Faktúry, objednávky 2024

Faktúry

Číslo faktúry [číslo súboru] Dátum prijatia Suma EUR  Predmet/dodávky  Dodávateľ
1/2024 4.1.2024 57,60 Aktualizácia a servis programu ŠJ SOFT-GL Košice
2/2024 5.1.2024 3 407,58 Tepelná energia XII/2023 PES Poprad
3/2024 5.1.2024 136,52 Internet, magio televízia, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
4/2024 8.1.2024 179,14 Potraviny Mäso-Tatry Sp. Teplica
5/2024 8.1.2024 158,21 Potraviny Inmedia Zvolen
6/2024 9.1.2024 40,92 Odvoz kuch. odpadu Btantner Poprad
7/2024 9.1.2024 35,00 Členské na r. 2024 RVC Prešov
8/2024 10.1.2024 75,78 Potraviny Sintra Bratislava
9/2024 10.1.2024 414,00 Umývadlá – výmena WC bl. C Merkury Prešov
10/2024 11.1.2024 320,16 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
11/2024 11.1.2024 24,99 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
12/2024 12.1.2024 32,03 Finančný spravodajca 2023 – doúčtovanie Poradca podnikateľa Žilina
13/2024 15.1.2024 254,39 Potraviny Inmedia Zvolen
14/2024 15.1.2024 102,65 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
15/2024 15.1.2024 183,94 Potraviny Jozef Ivan Svit
16/2024 15.1.2024 75,92 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
17/2024 15.1.2024 99,20 Materiál na OV drevár KRaF Spišská Belá
18/2024 18.1.2024 650,65 Elektrická energia ZSE Bratisalava
19/2024 22.1.2024 788,98 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad
20/2024 22.1.2024 95,88 Potraviny Sintra Bratislava
21/2024 22.1.2024 136,92 Potraviny Inmedia Zvolen
22/2024 22.1.2024 71,76 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
23/2024 22.1.2024 32,05 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
24/2024 22.1.2024 59,57 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
25/2024 24.1.2024 165,96 Materiál na opravy chodieb MPL Poprad
26/2024 25.1.2024 90,32 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
27/2024 26.1.2024 150,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
28/2024 26.1.2024 325,20 Uprgrade programov WINiBEU, WINPAM Ives Košice
29/2024 29.1.2024 115,36 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
30/2024 29.1.2024 32,05 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
31/2024 29.1.2024 174,84 Potraviny Jozef Ivan Svit
32/2024 31.1.2024 60,01 Potraviny Sintra
33/2024 1.2.2024 34,86 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
34/2024 1.2.2024 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
35/2024 5.2.2024 163,75 Potraviny Inmedia Zvolen
36/2024 5.2.2024 150,83 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
37/2024 5.2.2024 369,60 Úradné premeranie spotreby paliva Dacia Ing. Igor Škrobánek -O.P.C.D Teplička nad Váhom
38/2024 5.2.2024 4375,34 Tepelná energia PES Poprad
39/2024 5.2.2024 138,21 Internet, magio televízia, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
40/2024 6.2.2024 36,44 PHM nafta Slovnaft Bratislava
41/2024 9.2.2024 678,59 Elektrická energia ZSE Bratislava
42/2024 12.2.2024 62,47 Materiál na krúžky Bargertex Gerlachov
43/2024 12.2.2024 30,70 Odvoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
44/2024 12.2.2024 26,40 Zneškodnenie elektroodpadu Brantner Poprad
45/2024 12.2.2024 20,50 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
46/2024 12.2.2024 94,10 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
47/2024 12.2.2024 119,26 Potraviny Inmedia Zvolen
48/2024 12.2.2024 171,63 Potraviny Jozef Ivan Svit
49/2024 12.2.2024 27,16 Potraviny Sintra Bratrislava
50/2024 12.2.2024 114,33 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
51/2024 12.2.2024 32,05 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
52/2024 13.2.2024 71,38 Materiál na krúžok Bargertex Gerlachov
53/2024 16.2.2024 39,08 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
54/2024 19.2.2024 86,65 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
55/2024 19.2.2024 84,84 Potraviny Inmedia Zvolen
56/2024 20.2.2024 31,96 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
57/2024 20.2.2024 48,75 Materiál na krúžok Peter Chiminec Dekora Poprad
58/2024 21.2.2024 53,60 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
59/2024 21.2.2024 58,61 Potraviny Sintra Bratislava
60/2024 26.2.2024 150,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
61/2024 27.2.2024 113,60 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
62/2024 27.2.2024 95,21 Materiál na krúžok Merkury Poprad

Objednávky

Číslo objednávky [číslo súboru] Dátum Faktúra k objednávke Predmet Dodávateľ
1/2024 3.1.2024 1/2024 Aktualizácia a servis programu ŠJ SOFT-GL Košice
2/2024 9.1.2024 37/2024 Úradné meranie – spotreba paliva Dacia Ing. Igor Škrobánek Teplička nad Váhom
3/2024 9.1.2024 Doinštalácia nových zariadená, pripojenie na Wifi, Esset, Office K_Corp Spišská Nová Ves
4/2024 11.1.2024 Materiál na OV drevár KTaF Spišská Belá
5/2024 18.1.2024 44/2024 Likvidácia elektroodpadu Brantner Poprad
6/2024 1.2.2024 Školské tlačivá ŠEVT Banská Bystrica
7/2024 12.2.2024 42/2024; 52/2024 Látky na krúžok Bargertex Gerlachov
8/2024 12.2.2024 Zámok na dvere s obojstrannou guľou Stanislav Baldovský Spišský Štvrtok
9/2024 20.2.2024 57/2024 Materiál na krúžok Peter Chiminec Dekora Poprad
10/2024 27.2.2024 Oprava uzamykania vchodových dverí Astra Trade Poprad
11/2024 27.2.2024 62/2024 Materiál na krúžok Merkury Poprad