Profil verejného obstarávateľa

Prieskum trhu

Názov zákazky: Dodanie tovaru – Umývačka riadu s príslušenstvom
Uverejnené: 12.4.2021
Názov zákazky: Oprava sociálneho zariadenia a ubytovacích priestorov
Uverejnené: 10.7.2020
Názov zákazky: Konvektomat s príslušenstvom
Uverejnené: 11.6.2020
Názov zákazky: Mrazené výrobky
Uverejnené: 15.11.2019
Názov zákazky: Chlieb
Uverejnené: 15.11.2019
Názov zákazky: Mäso a mäsové výrobky
Uverejnené: 15.11.2019
Názov zákazky: Ovocie a zelenina
Uverejnené: 15.11.2019
Názov zákazky: Mlieko a mliečne výrobky
Uverejnené: 15.11.2019
Názov zákazky: Trvanlivé potraviny
Uverejnené: 15.11.2019
Názov zákazky: Multifunkčné ihrisko
Uverejnené: 6.3.2019
Názov zákazky: Stavebné práce – Multifunkčné ihrisko
Uverejnené: 16.8.2018
Názov zákazky: Oprava sociálnych zariadení
Uverejnené: 14.6.2018
Názov zákazky: Výmena ventilov ústredného kúrenia
Uverejnené: 30.6.2017
Názov zákazky: Dodávka pracovného elektrického zariadenia a prístrojov
Uverejnené: 13.9.2013
Názov zákazky: Dodávka ozvučenia
Uverejnené: 13.9.2013
Názov zákazky: Odborné konzultácie
Uverejnené: 20.9.2013
Názov zákazky: Oprava tried a sociálneho zariadenia.
Uverejnené: 23.9.2013
Názov zákazky: Grafické spracovanie a tlač
Uverejnené: 04.11.2013
Názov zákazky: Dodávka osobného automobilu
Uverejnené: 20.11.2013
Názov zákazky: Rekonštrukcia školských dielní a sociálneho zariadenia
Uverejnené: 22.11.2013
Názov zákazky: Renovácia miestností, skladových priestorov a schodíšť
Uverejnené 3.12.2013
Názov zákazky: Odborné exkurzie
Uverejnené 19.2.2014
Názov zákazky: Oprava vnútornej kanalizácie
Uverejnené 11.6.2014
Názov zákazky: Rekonštrukcia internátnej časti školy a drevárskej dielne
Uverejnené 1.12.2014
Názov zákazky: Dodávka a inštalácia bezpečnostného kamerového systému
Uverejnené 10.12.2014
Názov zákazky: Oprava fasády
Uverejnené 19.12.2014
Názov zákazky: Oprava fasády II. časť
Uverejnené 20.02.2015
Názov zákazky:Oprava chodnikov
Uverejnené 24.02.2015
Názov zákazky: Oprava strechy
Uverejnené 24.02.2015
Názov zákazky: Rekonštrukcia priestorov – blok E
Uverejnené 03.12.2015
Názov zákazky: Oprava fasády v átriách a oprava soklov
Uverejnené 26.7.2016
Názov zákazky: Oprava vnútroareálových komunikácií OUI Poprad
Uverejnené 29.9.2016