Medovníčky pre dôchodcov

Medovníčky pre dôchodcov

Október je charakterizovaný ako mesiac úcty k starším. V živote človeka sú okamihy, keď si uvedomujeme, čo znamenajú roky i jeseň života. Pre dôchodcov v DSS Poprad naši žiaci v odbore cukrárska výroba pripravili chutné medovníčky, ktoré im osobne odovzdali.
Nezabúdajme na našich starkých, zaujímajme sa o nich, spýtajme sa ich ako sa majú, aké okamihy si napr. pamätajú zo svojho detstva. A nezabúdajme, že úctu by sme im mali prejavovať stále nielen počas tohto mesiaca.