Kontakty

Riaditeľka

Mgr. Ingrid Vokuličová

  • 0905 299 948
  • 052 / 788 59 11

Zástupca RŠ

Ing. Kamila Grivalská

Hlavný majster OV

Mgr. Katarína Galasová

  • 0911 180 021

Ekonomický úsek

Ing. Anna Bošková
Janka Tardová

  • 052 / 788 59 12

Vedúca ŠJ

Marta Švirlochová

  • 0917 756 364

Školský internát

Mgr. Elena Babíková
Bc. Silvia Manduľová

  • 0910 152 566

Soc. pracovníčka

Renáta Danilová

  • 0910 622 567

Adresa