Faktúry, objednávky 2018

Faktúry

Faktúry si môžete stiahnut tu: [adresár faktúr 2018]
Popis faktúr, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 číslo fakúry[číslo súboru] Dátum prijatia suma v EUR Predmet/dodávky dodávateľ
1-2018 3.1.2018 39,24 Aktualizácia + servis programu šk. jedáleň SOFT-GL Košice
2-2018 3.1.2018 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
3-2018 3.1.2018 54,00 Technik PO a BTS Livonec Poprad
4-2018 4.1.2018 49,32 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
5-2018 4.1.2018 34,00 Predplatné – Práca a mzdy Poradca s.r.o. Žilina
6-2018 4.1.2018 2 241,35 Tepelná energia PES Poprad
7-2018 5.1.2018 47,32 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
8-2017 8.1.2018 18,88 Potraviny Diamon Poprad
9-2017 8.1.2018 42,61 Potraviny Diamon Poprad
10-2017 8.1.2018 63,29 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
11-2017 9.1.2018 64,99 Telefóny Orange Orange Bratislava
12-2018 9.1.2018 19,36 Potraviny Sintra Bratislava
13-2018 9.1.2018 318,52 Potraviny Sintra Bratislava
14-2018 10.1.2018 23,06 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok
15-2018 12.1.2018 25,00 Členské na rok 2018 RVC Prešov
16-2018 15.1.2018 70,45 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
17-2018 15.1.2018 22,69 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
18-2018 15.1.2018 44,76 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
19-2018 15.1.2018 45,35 Potraviny Diamon Poprad
20-2018 16.1.2018 7,45 Finančný spravodajca 2017 – rekapitulácia Poradca podnikateľa Žilina
21-2018 16.1.2018 33,60 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
22-2018 17.1.2018 69,26 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
23-2018 17.1.2018 12 x 330,42 Elektrina 2018 – splátkový kalendár Pow-en Bratislava
24-2018 17.1.2018 283,32 Elektrina 2017 – vyúčtovacia FA SPP Bratislava
25-2018 17.1.2018 148,13 Potraviny Ryba Košice
26-2018 22.1.2018 83,28 Potraviny Sintra Bratislava
27-2018 22.1.2018 58,38 Potraviny Diamon Poprad
28-2018 24.1.2018 17,28 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
29-2018 25.1.2018 32,40 Redukcia HDMI na VGA K_Corp Spišská Nová Ves
30-2018 25.1.2018 26,34 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
31-2018 25.1.2018 856,09 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad
32-2018 30.1.2018 48,91 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
33-2018 30.1.2018 7,24 Potraviny Diamon Poprad
34-2018 30.1.2018 46,42 Potraviny Diamon Poprad
36-2018 31.1.2018 9,66 Školské tlačivá Ševt Banská Bystrica
37-2018 1.2.2018 250,00 Dezinsekcia internátu Jozef Hriva DDD servis
38-2018 5.2.2018 348,00 Úradné meranie spotreby paliva motorového vozidla Ing. Igor Škrobánek Teplička nad Váhom
39-2018 7.2.2018  2 165,30 Tepelná energia PES Poprad
40-2018 7.2.2018 33,17 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
41-2018 7.2.2018 34,86 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
42-2018 7.2.2018 89,48 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
43-2018 7.2.2018 59,40 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
44-2018 9.2.2018 64,99 Telefóny Orange Orange Bratislava
45-2018 12.2.2018 27,04 Potraviny Sintra Bratislava
46-2018 12.2.2018 79,18 Potraviny Ryba Košice
47-2018 12.2.2018 56,69 Potraviny Diamon Poprad
48-2018 12.2.2018 6,00 Potraviny Diamon Poprad
49-2018 12.2.2018 73,04 Servis a oprava tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
50-2018 12.2.2018 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
51-2018 12.2.2018 261,60 Prekládka Wifi a dataprojektoru K_Corp Spišská Nová Ves
52-2018 14.2.2018 44,23 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
53-2018 15.2.2018 27,51 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
54-2018 16.2.2018 86,40 Zneškodnenie odpadu Brantner Poprad
55-2018 16.2.2018 21,82 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
56-2018 16.2.2018 100,00 Členský príspevok Združenie odborných učilíšť Snina
57-2018 19.2.2018 25,20 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
58-2018 19.2.2018 233,02 Upgrade účtovných programov Ives Košice
59-2018 20.2.2018 59,60 Potraviny Diamon Poprad
60-2018  22.2.2018 11,53 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
61-2018 22.2.2018 39,19 Potraviny Sintra Bratislava
62-2018 26.2.2018 30,08 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
63-2018 26.2.2018 62,98 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
64-2018 28.2.2018 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
65-2018 28.2.2018 54,00 Technik PO + BTS Livonec Poprad
66-2018 5.3.2018 52,74 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
67-2018 5.3.2018 12,06 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
68-2018 5.3.2018 71,87 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
69-2018 5.3.2018 6,98 Potraviny Diamon Poprad
70-2018 5.3.2018 40,96 Potraviny Diamon Poprad
71-2018 5.3.2018 42,00 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
72-2018 5.3.2018 42,00 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
73-2018 12.3.2018 61,70 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok
74-2018 12.3.2018 2 143,51 Tepelná energia PES Poprad
75-2018 12.3.2018 64,99 Telefóny Orange Orange Bratislava
76-2018 13.3.2018 50,45 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
77-2018 13.3.2018 65,14 Potraviny Sintra Bratislava
78-2018 13.3.2018 33,64 Potraviny Sintra Bratislava
79-2018 13.3.2018 265,85 Potraviny Sintra Bratislava
80-2018 14.3.2018 33,60 Vývoz kuch. odpadu Brantner Poprad
81-2018 14.3.2018 45,07 Potraviny Ryba Košice
82-2018 14.3.2018 62,11 Potraviny Diamon Poprad
83-2018 14.3.2018 69,26 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
84-2018 15.3.2018 27,50 Potraviny MPC Cessi Sp. Nová Ves
85-2018 16.3.2018 22,64 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
86-2018 19.3.2018 39,78 Potraviny Sintra Bratislava
87-2018 26.3.2018 586,70 Metodický deň – obed Kriváň centrum Poprad
88-2018 26.3.2018 180,00 Metodický deň – bowling Citybowling Poprad
89-2018 26.3.2018 31,69 Potraviny MPC Cessi Sp. Nová Ves
90-2018 26.3.2018 32,53 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
91-2018 26.3.2018 61,28 Potraviny Diamon Poprad
92-2018 27.3.2018 81,58 Potraviny Tatr. mliekáreň Kežmarok
93-2018 28.3.2018 36,31 Potraviny Sintra Bratislava
94-2018 3.4.2018 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
95-2018 3.4.2018 128,68 Servis osobného automobilu Eurocamp Poprad
96-2018 4.4.2018 20,58 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
97-2018 5.4.2018 54,63 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
98-2018 6.4.2018 2 038,99 Tepelná energia PES Poprad
99-2018 6.4.2018 47,68 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
100-2018 6.4.2018 24,22 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
101-2018 6.4.2018 54,00 Technik PO a BTS Livonec Poprad
102-2018 6.4.2018 70,12 Materiál na krúžky Papyrus Poprad
103-2018 9.4.2018 69,60 Toner na žurnalistický krúžok K_Corp Spišská Nová Ves
104-2018 9.4.2018 41,06 Potraviny Diamon Poprad
105-2018 9.4.2018 14,76 Potraviny Diamon Poprad
106-2018 9.4.2018 45,35 Potraviny Sintra Bratislava
107-2018 9.4.2018 51,69 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
108-2018 9.4.2018 64,99 Telefóny – Orange Orange Bratislava
109-2018 11.4.2018 17,88 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
110-2018 16.4.2018 89,53 Potraviny Ryba Košice
111-2018 16.4.2018 58,42 Potraviny Diamon Poprad
112-2018 16.4.2018 31,18 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
113-2018 20.4.2018 44,83 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
114-2018 20.4.2018 24,00 Materiál na OV záhradník – zemina Marián Saraka Uhlomarket Poprad
115-2018 20.4.2018 33,60 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
116-2018 23.4.2018 36,11 Potraviny Sintra Bratislava
117-2018 24.4.2018 29,46 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
118-2018 25.4.2018 40,54 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
119-2018 25.4.2018 106,50 Servis šijacích strojov Rabatin Pavol Poprad
120-2018 26.4.2018 67,27 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
121-2018 26.4.2018 25,70 Potraviny Sintra Bratislava
122-2018 27.4.2018 39,00 Normy pre šk. jedáleň Tlačiareň Iris Bratislava
123-2018 2.5.2018 926,41 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad
124-2018 2.5.2018 54,00 Technik PO a BTS Livonec Poprad
125-2018 2.5.2018 30,95 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
126-2018 2.5.2018 58,52 Potraviny Diamon Poprad
127-2018 2.5.2018 20,18 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
128-2018 2.5.2018 156,00 Odborný znalecký posudok Ing. Pavol Fotta Bardejov
129-2018 4.5.2018 56,45 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
130-2018 4.5.2018 907,57 Tepelná energia PES Poprad
131-2018 9.5.2018  46,88 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
132-2018 9.5.2018 189,00 Prehliadka Oravského hradu Oravské múzeum Dolný Kubín
133-2018 9.5.2018 266,00 Občerstvenie – obed Ing. E. Dunčič Orava Tour Námestovo
134-2017 9.5.2018 65,38 Telefóny Orange Orange Bratislava
135-2018 9.5.2018 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
136-2018 9.5.2018 37,66 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok
137-2018 9.5.2018 159,39 Kuchynské potreby na súťaž Cora Gastro Poprad
138-2018 10.5.2018 168,00 Plavba loďou s prehliadkou Slanického ostrova Oravská galéria Dolný Kubín
139-218 10.5.2018 79,30 Krajčírske potreby na súťaž Jozef Brachňk Broz Hôrka
140-2018 10.5.2018 60,80 Pracovné odevy žiakom na súťaž Pracovné odevy Kado Poprad
141-2018 11.5.2018 167,77 Elektrospotrebiče + ceny na súťaž Fast Plus Bratislava
142-2018 11.5.2018 229,00 Šijací stroj Rabatin Pavol Poprad
143-2018 11.5.2018 72,00 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
144-2018 14.5.2018 370,00 Doprava autobusom Dušan Gildein – SOGI Hôrka
145-2018 14.5.2018 18,41 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
146-2018 14.5.2018 40,04 Potraviny Sintra Bratislava
147-2018 15.5.2018 41,61 Potraviny Diamon Poprad
148-2018 15.5.2018 49,75 Potraviny Lujan Plus Mengusoce
149-2018 16.5.2018 95,63 Potraviny Ryba Košice
150-2018 16.5.2018 67,83 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
151-2018 16.5.2018 36,00 Seminár Ochrana osobných údajov RVC Prešov
152-2018 17.5.2018 96,60 Mixéry, naparovacia žehlička Fast Plus Bratislava
153-2018 18.5.2018 33,60 Vývoz kuch. odpadu Brantner Poprad
154-2018 18.5.2018 22,92 Materiál na súťaž + kancelárske potreby Papyrus Poprad
155-2018 21.5.2018 49,08 Potraviny Sintra Bratislava
156-2018 22.5.2018  19,08 Potraviny MPC Cessi Sp. Nová Ves
157-2018 23.5.2018 39,58 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
158-2018 23.5.2018 54,00 Technik PO a BTS I/2018 Livonec Poprad
159-2018 24.5.2018 125,66 Potraviny Sintra Bratislava
160-2018 24.5.2018 18,62 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
161-2018 28.5.2018 62,36 Potraviny Diamon Poprad
162-2018 28.5.2018 17,83 Potraviny Diamon Poprad
163-2018 29.5.2018 200,00 Dokumentácia k ochrane osobných údajov SN real Prešov
164-2018 30.5.2018 44,99 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
165-2018 1.6.2018 57,73 Potraviny Sintra Bratislava
166-2018 1.6.2018 49,02 Súťaž – strava ŠJ OUI Poprad
167-2018 1.6.2018 38,13 Potraviny MPC Cessi Sp. Nová Ves
168-2018 4.6.2018 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
169-2018 5.6.2018 145,60 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
170-2018 5.6.2018 54,00 Technik PO a BTS Livonec Poprad
171-2018 5.6.2018 645,06 Tepelná energia PES Poprad
172-2018 5.6.2018 29,40 Termoska Cora Gastro Poprad
173-2018 6.6.2018 26,82 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
174-2018 6.6.2018 47,37 Potraviny Diamon Poprad
175-2018 7.6.2018 42,48 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
176-2018 8.6.2018 23,72 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok
177-2018 8.6.2018 57,02 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
178-2018 11.6.2018 64,99 Telefóny Orange Orange Bratislava
179-2018 11.6.2018 200,40 Tonery do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
180-2018 11.6.2018 31,66 Potraviny Sintra Bratislava
181-2018 11.6.2018 39,01 Potraviny Diamon Poprad
182-2018 11.6.2018 36,97 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
183-2018 12.6.2018 93,48 Laminator Papyrus Poprad
184-2018 12.6.2018 62,28 Koreničky, termoska Cora Gastro Poprad
185-2018 12.6.2018 30,16 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
186-2018 14.6.2018 18,62 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
187-2018 18.6.2018 33,60 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
188-2018 18.6.2018 363,10 Kuchynské náradie Cora Gastro Poprad
189-2018 18.6.2018 15,00 Predplatné časopis Vychovávateľ Ares Bratislava
190-2018 18.6.2018 55,72 Potraviny Diamon Poprad
191-2018 18.6.2018 562,58 Čistiace prostriedky Tatraglobal Poprad
192-2018 19.6.2018 32,15 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
193-2018 21.6.2018 47,06 Potraviny Sintra Bratislava
194-2018 21.6.2018 26,20 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
195-2018 25.6.2018 33,58 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
196-2018 28.6.2018 50,86 Poistenie – Prvý digitálny set Kooperatíva Bratislava
197-2018 28.6.2018 273,89 Školské tlačivá Ševt Banská Bystrica
198-2018 29.6.2018 60,31 Potraviny Sintra Bratislava
199-2018 2.7.2018 9,18 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
200-2018 2.7.2018 54,00 Technik PO a BTS Livonec Poprad
201-2018 4.7.2018 625,06 Tepelná energia PES Poprad
202-2018 4.7.2018 1209,40 Stravné lístky UP Slovensko
203-2018 6.7.2018 47,63 Telefón – pevná linka + intrnet Slovak Telekom Bratislava
204-2018 9.8.2018 64,99 Telefóny Orange Orange Bratislava
205-2018 16.7.2018 581,90 Poplatok za komunálny odpad Mesto Poprad
206-2018 16.7.2018 99,00 Správa IKT VI/2018 K_Corp Spišská Nová Ves
207-2018 17.7.2018 34,80 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
208-2018 30.7.2018 749,94 Voda, stočné zrážky PVPS Poprad
209-2018 31.7.2018 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
210-2018 3.8.2018 603,83 Tepelná energia PES Poprad
211-2018 3.8.2018 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
212-2018 10.8.2018 103,12 Telefóny Orange Orange Bratislava
213-2018 10.8.2018 26,40 Finančný spravodajca 2019 Poradca podnikateľa Žilina
214-2018 10.8.2018 47,84 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
215-2018 10.8.2018 61,04 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok
216-2018 30.8.2018 255,66 Potraviny Sintra Bratislava
217-2018 30.8.2018 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
218-2018 3.9.2018 107,20 Potraviny Ryba Košice
219-2018 3.9.2018 59,86 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
220-2018 4.9.2018 47,53 Potraviny Diamon Poprad
221-2018 4.9.2018 20,20 Potraviny Diamon Poprad
222-2018 5.9.2018 586,48 Tepelná energia PES Poprad
223-2018 5.9.2018 12 793,63 Oprava sociálnych zariadení Copastav Bardejov
224-2018 6.9.2018 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nove Ves
225-2018 7.9.2018 50,03 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
226-2018 10.9.2018 87,39 Telefóny Orange Orange Bratislava
227-2018 10.9.2018 49,30 Potraviny Diamon Poprad
228-2018 10.9.2018 76,56 Potraviny Sintra Bratislava
229-2018 11.9.2018 21,20 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
230-2018 11.9.2018 31,31 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
231-2018  12.9.2018 96,60 Tonery K_Corp Spišská Nová Ves
232-2018 14.9.2018 19,80 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
233-2018 17.9.2018 47,71 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
234-2018 19.9.2018 51,88 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
235-2018 20.9.2018 67,95 Potraviny Sintra Bratislava
236-2018 20.9.2018 39,73 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
237-2018 24.9.2018 79,64 Potraviny Ryba Košice
238-2018 24.9.2018 46,27 Potraviny Diamon Poprad
239-2018 24.9.2018 19,90 Potraviny Diamon Poprad
240-2018 24.9.2018 34,72 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
241-2018 26.9.2018 41,52 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
242-2018 26.9.2018 40,60 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
243-2018 27.9.2018 50,00 Revízia tlakovej nádoby Marián Jurkovský Poprad
244-2018 27.9.2018 398,50 Montáž a oprava žalúzií Rastislav Vitko Poprad
 245-2018 28.9.2018 19,19 Rastliny – materiál na OV záhradník Stromčeky Nesvady
246-2018 1.10.2018 31,54 Potraviny Sintra Bratislava
247-2018 1.10.2018 34,00 Práca a mzdy 2018 Poradca Žilina
248-2018 1.10.2018 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
249-2018 1.10.2018 13,69 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
250-2018 3.10.2018 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
251-2018 3.10.2018 43,02 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
252-2018 3.10.2018 65,66 Potraviny Diamon Poprad
253-2018 4.10.2018 774,11 Tepelná energia PES Poprad
254-2018 5.10.2018 177,28 Potraviny Sintra Bratislava
255-2018 8.10.2018 17,20 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
256-2018  8.10.2018 41,06 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
257-2018 8.10.2018 36,34 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
258-2018 8.10.2018 30,00 Seminár – správa regisratúry ICV Košice
259-2018 9.10.2018 87,53 Volania Orange + splátka telefónov Orange Bratislava
260-2018 9.10.2018 51,59 Poistné II. Digitálny set Kooperatíva Bratislava
261-2018 9.10.2018 123,43 Zákonné poistenie motor. vozidla Kooperatíva Bratislava
262-2018 9.10.2018 432,64 Kancelárske potreby Papyrus Poprad
263-2018 9.10.2018 608,86 Elektrospotrebiče do kuch. dielne Nay Bratislava
264-2018 10.10.2018 15,70 Občerstvenie na Radu školy BZ-Service Poprad
265-2018 10.10.2018 74,00 Práce a mzdy – predplatné na r. 2019 Poradca Žilina
266-2018 11.10.2018 38,62 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
267-2018 11.10.2018 68,91 Potraviny Sintra Bratislava
268-2018 11.10.2018 130,07 Kuchynské zariadenie Cora Gastro Poprad
269-2018 15.10.2018 57,29 Potraviny Diamon Poprad
270-2018 15.10.2018 46,16 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
271-2018 16.10.2018 140,40 Revízia hasiacich prístrojov Livonec Poprad
272-2018 16.10.2018 33,60 Vývoz kuch. odpadu Brantner Popead
273-2018 16.10.2018 299,00 Sporák Fast Plus Bratislava
274-2018 17.10.2018 84,46 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
275-2018 17.10.2018 799,99 Záhradný domček OBI Slovakia Poprad
276-2018 18.10.2018 31,33 Kuchynské zariadenie Cora Gastro Poprad
277-2018 18.10.2018 229,48 Záhradnícky materiál Miroslav Lešňovský Harichovce
278-2018 22.10.2018 29,81 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
279-2018 22.10.2018 58,79 Potraviny Ryba Košice
280-2018 22.10.2018 22,36 Potraviny Sintra Bratislava
281-2018 22.10.2018 17,77 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
282-2018 25.10. 2018 130,00 Reklamný nosič Manira Poprad
283-2018 25.10.2018 1303,20 Kuchynská linka + stoly Tempo Kondela Poprad
284-2018 5.11.2018 54,00 Technik PO a BTS Livonec Poprad
285-2018 5.11.2018 250,00 Dezinsekcia priestorov školy Jozef Hriva DDD Vyšné Hágy
286-2018 5.11.2018 96,20 Oprava kuchynského zariadenia Anna Pjataková Kežmarok
287-2018 5.11.2018 223,86 Prostriedky do umývačky riadu Gastrochem Banská Bystrica
288-2018 5.11.2018 672,53 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad
289-2018 5.11.2018 56,08 Potraviny Sintra Poprad
290-2018 5.11.2018 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
291-2018 5.11.2018 42,68 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
292-2018 5.11.2018 55,66 Potraviny Diamon Poprad
293-2018 5.11.2018 11,77 Potraviny Diamon Poprad
294-2018 5.11.2018 98,28 Potraviny Ryba Košice
295-2018 5.11.2018 17,46 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
296-2018 6.11.2018 102,33 Materiál na OV Bytox Poprad
297-2018 6.11.2018 102,79 Materiál na OV Bytox poprad
298-2018 6.11.2018 115,18 Materiál na krúžky Sezam Poprad
299-2018 6.11.2018 47,64 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
300-2018 7.11.2018 1 253,89 Tepelná energia PES Poprad
301-2018 7.11.2018 161,29 Materiál na krúžky Papyrus Poprad
302-2018 7.11.2018 16,42 Potraviny Sintra Poprad
303-2018 7.11.2018 50,95 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
304-2018 8.11.2018 465,60 Pracovný stôl nerezový Gastrolux Žilina
305-2018 9.11.2018 87,39 Orange – telefóny + volania Orange Bratislava
306-2018 9.11.2018 825,84 Skrinky do tried Školex Bratislava
307-2018 9.11.2018 467,50 Stoličky do zborovne Školex Bratislava
308-2018 9.11.2018 30,17 Zyxel + kabeláž  K_Corp Spišská Nová Ves
309-2018 9.11.2018 29,21 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok
310-2018 13.11.2018 18,90 Potraviny MPC Spišská Nová Ves
311-2018 14.11.2018 53,74 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
312-2018 14.11.2018 48,16 Potraviny Diamon Poprad
313-2018 15.11.2018 98,32 Termosky Cora Gastro Poprad
314-2018 16.11.2018 864,00 PC + tlačiareň K_Corp Spišská Nová Ves
315-2018 16.11.2018 25,37 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
316-2018 19.11.2018 351,00 Kovové skrine AJ Produkty Bratislava
317-2018 19.11.2018 41,07 Potraviny Sintra Bratislava
318-2018 20.11.2018 33,60 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
319-2018 20.11.2018 53,80 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
320-2018 20.11.2018 31,42 PHM nafta + palivová karta Slovnaft Bratislava
321-2018 21.11.2018 27,33 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
322-2018 22.11.2018 408,04 Uzamykateľné vitríny Školex Bratislava
323-2018 23.11.2018 299,98 Materiál na OV služby Broz Hôrka
324-2018 23.11.2018 228,58 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
325-2018 26.11.2018 54,72 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
326-2018 26.11.2018 14,40 Potraviny Diamon Poprad
237-2018 26.11.2018 25,37 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
238-2018 26.11.2018 78,64 Potraviny Diamon Poprad
239-2018 27.11.2018 799,96 Čistiace prostriedky + toaletný papier Tatraglobal Poprad
330-2018 29.11.2018 342,19 Potraviny Sintra Bratislava
331-2018 3.12.2018 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
332-2018 3.12.2018 75,10 Potraviny Sintra Bratislava
333-2018 3.12.2018 89,11 Potraviny Ryba Košice
334-2018 4.12.2018 35,10 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
335-2018 5.12.2018 49,80 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
336-2018 5.12.2018 364,20 Tonery + externý disk K_Corp Spišská Nová Ves
337-2018 5.12.2018 1 712,00 Tepelná energia PES Poprad
338-2018 5.12.2018 196,60 Havarijné poistenie Dacia Kooperatíva Bratislava
339-2018 5.12.2018 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
340-2018 5.12.2018 47,04 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
341-2018 6.12.2018 48,01 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
342-2018 6.12.2018 895,00 Vstavaná skriňa Ladislav Malučký Sosna Hrabušice
343-2018 6.12.2018 300,10 Športové oblečenie Sportika Group Bratislava
344-2018 10.12.2018 42,31 Materiál na údržbu Bytox Poprad
345-2018 10.12.2018 87,71 Telelfóny + volania Orange Orange Bratislava
346-2018 10.12.2018 19,36 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok
347-2018 10.12.2018 28,98 Oprava elektroinštalácie Bytový podnik Poprad
348-2018 10.12.2018 71,98 Potraviny Diamon Poprad
349-2018 10.12.2018 57,76 Potraviny Sintra Bratislava
350-2018 11.12.2018 57,29 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
351-2018 11.12.2018 24,73 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
352-2018 12.12.2018 92,34 Občerstvenie na relaxačný deň Sintra Bratislava
353-2018 12.12.2018 43,15 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
354-2018 13.12.2018 511,02 Pracovné odevy + obuv Pracovné odevy Kado Poprad
355-2018 13.12.2018 6,60 Pracovné odevy Pracovné odevy Kado Poprad
356-2018 14.12.2018 56,40 Pracovné odevy + obuv Pracovné odevy Kado Poprad
357-2018 17.12.2018 30,10 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
358-2018 18.12.2018 268,12 Kancelárske potreby + materiál na OV Papyrus Poprad
359-2018 19.12.2018 54,00 Technik PO a BTS Livonec Poprad
360-2018 19.12.2018 33,60 Vývoz kuch. odpadu Brantner Poprad
361-2018 19.12.2018 164,18 Materiál na OV Miroslav Lešňovský Harichovce
362-2018 21.12.2018 103,00 Kancelárske potreby K_P Plus Poprad
363-2018 21.12.2018 69,02 Potraviny Sintra Bratislava
364-2018 27.12.2018 17,13 Potraviny MPC Cessi Sp. Nová Ves

Objednávky

Objednávky si môžete stiahnut tu: [adresár objednávok 2018]
Popis objednávok, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

číslo objednávky[číslo súboru] Dátum Faktúra k objednávke Predmet dodávateľ
1-2018 3.1.2018 1-2018 Aktualizácia + servis programu ŠJ SOFT-GL Košice
2-2018 3.1.2018 49-2018 Servis tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
3-2018 9.1.2018  37-2018 Dezinsekcia internátu Jozef Hriva DDD Servis Vyšné Hágy
4-2018 24.1.2017 38-2018 Úradné meranie prevádzkovej spotreby paliva motorového ozidla Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D. Teplička nad Váhom
5-2018 24.1.2018 29-2018 Redukcia HDMI na VGA K_Corp Spišská Nová Ves
6-2018 25.1.2018 51-2018 Kabeláž – preloženie WIFI K_Corp Spišská Nová Ves
7-2018 30.1.2018 54-2018 Likvidácia odpadu Brantner Poprad
8 -2018 31.1.2018  36-2018 Školské tlačivá  Ševt Banská Bystrica
9-2018 13.2.2018 197-2018 Školské tlačivá Ševt Banská Bystrica
10-2018 22.2.2018 144-2018 Autubusová doprava Dušan Gildein – Sogi
11-2018 22.2.2018 132-2018 Prehliadka Oravského hradu Oravské múzeum Dolný Kubín
12-2018 22.2.2018 133-2018 Obed Ing. Eduard Dunčič Ranč u Edyho Námestovo
13-2018 23.2.2018  71 a 72-2018 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
14-2018 19.3.2018 88-2018 Prenájom priestrov bowlingu Citybowling Poprad
15-2018 19.3.2018 87-2018 Občerstvenie Kriváň Centrum Poprad
16-2018 20.3.2018 95-2018 Servis osobného automobilu Eurocamp Poprad
17-2018 6.4.2018 103-2018 Toner na žurnalistický krúžok K_Corp Spišská Nová Ves
18-2018 6.4.2018 102-2018 Materiál na krúžky Papyrus Poprad
19-2018 17.4.2018 119-2018 Servis šijacích strojov Rabatin Pavol Poprad
20-2018 26.4.2018 138-2018 Plavba loďou s prehliadkou Slanického ostrova Oravská galéria Dolný Kubín
21-2018 9.5.2018 137-2018 Kuchynské potreby na súťaž Cora Gastro Poprad
22-2018 9.5.2018 140-2018 Pracovné odevy žiakom na súťaž Pracovné odevy Kado Poprad
23-2018 9.5.2018 139-2018 Krajčírske potreby na súťaž Jozef Brachňák Broz Hôrka
24-2018 11.5.2018 142-2018 Šijací stroj Rabatin Pavol Poprad
25-2018 11.5.2018 141-2018 Elektrospotrebiče a ceny na súťaž Fast Plus Bratislava
26-2018 17.5.2018 152-2018 Mixéry, naparovacia žehlička Fast Plus Bratislava
27-2018 18.5.2018 154-2018 Spotrebný materiál na súťaž Papyrus Poprad
28-2018 25.5.2018 163-2018 Dokumentácia k ochrane osobných údajov SN real Prešov
29-2018 31.5.2018  179/2018 Tonery do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
30-2018 5.6.2018 172-2018 Termoska Cora Gastro Poprad
31-2018 12.6.2018 188-2018 Kuchynské náradie Cora Gastro Poprad
32-2018 12.6.2018 184-2018 Koreničky, termoska Cora Gastro Poprad
33-2018 12.6.2018 183-2018 Laminátor Papyrus Poprad
34-205 2.7.2018 202-2018 Stravné lístky Up Slovensko
35-2018 17.7.2018 223-2018 Oprava sociálnych zariadení Copastav Bardejov
36-2018 28.8.2018 231-2018 Tonery K_Corp Spišská Nová Ves
37-2018 10.9.2018 244-2018 Inštalácia a oprava žalúzií Vitko Rastislav Poprad
38-2018 13.9.2018 243-2018 Revízia tlakovej nádoby v školskej kuchyni Marián Jurkovský Majoterm Poprad
 39-2018 1.10.2018  308-2018 Kabeláž K_Corp Spišská Nová Ves
40-2018 Objednávka zrušená
41-2018 8.10.2018 Vstavané uzamykateľné skrine Objednávka zrušená
42-2018 8.10.2018 Archivačné oceľové skrine Objednávka zrušená
43-2018  9.10.2018 304-2018 Pracovný stôl zásuvkový Gastrlux Žilina
44-2018 9.10.2018  264-2018 Obložená misa BZ-Service Poprad
45-2018 9.10.2018 Vitrína so zámkom Školex Bratislava
46-2018 9.10.2018  263-2018 Elektrospotrebiče do kuch. dielne Nay Bratislava
47-2018 9.10.2018  262-2018 Kancelárske potreby Papyrus Poprad
48-2018 11.10.2018  307-2018 Stoličky Školex Bratislava
49-2018 11.10.2018  306-2018 Skrinky Školex Bratislava
50-2018 11.10.2018  268-2018 Kuchynské zariadenie Cora Gastro Poprad
51-2018 11.10.2018  275-2018 Záhradný domček OBI Poprad
52-2018 16.10.2018 273-2018 Sporák Fast Plus Bratislava
53-2018  15.10.2018  283-2018 Kuchynská linka + stoly do zborovne Tempo Kondela
54-2018 18.10.218 277-2018 Záhradnícky materiál Miroslav Lešňovský Harichovce
55-2018 23.10.2018 Vstavaná skriňa Ladislav Malučký – Sosna Hrabušice
56-2018 23.10.2018  285-2018 Dezinsekcia priestorov školy Jozef Hriva DDD Servis Vyšné Hága
57-2018 23.10.2018 282-2018 Reklamné nosiče Manira Poprad
58-2018 29.10.2018 313-2018 Termosky Cora Gastro Poprad
59-2018 6.11.2018 316-2018 Kovové skrine archivačné AJ Produkty Bratislava
60-2018 6.11.2018  296-2018 Materiál na OV murár Bytox Poprad
61-2018 6.11.2018 297-2018 Materiál na OV murár Bytox Poprad
62-2018 6.11.2018 298-2018 Materiál na krúžky Sezam Poprad
63-2018 7.11.2018 301-2018 Materiál na krúžky Papyrus Poprad
64-2018 13.11.2018 314-2018 Počítač + tlačiareň K_Corp Spišská Nová Ves
65-2018 22.11.2018 336-2018 Tonery + externý disk K_Corp Spišská Nová Ves
66-2018 23.1.2018 323-2018 Materiál na OV služby Broz Hôrka
67-2018 5.12.2018 343-2018 Športové oblečenie  Sportika Group Bratislava
68-2018 5.12.2018 347-2018 Oprava elektroinštalácie Bytový podnik Poprad
69-2018 7.12.2018 344-2018 Materiál na údržbu Bytox Poprad
70-2018 13.12.2018 354-2018 Pracovné odevy + obuv Pracovné odevy Kado Poprad
71-2018 13.12.2018 355-2018 Pracovné tričko Pracovné odevy Kado Poprad
72-2018 14.12.2018 356-2018 Pracovné odevy + obuv Pracovné odevy Kado Poprad
73-2018 18.12.2018 358-2018 Kancelárske potreby + materiál na OV Papyrus Poprad
74-2018 19.12.2018 361-2018 Materiál na OV Miroslav Lešňovský Harichovce
75-2018 20.12.2018 Kancelárske potreby KP Plus Poprad