Faktúry, objednávky 2016

Faktúry

Faktúry si môžete stiahnuť tu: [adresár faktúr 2016]
Popis faktúr, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 číslo faktúry[číslo súboru] Dátum prijatia suma v EUR Predmet/dodávky dodávateľ
1-2016 4.1.2016 39,24 Aktualizácia programu školská jedáleň Soft – GL Košoce
2-2016 4.1.2016 125,83 Teplá úžitková voda Veolia Energia Poprad
3-2016 4.1.2016 3077,82 Tepelná energia Veolia Energia Poprad
4-2016 4.1.2016 49,34 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
5-2016 5.1.2016 47,76 Potraviny Ryba Žilina
6-2016 5.1.2016 34,80 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
7-2016 11.1.2016 61,60 Telefón Orange Orange Bratislava
8-2016 11.1.2016 759,98 Kancelársky nábytok Merkury Market Poprad
9-2016 12.1.2016 5,27 Potraviny Diamon Poprad
10-2016 21.1.2016 97,86 Potraviny Diamon Poprad
11-2016 12.1.2016 102,17 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
12-2016 14.1.2016 88,62 Potraviny Ryba Košice
13-2016 15.1.2016 13,50 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok
14-2016 15.1.2016 263,52 Potraviny Sintra Poprad
15-2016 19.1.2016 102,19 Potraviny Diamon Poprad
16-2016 19.1.2016 19,18 Potraviny Diamon Poprad
17-2016 19.1.2016 86,50 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
18-2016 20.1.2016 12,46 Fin. spravodajca 2015 – doúčtovanie Poradca podnikateľa Žilina
19-2016 20.1.2016 756,32 Vodné, stočné, zrážky PVPS Poprad
20-2016 20.1.2016 69,26 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
21-2016 26.1.2016 74,76 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
22-2016 26.1.2016 33,60 Vývoz kuch. odpadu Brantner Poprad
23-2016 26.1.2016 12,32 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
24-2016 26.1.2016 107,22 Potraviny Diamon Poprad
25-2016 26.1.2016 69,37 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
26-2016 26.1.2016 533,86 Žalúzie Rastislav Vitko Poprad
27-2016 28.1.2016 153,54 Potraviny Sintra Poprad
28-2016 29.1.2016 2618,00 Elektrická energia Stredoslovenská energetika Žilina
29-2016 29.1.2016 19,50 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
30-2016 3.2.2016 49,15 Pečiatky Topart Hranovnica
31-2016 3.2.2016 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
32-2016 3.2.2016 33,74 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
33-2016 3.2.2016 3600,66 Tepelná energia Veolia Energia Poprad
34-2016 3.2.2016 126,73 Teplá úžitková voda Veolia Energia Poprad
35-2016 5.2.2016 93,07 Potraviny Ryba Košice
36-2016 8.2.2016 46,88 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
37-2016 9.2.2016 18,78 Kancelárske potreby KP Plus Poprad
38-2016 9.2.2016 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad
39-2016 9.2.2016 64,49 Potraviny Diamon Poprad
40-2016 9.2.2016 8,63 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
41-2016 10.2.2016 25,20 Vývoz kuch. odpadu Brantner Poprad
42-2016 11.2.2016 63,19 Telefón Orange Orange Bratislava
43-2016 11.2.2016 100,00 Členský príspevok ZOUS ZOUS Tornaľa
44-2016 11.2.2016 17,53 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
45-2016 11.2.2016 320,65 Elektr. energia I/2016 SSE Žilina
46-2016 11.2.2016 43,73 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok
47-2016 18.2.2016 33,18 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
48-2016 19.2.2016 45,62 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
49-2016 22.2.2016 94,89 Potraviny Diamon Poprad
50-2016 22.2.2016 67,37 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
51-2016 22.2.2016 25,69 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
52-2016 24.2.25016 218,84 Potraviny Sintra Poprad
53-2016 25.2.2016 56,16 Potraviny Ryba Košice
54-2016 26.2.2016 1 750,00 Poznávací zájazd Ezotour Prešov
55-2016 29.2.2016 112,50 Potraviny Sintra Poprad
56-2016 29.2.2016 64,75 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
57-2016 2.3.2016 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
58-2016 2.3.2016 109,00 Nábytok Black Red White Poprad
59-2016 2.3.2016 40,00 Seminár NÚ CŽV Košice
60-2016 3.3.2016 2 684,68 Tepelná energia Veolia Energia Poprad
 61-2016 3.3.2016 88,10 Teplá úžitková voda Veolia Energia Poprad
62-2016 4.3.2016 87,00 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
63-2016 7.3.2016 47,08 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
64-2016 7.3.2016 25,20 Vývoz kuch. odpadu Brantner Poprad
65-2016 7.3.2016 60,49 Perá + púzdra National Pen Bratislava
66-2016 8.3.2016 233,02 Upgrade programov Ives Košice
67-2016 9.3.2016 66,00 Technik PO, BTS, PZS Livonec Poprad
68-2016 9.3.2016 59,83 Potraviny Diamon Poprad
69-2016 9.3.2016 5,00 Potraviny Diamon Poprad
70-2016 9.3.2016 70,06 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
71-2016 10.3.2016 62,32 Telefón Orange Orange Bratislava
72-2016 11.3.2016 340,63 Konsolidácia kabeláže v kancelárii THP K_Corp Spišská Nová Ves
73-2016 11.3.2016 15,23 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
74-2016 14.3.2016 67,62 Potraviny Diamon Poprad
75-2016 14.3.2016 23,19 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
76-2016 14.3.2016 14,40 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
77-2016 15.3.2016 51,44 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
78-2016 16.3.2016 40,92 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
79-2016 16.3.2016 69,86 Toaletný papier + uteráky Ille Skalica
80-2016 21.3.2016 82,75 Školský zvonček + spínacie hodiny RadioTel Poprad
81-2016  22.3.2016 62,17 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
82-2016 22.3.2016 63,65 Potraviny Diamon Poprad
83-2016 23.3.2016 581,90 Poplatok za komunálny odpad Mesto Poprad
84-2016 30.3.2016 44,02 Potraviny Tatranská mliekáreň
85-2016 30.3.2016 61,02 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
86-2016 30.3.2016 5,12 Potraviny Diamon Poprad
87-2016 30.3.2016 39,71 Potraviny Diamon Poprad
88-2016 30.3.2016 17,80 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
89-2016 31.3.2016 201,43 Potraviny Sintra Poprad
90-2016 31.3.2016 138,12 Potraviny Ryba Košice
91-2016 5.4.2016 54,00 Seminár Edos-Pem Bratislava
92-2016 5.4.2016 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
93-2016 5.4.2016 18,48 Občerstvenie Pekáreň Čingov Sp. Nová Ves
94-2016 5.4.2016 95,16 Teplá úžitková voda Veolia Energia Poprad
95-2016 5.4.2016 2622,37 Tepelná energia Veolia Energia Poprad
96-2016 5.4.2016 44,36 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
97-2016 5.4.2016 48,05 Potraviny Diamon Poprad
98-2016 5.4.2016 12,12 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
99-2016 5.4.2016 46,96 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
100-2016 7.4.2016 33,60 Vývoz kuch. odpadu Brantner Poprad
101-2016 7.4.2016 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad
102-2016 7.4.2016 40,92 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
103-2016 7.4.2016 13,12 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok
104-2016 8.4.2016 392,23 Potraviny Sintra Poprad
105-2016 8.4.2016 17,02 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
106-2016 11.4.2016 42,00 Toner do tlačiarne vedúca ŠJ K_Corp Spišská Nová Ves
107-2016 11.4.2016 61,60 Telefóny Orange Orange Bratislava
108-2016 13.4.2016 24,02 Potraviny Diamon Poprad
109-2016 13.4.2016 70,32 Potraviny Diamon Poprad
110-2016 13.4.2016 77,90 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
111-2016 13.4.2016 12,96 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
112-2016  14.4.2016  44,42 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
113-2016 19.4.2016 88,51 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
114-2016 19.4.2016 71,14 Potraviny Diamon Poprad
115-2016 20.4.2016 100,40 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
116-2016 20.4.2016 419,21 Čistiace a hyg. prostriedky Tatraglobal Poprad
117-2016 20.4.2016 291,00 Switch K_Corp Spišská Nová Ves
118-2016 25.4.2016 47,49 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
119-2016 25.4.2016 124,56 Potraviny Ryba Košice
120-2016 25.4.2016 81,76 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
121-2016 26.4.2016 47,54 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
122-2016 27.4.2016 52,91 Potraviny Diamon Poprad
123-2016 28.4.2016 126,07 Potraviny Sintra Poprad
124-2016 28.4.2016 24,64 VP – toner na krúžok žurnalistický  K_Corp Spišská Nová Ves
125-2016 29.4.2016 39,61 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
126-2016 29.4.2016 758,28 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad
127-2016 2.5.2016 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
128-2016 2.5.2016 28,35 Strava – Deň učiteľov relaxačné popoludnie OUI Poprad
129-2016 3.5.2016 69,60 Toner do tlačiarne THP K_Corp Spišská Nová Ves
130-2016 3.5.2016 35 926,26 Oprava  fasády II. časť Copastav Bardejov
131-2016 4.5.2016 89,77 Teplá úžitková voda Veolia Energia Poprad
132-2016 4.5.2016 1 528,14 Tepelná energia Veolia Energia Poprad
133-2016 4.5.2016 38,37 Potraviny Diamon Poprad
134-2016 4.5.2016 62,87 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
135-2016 6.5.2016 47,41 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
136-2016 6.5.2016 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad
137-2016 6.5.2016 18,20 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
138-2016 6.5.2016 28,92 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
139-2016 10.5.2016 64,88 Telefóny Orange Orange Bratislava
140-2016 10.5.2016 77,30 Potraviny Diamon Poprad
141-2016 10.5.2016 5,42 Potraviny Diamon Poprad
142-2016 10.5.2016 84,79 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
143-2016 12.5.2016 34,80 Vývoz kuch. odpadu Brantner Poprad
144-2016 12.5.2016 12,79 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok
145-2016 12.5.2016 69,74 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
146-2016 16.5.2016 26,52 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
147-2016 16.5.2016 18,51 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
148-2016 16.5.2016 108,47 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
149-2016 16.5.2016 125,44 Potraviny Ryba Košice
150-2016 17.5.2016 58,77 Potraviny Diamon Poprad
151-2016 17.5.2016 9,80 Potraviny Diamon Porad
152-2016 24.5.2016 72,96 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
153-2016 24.5.2016 47,73 Potraviny Diamon Poprad
154-2016 24.5.2016 338,63 Potraviny Sintra Poprad
155-2016 24.5.2016 59,16 Predplatné Poradca podnikateľa Žilina
156-2016 26.5.2016 87,44 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
157-2016 26.5.2016 16,78 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
158-2016 30.5.2016 15,90 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
159-2016 30.5.2016 184,42 Potraviny Sintra Poprad
160-2016 31.5.2016 38,24 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
161-2016 31.5.2016 41,14 Potraviny Diamon Poprad
162-2016  3.6.2016 91,46 Teplá úžitková voda Veolia Energia Poprad
163-2016 3.6.2016 1068,44 Tepelná energia Veolia Energia Poprad
164-2016 6.6.2016 47,89 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
165-2016 6.6.2016 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad
166-2016 6.6.2016 22,27 Pranie prádla NZZ Alexanra Kežmarok
167-2016 6.6.2016 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
168-2016 7.6.2016 47,29 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
169-2016 7.6.2016 60,42 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
170-2016 7.6.2016 68,98 Potraviny Diamon Poprad
171-2016 10.6.2016 26,40 Premiestnenie kvetináčov Marián Saraka Uhlomarket Poprad
172-2016 10.6.2016 20,04 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
173-2016 10.6.2016 55,90 Telefón – Orange Orange Bratislava
174-2016 10.6.2016 56,40 Servis zabezpečovacieho zariadenia LA spol Spišské Bystré
175-2016 10.6.2016 58,80 Občerstvenie –                65. výročie školy BZ Service Poprad
176-2016 10.6.2016 63,56 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
177-2016 14.6.2016 23,21 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
178-2016 14.6.2016 46,94 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
179-2016 14.6.2016 14,15 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
180-2016 14.6.2016 33,60 Vývoz kuch. odpadu Brantner Porad
181-2016 14.6.2016 31,50 Občerstvenie – 65. výročie školy OUI Poprad
182-2016 17.6.2016 50,86 Poistenie – digitálny set Kooperatíva Prešov
183-2016 17.6.2016 97,28 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
184-2016 20.6.2016 67,41 Potraviny Diamon Poprad
185-2016 20.6.2016 55,99 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
186-2016 21.6.2016 43,63 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
187-2016 21.6.2016 55,00 Seminár Edos-Pem Bratislava
188-2016 21.6.2016 120,00 Odborný posudok Ing. Pavol Fotta Bardejov
189-2016 21.6.2016 120,00 Odborný posudok Ing. Pavol Fotta Bardejov
190-2016 22.6.2016 39,40 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
191-2016 1.7.2016 15,84 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
192-2016 1.7.2016 155,15 Potraviny Sintra Bratislava
193-2016 7.7.2016 188,83 Školské tlačivá Ševt Banská Bystrica
194-2016 7.7.2016 47,28 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
195-2016 7.7.2016 824,69 Tepelná energia Veolia Energia Poprad
196-2016 7.7.2016 84,90 Teplá úžitková voda Veolia Energia Poprad
197-2016 8.7.2016 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
198-2016 8.7.2016 52,80 Zemina Marián Saraka Uhlomarket Poprad
199-2016 13.7.2016 66,00 Technik PO, BTS a PZS  Livonec Poprad
200-2016 13.7.2016 20,34 Pranie prádla NZZ Alexandra kežmarok
201-2016 13.7.2016 7,56 Potravina MPC Cessi Spišská Nová Ves
202-2016 14.7.2016 34,80 Vývoz kuch. odpadu Brantner Poprad
203-2016 18.7.2016 55,42 Telefóny Orange Orange Bratislava
204-2016 18.7.2016 1282,26 Stravné lístky Le Cheque Dejeuner Bratislava
205-2016 29.7.2016 26,40 Predplatné Finančný spravodajca Poradca podnikateľa Žilina
206-2016 29.7.2016 99,00 Upgrade programu ASC Bratislava
207-2016 1.8.2016 652,03 Vodné a stočné PVPS Poprad
208-2016 3.8.2016 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
209-2016 4.8.2016 822,44 Tepelná energia Veolia Energia Poprad
210-2016 4.8.2016 84,98 Teplá úžitková voda Veolia Energia Poprad
211-2016 8.8.2016 46,88 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
212-2016 10.8.2016 47,00 Pranie prádla NZZ Alexandra Poprad
213-2016 10.8.2016 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad
214-2016 15.8.2016 74,56 Telefón Orange Orange Bratislava
215-2016 16.8.2016 564,37 Čistiace prostriedky Tatraglobal Poprad
216-2016 5.9.2016 47,53 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
217-2016 5.9.2016 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
218-2016 5.9.2016 83,93 Teplá úžitková voda Veolia Energia Poprad
219-2016 5.9.2016 824,96 Tepelná energia Veolia Energia Poprad
220-2016 5.9.2016 261,35 Potraviny Sintra Poprad
221-2016 5.9.2016 21,16 Potraviny Diamon Poprad
222-2016 5.9.2016 60,06 Potraviny Diamon Poprad
223-2016 5.9.2016 69,90 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
224-2016 5.9.2016 193,87 Potraviny Ryba Košice
225-2016 7.9.2016 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad
226-2016 12.9.2016 72,31 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
227-2016 12.9.2016 64,99 Telefón Orange Orange Bratislava
228-2016 13.9.2016 23,50 Potraviny Diamon Poprad
229-2016 19.9.2016 63,93 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
230-2016 19.9.2016 144,28 Potraviny Ryba Košice
231-2016 19.9.2016 87,58 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
232-2016 19.9.2016 54,66 Potraviny Diamon Poprad
233-2016 20.9.2016 49,64 PHM – nafta  Slovnaft Bratislava
234-2016 21.9.2016 21,77 Potraviny MPC Cessi Spišskí Nová Ves
235-2016 21.9.2016 23 286,06 Oprava fasády v átriách a oprava soklov Copastav Bardejov
236-2016 21.9.2016 69,45 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
237-2016 23.9.2016 41,15 Potraviny Sintra Poprad
238-2016 23.9.2016 97,37 Potraviny Sintra Poprad
239-2016 26.9.2016 71,06 Potraviny Lujan Plus mengusovce
240-2016 27.9.2016 107,89 Potraviny Diamon Poprad
241-2016 28.9.2016 275,40 Tonery K_Corp Spišská Nová Ves
242-2016 28.9.2016 33,59 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
243-2016  29.9.2016 56,90 Potraviny Sintra Poprad
244-2016 30.9.2016 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová ves
245-2016 3.10.2016 76,87 Teplá úžitková voda Veolia Energia Poprad
246-2016 3.10.2016 921,13 Tepelná energia Veolia Energia Poprad
247-2016 4.10.2016 61,73 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
248-2016 4.10.2016 292,45 Mraznička Internet Mall Slovakia
249-2016 5.10.2016 47,65 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
250-2016 5.10.2016 5,60 Potraviny Diamon Poprad
251-2016 5.10.2016 33,85 Potraviny Diamon Poprad
252-2016 5.10.2016 30,20 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
 253-2016 6.10.2016 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad
254-2016 6.10.2016 301,04 Potraviny Sintra Poprad
255-2016 10.10.2016 49,14 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
256-2016 10.10.2016 217,56 Čistiace prostriedky      do umývačka riadu Gastrochem Banská Bystrica
257-2016 10.10.2016 59,83 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
258-2016 10.10.2016 33,60 Vývoz kuch. odpadu Brantner Poprad
259-2016 10.10.2016 64,99 Telefóny – Orange Orange Bratislava
260-2016 11.10.2016 11,66 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
261-2016 11.10.2016 55,50 Potraviny Diamon Poprad
262-2016 12.10.2016 113,50 Zákonné poistenie Dacia Kooperatíva Bratislava
263-2016 12.10.2016 51,59 Poistenie II. Digit. set Kooperatíva Prešov
264-2016 17.10.2016 31,67 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
265-2016 17.10.2016 56,73 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
266-2016 17.10.2016 67,84 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
267-2016 18.10.2016 69,60 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
268-2016 18.10.2016 87,77 Potraviny Diamon Poprad
269-2016 18.10.2016 98,08 Potraviny Ryba Košice
270-2016 21.10.2016 166,20 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov Livonec Poprad
271-2016 24.10.2016 57,31 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
272-2016 25.10.2016 24,64 Krúžky – toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
273-2016 26.10.2016 69,26 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
274-2016 26.10.2016 188,86 Potraviny Sintra Bratislava
275-2016 27.10.2016 66,30 Žalúzie Rastislav Vitko Poprad
276-2016 27.10.2016 93,60 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
277-2016 27.10.2016 35,65 Potraviny MPC Spišská Nová Ves
278-2016 27.10.2016 246,00 Šatňová skrinka AB Systém Slovakia
279-2016 27.10.2016 107,96 Materiál na krúžky, odborný výcvik a údržbu Bytox Poprad
280-2016 31.10.2016 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
281-2016 2.11.2016 63,80 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
282-2016 2.11.2016 16,43 Potraviny Diamon Poprad
283-2016 2.11.2016 62,05 Potraviny Diamon Poprad
284-2016 3.11.2016 466,80 Materiál na OV dlažba CŠO Stav Poprad
285-2016 4.11.2016 1616,82 Tepelná energia Veolia Energia Poprad
286-2016 4.11.2016 83,95 Teplá úžitková voda Veolia Energia Poprad
287-2016 4.11.2016 590,36 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad
288-2016 7.11.2016 48,97 Telelfón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
289-2016 7.11.2016 102,22 Potraviny Ryba Košice
290-2016 7.11.2016 68,55 Potraviny Diamon Poprad
291-2016 7.11.2016 65,95 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
292-2016 7.11.2016 18,74 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
293-2016 7.11.2016 35,75 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
294-2016 7.11.2016 7,10 Toaletné mydlo Ille Skalica
295-2016 7.11.2016 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad
296-2016 10.11.2016 64,99 Telefóny – Orange Orange  Bratislava
297-2016 10.11.2016 25,02 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok
298-2016 10.11.2016 13,62 Sieťová karta K_Corp Spišská Nová Ves
299-2016 14.11.2016 33,60 Vývoz kuch. odpadu Brantner Poprad
300-2016 14.11.2016 42,08 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
301-2016 15.11.2016 382,82 Potraviny Sintra Poprad
302-2016 16.11.2016 131,48 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
303-2016 16.11.2016 72,80 Vonkajší snímač teploty + montáž Veolia Energia Poprad
304-2016 21.11.2016 50,58 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
305-2016 21.11.2016 37,91 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
306-2016 21.11.2016 70,20 Potraviny Ryba Košice
307-2016 21.11.2016 11,03 Potraviny Diamon Poprad
308-2016 21.11.2016 85,49 Potraviny Diamon Poprad
309-2016 21.11.2016 68,82 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
310-2016 28.11.2016 588,01 Kuchynské elektrospotrebiče Fast Plus Planeo elektro Poprad
311-2016 28.11.2016 1 468,00 Kuchynská zostava Merkury Market Poprad
312-2016 29.11.2016 212,01 Potraviny Sintra Poprad
313-2016 29.11.2016 68,89 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
314-2016 29.11.2016 90,85 Potraviny Diamon Poprad
315-2016 29.11.2016 5,74 Potraviny Diamon Poprad
316-2016 29.11.2016 180,37 Havarijné poistenie Kooperatíva Prešov
317-2016 29.11.2016 229,99 Stacionárny bicykel Sportcentrum Galfy Poprad
318-2016 30.11.2016 150,37 Revízia bleskozvodov Livonec Poprad
319-2016 2.12.2016 645,00 Telocvičné náradie Duvlan Bánovce nad Bebravou
320-2016 2.12.2016 608,40 Kuchynský pracovný stôl Gastro Lux Žilina
321-2016 5.12.2016 2 403,62 Tepelná energia Veolia Energia Poprad
322-2016 5.12.2016 84,41 Teplá úžitková voda Veolia Energia Poprad
323-2016 5.12.2016 78,11 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
324-2016 5.12.2016 75,15 Potraviny Diamon Poprad
325-2016 5.12.2016 46,40 Potraviny  MPC Cessi Spišská Nová ves
326-2016 5.12.2016 158,90 Materiál na OV – manikúra  CNB Company Žilina
327-2016 5.12.2016 93,24 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
328-2016 5.12.2016 4 364,34 Oprava vstupov do budovy školy Copastav Bardejov
329-2016 6.12.2016 46,88 Telefón – pevná linka + internte Slovak Telekom Bratislava
330-2016 7.12.2016 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
331-2016 7.12.2016 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad
332-2016 9.12.2016 68,55 Telefóny – Orange Orange Bratislava
333-2016 12.12.2016 39,50 Fúrik Kovospol Kežmarok
334-2016 12.12.2016 22,48 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok
335-2016 12.12.2016 44 984,58 Oprava vnútroareálových komunikácií Copastav Bardejov
336-2016 13.12.2016 60,00 Seminár NÚ CŽV Košice
337-2016 13.12.2016 41,58 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
338-2016 15.12.2016 837,00 PC zostava K_Corp Spišská Nová Ves
339-2016 15.12.2016 66,57 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
340-2016 15.12.2016 16,95 Potraviny Diamon Poprad
341-2016 15.12.2016 25,20 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
342-2016 15.12.2016 169,00 Digestor Nay Elektrodom Bratislava
343-2016 16.12.2016 16,49 Občerstvenie – relaxačný deň Pekáreň Čingov
344-2016 19.12.2016 69,26 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
345-2016 19.12.2016 58,17 Potraviny Diamon Poprad
346-2016 19.12.2016 45,84 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
347-2016 19.12.2016 449,95 Čistiace a hygienické prostriedky Tatraglobal Poprad
348-2016 21.12.2016 11,60 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová ves
349-2016 21.12.2016 27,87 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
350-2016 21.12.2016 58,65 Kancelárske potreby KP Plus Poprad
351-2016 22.12.2016 156,03 Potraviny Sintra Poprad
352-2016 28.12.2016 36,08 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
353-2016 28.12.2016 7,10 Mydlo Ille Skalica
354-2016 28.12.2016 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad
355-2016 30.12.2016 38,05 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves

Objednávky

Objednávky si môžete stiahnut tu: [adresár objednávok 2016]
Popis objednávok, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 číslo objednávky[číslo súboru] Dátum Faktúra k objednávke  Predmet  dodávateľ
1-2016 11.1.2016 26-2016 Žalúzie Rastislav Vitko Poprad
2-2016 11.1.2016 8-2016 Kancelársky nábytok Merkury Market Poprad
3-2016 29.1.2016 30-2016 Pečiatky Topart Hranovnica
4-2016 2.2.2016 65-2016 Perá + púzdra National Pen Bratislava
5-2016 23.2.2016 72-2016 Konsolidácia kabeláže v kancelárii THP K_Corp Spišská Nová Ves
6-2016 24.2.2016 54-2016 Poznávací zájazd Ezotour Prešov
7-2016 25.2.2016 58-2016 Skrinka 2-dverová Black Red White Poprad
8-2016 11.3.2016 80-2016 Školský zvonček s príslušenstvom RadioTel Poprad
9-2016
10-2016 30.3.2016 93-2016 Občerstvenie na Deň učiteľov Pekáreň Čingov Smižany
11-2016 1.4.2016 130-2016 Oprava fasády II.časť Copastav Bardejov
12-2016 8.4.2016 106-2016 Toner do tlačiarne vedúca ŠJ K_Corp Spišská Nová Ves
13-2016 14.4.2016 117-2016 Switch K_Corp Spišská Nová Ves
14-2016 26.4.2016 124-2016 VP – toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
15-2016 2.5.2016 129-2016 Toner do tlačiarne THP  K_Corp Spišská Nová Ves
16-2016 25.5.2016 171-2016 Premiestnenie kamenin. kvetináčov Marián Saraka – Uhlomarket Poprad
17-2016 27.5.2016 P/192 Rezivo – materiál na OV drevári Hartholz – Greš Jozef Spišský Štvrtok
18-2016 Zemina do kvetináčov M. Saraka – Uhlomarket Poprad
19-206 6.6.2016 174-2016 Servis zabezpečovacieho zariadenia LA, spol. Poprad
20-2016 8.6.2016 175-2016 Občerstvenie – 65. výročie školy BZ-Service Poprad
21-2016 9.6.2016 188-2016 Odborný posudok Ing. Pavol Fotta Bardejov
22-2016 9.6.2016 189-2016 Odborný posudok Ing. Pavol Fotta Bardejov
23-2016 14.6.2016 193-2016 Školské tlačivá ŠEVT Banská Bystrica
24-2016 8.7.2016 204-2016 Stravné lístky Le Cheque Dejeuner Bratislava
25-2016 25.8.2016 235-2016 Oprava fasády v áriách a oprava soklov Copastav Bardejov
26-2016 22.9.2016 241-2016 Tonery do tlačiarní K_Corp Spišská Nová Ves
27-2016  4.10.2016 248-2016 Mraznička Internet Mall Slovakia Bratislava
28-2016 12.10.2016 298-2016 Výmena koncových bodov-štátna pokladnica K_Corp Spišská Nová Ves
29-2016 18.10.2016 267-2016 Toner do tlačiarne THP K_Corp Spišská Nová Ves
30-2016 21.10.2016 278-2016 Šatňová skrinka AB Systém Slovakia
31-2016 24.10.2016 272-2016 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
32-2016 28.10.2016 275-2016 Žalúzie Rastislav Vitko Poprad
33-2016 2.11.2016 284-2016 Materiál na OV – dlažba CŠO Stav Poprad
34-2016 7.11.2016 303-2016 Vonkajší snímač teploty Veolia Energia Poprad
35-2016 16.11.2016 318-2016 Revízia bleskozvodov Revízia bleskozvodov
36-2016 24.11.2016 328-2016 Oprava vstupov do budovy Copastav Bardejov
37-2016 28.11.2016 311-2016 Kuchynská zostava Merkury Market Poprad
38-2016 28.11.2016 Oprava vnútroareálových komunikácií Copastav Bardejov
39-2016 28.11.2016 310-2016 Kuchynské elektrospotrebiče Fast Plus Planeo elektro Poprad
40-2016 29.11.2016 317-2016 Stacionárny bicykel Sportcentrum Galfy Poprad
42-2016 02.12.2016 319-2016 Telocvičné náradie Duvlan Bánovce nad Bebravou
43-2016 02.12.2016 320-2016 Kuchynský pracovný stôl GastroLux Žilina
44-2016 05.12.2016 326-2016 Materiál na OV- manikúra CNB Company Žilina
45-2016 12.12.2016 334-2016 Fúrik Kovospol Kežmarok
46-2016 15.12.2016 342-2016 Digestor Nay Elektrodom Bratislava
47-2016 15.12.2016 343-2016 Občerstvenie – záviny Pekáreň Čingov Smižany