Faktúry, objednávky 2021

Faktúry

Faktúry si môžete stiahnuť tu: [adresár faktúr 2021]
Popis faktúr, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 

číslo faktúry[číslo súboru] Dátum prijatia suma EUR  Predmet/dodávky  dodávateľ
1-2021 4.1.2021 124,49 Internet, pevná linka, mobilné volania, telefóny Slovak Telekom Bratislava
2-2021 5.1.2021 2223,46 Tepelná energia XII/2020 PES Poprad
3-2021 5.1.2021 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
4-2021 5.1.2021 48,00 Aktualizácia + servis programu ŠJ 2021 SOFT-GL Košice
5-2021 11.1.2021 57,72 Foršty na lešenie Sezam Poprad
6-2021 14.1.2021 351,14 Elektrická energia XII/2020 ZSE Bratislava
7-2021 18.1.2021 30,70 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
8-2021 18.1.2021 16,39 Finančný spravodajca 2020 – doúčtovanie Poradca podnikateľa Žilina
9-2021 20.1.2021 49,63 PHM nafta Slovnaft Bratislava
10-2021 27.1.2021 702,88 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad
11-2021 27.1.2021 354,00 Úradné premeranie spotreby paliva Ing. Igor Škrobánek Teplička nad Váhom
12-2021 27.1.2021 233,02 Aktualizácia programu WinPam, WinIbeu Ives Košice
13-2021 29.1.2021 1770,71 Stravné lístky Up Slovensko Bratislava
14-2021 29.1.2021 42,00 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
15-2021 29.1.2021 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
16-2021 1.2.2021 464,21 Materiál na opravu šk. jedálne Stavebniny Poprad Tatry
17-2021 1.2.2021 96,00 Servis zabezpečovacieho systému LA spol Spišské Bystré
18-2021 1.2.2021 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
19-2021 2.2.2021 54,97 Kancelárske potreby Papyrus Poprad
20-2021 4.2.2021 2189,32 Tepelná energia PES Poprad
21-2021 5.2.2021 168,56 Elektrická energia Slovenské elektrárne Bratislava
22-2021 9.2.2021 165,27 Internet, magio televízia, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
23-2021 10.2.2021 233,18 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
24-2021 1.3.2021 32,66 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
25-2021 1.3.2021 63,59 Potraviny Ryba Košice
26-2021 1.3.2021 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
27-2021 3.3.2021 1253,40 Tonery do tlačiarní K_Corp Spišská Nová Ves
28-2021 3.3.2021 1864,40 Tepelná energia PES Poprad
29-2021 3.3.2021 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
30-2021 4.3.2021 159,11 Elektrická energia Slovenské elektrárne Bratislava
31-2021 4.3.2021 107,50 Materiál na krúžky Kamka KM Sabinov
32-2021 4.3.2021 141,68 Materiál na krúžky Papyrus Poprad
33-2021 4.3.2021 157,62 Ochranné respirátory Papyrus Poprad
34-2021 5.3.2021 100,00 Členský príspevok na r. 2021 Združenie OU, ŠŠ a ŠVZ Slovenska Snina
35-2021 5.3.2021 184,32 Internet, Magio televízia, pevná linka, mobilné volania, telefóny Slovak Telekom Bratislava
36-2021 8.3.2021 25,00 Členský poplatok na r. 2021 RVC Prešov
37-2021 8.3.2021 99,10 Potraviny Ryba Košice
38-2021 8.3.2021 59,06 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
39-2021 8.3.2021 10,49 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
40-2021 10.3.2021 164,52 Potraviny Sintra Bratislava
41-2021 15.3.2021 157,16 Potraviny Ryba Košice
42-2021 15.3.2021 73,33 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
43-2021 15.3.2021 24,23 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
44-2021 15.3.2021 48,32 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
45-2021 15.3.2021 61,33 Materiál na OV murár Stavebniny Poprad Tatry
46-2021 17.3.2021 23,90 Doména Ouipoprad.sk K_Corp Spišská Nová Ves
47-2021 19.3.2021 667,44 Montáž dataprojektorov a ineteraktívnych tabúľ K_Corp Spišská Nová Ves
48-2021 22.3.2021 87,82 Potraviny Sintra Bratislava
49-2021 23.3.2021 27,60 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
50-2021 25.3.2021 39,34 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
51-2021 29.3.2021 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
52-2021 29.3.2021 289,97 Žalúzie do šk. jedálne Šerfel Stanislav Štrba
53-2021 29.3.2021 26,90 Úchytky na linku Bytox Poprad
54-2021 29.3.2021 16,89 Materiál na krúžok Bytox Poprad
55-2021 30.3.2021 8,92 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
56-2021 30.3.2021 23,46 Pranie prádla Paulína Gajanová Gánovce
57-2021 6.4.2021 54,00 Livonec Poprad Technik PO a činnosť BTS
58-2021 7.4.2021 273,76 Elektrická energia Slovenské elektrárne Bratislava
59-2021 7.4.2021 130,60 Magio internet, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
60-2021 7.4.2021 1952,88 Stravné lístky Up Slovensko Bratislava
61-2021 7.4.2021 233,18 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Slakica
62-2021 7.4.2021 1872,66 Tepelná energia PES Poprad
63-2021 8.4.2021 1750,00 Odsávač pár Cora Gastro Poprad
64-2021 9.4.2021 44,31 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
65-2021 12.4.2021 46,61 Potraviny Sintra Bratislava
66-2021 12.4.2021 73,74 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
67-2021 12.4.2021 115,54 Potraviny Ryba Košice
68-2021 13.4.2021 407,43 Potraviny Sintra Bratislava
69-2021 14.4.2021 30,70 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
70-2021 15.4.2021 27,04 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
71-2021 15.4.2021 9,63 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
72-2021 26.4.2021 690,65 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad
73-2021 26.4.2021 44,17 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
74-2021 26.4.2021 90,00 Wifi router K_Corp Spišská Nová Ves
75-2021 27.4.2021 154,85 Potraviny Ryba Košice
76-2021 30.4.2021 68,14 Potraviny Sintra Bratislava
77-2021 3.5.2021 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
78-2021 3.5.2021 81,78 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
79-2021 4.5.2021 136,24 Magio internet, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
80-2021 4.5.2021 126,72 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
81-2021 5.5.2021 1108,67 Tepelná energia PES Poprad
82-2021 5.5.2021 175,87 Revízia bleskozvodov Livonec Poprad
83-2021 5.5.2021 222,29 Elektrická energia Slovenské elektrárne Bratislava
84-2021 6.5.2021 20,89 Materiál na OV murár Stavebniny Poprad Tatry
85-2021 7.5.2021 3199,00 Umývačka riadu do ŠJ Cora Gastro Poprad
86-2021 10.5.2021 102,99 Potraviny Ryba Košice
87-2021 10.5.2021 83,56 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
88-2021 10.5.2021 94,82 Potraviny Sintra Bratislava
89-2021 10.5.2021 27,17 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves

Objednávky

Objednávky si môžete stiahnuť tu: [adresár faktúr 2021]
Popis faktúr, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 

číslo objednávky[číslo súboru] Dátum Faktúra k objednávke  Predmet  dodávateľ
1-2021 5.1.2021 63-2021 Odsávač pár Cora Gastro Poprad
2-2021 5.1.2021 4-2021 Aktualizácia+ servis programu ŠJ 2021 SOFT-GL Košice
3-2021 11.1.2021 5-2021 Fošne Sezam Poprad
4-2021 11.1.2021 16-2021 Stavebný materiál na opravu školskej jedálne Stavebniny Poprad Tatry
5-2021 19.1.2021 11-2021 Úradné premeranie spotreby paliva Ing. Igor Škrobánek Teplička nad Váhom
6-2021 19.1.2021 Školské tlačivá Ševt Banská Bystrica
7-2021 19.1.2021 17-2021 Servis zabezpečovacieho zariadenia LA spol Spišské Bystré
8-2021 27.1.2021 14-2021 Toner do tlačirne K_Corp Spišská Nová  Ves
9-2021 2.2.2021 19-2021 Kancelárske potreby Papyrus Poprad
10-2021 9.2.2021 52-2021 Žalúzie do školskej jedálne Stanislav Šerfel Štrba
11-2021 18.2.2021 Oprava priestorov učební Copastav Bardejov
12-2021 25.2.2021 27-2021 Tonery do tlačiarní K_Corp Spišská Nová Ves
13-2021 3.3.2021 45-2021 Materiál na OV murár Stavebniny Poprad Tatry
14-2021 4.3.2021 31-2021 VP – materiál na krúžky Kamka KM Sabinov
15-2021 5.3.2021 47-2021 Montáž interaktívnych tabúľ a dataprojektorov K_Corp Spišská Nová Ves
16-2021 10.3.2021 45-2021 Materiál na OV murár Stavebniny Poprad Tatry
17-2021 23.3.2021 53-2021 Úchytky na linku Bytox Poprad
18-2021 25.3.2021 54-2021 Materiál na krúžok Bytox Poprad
19-2021 29.3.2021 Materiál na krúžok Drekro Hôrka
20-2021 12.4.2021 Revízia bleskozvodov Livonec Poprad
21-2021 12.4.2021 Materiál na OV murár Stavebniny Poprad Tatry
22-2021 14.4.2021 WiFi router K_Corp Spišská Nová Ves