Zamestnanci

Vedenie školy

Mgr. Ingrid Vokuličová

Riaditeľka školy

Ing. Kamila Grivalská

Zástupca riaditeľa školy

Mgr. Katarína Galasová

Hlavný majster odborného výcviku

Učitelia

PaedDr. Lenka Kocsisová

Učiteľka všeobecno – vzdelávacích predmetov

Ing. Zuzana Michnicová

Učiteľka odborných predmetov v učebnom odbore: Záhradníctvo – kvetinár, zeleninár, ovocinár

Triedna učiteľka 3.Z
Výchovný poradca
Vedúca PK

Majstri odborného výcviku

Ján Bachleda, DiS.

Majster OV v učebnom odbore: Stavebná výroba – murárska práce

František Budaj, DiS.

Majster OV v učebnom odbore: Stavebná výroba – murárska práce

Triedny učiteľ 3.M
Vedúci MZ

Tomáš Drenčeny

Majster OV v učebnom odbore: Spracúvanie dreva – výroba úžitkových a umeleckých predmetov

Monika Karabínová

Majsterka OV v učebnom odbore: cukrárska výroba

Bc. Margita Kormaňošová

Majsterka OV v učebnom odbore: cukrárska výroba

Bc. Mariana Maliňáková

Majsterka OV v učebnom odbore: Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál

Triedna učiteľka 2.K

Bc. Beáta Pemčáková

Majsterka OV v učebnom odbore: cukrárska výroba

Triedna učiteľka 2.C

Mgr. Valéria Rusnáková

Majsterka OV v učebnom odbore: služby a domáce práce

Mgr. Anna Skokanová

Majsterka OV v učebnom odbore: Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál

Triedna učiteľka: 3.CK

Ľubomíra Špirková, DiS.

Majsterka OV v učebnom odbore: Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál

Mgr. Anna Tarageľová

Majsterka OV v učebnom odbore: služby a domáce práce

Triedna učiteľka

Vychovávatelia

Mgr. Elena Babíková

Vychovávateľka

Bc. Silvia Manduľová

Vychovávateľka