Vianočné zdobenie medovníčkov

Vianočné zdobenie medovníčkov

Predvianočný čas si žiaci našej školy spríjemnili typickou vianočnou tradíciou – zdobením vianočných medovníčkov.

Žiaci všetkých učebných odborov svoju zručnosť i fantáziu predviedli v súťaži, ktorú pre nich pripravili majsterky OV. Námetom zdobenia boli medové postavičky svätého Mikuláša, anjela a starého čerta. Súťažiaci sa usilovali čo najkrajšie ozdobiť bielkovou glazúrou svoje výrobky, spomedzi ktorých boli vyhodnotené tie najkrajšie.

Vyhodnotenie súťaže:

  1. miesto – Sebastián Šarišský, žiak 2. C triedy
  2. miesto – Miroslava Kokyová, žiačka 2. C triedy
  3. miesto – Sebastián Benjamín Jurčík, žiak 1. C triedy
  4. miesto – Patrik Vlačuha, žiak 1. D triedy

Veľká chvála patrí všetkým žiakom, ktorí sa ujali ozdobovania s nadšením a  ich medovníky patrili medzi umelecké diela.

Všetky ozdobené medovníčky sme odovzdali klientom Slovenského červeného kríža v Spišskej sobote s prianím pevného zdravia, lásky a pokoja počas vianočných sviatkov.

Bc. Beáta Pemčáková