Kontakty

Riaditeľka

Mgr. Vokuličová Ingrid

  • 0905 299 948
  • 052 / 788 59 11

Zástupca RŠ a Hlavný majster OV

Ing. Grivalská Kamila
Mgr. Katarína Galasová

  • 0911 180 021

Ekonomický úsek

Ing. Anna Bošková
Janka Tardová

  • 052 / 788 59 12

Vedúca ŠJ

Švirlochová Marta

  • 0917 756 364

Školský internát

Mgr. Elena Babíková
Bc. Silvia Manduľová

  • 0910 152 566

Soc. pracovníčka

Danilová Renáta

  • 0910 622 567

Adresa