Zamestnanci

Vedenie školy

Mgr. Ingrid Vokuličová

Riaditeľka školy

Ing. Kamila Grivalská

Zástupca riaditeľa školy

Mgr. Katarína Galasová

Hlavný majster odborného výcviku

Učitelia

PaedDr. Lenka Kocsisová

Učiteľka všeobecno – vzdelávacích predmetov

Triedna učiteľka 1.P, 2.M a 2.O
Vedúca PK, Koordinátorka protidrogovej prevencie

Ing. Zuzana Michnicová

Učiteľka odborných predmetov v učebnom odbore: Záhradníctvo – kvetinár, zeleninár, ovocinár

Triedna učiteľka 2.PZ
Výchovný poradca

Majstri odborného výcviku

Ján Bachleda, DiS.

Majster OV v učebnom odbore: Stavebná výroba – murárska práce

 

František Budaj, DiS.

Majster OV v učebnom odbore: Stavebná výroba – murárska práce

 

Tomáš Drenčeny

Majster OV v učebnom odbore: Spracúvanie dreva – výroba úžitkových a umeleckých predmetov

Triedny učiteľ 3.DM

Monika Karabínová

Majsterka OV v učebnom odbore: príprava, skladovanie a predaj tovaru

Bc. Margita Kormaňošová

Majsterka OV v učebnom odbore: cukrárska výroba

Triedna učiteľka 3.CK

Bc. Mariana Maliňáková

Majsterka OV v učebnom odbore: Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál

Triedna učiteľka 1.D a 1.Z
Vedúca MZ

Bc. Beáta Pemčáková

Majsterka OV v učebnom odbore: cukrárska výroba

Triedna učiteľka 1.C
Vedúca MZ

Mgr. Valéria Rusnáková

Majsterka OV v učebnom odbore: služby a domáce práce

Triedna učiteľka 1.S a 3.S

Mgr. Anna Skokanová

Majsterka OV v učebnom odbore: Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál

Triedna učiteľka 1.K

Ľubomíra Špirková, DiS.

Majsterka OV v učebnom odbore: Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál

Triedna učiteľka 2.CK

Mgr. Anna Tarageľová

Majsterka OV v učebnom odbore: služby a domáce práce

 

Vychovávatelia

Mgr. Elena Babíková

Vychovávateľka

Bc. Miriam Kamenická

Vychovávateľka