Faktúry, objednávky 2024

Faktúry

Číslo faktúry [číslo súboru] Dátum prijatia Suma EUR Predmet/dodávky Dodávateľ
1/2024 4.1.2024 57,60 Aktualizácia a servis programu ŠJ SOFT-GL Košice
2/2024 5.1.2024 3 407,58 Tepelná energia XII/2023 PES Poprad
3/2024 5.1.2024 136,52 Internet, magio televízia, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
4/2024 8.1.2024 179,14 Potraviny Mäso-Tatry Sp. Teplica
5/2024 8.1.2024 158,21 Potraviny Inmedia Zvolen
6/2024 9.1.2024 40,92 Odvoz kuch. odpadu Btantner Poprad
7/2024 9.1.2024 35,00 Členské na r. 2024 RVC Prešov
8/2024 10.1.2024 75,78 Potraviny Sintra Bratislava
9/2024 10.1.2024 414,00 Umývadlá – výmena WC bl. C Merkury Prešov
10/2024 11.1.2024 320,16 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
11/2024 11.1.2024 24,99 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
12/2024 12.1.2024 32,03 Finančný spravodajca 2023 – doúčtovanie Poradca podnikateľa Žilina
13/2024 15.1.2024 254,39 Potraviny Inmedia Zvolen
14/2024 15.1.2024 102,65 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
15/2024 15.1.2024 183,94 Potraviny Jozef Ivan Svit
16/2024 15.1.2024 75,92 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
17/2024 15.1.2024 99,20 Materiál na OV drevár KRaF Spišská Belá
18/2024 18.1.2024 650,65 Elektrická energia ZSE Bratisalava
19/2024 22.1.2024 788,98 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad
20/2024 22.1.2024 95,88 Potraviny Sintra Bratislava
21/2024 22.1.2024 136,92 Potraviny Inmedia Zvolen
22/2024 22.1.2024 71,76 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
23/2024 22.1.2024 32,05 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
24/2024 22.1.2024 59,57 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
25/2024 24.1.2024 165,96 Materiál na opravy chodieb MPL Poprad
26/2024 25.1.2024 90,32 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
27/2024 26.1.2024 150,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
28/2024 26.1.2024 325,20 Uprgrade programov WINiBEU, WINPAM Ives Košice
29/2024 29.1.2024 115,36 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
30/2024 29.1.2024 32,05 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
31/2024 29.1.2024 174,84 Potraviny Jozef Ivan Svit
32/2024 31.1.2024 60,01 Potraviny Sintra
33/2024 1.2.2024 34,86 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
34/2024 1.2.2024 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
35/2024 5.2.2024 163,75 Potraviny Inmedia Zvolen
36/2024 5.2.2024 150,83 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
37/2024 5.2.2024 369,60 Úradné premeranie spotreby paliva Dacia Ing. Igor Škrobánek -O.P.C.D Teplička nad Váhom
38/2024 5.2.2024 4375,34 Tepelná energia PES Poprad
39/2024 5.2.2024 138,21 Internet, magio televízia, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
40/2024 6.2.2024 36,44 PHM nafta Slovnaft Bratislava
41/2024 9.2.2024 678,59 Elektrická energia ZSE Bratislava
42/2024 12.2.2024 62,47 Materiál na krúžky Bargertex Gerlachov
43/2024 12.2.2024 30,70 Odvoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
44/2024 12.2.2024 26,40 Zneškodnenie elektroodpadu Brantner Poprad
45/2024 12.2.2024 20,50 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
46/2024 12.2.2024 94,10 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
47/2024 12.2.2024 119,26 Potraviny Inmedia Zvolen
48/2024 12.2.2024 171,63 Potraviny Jozef Ivan Svit
49/2024 12.2.2024 27,16 Potraviny Sintra Bratrislava
50/2024 12.2.2024 114,33 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
51/2024 12.2.2024 32,05 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
52/2024 13.2.2024 71,38 Materiál na krúžok Bargertex Gerlachov
53/2024 16.2.2024 39,08 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
54/2024 19.2.2024 86,65 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
55/2024 19.2.2024 84,84 Potraviny Inmedia Zvolen
56/2024 20.2.2024 31,96 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
57/2024 20.2.2024 48,75 Materiál na krúžok Peter Chiminec Dekora Poprad
58/2024 21.2.2024 53,60 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
59/2024 21.2.2024 58,61 Potraviny Sintra Bratislava
60/2024 26.2.2024 150,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
61/2024 27.2.2024 113,60 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
62/2024 27.2.2024 95,21 Materiál na krúžok Merkury Poprad
63/2024 27.2.2024 54,00 Seminár RVC Prešov
64/2024 28.2.2024 15,33 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
65/2024 1.3.2024 298,80 Uzamykanie vchodových dverí bl. D Astra Trade Poprad
66/2024 4.3.2024 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
67/2024 4.3.2024 107,32 Materiál na opravy WC bl. C MPL Poprad
68/2024 4.3.2024 86,32 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
69/2024 4.3.2024 32,05 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
70/2024 4.3.2024 59,67 Potraviny Jozef Ivan Svit
71/2024 4.3.2024 195,88 Potraviny Inmedia Zvolen
72/2024 6.3.2024 37,30 Internet, magio televízia, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
73/2024 6.3.2024 2478,47 Tepelná energia PES Poprad
74/2024 6.3.2024 320,16 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
75/2024 6.3.2024 62,26 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
76/2024 11.3.2024 634,49 Elektrická energia ZSE Bratislava
77/2024 11.3.2024 82,43 Potraviny Inmdia Zvolen
78/2024 11.3.2024 104,78 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
79/2024 11.3.2024 160,21 Potraviny Jozef Ivan Svit
80/2024 11.3.2024 18,13 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
81/2024 12.3.2024 40,92 Odvoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
82/2024 12.3.2024 69,84 Potraviny Sintra Bratislava
83/2024 12.3.2024 150,00 Členský príspevok na rok 2024 Združenie OU ŠS a ŠVZ Slovenska Snina
84/2024 12.3.2024 107,47 Materiál na súťaž Papyrus Poprad
85/2024 13.3.2024 1033,85 Elektrospotrebiče na súťaž Nay Bratislava
86/2024 19.3.2024 74,44 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
87/2024 19.3.2024 23,90 Doména ouipoprad K_Corp Spišská Nová Ves
88/2024 19.3.2024 25,64 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
89/2024 19.3.2024 97,59 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
90/2024 20.3.2024 112,20 Čistiace prostriedky Tatraglobal Poprad
91/2024 20.3.2024 244,43 Pomôcky na súťaž služby Kinekus Poprad
92/2024 20.3.2024 126,86 Materiál na krúžky Kinekus Poprad
93/2024 21.3.2024 69,66 Potraviny Sintra Bratislava
94/2024 21.3.2024 49,16 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
95/2024 25.3.2024 194,94 Ceny na súťaž Nay Bratislava
96/2024 25.3.2024 124,53 Potraviny Jozef Ivan Svit
97/2024 25.3.2024 94,85 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
98/2024 25.3.2024 150,00 Poskytovanie IT služieb K_Corp Spišská Nová Ves
99/2024 26.3.2024 140,50 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
100/2024 26.3.2024 91,38 Elektroinštalačný materiál EDEN-El.MAT Poprad
101/2024 27.3.2024 55,86 Potraviny Sintra Bratislava
102/2024 3.4.2024 23,97 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
103/2024 3.4.2024 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Porad
104/2024 3.4.2024 112,49 Gélové perá s logom školy National Pen
105/2024 4.4.2024 37,80 Pečiatky Topart Hranovnica
106/2024 4.4.2024 32,05 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
107/2024 4.4.2024 31,10 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
108/2024 4.4.2024 212,82 Potraviny Inmedia Zvolen
109/2024 4.4.20245 77,23 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
110/2024 4.4.2024 246,40 Materiál na súťaž Broz-Brachňak Hôrka
111/2024 4.4.2024 26,80 Materiál na krúžky Broz-Brachňak Hôrka
112/2024 5.4.2024 142,35 Internet, magiotelevízia, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Braislava
113/2024 5.4.2024 2559,19 Tepelná energia PES Poprad
114/2024 8.4.2024 210,63 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
115/2024 8.4.2024 309,96 Učebné pomôcky na súťaž Nay Bratislava
116/2024 8.4.2024 500,00 Učebné pomôcky na súťaž Pavol Rabatin Poprad
117/2024 10.4.2024 1184,04 Poplatok za komunálny odpad Mesto Poprad
118/2024 10.4.2024 128,51 Občerstvenie na súťaž BZ Service Poprad
119/2024 10.4.2024 67,54 Potraviny Sintra Bratislava
120/2024 10.4.2024 32,05 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
121/2024 11.4.2024 120,00 Obojstranná guľa na dvere Stanislav Baldovský Spišský Štvrtok
122/2024 11.4.2024 119,40 Strava účastníkov súťaže ŠJ OUI Poprad
123/2024 11.4.2024 30,70 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
124/2024 15.4.2024 53,80 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
125/2024 15.4.2024 644,98 Elektrická energia ZSE Bratislava
126/2024 15.4.2024 268,34 Potraviny Imnedia Zvolen
127/2024 15.4.2024 57,06 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
128/2024 15.4.2024 243,00 Potraviny Jozef Ivan Svit
129/2024 15.4.2024 125,91 USB kľúče a žehlička na súťaž Nay Bratislava
130/2024 16.4.2024 114,07 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
131/2024 19.4.2024 74,25 PHM nafta Slovnaft Bratislava
132/2024 19.4.2024 920,99 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad
133/2024 19.4.2024 40,47 Potraviny Sintra Bratislava
134/2024 19.4.2024 8,57 Potraviny Sintra Bratislava
135/2024 22.4.2024 25,57 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
136/2024 22.4.2024 32,05 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplicaa
137/2024 22.4.2024 152,24 Potraviny Inmedia Zvolen
138/2024 22.4.2024 122,00 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
139/2024 23.4.2024 41,30 Materiál na krúžky + na odborný výcvik Peter Chiminec Dekora Poprad
140/2024 23.4.2024 87,22 Materiál na krúžky Papyrus Poprad
141/2024 24.4.2024 71,42 Kamienky a štrk Eurokred Poprad
142/2024 26.4.2024 150,00 Poskytovanie IT služieb K_Corp Spišská Nová Ves
143/2024 26.4.2024 75,57 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
144/2024 29.4.2024 25,64 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
145/2024 29.4.2024 138,08 Potraviny Jozef Ivan Svit
146/2024 29.4.2024 83,83 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
147/2024 30.4.2024 60,03 Potraviny Sintra Bratislava
148/2024 30.4.2024 20,73 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
149/2024 2.5.2024 33504,00 Osobné motorové vozidlo Autoklub Poprad
150/2024 2.5.2024 320,16 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
151/2024 3.5.2024 1885,34 Tepelná energia PES Poprad
152/2024 3.5.2024 1066,05 PZP + havarijné poistenie Kooperatíva Bratislava
153/2024 6.5.2024 51,37 PHM nafta Slovnaft Bratialava
154/2024 6.5.2024 139,81 Internet, magio televízia, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
155/2024 6.5.2024 108,39 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
156/2024 7.5.2024 43,35 Potraviny Sintra Bratislava
157/2024 7.5.2024 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
158/2024 9.5.2024 40,92 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
159/2024 13.5.2024 677,74 Elektrická energia ZSE Bratislava
160/2024 13.5.2024 780,00 Strava – deň učiteľov + relaxačný deň Blanár Miroslav Nižný Orlík
161/2024 13.5.2024 190,66 Potraviny Inmedia Zvolen
162/2024 13.5.2024 32,05 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
163/2024 13.5.2024 128,62 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
164/2024 13.5.2024 83,36 Štrk Eurokred Poprad
165/2024 13.5.2024 56,99 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
166/2024 14.5.2024 37,72 Označovacia páska Papyrus Poprad
167/2024 16.5.2024 146,57 Potraviny Inmedia Zvolen
168/2024 20.5.2024 56,33 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
169/2024 20.5.2024 76,50 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
170/2024 20.5.2024 41,39 Potraviny Sintra Bratislava
171/2024 20.5.2024 196,32 Potraviny Jozef Ivan Svit
172/2024 21.5.2024 131,50 Zápis vozidla do evidencie Autoklub Poprad
173/2024 21.5.2024 16,96 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
174/204 23.5.2024 107,64 Časopisy Ares Bratislava
175/2024 24.5.2024 17,22 Piesok Eurokred Poprad
176/2024 24.5.2024 150,00 Poskytovanie IT služieb K_Corp Spišská Nová Ves
177/2024 24.5.2024 155,17 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
178/2024 27.5.2024 61,76 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
179/2024 27.5.2024 32,05 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
180/2024 29.5.2025 289,49 Servis Dacia Eurocamp Poprad
181/2024 29.5.2024 8,00 Repre – obedy Rada školy ŠJ OUI Poprad
182/2024 30.5.2024 61,40 Potraviny Sintra Bratislava
183/2024 3.6.2024 37,78 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
184/2024 3.6.2024 116,69 Čistiace prostriedky Lyreco Pezinok
185/2024 3.6.2024 107,89 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
186/2024 3.6.2024 32,05 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
187/2024 3.6.2024 99,80 Potraviny Jozef Ivan Svit
188/2024 3.6.2024 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
189/2024 4.6.2024 177,29 Internet, magio televízia, pevná linky, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
190/2024 5.6.2024 19,61 Materiál na OV + ostatný kanc. materiál Papyrus Poprad
191/2024 6.6.2024 236,92 Potraviny Inmedia Zvolen
192/2024 6.6.2024 1201,74 Tepelná energia PES Poprad
D2/2024 11.6.2024 116,96 Dobropis – čistiace prostriedky Lyreco Pezinok
193/2024 11.6.2024 87,06 Čistiace prostriedky Lyreco Pezinok
194/2024 11.6.2024 59,19 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
195/2024 11.6.2024 35,16 Potraviny Sintra Bratislava
196/2024 11.6.2024 33,70 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
197/2024 11.6.2024 104,57 Potraviny Mäso-Tatry Spišská Teplica
198/2024 11.6.2024 42,12 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
199/2024 11.6.2024 613,20 Elektrická energia ZSE Bratislava
200/2024 11.6.2024 27,34 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
201/2024 12.6.2024 42,00 Toner do tlačiarne Drucker Oščadnica
202/2024 12.6.2024 729,00 Vonkajšia dlažba OBI Poprad
203/2024 12.6.2024 219,00 ASC Agenda ASC Bratislava

Objednávky

Číslo objednávky [číslo súboru] Dátum Faktúra k objednávke Predmet Dodávateľ
12024 3.1.2024 1/2024 Aktualizácia a servis programu ŠJ 2024  SOFT-GL Košice
22024 9.1.2024 37/2024 Úradné premeranie spotreby paliva Ing. Igor Škrobánek Teplička nad Váhom
32024 9.1.2024 Doinštalácia nových zariadení – notebooky, tablety, konvertibilné zariadenia K_Corp Spišská Nová Ves
42024 11.1.2024 17/2024 Materiál na OU drevár KRaF Spišská Belá
52024 18.1.2024 44/2024 Likvidácia elektroodpadu Brantner Poprad
62024 1.2.2024 Školské tlačivá ŠEVT Banská Bystrica
72024 12.2.2024 42/2024; 52/2024 Matriál – látky na krúžok Bargertex Gerlachov
82024 12.2.2024 121/2024 Zámok s obojstrannou guľou Stanislav Baldovský Spišský Štvrtok
92024 20.2.2024 57/2024 Materiál na krúžok Peter Chiminec Dekora Poprad
102024 27.2.2024 65/2024 Oprava uzamykania vchodových dverí Astra Trade Poprad
112024 27.2.2024 62/2024 Materiál na krúžok Merkury Poprad
122024 12.3.2024 85/2024 Elektrospotrebiče na súťaž Nay Bratislava
132024 20.3.2024 91/2024 Pomôcky na súťaž služby Kinekus Poprad
142024 20.3.2024 92/2024 Materiál na krúžky Kinekus Poprad
152024 22.3.2024 95/2024 Ceny na súťaž Nay Bratislava
162024 26.3.2024 104/2024 Perá s logom školy National Pen
172024 26.3.2024 100/2024 Elektroinštalačný materiál EDEN.EL-MAT Poprad
182024 27.3.2024 105/2024 Pečiatky Topart 96 Hranovnica
192024 4.4.2024 118/2024 Obložené misy na súťaž BZ-Service Poprad
202024 4.4.2024 110/2024 Materiál na súťaž Broz-Brachňak Hôrka
212024 4.4.2024 111/2024 Materiál na krúžky Broz-Brachňak Hôrka
222024 8.4.2024 115/2024 Učebné pomôcky na súťaž Nay Bratislava
232024 8.4.2024 116/2024 Učebné pomôcky na súťaž Pavol Rabatin Poprad
242024 8.4.2024 129/2024 USB kľúče + žehlička na súťaž Nay Bratislava
252024 23.4.2024 139/2024 Materiál na krúžky + na OV záhradník Peter Chiminec Dekora Poprad
262024 24.4.2024 141/2024 Kamienky + štrk Eurokred Poprad
272024 7.5.2024 160/2024 Strava – deň učiteľov + relaxačný deň Blanár Miroslav Nižný Orlík
282024 7.5.2024 184/2024; D2/2024; 193/2024 Čistiace prostriedky Lyreco Pezinok
292024 13.5.2024 164/2024 Štrk Eurokred Poprad
302024 13.5.2024 P139/2024 Hry na krúžok Stoa-Zahradní minigolf Zlonín
312024 14.5.2024 174/2024 Časopisy pre pedagógov Ares Bratislava
322024 14.5.2024 172/2024 Evidencia motorového vozidla Toyota Autoklub Poprad
332024 21.5.2024 180/2024 Servis auta – výmena oleja Eurocamp Poprad
342024 24.5.2024 175/2024 Piesok Eurokred Poprad
352024 11.6.2024 201/2024 Toner – kancelária THP Drucker Oščadnica
362024 12.6.2024 202/2024 Dlažba vonkajšia OBI Poprad