Faktúry, zmluvy 2011

Faktúry

Faktúry si môžete stiahnut tu: [adresár faktúr 2011]
Popis faktúr, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 číslo faktúry[číslo súboru] Dátum prijatia  suma     Eur  Predmet            dodávky  dodávateľ
 01-2011 04.01.2011 48,83 Potraviny MPC CESSI Sp. Nová Ves
 02-2011 04.01.2011 27,37 Servis počítača K_CORP Sp. Nová Ves
03-2011 05.01.2011 1975,00 Zemný plyn SPP Bratislava
04-2011 05.01.2011 196,02 Zdravotná služba MEDISON Košice
05-2011 07.01.2011 44,96 Telefón – pevná linka T COM Bratislava
06-2011 07.01.2011 64,74 PHM – nafta SLOVNAFT Bratislava
07-2011 10.01.2011 – 33,48 + 3×280 Elektrická energia + preddavky VSE Košice
08-2011 10.01.2011 66,43 Potraviny LUJAN Mengusovce
09-2011 11.01.2011 50,68 Telefón – Orange ORANGE Bratislava
10-2011 12.01.2011 12,79 Potraviny MPC CESSI Sp. Nová Ves
11-2011 13.01.2011 12,67 Aktualizácia programu K_CORP Sp. Nová Ves
12-2011 13.01.2011 32,48 Telefón – T Mobile T MOBILE Bratislava
13-2011 13.01.2011 116,70 Potraviny COOP JEDNOTA Poprad
14-2011 13.01.2011 346,06 Potraviny SINTRA Poprad
15-2011 14.01.2011 1,23 Doúčtovanie predplatného PORADCA PODNIKATEĽA Žilina
16-2011 14.01.2011 60,96 Potraviny TATR. MLIEKÁREŇ Kežmarok
17-2011 14.01.2011 17,40 Vysvedčenia ŠEVT Banská Bystrica
18-2011 19.01.2011 32,80 Potraviny DIAMON Poprad
19-2011 19.01.2011 146,16 Potraviny DIAMON Poprad
20-2011 24.01.2011 52,70 Potraviny MPC CESSI Sp. Nová Ves
21-2011 25.01.2011 27,99 Dvere BAU MAX Poprad
22-2011 31.01.2011 54,06 Potraviny DC NORDIA Poprad
23-2011 31.01.2011 16,80 Aktualizácia programu K_CORP Sp. Nová Ves
24-2011 31.01.2011 47,80 Požiarna ochrana a BOZP LIVONEC Poprad
25-2011 07.02.2011 41,60 Potraviny MPC CESSI Sp. Nová Ves
26-2011 07.02.2011 56,12 Potraviny TATR. MLIEKÁREŇ Kežmarok
27-2011 07.02.2011 79,52 Potraviny LUJAN Mengusovce
28-2011 07.02.2011 24,00 Mzdové účtovníctvo S-EPI Žilina
29-2011 07.02.2011 1690,00 Elektrický sporák GASTRO REX Košice
30-2011 07.02.2011 110,00 Montráž el. sporáka GASTRO REX Košice
31-2011 07.02.2011 1975,00 Zemný plyn SPP Košice
32-2011 07.02.2011 227,23 Zneškodnenie odpadu TATR. ODP. SPOL. Žakovce
33-2011 07.02.2011 110,21 Preprava kontajnera PETER PALGUTA Kravany
34-2011 07.02.2011 5,76 Akturalizácia počít.  programu K_CORP Sp. Nová Ves
35-2011 10.02.2011 1496,09 Tepel. energia + teplá úžitk. voda CPPaP Poprad
36-2011 10.02.2011 200,25 Elektrická energia CPPaP Poprad
37-2011 10.02.2011 285,77 Vodné a stočné zrážk. voda CPPaP Poprad
38-2011 10.02.2011 -29,05 Elektrická energia VSE Košice
39-2011 10.02.2011 49,34 Potraviny DC Nordia Matejovce
40-2011 10.02.2011 3 x 330 Elektrická energia VSE Košice
41-2011 11.02.2011 119,72 Potraviny COOP JEDNOTA Poprad
42-2011 14.02.2011 45,07 Telefón – Orange ORANGE Bratislava
43-2011 14.02.2011 53,21 Potraviny MPC CESSI Sp. Nová Ves
44-2011 14.02.2011 50,00 Členský príspevok ZOU Tornaľa
45-2011 14.02.2011 14,27 Vysvedčenia + výučné listy  ŠEVT Banská Bystrica
46-2011 15.02.2011 45,06 Pevná linka + internet T COM Brtislava
47-2011 15.02.2011 34,36 PHM – nafta SLOVNAFT Bratialava
48-2011 16.02.2011 50,52 Potraviny TATR. MLIEKÁREŇ Kežmarok
49-2011 16.02.2011 5,76 Aktualizácia programu K_CORP Sp. Nová Ves
50-2011 16.02.2011 80,86 Telefón – T Mobile T MOBILE Bratislava
51-2011 16.02.2011 157,78 Potraviny DIAMON Bratislava
52-2011 17.02.2011 78,66 Potraviny LUJAN Mengusovce
53-2011 17.02.2011 28,44 Potraviny HO PE Matejovce
54-2011 18.02.2011 5,76 Aktualizácia programu K_CORP Sp. Nová Ves
55-2011 22.02.2011 23,63 Potraviny DIAMON Poprad
56-2011 23.02.2011 41,47 Potraviny MPC CESSI Sp. Nová Ves
57-2011 24.02.2011 128,84 Nafta, dialn. známka SLOVNAFT Bratislava
58-2011 25.02.2011 101,48 Potraviny DC NORDIA Matejovce
59-2011 28.02.2011 62,40 Tonery K_CORP Sp. Nová Ves
60-2011 01.03.2011 1975,00 Zemný plyn SPP Bratislava
61-2011 03.03.2011 47,80 Technik PO a BOZP LIVONEC Poprad
62-2011 07.03.2011 28,93 Potraviny MPC CESSI Sp. Nová Ves
63-2011 10.03.2011 96,00 Výpočet poplatokov za znečisť. ovzdušia J. CEHULA Ekos Poprad
64-2011 07.03.2011 228,65 Elektrická energia VSE Košice
65-2011 09.03.2011 22,80 Kancelárske potreby KP Plus Poprad
66-2011 09.03.2011 47,46 Pevná linka  + internet T COM Bratislava
67-2011 10.03.2011 64,00 Oprava plyn. kotla PETER ŽOLDÁK Hôrka
68-2011 11.03.2011 157,94 Potraviny COOP JEDNOTA Poprad
69-2011 11.03.2011 155,35 Uprgade programov IVES Košice
70-2011 11.03.2011 58,60 Pranie a mangľovanie PAULÍNA GAJANOÁ Gánovce
71-2011 14.03.2011 74,78 Potraviny LUJAN Mengusovce
72-2011 14.03.2011 27,41 Potraviny MPC CESSI Sp. Nová Ves
73-2011 16.03.2011 26,93 Telefón – T mobile T MOBILE Bratislava
74-2011 16.03.2011 47,52 Potraviny TATR. MLIEKÁREŇ Kežmarok
75-2011 17.03.2011 267,85 Potraviny SINTRA Poprad
76-2011 21.03.2011 44,74 Telefón – Orange ORANGE Bratislava
77-2011 21.03.2011 5,76 Aktualizácia programu K_CORP Sp. Nová Ves
78-2011 21.03.2011 99,58 USB token POS AM Bratislava
79-2011 21.03.2011 84,42 Potraviny LUJAN Mengusovce
80-2011 23.03.2011 37,04 Potraviny MPD CESSI Sp. Nová Ves
81-2011 28.03.2011 69,90 Ceny + učebné pomôcky na súťaž OKAY SLOVAKIA Bratislava
82-2011 30.03.2011 51,46 Potraviny DC NORDIA Poprad Matejovce
83-2011 30.03.2011 295,74 SF – občerstvenie – Deň učiteľov JOZEF VENCEL FREDY Poprad
84-2011 30.03.2012 23,52 Potraviny DIAMON Poprad
85-2011 31.03.2011 1975,00 Zemný plyn SPP Bratislava
86-2011 31.03.2011 54,80 Mareriál na súťaž BROZ Hôrka
87-2011 31.03.2011 136,19 Potraviny DIAMON Poprad
88-2011 01.04.2011 157,43 Učebné pomôcky na súťaž CORA Poprad
89-2011 04.04.2011 378,75 Učebné pomôcky na súťaž NAY Bratislava
90-2011 04.04.2011 344,85 Učebné pomôcky na súťaž OKAY Bratislava
91-2011 04.04.2011 37,36 Obrusy na súťaž OVITEX Poprad
92-2011 04.04.2011 22,42 Obrusy na krúžok OVITEX Poprad
93-2011 04.04.2011 45,96 Potraviny MPC CESSI Sp. Nová Ves
94-2011 04.04.2011 55,32 Toaletné potreby ILLE Skalica
95-2011 06.04.2011 85,86 Potraviny DC NORDIA Poprad
96-2011 06.04.2011 4363,60 Tepelná energia a TÚV CPPaP Poprad
97-2011 06.04.2011 66,14 Materiál na súťaž KP PLUS Poprad
98-2011 06.04.2011 11,28 Potraviny DIAMON Poprad
99-2011 07.04.2011 52,68 Telefón – pevmá linka T Com Bratislava
100-2011 07.04.2011 393,00 Tonery na súťaž K_CORP Sp. Nová Ves
101-2011 07.04.2011 27,00 PHM – nafta SLOVNAFT Bratislava
102-2011 07.04.2011 77,14 Potraviny LUJAN Mengusovce
103-2011 07.04.2011 50,00 Učebné pomôcky na súťaž BROZ Hôrka
104-2011 11.04.2011 131,37 Potraviny COOP JEDNOTA Poprad
105-2011 21.04.2011 1,81 + 3×330,00 Elektrická energia VSE Košice
106-2011 13.04.2011 377,99 Čistiace prostriedky ŠTEFAN JURČIŠIN JPS
107-2011 14.04.2011 36,88 Pranie a mangľovanie PAULÍNA GAJANOVÁ Gánovce
108-2011 15.04.2011 34,54 Potraviny MPC CESSI Sp. Nová Ves
109-2011 15.04.2011 45,07 Telefón – Orange ORANGE Bratislava
110-2011 15.04.2011 36,30 Stravovanie – súťaž UOI Spišský Štiavnik
111-2011 15.04.2011 758,12 Materiál na súťaž MIROSLAV LEŠŇOVSKÝ Harichovce
112-2011 18.04.2011 47,80 Technik PO a BOZP LIVONEC Poprad
113-2011 18.04.2011 50,82 Potraviny TATR. MLIEKÁREŇ Kežmarok
114-2011 18.04.2011 23,81 Telefón T-Mobile T – Mobile Bratislava
115-2011 21.04.2011 54,05 Matreiál na súťaž FERTEX Poprad
116-2011 21.04.2011 61,97 Ceny na súťaž EXISPORT Košice
117-2011 21.04.2011 133,48 Materiál na súťaž BAU MAX Poprad
118-2011 26.04.2011 20,65 PHM – nafta SLOVNAFT Bratislava
119-2011 27.04.2011 73,97 Tonery na krúžok K_CORP Sp. Nová Ves
120-2011 27.04.2011 48,43 Potraviny MPC CESSI Sp. Nová Ves
121-2011 27.04.2011 88,90 Potraviny LUJAN PLUS Mengusovce
122-2011 29.04.2011 250,12 Náradie na súťaž BYTOX PP Poprad
123-2011 29.04.2011 83,80 Školské tlačivá ŠEVT Banská Bystrica
124-2011 29.04.2011 52,20 Potraviny TATR. MLIEKÁREŇ Kežmarok
125-2011 29.04.2011 85,86 Potraviny DC NORDIA Poprad
126-2011 29.04.2011 1975,00 Zemný plyn SPP Bratislava
140-2011 11.05.2011 1167,18 Tepelná energia a TÚV CPPaP Poprad
153-2011 30.05.2011 1975,00 Zemný plyn SPP Bratislava
180-2011 29.06.2011 1462,72 Tepelná energia a TÚV CPP a P Poprad
183-2011 04.07.2011 1975,00 Zemný plyn SPP Bratislava
184-2011 04.07.2011 1303,42 Stravné lístky LE CHEQUE DEJENEUR Bratislava
212-2011 26.08.2011 23997,52 Stavebné práce – kuchyňa Poprad MIROSLAV GOGA MOREZ Prešov
213-2011 30.08.2011 4867,74 Zemný plyn – vyúčtovanie SPP Bratislava
218-2011 05.09.2011 2521,00 Zemný plyn SPP Bratislava
230-2011 08.09.2011 1878,10 Stavebný dozor – kuchyňa Poprad Ing. BRANISLAV VOJTEK Prešov
245-2011 06.10.2011 2521,00 Zemný plyn SPP Bratislava
263-2011 02.11.2011 12300,00 Stavebné práce – strecha Poprad PETER KUCHÁR Prešov
268-2011 07.11.2011 1831,26 Tepelná energia DALKIA Poprad
289-2011 25.11.2011 3000,00 Oprava stechy Poprad PETER KUCHÁR Prešov
296-2011 02.12.2011 5042,28 Nájomné PRO POPULO Sp. Teplica
303-2011 12.12.2011 2816,06 Tepelná energia DALKIA Poprad

Zmluvy

Zmluvy si môžete stiahnut tu: [adresár zmlúv 2011]
Popis zmlúv, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 číslo zmluvy[číslo súboru] Dátum uzatvorenia číslo zmluvy dodávateľa  Predmet zmluvy  Zmluvný partner
1-2011 01.07.2011 100711404 ZoP Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná a.s. Košice
2-2011 11.07.2011 009/2011 Zmluva o dodávke tepla, teplej úžitkovej vody a pitnej vody Dalkia Poprad, a.s.
3-2011 25.08.2011 009/2011 Dodatok k zmluve Dalkia Poprad, a.s.
4-2011 01.07.2011 376/144/11P Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Poprad
5-2011 01.07.2011 Nájomná zmluva Športový klub Galaxy 2
6-2011 01.03.2011 Zmluva o pevode správy majetku štátu Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
7-2011 14.03.2011 Zmluva o servisnej službe ILLE – Papier – Service SK