo súboru] Dátum Faktúra k objednávke  Predmet  dodávateľ
1-2021 5.1.2021 63-2021 Odsávač pár Cora Gastro Poprad
2-2021 5.1.2021 4-2021 Aktualizácia+ servis programu ŠJ 2021 SOFT-GL Košice
3-2021 11.1.2021 5-2021 Fošne Sezam Poprad
4-2021 11.1.2021 16-2021 Stavebný materiál na opravu školskej jedálne Stavebniny Poprad Tatry
5-2021 19.1.2021 11-2021 Úradné premeranie spotreby paliva Ing. Igor Škrobánek Teplička nad Váhom
6-2021 19.1.2021 152-2021

181-2021

Školské tlačivá Ševt Banská Bystrica
7-2021 19.1.2021 17-2021 Servis zabezpečovacieho zariadenia LA spol Spišské Bystré
8-2021 27.1.2021 14-2021 Toner do tlačirne K_Corp Spišská Nová  Ves
9-2021 2.2.2021 19-2021 Kancelárske potreby Papyrus Poprad
10-2021 9.2.2021 52-2021 Žalúzie do školskej jedálne Stanislav Šerfel Štrba
11-2021 18.2.2021 157-2021 Oprava priestorov učební Copastav Bardejov
12-2021 25.2.2021 27-2021 Tonery do tlačiarní K_Corp Spišská Nová Ves
13-2021 3.3.2021 45-2021 Materiál na OV murár Stavebniny Poprad Tatry
14-2021 4.3.2021 31-2021 VP – materiál na krúžky Kamka KM Sabinov
15-2021 5.3.2021 47-2021 Montáž interaktívnych tabúľ a dataprojektorov K_Corp Spišská Nová Ves
16-2021 10.3.2021 45-2021 Materiál na OV murár Stavebniny Poprad Tatry
17-2021 23.3.2021 53-2021 Úchytky na linku Bytox Poprad
18-2021 25.3.2021 54-2021 Materiál na krúžok Bytox Poprad
19-2021 29.3.2021 97-2021 Materiál na krúžok Drekro Hôrka
20-2021 12.4.2021 82-2021 Revízia bleskozvodov Livonec Poprad
21-2021 12.4.2021 84-2021 Materiál na OV murár Stavebniny Poprad Tatry
22-2021 14.4.2021 74-2021 WiFi router K_Corp Spišská Nová Ves
23-2021 4.5.2021 85-2021 Umývačka riadu Cora Gastro Poprad
24-2021 7.5.2021 164-2021 Uprgade notebookov a PC K_Corp Spišská Nová Ves
25-2021 19.5.2021 100-2021 Materiál na krúžky Broz Hôrka
26-2021 21.5.2021 154-2021 Montáž školského rozhlasu K_Corp Spišská Nová Ves
27-2021 7.6.2021 140-2021 Dovoz zeminy Ignačák Hôrka
28-2021 9.6.2021 128-2021 Toner do tlalčiarne K_Corp Spišská Nová Ves
29-2021 10.6.2021 127-2021 Náhradné diely na kosačku Mountfield Poprad
30-2021 23.6.2021 183-2021 USB Token DXC Technologa Slovakia Bratislava
31-2021 1.7.2021 200-2021 Kalibrácia prístrojov v školskej jedálni Slovenská legálna metrológia Bratislava
32-2021 28.7.2021 196-2021 Usporiadane a zapojenie káblov do dátového rozvádzača K_Corp Spišská Nová Ves
33-2021 25.8.2021 182-2021 Likvidácia elektroodpadu Brantner Poprad
34-2021 31.8.2021 226-2021; 227-2021 Pracovné zošity preskoly.sk Bratislava
35-2021 6.9.2021 178-2021 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
36-2021 15.10.2021 229-2021 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
37-2021 20.10.2021 230-2021 Materiál na krúžky Bytox Poprad Bratislava
38-2021 22.10.2021 231-2021 Materiál na krúžky Miroslav Lešňovský Harichovce
39-2021 22.10.2021 238-2021 Učebnica informačnej bezpečnosti OZ Preventista Lučenec
40-2021 26.10.2021 244-2021; 250-2021; 259-2021; 277-2021 Učebnice Expol Pedagogika Bratislava
41-2021 27.10.2021 239-2021 Materiál na krúžky Peter Chiminec Dekora Poprad
42-2021 4.11.2021 247-2021 Nástenné obrazy: Triedenie mäsa Marek Dvořák Břeclav
43-2021 9.11.2021 261-2021 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
44-2021 10.11.2021 254-2021 Materiál na krúžky Peter Chiminec Dekora Poprad
45-2021 10.11.2021 255-2021 Stolička elektrická varná Cora Gastro Poprad
46-2021 18.11.2021 310-2021 Plastové dvere Stanislav Baldovský Spišský Štvrtok
47-2021 18.11.2021 311-2021 Parapety Stanislav Baldovský Spišský Štvrtok
48-2021 18.11.2021 267-2021 Montáž školského rozhlasu bl. C K_Corp Spišská Nová Ves
49-2021 19.11.2021 280-2021 Revízia hasiacich prístrojov Livonec Poprad
50-2021 24.11.2021 274-2021 Pracovné odevy Bortex Bobrov
51-2021 30.11.2021 282-2021 Učebnice Expol Pedagogika Bratislava
52-2021 1.12.2021 284-2021 AG samotesty Cyprián IK Poprad
53-2021 2.12.2021 288-2021 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
54-2021 2.12.2021 286-2021 AG samotesty Cyprián IK Poprad
55-2021 3.12.2021 289-2021 Pracovná obuv Cyprián IK Poprad
56-2021 3.12.2021 290-2021 Pracovné odevy + obuv KADO Poprad
57-2021 3.12.2021 294-2021 Vitamínové balíky Cyprián IK Poprad
58-2021 9.12.2021 305-2021 Výmena žalúzií Stanislav Šefrel Štrba
59-2021 10.12.2021 P 289-2021 Nábytok Natex Kráľovský Chlmec
60-2021 13.12.2021 Odvoz odpadu Brantner Poprad
61-2021 13.12.2021 319-2021 Materiál na OV drevár Kraf
62-2021 13.12.2021 307-2021 Pracovná obuv Cypriín IK Poprad
63-2021 14.12.2021 312-2021 Vybavenie počítačovej učebne Nexineo Bratislava
64-2021 14.12.2021 323-2021 Oprava priestorov počítačovej učebne a dielní v bloku B Copastav Bardejov
65-2021 16.12.2021 318-2021 Inštalácia kamerového systému bl. F K_Corp Spišská Nová Ves
66-2021 17.12.2021 320-2021 Stravné lístky UP Slovensko
67-2021 20.12.2021 322-2021 Tonery K_Corp Spišská Nová Ves
68-2021 20.12.2021 324-2021 Pracovná obuv Bortex Bobrov
69-2021 22.12.2021 325-2021 Školský nábytok – stoly Alex Komárno
70-2021 22.12.2021 326-2021 Školský nábytok – stoličky Alex Komárno
71-2021 22.12.2021 327-2021 Kreslá Mušla Veľké Dvorany