Faktúry, objednávky 2017

Faktúry

Faktúry si môžete stiahnut tu: [adresár faktúr 2017]
Popis faktúr, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 číslo fakúry[číslo súboru] Dátum prijatia  suma    EUR  Predmet           dodávky  dodávateľ
1-2017 3.1.2017 39,24 Aktualizácia programu školská jedáleň SOFT GL Košice
2-2017 5.1.2017 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
3-2017 9.1.2017 48,52 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
4-2017 10.1.2017 64,99 Telefón Orange Bratislava
5-2017 10.1.2017 13 346,80 Kúrenie 2017 – preddavky Popradská energetická spoločnosť Poprad
6-2017 10.1.2017 180,00 Dezisnekcia Jozef Hriva DDD Servis Vyšné Hágy
7-2017 10.1.2017 67,69 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
8-2017 10.1.2017 178,27 Potraviny Ryba Košice
9-2017 10.1.2017 9,77 Potraviny Diamon Poprad
10-2017 10.1.2017 90,62 Potraviny Diamon Poprad
11-2017 10.1.2017 366,01 Potraviny Sintra Poprad
12-2017 11.1.2017 3 104,16 Tepelná energia XII/2016 Veolia Energia Poprad
13-2017 11.1.2017 92,80 Teplá úžitková voda XII/2016 Veolia Energia Poprad
14-2017 13.1.2017 13,67 Finančný spravodajca 2016 Poradca podnikateľa Žilina
15-2017 13.1.2017 20,40 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok
16-2017 16.1.2017 74,96 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
17-2017 16.1.2017 84,57 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
18-2017 16.1.2017 7,63 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
19-2017 17.1.2017 33,60 Vývoz kuch. odpadu Brantner Poprad
20-2017 17.1.2017 66,67 Potraviny Diamon Poprad
21-2017 20.1.2017 556,68 Vyúčtovanie elektriny 2016 SSE Banská Bystrica
22-2017 23.1.2017 53,83 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
23-2017 24.1.2017 10,67 Potraviny Diamon Poprad
24-2017 24.1.2017 53,05 Potraviny Diamon Poprad
25-2017 26.1.2017 45,86 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
26-2017 26.1.2017 41,55 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
27-2017 27.1.2017 42,00 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
28-2017 30.1.2017 615,67 Vodné, stočné, zrážky PVPS Poprad
29-2017 30.1.2017 57,77 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
30-2017 30.1.2017 23,29 Potraviny Diamon Poprad
31-2017 30.1.2017 28,91 Potraviny Diamon Poprad
32-2017 31.1.2017 127,80 Potraviny Sintra Poprad
33-2017 3.2.2017 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
34-2017 3.2.2017 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad
35-2017 6.2.2017 49,61 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
36-2017 6.2.2017 58,10 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
37-2017 6.2.2017 88,70 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
38-2017 6.2.2017 80,76 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
39-2017 6.2.2017 29,14 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
40-2017 7.2.2017 20,56 Potraviny Diamon Poprad
41-2017 7.2.2017 129,54 Potraviny Ryba Košice
42-2017 9.2.2017 64,99 Telefóny Orange Orange Bratislava
43-2017 9.2.2017 209,39 Potraviny Sintra Poprad
44-2017 9.2.2017 16,20 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok
45-2017 13.2.2017 62,21 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
46-2017 13.2.2017 85,75 Potraviny Diamon Poprad
47-2017 15.2.2017 87,64 Teplá úžitková voda PES Poprad
48-2017 15.2.2017 704,40 Tepelná energia PES Poprad
49-2017 15.2.2017 69,26 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
50-2017 15.2.2017 25,20 Vývoz kuch. odpadu Brantner Poprad
51-2017 16.2.2017 32,45 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
52-2017 17.2.2017 41,55 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
53-2017 17.2.2017 24,71 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
54-2017 20.2.2017 49,44 Potraviny Lujan Mengusovce
55-2017 21.2.2017 56,86 Potraviny Diamon Poprad
56-2017 21.2.2017 14,29 Potraviny Diamon Poprad
57-2017 22.2.2017 233,02 Upgrade programu Ives Košice
58-2017 22.2.2017 330,40 Elektrická energia SPP Bratislava
59-2017 23.2.2017 4,27 Toaletný papier, uteráky Ille Skalica
60-2017 27.2.2017 66,35 Potraviny Ryba Košice
61-2017 27.2.2017 36,28 Potraviny Ryba Košice
62-2017 27.2.2017 73,46 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
63-2017 27.2.2017 100,00 Členský príspevok r. 2017 ZOUS Snina
64-2017 27.2.2017 118,80 Inzercia regionPRESS Trnava
65-2017 27.2.2017 29,86 Potraviny MPC Cessi Sp. Nová Ves
66-2017 27.2.2017 66,57 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
67-2017 28.2.2017 164,05 Potraviny Sintra Poprad
68-2017 1.3.2017 138,00 Seminár RVC Prešov
69-2017 1.3.2017 18,54 Potraviny Diamon Poprad
70-2017 1.3.2017 53,46 Pomôcky na súťaž cukrár SWed cecor Hlohovec
71-2017 1.3.2017 206,70 Suroviny a pomôcky na súťaž cukrár Katarína Maslišová Poprad
72-2017 2.3.2017 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
73-2017 3.3.2017 30,24 Pomôcky na súťaž Mário Beláň Tortičkovo Bojná
74-2017 6.3.2017 1971,29 Tepelná energia PES Poprad
75-2017 6.3.2017 84,40 Teplá úžitková voda PES Poprad
76-2017 6.3.2017 60,33 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
77-2017 6.3.2017 21,66 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
78-2017 7.3.2017 57,40 Pomôcky na súťaž Šikovná mama Žilina
79-2017 8.3.2017 50,59 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
80-2017 8.3.2017 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad
81-2017 9.3.2017 64,99 Telefón Orange Orange Bratislava
82-2017 10.3.2017 532,13 Pomôcky na súťaž Rosler Poprad
83-2017 13.3.2017 33,60 Vývoz kuch. odpad Brantner Poprad
84-2017 13.3.2017 21,13 Potraviny Diamon Poprad
85-2017 13.3.2017 62,96 Potraviny Diamon Poprad
86-2017 13.3.2017 79,87 Potraviny Diamon Poprad
87-2017 13.3.2017 19,34 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok
88-2017 15.3.2017 45,30 Pomôcky na súťaž cukrár Papyrus Poprad
89-2017 16.3.2017 88,80 Potraviny Ryba Košice
90-2017 20.3.2017 52,74 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
91-2017 20.3.2017 12,23 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
92-2017 20.3.2017 154,45 Čistiace prostriedky Tatraglobal Poprad
93-2017 20.3.2017 48,77 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
94-2017 21.3.2017 329,14 Elektrina SPP Bratislava
95-2017 21.3.2017 12,42 Potraviny Diamon Poprad
96-2017 21.3.2017 312,95 Potraviny Sintra Poprad
97-2017 22.3.2017 29,43 Potraviny Diamon Poprad
98-2017 22.3.2017 69,60 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
99-2017 24.3.2017 28,26 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
100-2017 27.3.2017 35,42 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
101-2017 27.3.2017 75,21 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
102-2017 27.3.2017 82,81 Potraviny Diamon Poprad
103-2017 27.3.2017 33,06 Potraviny Diamon Poprad
104-2017 27.3.2017 581,90 Miestny poplatok za komunálny odpad Messto Poprad
105-2017 28.3.2017 64,80 Disk do notebooku K_Corp Spišská Nová Ves
106-2017 28.3.2017 70,90 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
107-2017 28.3.2017 44,89 Potraviny Ryba Košice
108-2017 29.3.2017 44,10 Repre – občerstvenie na súťaž BZ Service Poprad
109-2017 29.3.2017 280,00 Ubytovanie súťažiacich Školský internát Poprad
110-2017 30.3.2017 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
111-2017 31.3.2017 132,66 Potraviny Sintra Poprad
112-2017 3.4.2017 20,00 Seminár – Správa registratúry el. schránky NÚ CŽV Prešov
113-2017 3.4.2017 129,70  Strava súťažiacich ŠJ OUI Poprad
114-2017 3.4.2017 5,17 Voda, stočné, zrážky – doúčtovanie PVPS Poprad
115-2017 4.4.2017 119,20 Stoličky Asko Nábytok Bratislava
116-2017 4.4.2017 54,14 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
117-2017 4.4.2017 438,77 Občerstvenie + prenájom bowlingovej sály Citybowling Poprad
118-2017 5.4.2017 53,21 Potraviny Diamon Poprad
119-2017 5.4.2017 1746,67 Tepelná energia PES Poprad
120-2017 5.4.2017 88,79 Teplá úžitková voda PES Poprad
121-2017 7.4.2017 80,76 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
122-2017 7.4.2017 1440,00 Odborný posudok – Stav vykurovacieho systému Ing. Pavol Fotta Bardejov
123-2017 7.4.2017 65,50 Potraviny Ryba Košice
124-2017 7.4.2017 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad
125-2017 7.4.2017 46,88 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
126-2017 10.4.2017 64,99 Telefóny – Orange Orange Bratislava
127-2017 10.4.2017 30,95 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
128-2017 11.4.2017 25,61 Potraviny Diamon Poprad
129-2017 11.4.2017 101,93 Materiál na krúžky Papyrus Poprad
130-2017 12.4.2017 44,98 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
131-2017 12.4.2017 69,26 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
132-2017 19.4.2017 33,60 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
133-2017 19.4.2017 54,80 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
134-2017 19.4.2017 27,72 Potraviny Diamon Poprad
135-2017 19.4.2017 47,14 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
136-2017 20.4.2017 49,66 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
137-2017 20.4.2017 308,05 Elektrina SPP Bratislava
138-2017 21.4.2017 39,60 Toner to tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
139-2017 24.4.2017 28,81 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
140-2017 24.4.2017 59,21 Potraviny Diamon Poprad
141-2017 24.4.2017 10,66 Potraviny Diamon Poprad
142-2017 24.4.2017 32,00 Karimatky Trinet Corp Kysucké Nové Mesto
143-2017 25.4.2017 58,04 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
144-2017 27.4.2017 59,76 Potraviny Ryba Košice
145-2017 27.4.2017 4,46 Teplá úžitková voda PES Poprad
146-2017 28.4.2017 717,05 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad
147-2017 28.4.2017 12,93 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
148-2017 28.4.2017 60,33 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
 149-2017 2.5.2017 187,68 Potraviny Sintra Bratislava
 150-2017 2.5.2017 4,27 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
151-2017 2.5.2017 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
152-2017 2.5.2017 466,07 Oprava a revízia bleskozvodov Livonec Poprad
 153-2017 3.5.2017 66,94 Potraviny Diamon Poprad
154-2017 3.5.2017 74,54 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
155-2017 4.5.2017 1532,05 Tepelná energia PES Poprad
156-2017 4.5.2017 88,82 Teplá úžitková voda PES Poprad
157-2017 5.5.2017 57,29 Silikónové formičky Katarína Maslišová Poprad
158-2017 9.5.2017 47,02 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
159-2017 9.5.2017 64,99 Telefóny – Orange Orange Bratislava
160-2017 9.5.2017 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad
161-2017 9.5.2017 55,70 Potraviny Diamon Poprad
162-2017 10.5.2017 45,98 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
163-2017 10.5.2017 19,74 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
164-2017 11.5.2017 40,00 Seminár NÚ CŽV Košice
165-2017 12.5.2017 31,14 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok
166-2017 12.5.2017 94,98 Potraviny Ryba Košice
167-2017 15.5.2017 289,99 Potraviny Sintra Bratislava
168-2017 15.5.2017 10,16 Potraviny Diamon Poprad
169-2017 15.5.2017 57,15 Potraviny Diamon Poprad
170-2017 15.5.2017 33,38 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
171-2017 15.5.2017 27,90 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
172-2017 15.5.2017 105,61 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
173-2017 15.5.2017 33,41 Materiál na krúžok Bytox Poprad
174-2017 15.5.2017 38,70 Toner na krúžok K_Corp Spišská Nová Ves
175-2017 17.5.2017 33,60 Odvoz kuch. odpadu Brantner Poprad
176-2017 17.5.2017 279,85 Elektrina SPP Bratislava
177-2017 17.5.2017 44,90 Materiál na krúžok Bytox Poprad
178-2017 18.5.2017 32,06 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
179-2017 19.5.2017 58,80 Náhradné diely do kuchynského robota Q-Projekt Plus Trenčín
180-2017 22.5.2017 70,62 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
181-2017 23.5.2017 69,39 Potraviny Diamon Poprad
182-2017 23.5.2017 722,53 Čistiace prostriedky Tatraglobal Poprad
183-2017 23.5.2017 84,72 Záložný zdroj K_Corp Spišská Nová Ves
184-2017 24.5.2017 22,27 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
185-2017 29.5.2017 42,00 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
186-2017 29.5.2017 57,18 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
187-2017 30.5.2017 183,01 Potraviny Sintra Poprad
188-2017 31.5.2017 84,54 Potraviny Diamon Poprad
189-2017 1.6.2017 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová ves
190-2017 5.6.2017 169,50 Prehliadka expozícií múzea Ľubovnianske múzeum – hrad Stará Ľubovňa
191-2017 5.6.2017 325,00 Edukatívna prehliadka v Nestville Parku BGV Hniezdne
192-2017 5.6.2017 38,50 Potraviny Ryba Košice
193-2017 5.6.2017 34,20 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
194-2017 6.6.2017 86,22 Teplá úžitková voda PES Poprad
195-2017 6.6.2017 1033,49 Tepelná energia PES Poprad
196-2017 6.6.2017 129,00 Upgrade programu ASC Bratislava
197-2017 6.6.2017 74,27 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
198-2017 6.6.2017 46,88 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
199-2017 6.6.2017 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad
200-2017 6.6.2017 96,84 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
201-2017 6.6.2017 49,64 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
202-2017 7.6.2017 52,58 Potraviny Sintra Bratislava
203-2017 7.6.2017 52,33 Potraviny Diamon Poprad
204-2017 7.6.2017 34,63 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
205-2017 9.6.2017 65,78 Telefóny Orange Orange Bratislava
206-2017 9.6.2017 28,84 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
207-2017 14.6.2017 78,88 Potraviny Diamon Poprad
208-2017 14.6.2017 67,98 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
209-2017 16.6.2017 303,31 Elektrina SPP Bratislava
210-2017 16.6.2017 54,72 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
211-2017 16.6.2017 44,61 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
212-2017 19.6.2017 34,80 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
213-2017 19.6.2017 7,38 Potraviny Diamon Poprad
214-2017 19.6.2017 131,57 Potraviny Diamon Poprad
215-2017 19.6.2017 75,86 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
216-2017 19.6.2017 250,00 Doprava autobusom Dušan Gidlein – Sogi Hôrka
217-2017 19.6.2017 16,33 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok
218-2017 20.6.2017 97,67 Potraviny Sintra Bratislava
219-2017 22.6.2017 33,41 Toaletný papier, uteráky Ille Skalica
220-2017 26.6.2017 15,24 Potraviny Ryba Košice
221-2017 26.6.2017 30,80 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
222-2017 26.6.2017 53,22 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
223-2017 27.6.2017 50,86 Poistné – Digitálny set Kooperatíva Bratislava
224-2017 30.6.2017 73,12 Potraviny Sintra Bratislava
225-2017 3.7.2017 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
226-2017 3.7.2017 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad
227-2017 4.7.2017 47,30 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
228-2017 6.7.2017 41,81 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
229-2017 6.7.2017 21,51 Potraviny MPC Spišská Nová Ves
230-2017 6.7.2017 307,78 Školské tlačivá ŠEVT Banská Bystrica
231-2017 6.7.2017 707,27 Tepelná energia PES Poprad
232-2017 6.7.2017 77,94 Teplá úžitková voda PES Poprad
233-2017 6.7.2017 1 211,42 Stravné lístky Le Chegue Dejeuner Bratislava
234-2017 17.7.2017 17,08 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok
235-2017 18.7.2017 285,70 Elektrická energia SPP Bratislava
236-2017 20.7.2017 34,80 Odvoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
237-2017 20.7.2017 64,99 Telefón – Orange Orange Bratislava
238-2017 27.7.2017 684,10 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad
239-2017 31.7.2017 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
240-2017 7.8.2017 26,40 Finančný spravodajca 2018 Poradca podnikateľa Žilina
241-2017 7.8.2017 81,26 Teplá úžitková voda PES Poprad
242-2017 7.8.2017 709,52 Tepelná energia PES Poprad
243-2017 9.8.2017 46,88 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
244-2017 9.8.2017 64,99 Telefóny Orange Bratislava
245-2017 9.8.2017 332,40 Záložný zdroj K_Corp Spišská Nová Ves
246-2017 10.8.2017 42,00 Servis tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
247-2017 10.8.2017 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad
248-2017 15.8.2017 133,01 Elektrina SPP Bratislava
249-2017 16.8.2017 59,16 Predplatné 2018 – Práca, mzdy a odmeňovanie Poradca podnikateľa Žilina
250-2017 22.8.2017 39,00 Seminár:Registratúra Asociácia správcov registratúry Nováky
251-2017 28.8.2017 11 795,16 Výmena ventilov ústredného kúrenia Copastav Bardejov
252-2017 28.8.2017 10,14 Školské tlačivá Ševt Banská Bystrica
253-2017 31.8.2017 254,09 Oprava žalúzií Rastislav Vitko Poprad
254-2017 4.9.2017 74,04 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
255-2017 4.9.2017 12,01 Potraviny Diamon Poprad
256-2017 4.9.2017 89,67 Potraviny Diamon Poprad
257-2017 4.9.2017 120,67 Potraviny Ryba Košice
258-2017 4.9.2017 330,89 Potraviny Sintra Bratislava
259-2017 5.9.2017 46,88 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
260-2017 6.9.2017 76,37 Teplá úžitková voda PES Poprad
261-2017 6.9.2017 703,27 Tepelná energia PES Poprad
262-2017 6.9.2017 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
263-2017 6.9.2017 36,00 Servis zabezpečovacieho zariadenia LA spol Spišské Bystré
264-2017 6.9.2017 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad
265-2017 7.9.2017 40,00 Seminár – elektr. schránky NÚ CŽV Košice
266-2017 11.9.2017 56,47 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
267-2017 11.9.2017 36,00 Servis a kalibrácia váhy Ľubomír Špigeľ Váhospol Prešov
268-2017 11.9.2017 67,48 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmrok
270-2017 12.9.2017 32,42 Potraviny Diamon Poprad
271-2017 14.9.2017 13,93 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
272-2017 14.9.2017 77,52 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
273-2017 18.9.2017 25,00  Školské časopisy Ares Bratislava
274-2017 19.9.2017 124,03 Potraviny Sintra Bratislava
275-2017 19.9.2017 45,74 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
276-2017 19.9.2017 68,17 Potraviny Diamon Poprad
277-2017 19.9.2017 100,40 Oprava veľkokuchynského zariadenia Anna Pjatáková Kežmarok
278-2017 19.9.2017 135,64 Elektrina SPP Bratialava
279-2017 20.9.2017 51,16 PHM nafta Slovnaft Bratislava
280-2017 22.9.2017 159,00 Pracovné stretnutie riaditeľov škôl RVC Košice
281-2017 25.9.2017 11,88 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
282-2017 25.9.2017 32,03 Potraviny Diamon Poprad
283-2017 25.9.2017 62,84 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
284-2017 25.9.2017 31,27 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
285-2017 27.9.2017 27,00 Kalibrácia váhy Slovenská legálna metrológia  Banská Bystrica
286-2017 27.9.2017 69,26 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
287-2017 28.9.2017 33,00 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
288-2017 28.9.2017 65,61 Telefóny Orange Orange Bratislava
289-2017 29.9.2017 102,24 Potraviny Sintra Bratislava
290-2017 2.10.2017 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
291-2017 2.10.2017 42,13 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
292-2017 2.10.2017 36,95 Potraviny Diamon Poprad
293-2017 3.10.2017 31,98 Potraviny Diamon Poprad
294-2017 3.10.2017 83,95 Potraviny Ryba Košice
295-2017 3.10.2017 51,59 Poistenie – II. digitálny set Kooperatíva Bratislava
296-2017 5.10.2017 82,86 Teplá úžitková voda PES Poprad
297-2017 5.10.2017 794,10 Tepelná energia PES Poprad
298-2017 5.10.2017 27,06 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
299-2017 5.10.2017 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad
300-2017 5.10.2017 82,26 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
301-2017 5.10.2017 6,65 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
302-2017 6.10.2017 4,27 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
303-2017 9.10.2017 64,99 Telefóny Orange Orange Bratislava
304-2017 9.10.2017 47,06 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
305-2017 9.10.2017 12,92 Potraviny Diamon Poprad
306-2017 9.10.2017 87,35 Potraviny Diamon Poprad
307-2017 9.10.2017 71,78 Potraviny Sintra Bratislava
308-2017 9.10.2017 113,50 Zákonné poistenie auta Kooperatíva Bratislava
309-2017 9.10.2017 47,06 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
310-2017 10.10.2017 384,10 Čistiace prostriedky Tatraglobal Poprad
311-2017 12.10.2017 33,60 Vývoz kuch. odpadu Brantner Poprad
312-2017 12.10.2017 10,50 Strava – zasadnutie Rady školy ŠJ – OUI Poprad
313-2017 17.10.2017 43,30 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
314-2017 17.10.2017 352,91 Potraviny Sintra Bratislava
315-2017 17.10.2017 119,27 Potraviny Ryba Košice
316-2017 18.10.2017 74,16 Kontrola hasiacich prístrojov Livonec Poprad
317-2017 18.10.2017 21,00 Potraviny Diamon Poprad
318-2017 19.10.2017 80,68 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
319-2017 19.10.2017 196,60 Havarijné poistenie Kooperatíva Bratislava
320-2017 20.10.2017 65,47 Potraviny Sintra Bratislava
321-2017 20.10.2017 33,02 Potraviny MPC Cessi                    Spišská Nová Ves
322-2017 20.10.2017 273,31 Elektrická energia SPP Bratislava
323-2017 23.10.2017 43,64 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
324-2017 23.10.2017 80,65 Potraviny Diamon Poprad
325-2017 23.10.2017 32,64 Potraviny Ryba Košice
326-2017 25.10.2017 573,02 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad
327-2017 25.10.2017 217,56 Čistiace prostriedky do umývačky riadu Gastrochem                        Banská Bystrica
328-2017 27.10.2017 32,63 Potraviny Sintra Bratislava
329-2017 27.10.2017 13,56 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
330-2017 30.10.2017 74,20 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
 331-2017 30.10.2017 48,93 Potraviny MPC Cessi                            Spišská Nová Ves
 332-2017 2.11.2017 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
 333-2017 2.11.2017 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad
 400171535 4.10.2017 12,70 Dosky do roštov Mrava Spišský Štiavnik
 4550 24.10.2017 26,00 Popisovače na keramickú tabuľu Farlesk Bratislava
334-2017 6.11.2017 59,59 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
335-2017 6.11.2017 47,53 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
336-2017 6.11.2017 20,22 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
337-2017 6.11.2017 42,00 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
338-2017 8.11.2017 38,25 Potraviny Diamon Poprad
339-2017 8.11.2017 41,78 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
340-2017 8.11.2017 1432,74 Tepelná energia PES Poprad
341-2017 8.11.2017 83,15 Teplá úžitková voda PES Poprad
342-2017 8.11.2017 23,17 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
343-2017 10.11.2017 16,02 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok
344-2017 10.11.2017 64,99 Orange – telefóny Orange Bratislava
345-2017 13.11.2017 38,46 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
346-2017 14.11.2017 36,26 Potraviny Diamon Poprad
347-2017 15.11.2017 7,43 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
348-2017 16.11.2017 31,92 Potraviny MPC Spišská Nová Ves
349-2017 16.11.2017 321,38 Elektrina SPP Bratislava
350-2017 16.11.2017 1110,89 Digestor, televízor, anténa, rádio, vysávač Nay Bratislava
351-2017 20.11.2017 33,60 Vývoz kuch. odpadu Brantner Poprad
352-2017 20.11.2017 77,79 Potraviny Sintra Bratislava
353-2017 20.11.2017 5,64 Potraviny Diamon Poprad
354-2017 20.11.2017 55,41 Potraviny Diamon Poprad
355-2017 20.11.2017 289,83 Vybavenie školskej kuchyne Cora Gastro Poprad
356-2017 21.11.2017 257,20 Tonery do tlačiarní K_Corp Spišská Nová Ves
357-2017 21.11.2017 38,70 Toner do tlačiarne – žurnalist. krúžok K_Corp Spišská Nová Ves
358-2017 21.11.2017 67,84 Materiálna krúžok tvorivo odborná činnosť Bytox Poprad
359-2017 21.11.2017 243,61 Materiál na odborný výcvik + materiál na údržbu Bytox Poprad
360-2017 22.11.2017 37,76 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
361-2017 22.11.2017 69,26 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
362-2017 22.11.2017 1608,54 Kuchynský robot + strúhacie kotúče Cora Gastro Poprad
363-2017  22.11.2017 77,05 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
364-2017 24.11.2017 25,94 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
 365-2017 24.11.2017 33,99 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
366-2017 27.11.2017 98,95 Potraviny Ryba Košice
367-2017 27.11.2017 14,81 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
368-2017 27.11.2017 628,33 Pracovné odevy Pracovné odevy Kado Poprad
369-2017 27.11.2017 709,52 Čistiace prostriedky Tatraglobal Poprad
 370-2017 28.11.2017 20,00 Konferenčný poplatok Univerzita Komenského Bratislava
371-2017 28.11.2017 360,72 Materiál na OV drevár Sezam Poprad
372-2017 28.11.2017 54,82 Potraviny Diamon Poprad
373-2017 28.11.2017 27,65 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
374-2017 30.11.2017 53,84 Potraviny Sintra Bratislava
375-2017 1.12.2017 99,00 Správa IKT XI/2017 K_Corp Spišská Nová Ves
376-2017 5.12.2017 54,63 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
377-2017 5.12.2017 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad
378-2017 5.12.2017 1 879,02 PES Poprad Tepelná energia
379-2017 6.12.2017 832,08 Tlačiareň + tonery do riaditeľne K_Corp Spišská Nová Ves
380-2017 6.12.2017 906,84 PC zostava do kanc. zástupkyne  K_Corp Spišská Nová Ves
 381-2017 6.12.2017 1 126,09  Dataprojektory, držiak, káble K_Corp Spišská Nová Ves
382-2017 6.12.2017 47,11 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
383-2017 6.12.2017 77,05 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
384-2017 6.12.2017 56,51 Potraviny Diamon Poprad
385-2017 6.12.2017 40,34 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
386-2017 7.12.2017 18,80 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok
 387-2017 7.12.2017 51,75 Potraviny Sintra Bratislava
388-2017 7.12.2017 44,91 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
389-2017 11.12.2017 271,82 Materiál na OV, kancelárske potreby, hra na internát Papyrus Poprad
390-2017 11.12.2017 64,99 Telefóny Orange Orange Bratislava
391-2017 11.12.2017 60,01 Potraviny Ryba Košice
392-2017 12.12.2017 37,52 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
393-2017 12.12.2017 13,67 Potraviny Diamon Poprad
394-2017 12.12.2017 57,43 Potraviny Diamon Poprad
395-2017 13.12.2017 419,60 Revízia elektrického náradia a elektrospotrebičov František Varga Helcmanovce
396-2017 13.12.2017 73,76 Materiál na krúžky Papyrus Poprad
397-2017 13.12.2017 111,98 Materiál na krúžky Papyrus Poprad
398-2017 15.12.2017 312,64 Elektrina XI/2017 SPP Bratislava
399-2017 15.12.2017 19,64 Občerstvenie na relaxačné popoludnie  Sintra Bratislava
400-2017 15.12.2017 215,50 Svietidlá + led trubice Eden Poprad
401-2017 15.12.2017 332,03 Materiál na OV Hiropro Poprad
402-2017 15.12.2017 17,00 Doprava materiálu na OV Hiropro Poprad
403-2017 15.12.2017 217,98 Materiál na OV Peter Biroščák FAL Poprad
404-2017 15.12.2017 17,42 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
405-2017 18.12.2017 33,60 Vývoz kuch. odpadu Brantner Poprad
406-2017 18.12.2017 129,01 Materiál na krúžky + na odborný výcvik Miroslav Lešňovský Harichovce
 407-2017 18.12.2017 154,33 Materiál na krúžok + na odborný výcvik + na údržbu Bytox Poprad
408-2017 19.12.2017 17,27 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
409-2017 19.12.2017 214,86 Wifi router do zborovne K_Corp Spišská Nová Ves
410-2017 19.12.2017 151,85 Učebné pomôcky na odborný výcvik Nay Bratislava
411-2017 19.12.2017 184,99 Kuchysnké potreby na odborný výcvik Cora Gastro Poprad
412-2017 22.12.2017 29,64 Kancelárske potreby KP Plus Poprad
413-2017 22.12.2017 106,25 Potraviny Sintra Bratislava
414-2017 28,12.2017 82,99 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
415-2017 28.12.2017 54,15 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves

Objednávky

Objednávky si môžete stiahnut tu: [adresár objednávok 2017]
Popis objednávok, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 číslo objednávky
[číslo súboru]
Dátum Faktúra k objednávke  Predmet  dodávateľ
1-2017 3.1.2017 1-2017 Aktualizácia programu Školská jedáleň SOFT GL Košice
2-2017 3.1.2017 6-2017 Dezinsekcia Jozef Hriva DDD Servis Vyšné Hágy
3-2017 26.1.2017 27-2017 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
4-2017 9.2.2017 64-2017 Inzercia regionPRESS Trnava
5-2017 13.2.2017 230-2017 Školské lačivá Ševt
6-2017 28.2.2017 109-2017 Ubytovanie súťažiacich Školský internát Karpatská Porad
7-2017 28.2.2017 70-2017 Pomôcky na súťaž Swed decor Hlohovec
8-2017 28.3.2017 71-2017 Materiál na súťaž Katarína Maslišová Poprad
9-2017 2.3.2017 73-2017 Pomôcky na súťaž Mário Beláň Tortičková Bojná
10-2017 3.3.2017 78-2017 Pomôcky na súťaž Šikovná mama Žilina
11-2017 3.3.2017 82-2017 Pomôcky na súťaž Rosler Poprad
12-2017 13.3.2017 88-2017 Pomôcky na súťaž Papyrus Poprad
13-2017 16.3.2017 98-2017 Toner do tlačiarne K_Corp Poprad
14-2017 23.3.2017 105-2017 Disk do notebooku K_Corp Spišská Nová Ves
15-2017 23.3.2017 P/80 Tortové korpusy na súťaž Dluking Trade Poprad
16-2017 23.3.2017 108-2017 Repre – občerstvenie na súťaž BZ-Service Poprad
17-2017 23.3.2017 117/2017 Občerstvenie + prenájom bowlingovej sály Citybowling Poprad
18-2017 23.3.2017 122/2017 Odborný posudok – Stav vykurovacieho systému Ing. Pavol Fotta Bardejov
19-2017 19.4.2017 138/2017 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
20-2017 24.4.2017 152/2017 Odstránenie nedostatkov – bleskozvody Livonec Poprad
21-2017 24.4.2017 142/2017 Karimatky Trinet Corp Kysucké Nové Mesto
22-2017 3.5.2017 179/2017 Náhradné diely k robotu – OV cukrári Q-Projekt Plus Trenčín
23-2017 5.5.2017 157/2017 Materiál na krúžok Maslišová Katarína
24-2017 5.5.2017 173/2017 Materiál na krúžok Bytox Poprad
25-2017  11.5.2017 183/2017 Záložný zdroj k PC K_Corp Spišská Nová Ves
26-2017 12.5.2017 174/2017 Toner na krúžok K_Corp Spišská Nová Ves
27-2017 17.5.2017 216/2017 Doprava autobusom Dušan Gildein Sogi
28-2017 17.5.2017 177/2017 Materiál na krúžok Bytox Poprad
29-2017 22.5.2017 191/2017 Edukatívna prehliadka v Nestville Parku BGV Hniezdne
30-2017 23.5.2017 190/2017 Prehliadka expozíii múzea Ľubovnianske múzeum Hrad Stará Ľubovňa
31-2017 24.5.2017 185/2017 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
32-2017 21.7.2017 246/2017 Servis tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
33-2017 2.8.2017 251/2017 Výmena ventilov ústredného kúrenia Copastav Bardejov
34-2017 7.8.2017 245/2017 Záložný zdroj K_Corp Spišská Nová Ves
35-2017 21.8.2017 253/2017 Oprava žalúzií Rastislav Vitko Poprad
36-2017 5.9.2017 267/2017 Servis a kalibrácia váhy Ľubomír Špigeľ Váhaspol Prešov
37-2017 5.9.2017 285-2017 Kalibrácia váhy Slovenská legálna metrológia
38-2017 7.9.2017 273/2017 Školské časopisy Ares Bratislava
39-2017 11.9.2017 278/2017 Oprava veľkokuch. zariadenia Anna Pjataková OMG Kežmarok
40-2017 27.9.2017 287/2017 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
41-2017 28.9.2017 400171535 Dosky do roštov – postele internát Mrava Spišský Štiavnik
42-2017 2.10.2017 316/2017 Kontrola hasiacich prístrojov Livonec Poprad
43-2017 16.10.2017 4550 Popisovače na karamickú tabuľu Farlesk Bratislava
44-2017 3.11.2017 337/2017 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
45-2017 8.11.2017  357/2017 Toner do tlačiarne – VP – krúžok K_Corp Spišská Nová Ves
46-2017 13.11.2017  356/2017 Tonery do tlačiarní K_Corp Spišská Nová Ves
47-2017 15.11.2017  380/2017 PC zostava K_Corp Spišská Nová Ves
48-2017 16.11.2017  381/2017 Dataprojektory + držiaky K_Corp Spišská Nová Ves
49-2017 16.11.2017 350/2017 Digestor, anténa, televízor, rádio, vysávač Nay Bratislava
 50-2017 20.11.2017 355/2017 Vybavenie školskej kuchyne Cora Gastro Poprad
 51-2017  21.11.2017 358/2017 Materiál na krúžok tvorivo odborná činnosť Bytox Poprad
 52-2017  21.11.2017 359/2017 Materiál na odborný výcvik + materiál na údržbu Bytox Poprad
 53-2017  21.11.2017 362/2017 Kuchynský robot + strúhacie kotúče Cora Gastro Poprad
 54-2017 24.11.2017 409/2017 Wifi do zborovne + montáž K_Corp Spišská Nová Ves
 55-2017 24.11.2017  368/2017 Pracovné odevy Pracovné odevy Kado Poprad
 56-2017 27.11.2017 371/2017 Materiál na odborný výcvik Sezam Poprad
57-2017 30.11.2017  379/2017 Tlačiareň + tonery K_Corp Spišská Nová Ves
58-2017 7.12.2017 389/2017 Kancelárske potreby + materiál na OV Papyrus Poprad
59-2017 7.12.2017 395/2017 Revízia elektrospotrebičov František Varga Helcmanovce
60-2017 13.12.2017 396/2017 Materiál na krúžky Papyrus Poprad
61-2017 13.12.2017 397/2017 Materiál na krúžky papyrus Poprad
62-2017 15.12.2017 403/2017 Materiál na odborný výcvik Peter Biroščák Fal Poprad
63-2017 15.12.2017 400/2017 Svietidlá + led trubice Eden Poprad
64-2017 15.12.2017 401+402/2017 Materiál na odborný výcvik + doprava Hiropro Poprad
65-2017 18.12.2017 406/2017 Materiál na krúžky + na odborný výcvik Miroslav Lešňovský Harichovce
66-2017 18.12.2017 407/2017 Materiál na krúžky, odborný výcvik a údržbu Bytox  Poprad
67-2017 19.12.2017 410/2017 Učebné pomôcky na odborný výcvik Nay Bratislava
68-2017 19.12.2017 411/2017 Kuchynské potreby na odborný výcvik Cora Gastro Poprad
69-2017 22.12.2017 412/2017 Kancelárske potreby KP Plus Poprad