Faktúry, objednávky 2019

Faktúry

Faktúry si môžete stiahnut tu: [adresár faktúr 2019]
Popis faktúr, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 číslo faktúry[číslo súboru] Dátum prijatia suma v EUR Predmet/dodávky dodávateľ
1-2019 3.1.2019 39,24 Aktualizácia + servis programu ŠJ na r. 2019 SOFT-GL Košice
2-2019 4.1.2019 2 093,02 Tepelná energia XII/2018 PES Poprad
3-2019 4.1.2019  57,62 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
4-2019 7.1.2019 48,72 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
5-219 9.1.2019 99,00 Správa IKT XII/2018 K_Corp Spišská Nová Ves
6-2019 9.1.2019 87,45 Telefóny + volania Orange Orange Bratislava
7-2019  9.1.2019 25,00 Členský poplatok na r. 2019 RVC Prešov
8-2019 9.1.2019 52,27 Potraviny Diamon Poprad
9-2019 9.1.2019 29,82 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
10-2019 10.1.2019 176,56 Elektrická energia Magna energia Piešťany
11-2019 11.1.2019 23,91 Potraviny Sintra Bratislava
12-2019 11.1.2019 40,00 Pracovné vesty Pracovné odevy KADO Poprad
13-2019 14.1.2019 14,90 Finančný spravodajca 2018 – doúčtovanie Poradca podnikateľa Žilina
14-2019 15.1.2019 25,20 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
15-2019 15.1.2019 228,58 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
16-2019 15.1.2019 15,73 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
17-2019 16.1.2019 53,90 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
18-2019 17.1.2019 60,00 Seminár – Finančná kontrola  ICV Košice
19-2019 17.1.2019 51,23 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
20-2019 21.1.2019 14,40 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
21-2019 21.1.2019 13,54 Potraviny Diamon Poprad
22-2019 21.1.2019 72,58 Potraviny Diamon Poprad
23-2019 21.1.2019 32,22 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
24-2019 21.1.2019 62,17 Potraviny Ryba Košice
25-2019 21.1.2019 37,91 Potraviny Sintra Bratislava
26-2019 22.1.2019 726,66 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad
27-2019 24.1.2019 129,00 ASC Agenda 2019 ASC Bratislava
28-2019 25.1.2019 34,85 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
30-2019 31.1.2019 31,84 Potraviny Sintra Braislava
31-2019 4.2.2019 26,10 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
32-2019 4.2.2019 5,90 Výmena žiarovky – Dacia Eurocamp Poprad
33-2019 4.2.2019 54,00 Technik PO a BTS Livonec Poprad
34-2019 5.2.2019 53,59 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
35-2019 5.2.2019 2 436,16 Tepelná energia I/2019 PES Poprad
36-2019 6.2.2018  1 105,00 Poznávací zájazd Ezotour Prešov
37-2019 7.2.2019 27,96 Potraviny Diamon Poprad
38-2019 7.2.2019 50,39 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
39-2019 7.2.2019 51,23 Potraviny Sintra Bratislava
40-2019 8.2.2019 86,41 Potraviny Ryba Košice
41-2019 8.2.2019 34,85 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
42-2019 8.2.2019 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
43-2019 8.2.2019 176,32 Elektrická energia Magna energia Piešťany
44-2019 8.2.2019 21,35 Pranie prádla Paulína Gajanová
45-2019 11.2.2019 87,39 Orange – telefóny + volania Orange Bratislava
46-2019 11.2.2019 17,48 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
47-2019 12.2.2019 37,94 Potraviny Diamon Poprad
48-2019 13.2.2019 228,58 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
49-2019 13.2.2019 223,02 Upgrade účtovných programov IVES Košice
50-2019 13.2.2019 40,00 Seminár – elektronická schránka školy RVC Prešov
51-2019 14.2.2019 145,10 Elektrina I. vyúčtovanie Magna Energia Piešťany
52-2019 15.2.2019 33,26 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
53-2019 15.2.2019 34,78 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
54-2019 20.2.2019 33,60 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
55-2019 22.2.2019 17,99 Potraviny MPC Spišská Nová Ves
56-2019 26.2.2019 9,29 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
57-2019 26.2.2019 43,99 Potraviny Diamon Poprad
58-2019 26.2.2019 57,53 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
59-2019 4.3.2019 34,34 Potraviny Sintra Bratislava
60-2019 4.3.2019 18,18 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
61-2019 4.3.2019 90,00 Zámky na vstavané skrine Ladislav Malučký – Sosna Hrabušice
62-2019 4.3.2019 20,0 Seminár – Správa registratúry RVC Prešov
63-2019 5.3.2019 59,08 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
64-2019 5.3.2019 47,94 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
65-2019 5.3.2019 65,54 Potraviny Ryba Košice
66-2019 5.3.2019 1887,22 Tepelná energia PES Poprad
67-2019 5.3.2019 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
68-2019 6.3.2019 45,30 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
69-2019 6.3.2019 82,80 Switch K_Corp Spišská Nová Ves
70-2019 8.3.2019 37,06 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
71-2019 8.3.2019 176,32 Elektrická energia Magna energia Piešťany
72-2019 8.3.2019 96,90 Telefóny + volania Orange Bratislava
73-2019 11.3.2019 9,96 Žetóny na umývanie auta Nerta Bratislava
74-2019 11.3.2019 262,01 Potraviny Sintra Bratialava
75-2019 11.3.2019 31,26 Potraviny Diamon Poprad
76-2019 11.3.2019 7,44 Potraviny Diamon Poprad
77-2019 11.3.2019 24,50 Potraviny Sintra Bratislava
78-2019 11.3.2019 15,94 Pranie prádla Paulína Gajanová Gánovce
79-2019 11.3.2019 331,27 Materiál na súťaž záhradník Miroslav Lešňovský Harichovce
80-2019 12.3.2019 366,00 Záložný zdroj k PC K_Corp Spišská Nová Ves
81-2019 12.3.2019 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
82-2019 12.3.2019 37,32 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
83-2019 12.3.2019 15,07 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
84-2019 18.3.2019 93,93 Elektrická energia Magna energia Piešťany
85-2019 18.3.2019 16,74 Potraviny  Lujan Plus Mengusovce
86-2019 18.3.2019 100,00 GDPR dokumentácia – Ochrana osobných údajov SN REAL Prešov
87-2019 18.3.2019 43,62 Potraviny Diamon Poprad
88-2019 18.3.2019 100,00 Člesnký príspevok ZOUS Snina
89-2019 18.3.2019 16,80 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
90-2019 19.3.2019 61,47 Potraviny Sintra Bratislava
91-2019 20.3.2019 112,33 Kancelárske potreby Papyrus Poprad
92-2019 20.3.2019 40,00 Seminár: Správa registratúry pre školy RVC Prešov
93-2019 20.3.2019 70,92 Inzercia Region Press Trnava
94-2019 21.3.2019 25,00 Odborný seminár: Pre zamestnancov školských stravovacích zariadení Art Edu Košice
95-2019 21.3.2019 31,43 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
96-2019 25.3.2019 175,00 Prenájom bowlingových dráh + občerstvenie City bowling Poprad
97-2019 25.3.2019 227,17 Skrinky na hasiace prístroje + prúdnica Tatra Commerce Poprad
98-2019 25.3.2019 56,99 Perá s logom National Pen
99-2019 25.3.2019 64,87 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
100-2019 25.3.2019 6,24 Potraviny Diamon Poprad
101-2019 25.3.2019 61,22 Potraviny Diamon Poprad
102-2019 28.3.2019 44,28 Potraviny Tatranská mliekáre Kežmarok
103-2019 28.3.2019 800,97 Revízia elektroinštalácie František Varga Helcmanovce
104-2019 1.4.2019 7,84 Občerstvenie na Radu školy ŠJ OUI Poprad
105-2019 1.4.2019 150,48 Hasiaci prístroj + príslušenstvo k HP Livonec Poprad
106-2019 1.4.2019 579,80 Občerstvenie – športovo-relaxačný deň Kriváň Centrum Poprad
107-2019 1.4.2019 11,32 Potraviny Sintra Bratislava
108-2019 2.4.2019 14,95 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
109-2019 2.4.2019 64,40 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
110-2019 3.4.2019 47,70 Potraviny Diamon Poprad
111-2019 3.4.2019 62,69 Športové tašky Decathlon Bratislava
112-2019 3.4.2019 184,60 Pracovné pomôcky na súťaž záhradník Adesso Košice
113-2019 4.4.2019 55,89 PHM – nafta Slovnaft Bratialava
114-2019 4.4.2019 176,32 Elektrická energia Magna energia Piešťany
115-2019 4.4.2019 1655,45 Tepelná energia PES Poprad
116-2019 4.4.2019 150,60 Tonery do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
117-2019 8.4.2019 47,69 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
118-2019 8.4.2019 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
119-2019 8.4.2019 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
120-2019 8.4.2019 13,86 Potraviny Diamon Poprad
121-2019 8.4.2019 54,04 Potraviny Diamon Poprad
122-2019 8.4.2019 128,17 Potraviny Ryba Košice
123-2019 9.4.2019 87,81 Orange – telefóny + volania Orange Bratislava
124-2019 9.4.2019 46,35 Potraviny Sintra Bratislava
125-2019 9.4.2019 39,29 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
126-2019 11.4.2019 228,58 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
127-2019 11.4.2019 153,00 Materiál na súťaž Záhradník Peter Chiminec Dekora
128-2019 11.4.2019 26,11 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
129-2019 11.4.2019 10,92 Pranie prádla Paulína Gajanová Gánovce
130-2019 12.4.2019 192,60 Materiál na súťaž Záhradník Miroslav Leľňovský Harichovce
131-2019 12.4.2019 147,69 Elektrická energia Magna energia Piešťany
132-2019 16.4.2019 34,80 Vývoz kuchynského odpadu  Brantner Poprad
133-2019 16.4.2019 35,58 Potraviny Sintra Bratislava
134-2019 17.4.2019 77,55 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
135-2019 24.4.2019 8,89 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
136-2019 24.4.2019 7,94 Potraviny Diamon Poprad
137-2019 24.4.2019 42,06 Potraviny Diamon Poprad
138-2019 25.4.2019 47,28 Toner  K_Corp Spišská Nová Ves
139-2019 26.4.2019 37,42 Materiál na súťaž záhradník Miroslav Lešňovský Harichovce
140-2019 2.5.2019 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
141-2019 2.5.2019 36,07 Potraviny Sintra Bratislava
142-2019 2.5.2019 52,91 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
143-2019 2.5.2019 17,70 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
144-2019 2.5.2019 115,20 Oprava vchodových dverí Astra Trade Poprad
145-2019 3.5.2019 58,78 Čistiace prostriedky Tatraglobal Poprad
146-2019 6.5.2019 47,69 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
147-2019 6.5.2019 1238,27 Tepelná energia PES Poprad
148-2019 6.5.2019 248,10 Potraviny Sintra Bratislava
149-2019 6.5.2019 54,48 Potraviny Diamon Poprad
150-2019 6.5.2019 916,03 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad
151-2019 6.5.2019 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
152-2019 6.5.2019 176,32 Elektrická energia Magna energia Piešťany
153-2019 6.5.2019 30,89 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
154-2019 7.5.2019 53,40 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
155-2019 9.5.2019 87,39 Orange – telefóny + volania Orange Bratislava
156-2019 10.5.2019 54,93 Poistenie – digitálny set Kooperatíva Bratislava
157-2019 14.5.2019 20,61 Potraviny Sintra Bratislava
158-2019 14.5.2019 19,40 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
159-2019 14.5.2019 78,29 Materiál na súťaž a na krúžky Papyrus Poprad
160-2019 15.5.2019 72,83 Potraviny Diamon Poprad
161-2019 15.5.2019 94,67 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
162-2019 15.5.2019 23,74 Potraviny Diamon Poprad
163-2019 15.5.2019 107,19 Elektrická energia Magna Energia Piešťany
164-2019 16.5.2019 30,89 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
165-2019 20.5.2019 59,98 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
166-2019 20.5.2019 95,88 Monitor K_Corp Spišská Nová Ves
167-2019 20.5.2019 76,20 Potraviny  Ryba Košice
168-2019 20.5.2019 107,04 Strava na súťaž záhradník ŠJ OUI Poprad
169-2019 21.5.2019 21,56 Pranie prádla Paulína Gajanová Gánovce
170-2019 21.5.2019 29,06 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
171-2019 21.5.2019 42,57 Potraviny Sintra Bratislava
172-2019 22.5.2019 22,57 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
173-2019 27.5.2019 28,18 Potraviny Tatranská mliekareň
174-2019 27.5.2019 121,00 Grafické spracovanie stavebných plánov školy TOLUTI Smižany
175-2019 27.5.2019 34,22 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
176-2019 28.52019 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
177-2019 29.5.019 53,83 Potraviny Diamon Poprad
178-2019 31.5.2019 569,25 Komunálny odpad Mesto Poprad
179-2019 3.6.2019 66,27 Potraviny Sintra Bratislava
180-2019 3.6.2019 54,75 Potraviny Diamon Poprad
181-2019 3.6.2019 52,84 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
182-2019 3.6.2019 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
183-2019 3.6.2019 33,60 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
184-2019 3.6.2019 39,02 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
185-2019 6.6.2019 71,26 Materiál na krúžky Katarína Maslišová Poprad
186-2019 6.6.2019 114,29 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
187-2019 6.6.2019 1015,75 Tepelná energia PES Poprad
188-2019 6.6.2019 54,92 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
189-2019 10.6.2019 93,64 Materiál na krúžky Papyrus Poprad
190-2019 10.6.2019 87,39 Orange – Telefóny + volania Orange Bratislava
191-2019 10.6.2019 44,72 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
192-2019 11.6.2019 176,32 Elektrická energia Magna energia Piešťany
193-2019 11.6.2019 35,14 Potraviny Sintra Bratislava
194-2019 11.6.2019 41,23 Potraviny Diamon Poprad
195-2019 11.6.2019 4,15 Potraviny Diamon Poprad
196-2019 11.6.2019 29,57 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
197-2019 11.6.2019 24,77 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
198-2019 11.6.2019 30,61 Pranie prádla Paulína Gajanová Gánovce
199-2019 12.6.2019 155,62 Elektrická energia Magna energia Piešťany
200-2019 13.6.2019 129,00 ACS agenda 2020 ASC Bratislava
201-2019 14.6.2019 47,40 Školské tlačivá ŠEVT Banská Bystrica
202-2019 17.6.2019 279,68 Výmena zadného skla Dacia Eurocamp Poprad
203-2019 17.6.2019  15,00 Časopis vychovávateľ – predplatné Ares Bratislava
204-2019 20.6.2019 295,30 Školské tlačivá Ševt Banská Bystrica
205-2019 20.6.2019 55,44 Potraviny Ryba Košice
206-2019 20.6.2019 29,57 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
207-2019 20.6.2019 51,73 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
208-2019 20.6.2019 34,80 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
209-2019 21.6.2019 13,53 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
210-2019 28.6.2019 119,26 Potraviny Sintra Bratislava
211-2019 2.7.2019 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
212-2019 2.7.2019 646,70 Čistiace prostriedky Tatrrglobal Poprad
213-2019 3.7.2019 594,79 Tepelná energia PES Poprad
214-2019 3.7.2019 1 615,66 Stravné lístky UP Slovensko
215-2019 8.7.2019 53,32 Telefóny – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
216-2019 8.7.2019 90,55 Telefóny Orange + volania Orange Bratislava
217-2019 8.7.2019 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
218-2019 8.7.2019 176,32 Elektrická energia Magna energia Piešťany
219-2019 9.7.2019 24 289,92 Multifunkčné ihrisko – zemné práce Maxisports Prešov
220-2019 12.7.2019 95,23 Elektrická energia Magna energia Piešťany
221-2019 29.7.2019 33,60 Vývoz kuch. odpadu Brantner Poprad
222-2019 29.7.2019 1080,00 Házdanársko-futbalové bránky Maxisports Prešov
223-2019 29.7.2019 144,00 Sieť na bránky Maxisports Prešov
224-2019 2.8.2019 54,00 Technik PO a BTS Livonec Poprad
225-2019 5.8.2019 176,32 Elektrická energia Magna energia Piešťany
226-2019 6.8.2019 778,96 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad
227-2019 6.8.2019 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
228-2019 7.8.2019 54,85 Telefóny – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
229-2019 7.8.2019 87,39 Telefóny + volania Orange Bratislava
230-2019 12.8.2019 581,64 Tepelná energia PES Poprad
231-2019 16.8.2019 8,40 Vývoz kuch. odpadu Brantner Poprad
232-2019 20.8.2019 107,37 Pranie prádla Paulína Gajanová Gánovce
233-2019 23.8.2019 399,02 Kabeláž v kanc. admin. prac a ved ŠJ K_Corpa Spišská Nová Ves
234-2019 23.82019 28,92 Svitch + 5 portový kábel K_Corp Spišská Nová Ves
235-2019 26.8.2019 70,00 Seminár – Zákon o pedagog. a odb. zamestnancoch Kantorka, Košice
236-2019 26.8.2019 30,00 Seminár – Pracovno-právne vzťahy a odmeňovanie ICV Košice
237-2019 26.8.2019 26,40 Finančný spravodajca – predplatné na r. 2020 Poradca podnikateľa Žilina
238-2019 30.8.2019 55,72 Poistenie – II. digitálny set Kooperatíva Bratilava
239-2019 30.8.2019 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
240-2019 30.8.2019 241,51 Potraviny Sintra Bratialava
241-2019 2.9.2019 42,66 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
242-2019 2.9.2019 83,48 Potraviny Diamon Poprad
243-2019 2.9.2019 11,42 Potraviny Diamon Poprad
244-2019 3.9.2019 332,00 Stolíky na notebooky Daffer Prievidza
245-2019 3.9.2019 113,86 Potraviny Ryba Košice
246-2019 4.9.2019 49,68 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
247-2019 4.9.2019 566,57 Tepelná energia PES Poprad
248-2019 4.9.2019 176,32 Elektrická energia Magna energia Piešťany
250-2019 6.9.2019 840,00 Montáž a betonáž futbalových bránok Maxisports Prešov
251-2019 6.9.2019 51,70 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
252-2019 9.9.2019 88,01 Telefóny + volania Orange Bratislava
253-2019 9.9.2019 60,34 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
254-2019 9.9.2019 32,30 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
255-2019 10.9.2019 32,84 Potraviny Diamon Poprad
256-2019 10.9.2019 72,25 Potraviny Sintra Bratislava
257-2019 11.9.2019 23,52 Potraviny MPC Cessi Sp. Nová Ves
258-2019 16.9.2019 210,00 Profylaktika počítačov K_Corp Spišská Nová Ves
259-2019 16.9.2019 68,02 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
260-2019 16.9.2019 49,82 Potraviny Diamon Poprad
261-2019 16.9.2019 30,23 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
262-2019 18.9.2019 15710,08 Multifunkčné ihrisko Maxisports Prešov
263-2019 19.9.2019 25,39 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
264-2019 20.9.2019 77,97 Potraviny Sintra Bratislava
265-2019 20.9.2019 30,00 Kalibrácia váhy Slovenská legálna metrológia B. Bystrica
266-2019 20.9.2019 8,27 Rýchloviazače Papyrus Poprad
267-2019 23.9.2019 36,92 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
268-2019 23.9.2019 11,82 Potraviny Diamon Poprad
269-2019 23.9.2019 58,71 Potraviny Diamon Poprad
270-2019 23.9.2019 84,00 Potraviny Ryba Košice
271-2019 23.9.2019 55,67 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
272-2019 26.9.2019 38,00 Predplatné Práca a Mzdy 2020 Poradca Žilina
273-2019 27.9.2019 82,71 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
274-2019 27.9.2019 110,00 Seminár: Kurz riaditeľa školy RVC Košice
275-2019 27.9.2019 15,29 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
276-2019 30.9.2019 70,30 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
277-2019 30.9.2019 54,41 Potraviny Diamon Poprad
278-2019 1.10.2019 62,47 Potraviny Sintra Bratislava
279-2019 1.10.2019 30,35 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
280-2019 1.10.2019 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
281-2019 3.10.2019 804,20 Tepelná energia PES Poprad
282-2019 3.10.2019 176,32 Elektrická energia Magna energia Piešťany
283-2019 3.10.2019 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
284-2019 3.10.2019 210,00 Profylaktika PC a inovácia na Win 10 K_Corp Spišská Nová Ves
285-2019 3.10.2019 43,19 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
286-2019 7.10.2019 51,62 Telefóny – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
287-2019 7.10.2019 47,88 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
288-2019 7.10.2019 62,14 Potraviny Diamon Poprad
289-2019 8.10.2019 87,55 Telefóny + volania Orange Bratislava
290-2019 14.10.2019 31,86 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
291-2019 14.10.2019 157,05 Elektrická energia Magna energia Piešťany
292-2019 14.10.2019 128,43 Zákonné poistenie osobného automobilu Kooperatíva Bratislava
293-2019 14.10.2019 295,75 Potraviny Sintra Bratislava
294-2019 14.10.2019 50,89 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
295-2019 14.10.2019 75,82 Potraviny Sintra Bratislava
296-2019 14.10.2019 7,14 Repre – obedy Rada školy ŠJ OUI Poprad
297-2019 15.10.2019 114,48 Kontrola hasiacich prístrojov Livonec Poprad
298-2019 15.10.2019 216,76 Havarijné poistenie Kooperatíva Bratislava
299-2019 16.10.2019 33,60 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
300-2019 21.10.2019 84,14 Kancelárske potreby + materiál na krúžky Papyrus Poprad
301-2019 21.10.2019 29,90 Potraviny Diamon Poprad
302-2019 21.10.2019 15,74 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
303-2019 21.10.2019 67,10 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
304-2019 21.10.2019 50,00 Revízia tlakovej nádoby Marián Jurkovský Majoterm Poprad
305-2019 21.10.2019 37,37 Potraviny Diamon Poprad
306-2019 21.10.2019 8,53 Potraviny Diamon Poprad
307-2019 21.10.2019 93,78 Potraviny Ryba Košice
308-2019 21.10.2019 56,24 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
309-2019 21.10.2019 37,32 Potraviny Sintra Bratislava
310-2019 21.10.2019 16,42 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
311-2019 24.10.2019 247,00 Geometrický plán – multifunkčné ihrisko Adrián Tkáč – GEOAT Prešov
312-2019 24.10.2019 30,23 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
313-2019 28.10.2019 618,20 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad
314-2019 28.10.2019 228,58 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
315-2019 29.10.2019 26,50 Potraviny Sintra Bratislava
316-2019 31.10.2019 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
317-2019 4.11.2019 89,69 Potraviny Diamon Poprad
318-2019 4.11.2019 82,97 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
319-2019 4.11.2019 18,33 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
320-2019 4.11.2019 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
321-2019 5.11.2019 49,68 PHM nafta Slovnaft Bratislava
322-2019 5.11.2019 1 267,25 Tepelná energia PES Poprad
323-2019 6.11.2019 21,05 Pranie prádla Paulína Gajanová Gánovce
324-2019 6.11.2019 176,32 Elektrická energia Magna energia Piešťany
325-2019 7.11.2019 51,82 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
326-2019 8.11.2019 87,45 Telefóny + volania Orange Bratislava
327-2019 8.11.2019 23,21 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
328-2019 8.11.2019 30,00 Servis dataprojektorov K_Corp Spišská Nová Ves
329-2019 8.11.2019 180,00 Profylaktika počítačov K_Corp Spišská Nová Ves
330-2019 11.11.2019 6,77 Potraviny Diamon Poprad
331-2019 11.11.2019 73,93 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
332-2019 11.11.2019 60,69 Potraviny Sintra Bratislava
333-2019 11.11.2019 63,45 Potraviny Diamon Poprad
334-2019 11.11.2019 20,06 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
335-2019 13.11.2019 42,00 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
336-2019 14.11.2019 30,23 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
337-2019 15.11.2019  223,83 Komponenty do umývačky Gastrochem Bandká Bystrica
338-2019 15.11.2019 164,68 Elektrická energia Magna energia Piešťany
339-2019 18.11.2019 89,40 Kalibrácia teplomerov a vlhkomera Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica
340-2019 18.11.2019 58,76 Materiál na krúžky Papyrus Poprad
341-2019 19.11.2019 33,60 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
342-2019 19.11.2019 53,20 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
343-2019 19.11.2019 110,21 Potraviny Sintra Bratislava
344-2019 19.11.2019 42,25 Potraviny Diamon Poprad
345-2019 19.11.2019 45,62 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
346-2019 20.11.2019 233,18 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
347-2019 20.11.2019 164,63 Potraviny Ryba Košice
348-2019 21.11.2019 45,54 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
349-2019 25.11.2019 68,60 Kancelárske potreby Papyrus Poprad
350-2019 25.11.2019 19,96 Materiál na krúžky Papyrus Poprad
351-2019 25.11.2019 83,08 Materiál na krúžky + na odborný výcvik Kamka KM Sabinov
352-2019 25.11.2019 80,80 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
353-2019 25.11.2019 13,51 Potraviny Diamon Poprad
354-2019 25.11.2019 50,17 Potraviny Diamon Poprad
355-2019 25.11.2019 664,00 Katedry na notebooky Daffer Prievidza
356-2019 26.11.2019 595,54 Darčekové poukážky Up Slovensko Bratislava
357-2019 29.11.2019 199,00 Chladnička Nay Sk Bratislava
358-2019 29.11.2019 101,28 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
359-2019 29.11.2019 51,24 Toner na krúžok K_Corp Spišská Nová Ves
360-2019 2.12.2019 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
361-2019 2.12.2019 88,15 Materiál na krúžky Peter Chiminec Dekora Poprad
362-2019 2.12.2019 54,17 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
363-2019 2.12.2019 58,89 Potraviny Diamon Poprad
364-2019 2.12.2019 21,20 Potraviny Sintra Bratislava
365-2019 2.12.2019 24,10 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
366-2019 4.12.2019 1651,56 Tepelná energia PES Poprad
367-2019  4.12.2019 55,20 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
368-2019 4.12.2019 176,32 Elektrická energia Magne energia Piešťany
369-2019 6.12.2019 195,28 Potraviny Sintra Bratislava
370-2019 6.12.2019 31,04 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
371-2019 6.12.2019 439,56 Tlačiareň – multifunkčné zariadenie K_Corp Spišská Nová ves

Objednávky

Objednávky si môžete stiahnut tu: [adresár objednávok 2019]
Popis objednávok, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 číslo objednávky
[číslo súboru]
Dátum Faktúra k objednávke   Predmet  dodávateľ
1-2019 3.1.2019 1-2019 Aktualizácia + servis programu ŠJ na r. 2019 SOFT – GL Košice
2-2019 9.1.1019 61-2019 Zámok na vstavané skrine + montáž Ladislav Malučký -SOSNA Hrabušice
3-2019 11.1.2019 12-2019 Pracovné vesty Pracovné odevy KADO Poprad
4-2019 21.1.2019 98-2018 Guľôčkové perá s logom  National Pen
5-2019 4.2.2019 36-2019 Poznávací zájazd Ezotour Prešov
6-2019 5.2.2019 96-2019 Prenájom bowlingových dráh + občerstvenie Citybowling Poprad
7-2019 11.2.2019 220-2019 Školské tlačivá ŠEVT Banská Bystrica
8-2019 4.3.2019 69-2019 Switch K_Corp Poprad
9-2019 6.3.2019 106-2019 Občerstvenie kriváň Centrum Poprad
10-2019 6.3.2019 80-2019 Záložný zdroj k PC K_Corp Spišská Nová Ves
11-2019 8.3.2019 73-2019 Žetóny na umývanie auta Nerta Slovakia
12-2019 11.3.2019 79-2019 Záhradnícky a dekoratívny materiál Miroslav Lešňovský – LEMI Harichovce
13-2019 12.3.2019 86-2019 GDPR dokumentácia SN Real Prešov
14-2019 12.3.2019 93-2019 Inzercia Region Press Trnava
15-2019 13.3.2019 105-2019 Hasiaci prístroj, držiaky, skrinky, prúdnice Livonec Poprad
16-2019 20.3.2019 91-2019 Kancelárske potreby Papyrus Poprad
17-2019 21.3.2019 103-2019 Revízia elektrického zariadenia František Varga Helcmanovce
18-2019 21.3.2019 97-2019 Skrinky na hasiace prístroje + prúdnica Tatracommerce Poprad
 1092450  1.4.2019 11-2019 Športové tašky Decathlon Bratislava
19-2019 2.4.2019 112-2019 Pracovné pomôcky na súťaž záhradník Adesso Košice
20-2019 3.4.2019 116-2019 Tonery do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
21-2019 11.4.2019 127-2019 Materiál na súťaž Záhradník Peter Chiminec Dekora
22-2019 12.4.2019 130-2019 Materiál na súťaž Záhradník Miroslav Lešňovský Harichovce
23-2019 12.4.2019 144-2019 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
24-2019 15.4.2019 219/2019 +  262/2019 Multifunkčné ihrisko Maxisports Prešov
25-2019 24.4.2019 174/2019 Stavebné plány budovy školy Toluti Smižany
26-2019 24.4.2019  P 129/2019 Ubytovanie – súťaž záhradník Stredná odborná škola Poprad
27-2019 25.4.2019 139-2019 Dekoratívny materiál na súťaž záhradník Miroslav Lešňovský Harichovce
28-2019 25.4.2019 144-2019 Oprava vchodových dverí Astra Trade Poprad
29-2019 6.5.2019 168-2019 Strava na súťaž Záhradník ŠJ OUI Poprad
30-2019 3.6.2019 P 164-2019 Oprava kosačky Moundfield Poprad
31-2019 4.6.2019 185-2019 Materiál na krúžky Katarína Maslišová Poprad
32-2019 6.6.2019 189-2019 Materiál na krúžky Papyrus Poprad
33-2019 12.6.2019 202-2019 Výmena zadného skla Dacia
34-2019 13.6.2019 201-2019 Listy bianco Ševt Banská Bystrica
35-2019 25.6.2019 222-2019

249-2019

Hádzanársko-futbalové bránky + montáž Maxisports Prešov
36-2019 25.6.2019 223-2019 Siete do hádzanársko-futbalových bránok Maxisports Prešov
37-2019 2.7.2019 214-2019 Stravné lístky Up Slovensko
38-2019 8.7.2019 328-2019 Servis dataprojektorov K_Corp Spišská Nová Ves
39-2019 31.7.2019 233-2019 Kabeláž + rozvod internetu K_Corp Spišská Nová Ves
40-2019 22.8.2018 234-2019 Svitch + 5 port. kábel K_Corp Spišská Nová Ves
41-2019 23.8.2019 258-2019; 284-2019; 329-2019 Servis notebookov K_Corp Spišská Nová Ves
42-2019 23.8.2019  244-2019 Katedry na notebooky Daffer Prievidza
43-2019 16.9.2019 265-2019 Kalibrácia váhy Slov. leg. metrológia Banská Bystrica
44-2019 20.9.2019 266-2019 Rýchloviazače Papyrus Poprad
45-2019 3.10.2019 304-2019 Revízia tlakovej nádoby Marián Jurkovský Majoterm Poprad
46-2019 3.10.2019 297-2019 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov Livonec Poprad
47-2019 14.10.2019 300-2019 Kancelárske potreby + materiál na krúžky Papyrus Poprad
48-2019 14.10.2019 311-2019 Geometrický plán – multifunkčné ihrisko Adrián Tkáč – GEOAT Prešov
49-2019 24.10.2019 Kalibrácia teplomerov a vlhkomera Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica
50-2019 24.10.2019 337-2019 Komponenty do umývačky Gastrochem Banská Bystrica
51-2019 6.11.2019 335-2019 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
52-2019 18.11.2019 340-2019 Materiál na krúžky Papyrus Poprad
53-2019 18.11.2019 356-2019 Darčekové poukážky UP Slovensko Bratislava
54-2019 22.11.2019 359-2019 Toner na krúžok K_Corp Spišská Nová Ves
55-2019 22.11.2019 355-2019 Katedry na notebooky Daffer Prievidza
56-2019 25.11.2019 351-2019 Materiál na krúžky Kamka KM Sabinov
57-2019 25.11.2019 350-2019 Materiál na krúžky Papyrus Poprad
58-2019 25.11.2019 349-2019 Kancelárske potreby Papyrus Poprad
59-2019 26.11.2019 357-2019 Chladnička Nay.sk Bratislava
60-2019 26.11.2019 P 295-2019 OSB dosky OBI Poprad
61-2019 27.11.2019 Zabezpečovacie zariadenie La Spol Poprad
62-2019 27.11.2019 Multifunkčné zariadenie K_Corp Spišská Nová Ves
63-2019 2.12.2019 Materiál na krúžky Peter Chiminec Dekora Poprad