Krásny úspech

Krásny úspech

Prešiel týždeň, a nám sa podarilo získať ďalšie 1. miesto. Tentokrát v celoštátnej súťaži odborných vedomostí a praktických zručností žiakov OU v Žiline, kde naši žiaci Martin a Mário súťažili v učebnom odbore: obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a predaj tovaru.  Zo súťaže si odniesli nielen krásny pocit z výhry, ale i hodnotné vecné ceny.

Blahoželáme chlapcom ku krásnemu umiestneniu.