Faktúry, objednávky 2012

Faktúry

Faktúry si môžete stiahnuť tu: [adresár faktúr 2012]
Popis faktúr, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

číslo faktúry[číslo súboru] Dátum prijatia  suma v EUR  Predmet/dodávky  dodávateľ
1-2012 03.01.2012  100,00 Zemný plyn SSP BRATISLAVA
2-2012 04.01.2012 331,32 Stočné – zrážk. voda VEOLIA Poprad
3-2012 05.01.2012 39,32 Upgrade programu SOFT-GL  Košice
4-2012 05.01.2012 257,80 Oprava mot. vozidla L. KACVINSKÝ Sp. Štiavnik
5-2012 09.01.2012 25,74 Potraviny MPC CESSI Sp. Nová Ves
6-2012 09.01.2012 3 106,52 Tepelná energia DALKIA Poprad
7-2012 09.01.2012 65,40 Teplá úžitková voda DALKIA Poprad
8-2012 09.01.2012 8,18 Potraviny MPC CESSI Sp. Nová Ves
9-2012 09.01.2012 54,49 Potraviny LUJAN PLUS Mengusovce
10-2012 10.01.2012 56,04 Pev. linka + internet SLOVAK TELECOM Bratislava
11-2012 11.01.2012 117,67 + 3×270,00 Elektrická energia VSE Košice
12-2012 12.12.2011 3×320,00 Elektrická energia VSE Košice
13-2012 11.01.2012 144,01 Potraviny COOP JEDNOTA Poprad
14-2012 13.01.2012 170,32 Elektrická energia VSE Košice
15-2012 13.01.2012 31,99 Tlačivá ŠEVT Banská Bystrica
16-2012 13.01.2012 7,10 Potraviny MPC CESSI Sp. Nová Ves
17-2012 16.01.2012 40,09 Telefón Oragne ORANGE Bratislava
18-2012 17.01.2012 21,19 Doúčtovanie predpl. Fin. spravodajca 2011 PORADCA PODNIKATEĽA Žilina
19-2012 17.01.2012 19,87 Telefón – T-Mobile SLOVAK TELEKOM Bratislava
20-2012 18.01.2012 22,62 Pranie prádla PAULÍNA GAJANOVÁ Gánovce
21-2012 23.01.2012 91,64 PHM – nafta + dialn. známka SLOVNAFT Bratislava
22-2012 24.01.2012 55,32 Toal. papier, mydlo, uteráky ILLE PAPIER SERVIVE Skalica
23-2012 24.01.2012 279,48 Vodné + stočné VEOLIA Poprad
24-2012 25.01.2012 34,54 Potraviny MPC CESSI Sp. Nová Ves
25-2012 26.01.2012 114,02 Potraviny DC NORDIA Matejovce
26-2012 30.01.2012 2 521.00 Zemný plyn SPP Bratislava
27-2012 21.01.2012 86,80 Potraviny LUJAN PLUS Mengusovce
28-2012 01.02.2012 5,76 IT služby – konsol. balík K_CORP Sp. Nová Ves
29-2012 03.02.2012 218,00 Elektrická energia VSE Košice
30-2012 06.02.2012 22,51 Potraviny MPC CESSI Sp. Nová Ves
31-2012 07.02.2012 72,01 Teplá úžitková voda DALKIA Poprad
32-2012 07.02.2012 3411,07 Tepelná energia DALKIA Poprad
33-2012 07.02.2012 47,80 Služby technik PO a BTS LIVONEC Poprad
34-2012 08.02.2012 56,03 Pevná linka + internet SLOVAK TELEKOM Bratislava
35-2012 08.02.2012 155,35 Upgrade počítačových programov IVES Košice
36-2012 08.02.2012 137,02 Potraviny DIAMON Poprad
37-2012 08.02.2012 24,61 Potraviny DIAMON Poprad
38-2012 09.02.2012 56,55 PHM – nafta SLOVNAFT Bratislava
 39-2012 09.02.2012 615,53 Elektrická energia VSE Košice
 40-2012 10.02.2012 203,50 Potraviny COOP JEDNOTA Poprad
 41-2012 10.02.2012 62,40 Tonery do tlačiarne K_CORP Sp. Nová Ves
 42-2012 13.02.2012 41,07 Telefón – Orange ORANGE Bratislava
 43-2012 15.02.2012 44,57 Potraviny DC NORDIA Poprad
 44-2012 20.02.2012 31,84 Telefón –  T-Mobile SLOVAK TELEKOM Bratislava
 45-2012 20.02.2012 23,96 Potraviny MPC CESSI Sp. Nová Ves
 46-2012 23.02.2012 96,00 Výpočet poplatkov za znečisť. ovzdušia Ing. J. Cehula EKOS Poprad
 47-2012 24.02.2012 499,08 Oprava plyn. kotla J. Berenteš PLYNOSERVIS Nová Lesná
 48-2012 28.02.202 218,00 Elektrická energia VSE Košice
 49-2012 05.03.2012 214,51 Potraviny COOP JEDNOTA Poprad
 50-2012 05.03.2012 25,85 Potraviny MPC CESSI Sp. Nová Ves
 51-2012 05.03.2012 2521,00 Zemný plyn SPP Bratislava
 52-2012 06.03.2012 64,82 Potraviny LUJAN Mengusovce
 53-2012 06.03.2012 47,80 Služby techni PO a BTS LIVONEC Poprad
 54-2012 08.03.2012 65,28 Teplá úžitková voda DALKIA Poprad
 55-2012 08.03.2012 3603,66 Tepelná energia DALKIA Poprad
 56-2012 08.03.2012 56,12 Pevná linka + internet SLOVAK TELEKOM Bratislava
 57-2012 08.03.2012 9,54 Potraviny MPC CESSI Sp. Nová Ves
 58-2012 08.03.2012 684,22 Elektrická energia VSE Košice
 59-2012 08.03.2012 318,19 Potraviny SINTRA Poprad
 60-2012 12.03.2012 57,84 PHM nafta SLOVNAFT Bratislava
 61-2012 12.03.2012 56,89 Telefón Orange ORANGE Bratislava
62-2012 13.03.2012 687,89 Tepelná energia – doúčtovanie DALKIA Poprad
63-2012 13.03.2012 24,53 Teplá úžitková voda – doúčtovanie DALKIA Poprad
64-2012 13.03.2012 16,60 Potraviny MPC CESSI Sp. Nová Ves
65-2012 15.03.2012 12,84 Školské tlačivá ŠEVT Banská Bystrica
66-2012 16.03.2012 19,87 Telefón – T-mobile SLOVAK TELECOM Bratislava
67-2012 19.03.2012 34,61 Pranie a mangľ. prádla PAULÍNA GAJANOVÁ Gánovce
68-2012 21.03.2012 125,00 Čistenie kanalizácie Jozef Danko ml. Poprad
69-2012 26.03.2012 21,94 Potraviny MPC CESSI Sp. Nová Ves
70-2012 26.03.2012 59,22 Potraviny TATR. MLIEKÁREŇ Kežmarok
71-2012 26.03.2012 294,58 Poplatok za komunálny odpad MESTSKÝ ÚRAD Poprad
72-2012 27.03.2012 501,69 Teplo – vyúčtovanie   01-06/2011 CPPaP Poprad
73-2012 28.03.2012 55,32 Toal. papier, mydlo, uteráky ILLE PAPIER SERVICE Skalica
74-2012 28.03.2012 183,02 Potraviny DIAMON Poprad
75-2012 28.03.2012 25,26 Potraviny DIAMON Poprad
76-2012 29.03.2012 218,00 Elektrická energia VSE Košice
77-2012 30.03.2012 333,51 Pomôcky na súťaž CORA Poprad
78-2012 02.04.2012 536,00 Metodický deň PENZION ANTON Hrabušice
79-2012 03.04.2012 391,44 Stočné zrážk. voda VEOLIA Poprad
80-2012 03.04.2012 342,00 Materiál na súťaž KATARÍNA MASLIŠOVÁ Svit
81-2012 04.04.2012 35,86 Materiál na súťaž KP PLUS Poprad
82-2012 04.04.2012 93,96 Ceny na súťaže AZOR Poprad
83-2012 04.04.2012 322,34 Materiál na súťaž BROZ Hôrka
84-2012 04.04.2012 2521,00 Plyn SPP Bratislava
85-2012 04.04.2012 862,11 Šijacie stroje na súťaž RABATIN PAVOL Poprad
86-2012 05.04.2012 2561,76 Tepelná energia DALKIA Poprad
87-2012 05.04.2012 67,87 Teplá úžitková voda DALKIA Poprad
88-2012 12.04.2012 49,08 Telefón – Orange ORANGE Bratislava
89-2012 12.04.2012 266,61 Uč. pomôcky na súťaž CORA GASTRO Poprad
90-2012 12.04.2012 128,00 Žehlička + ponorné mixéry na súťaž AZOR Poprad
91-2012 12.04.2012 486,97 Čistiace prostriedky TATRAGLOBAL Poprad
92-2012 12.04.2012 22,78 Potraviny MPC CESSI Sp. Nová Ves
93-2012 12.04.2012 46,50 Potraviny LUJAN PLUS Mengusovce
94-2012 12.04.2012 667,75 Elektrická energia VSE Košice
95-2012 12.04.2012 47,80 Technik PO a BTS LIVONEC Poprad
96-2012 12.04.2012 79,44 Školské tlačivá ŠEVT Banská Bystrica
97-2012 12.04.2012 56,20 Telefón – pevná linka + internet SLOVAK TELEKOM Bratislava
98-2012 13.04.2012 10,76 Potraviny DIAMON Poprad
99-2012 16.04.2012 7,28 Potraviny MPC CESSI Spišská Nová Ves
100-2012 16.04.2012 34,09 Telefón – T – mobile SLOVAK TELEKOM Bratislava
101-2012 16.04.2012 17,78 Potraviny LUJAN PLUS Mengsovce
102-2012 18.04.2012 84,00 Tonery na súťaž K_CORP Spišská Nová Ves
103-2012 20.04.2012 123,90 Ubytovanie + večera  súťaž služby WELCOME Poprad
104-2012 23.04.2012 17,33 Potraviny DIAMON Poprad
105-2012 23.04.2012 44,39 PHM nafta SLOVNAFT Bratislava
106-2012 24.04.2012 30,49 Potraviny MPC CESSI Spišská Nová Ves
107-2012 25.04.2012 21,59 Potraviny DC NORDIA Poprad Matejovce
108-2012 25.04.2012 49,02 Strava – súťaž služby OUI Spišský Štiavnik
109-2012 25.04.2012 72,24 Strava – súťaž cukrár OUI Spišský Štiavnik
110-2012 27.04.2012 354,00 Ubytovanie + večera súťaž cukrár WELCOME Poprad
111-2012 27.04.2012 384,73 Vodné + stočné VEOLIA Poprad
112-2012 30.04.2012 62,98 Potraviny DC NORDIA Poprad
113-2012 30.04.2012 47,80 Technik PO a BTS LIVONEC Poprad
114-2012 02.05.2012 42,94 Potraviny LUJAN PLUS Mengusovce
115-2012 03.05.2012 218,00 Elelktrická energia VSE Košice
116-2012 03.05.2012 44,42 Potraviny DC NORDIA Poprad
117-2012 04.05.2012 2521,00 Zemný plyn SPP Košice
118-2012 07.05.2012 29,64 Potraviny MPC CESSI Spišská Nová Ves
119-2012 07.05.2012 34,56 Potraviny TATR. MLIEKÁREŇ Kežmarok
120-2012 07.05.2012 68,64 Teplá úžitková voda DALKIA Poprad
121-2012 07.05.2012 1930,27 Tepelná energia DALKIA Poprad
122-2012 09.05.2012 57,38 Telefón – pevná linka + internet SLOVAK TELEKOM Bratislava
123-2012 10.05.2012 44,05 Telefón – Orange ORANGE Bratislava
124-2012 10.05.2012 109,63 Elektrická energia VSE Košice
125-202 14.05.2012 17,26 Potraviny MPC CESSI Sp. Nová Ves
126-2012 14.05.2012 92,20 Potraviny COOP JEDNOTA Poprad
127-2012 15.05.2012 25,45 Telefón – T – mobile SLOVAK TELEKOM Bratislava
128-2012 21.05.2012 55,31 Toaletný papier, mydlo, uteráky ILLE PAPIER SERVICE Skalica
129-2012 21.05.2012 16,08 Kazeta do tlačiarne K_CORP Spišská Nová Ves
130-2012 21.05.2012 100,00 Členský príspevok ZDRUŽENIE ODBORNÝCH UČILÍŠŤ Tornaľa
131-2012 25.05.2012 16,43 Potraviny MPC CESSI Spišská Nová Ves
132-2012 25.05.2012 153,04 Potraviny DIAMON Poprad
133-2012 25.05.2012 11,27 Potraviny DIAMON Poprad
134-2012 25.05.2012 47,33 Potraviny LUJAN PLUS Mengusovce
135-2012 25.05.2012 34,60 Potraviny TATR. MLIEKÁREŇ Kežmarok
136-2012 01.06.2012 1520,00 Oprava auta LADISLAV KACVINSKÝ – autoslužby Sp. Štiavnik
137-2012 01.06.2012 99,44 Materiál na krúžky MIROSLAV LEŠŇOVSKÝ Harichovce
138-2012 04.06.2012 2521,00 Zemný plyn SPP Bratislava
139-2012 04.06.2012 31,62 Potraviny MPC CESSI Spišská Nová Ves
140-2012 04.06.2012 291,12 Realizácia štruktúrov. kabeláže K_CORP Spišská Nová Ves
141-2012 04.06.2012 218,00 Elektrická energia VSE Košice
142-2012 04.06.2012 51,02 Predplatné Poradca podnikateľa Žilina
143-2012 04.06.2012 47,80 Technik PO a BTS LIVONEC Poprad
144-2012 07.06.2012 9,73 Pranie a mangľovanie PAULÍNA GAJANOVÁ Gánovce
145-2012 08.06.2012 56,57 Telefón – pevná linka + internet SLOVAK TELEKOM Bratislava
146-2012 08.06.2012 64,61 Teplá úžitková voda DALKIA Poprad
147-2012 08.06.2012 923,81 Tepelná energia DALKIA Poprad
148-2012 08.06.2012 52,31 Materiál na krúžky BYTOX Poprad
149-2012 11.06.2012 42,94 Telefón Orange ORANGE Bratislava
150-2012 11.06.2012 496,30 Elektrická energia VSE Košice
151-2012 13.06.2012 41,12 Potraviny LUJAN PLUS Mengusovce
152-2012 13.06.2012 96,52 Potraviny COOP JEDNOTA Poprad
153-2012 18.06.2012 212,00 Oprava auta LADISLAV KACVINSKÝ autoslužby Spišský Štiavnik
154-2012 19.06.2012 16,20 Potraviny MPC CESSI Spišská Nová Ves
155-2012 20.06.2012 19,87 Telefón – T – mobile SLOVAK TELEKOM Bratislava
156-2012 20.06.2012 54,00 Napojenie felefónov, fax, mail K_CORP Spišská Nová Ves
157-2012 20.06.2012 5042,28 Nájomné Kaštieľ PRO POPULO Spišská Teplica
158-2012 25.06.2012 128,28 PHM nafta SLOVNAFT Bratislava
159-2012 25.06.2012 168,30 Školské tlačivá ŠEVT Banská Bystrica
160-2012 28.06.2012 58,34 Tonery do tlačiarne K_CORP Spišská Nová Ves
161-2012 28.06.2012 57,82 Kanc. potreby+učebné pomôcky KP PLUS Poprad
162-2012 26.06.2012 237,52 Prac. zdravot. služba MEDISON Košice
163-2012 26.06.2012 32,36 Potraviny MPC CESSI Spišská Nová Ves
164-2012 29.06.2012 90,00 Prevoz zariadenia STEIN Hrabušice
165-2012 03.07.2012 47,80 Technik PO a BTS LIVONEC Poprad
166-2012 03.07.2012 8,75 Sieťové predlž. káble K_CORP Spišská Nová Ves
167-2012 03.07.2012 218,00 Elektr. energia VII. VSE Košice
168-2012 09.07.2012 2521,00 Plyn VII. SPP Bratislava
169-2012 09.07.2012 11,18 Potraviny MPC CESSI Spišská Nová Ves
170-2012 09.07.2012 8,40 Toner do tlačiarne K_CORP Spišská Nová Ves
171-2012 09.07.2012 1160,28 Stravovacie poukážky LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
172-2012 09.07.2012 464,64 Odvoz kontajnera PETER PALGUTA Kravany
173-2012 09.07.2012 433,48 Zneškodnenie odpadu TATRANSKÁ ODPADOVÁ SPOLOČNOSŤ Žakovce
174-2012 09.07.2012 135,90 Oprava regulátora DALKIA Poprad
175-2012 09.07.2012 57,18 Teplá úžitková voda DALKIA Poprad
176-2012 09.07.2012 50,60 Telefón Orange ORANGE Bratislava
177-2012 10.07.2012 391,44 Stočné zrážk. voda VEOLIA Poprad
178-2012 10.07.2012 610,18 Tepelná energia DALKIA Poprad
179-2012 10.07.2012 421,15 Elektrická energia VSE Košice
180-2012 10.07.2012 50,82 Pevná linka + intrnet SLOVAK TELEKOM Bratislava
181-2012 13.07.2012 199,55 Potraviny COOP JEDNOTA Poprad
182-2012 19.07.2012 60,17 PHM nafta SLOVNAFT Bratislava
183-2012 25.07.2012 19,87 Telefón – T – mobile SLOVAK TELEKOM Bratislava
184-2012 25.07.2012 6765,90 Plyn – vyúčtovanie SPP Bratislava
185-2012 25.07.2012 65,62 PHM nafta SLOVNAFT Bratislava
186-2012 01.08.2012 1698,96 Zariadenie do školskej kuchyne MICHAL HORKAVÝ HOMI Svit
187-2012 06.08.2012 218,00 Elektrická energia VSE Košice
188-2012 06.08.2012 389,64 Voda + stočné VEOLIA Poprad
189-2012 06.08.2012 50,36 Pevná linka + internet SLOVAK TELEKOM Bratislava
190-2012 07.08.2012 59,10 Teplá úžitková voda DALKIA Poprad
191-2012 07.08.2012 617,50 Tepelná energia DALKIA Poprad
192-2012 08.08.2012 11,53 Elektrická energia VSE Košice
193-2012 08.08.2012 104,02 Zneškodnenie odpadu  TATRANSKÁ ODPADOVÁ SPOLOČNOSŤ Žakovce
194-2012 09.08.2012 47,80 Technik PO a BTS LIVONEC Poprad
195-2012 10.08.2012 43,83 Telefón – Orange ORANGE Bratislava
196-2012 10.08.2012 44,40 Oprava počítača K_CORP Spišská Nová Ves
197-2012 22.08.2012 485,21 Čistiace prostriedky TATRAGLOBAl Poprad
198-2012 22.08.2012 19,87 Telefón – T – mobile SLOVAK TELEKOM Bratislava
199-2012 27.08.2012 92,00 Väzba triednych kníh V.KEDZUCHOVA PODTATRAN Poprad
200-2012 30.08.2012 125,76 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
201-2012 30.08.2012 81,00 Kalibrácia teplomerov SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA Banská Bystrica
202-2012 30.08.2012 218,00 Elektrická energia VSE Košice
203-2012 30.08.2012 413,78 Potraviny SINTRA Poprad
204-2012 04.09.2012 173,60 Potraviny DIAMON Poprad
205-2012 04.09.2012 21,61 Potraviny DIAMON Poprad
206-2012 04.09.2012 41,33 Potraviny LUJAN PLUS Mengusovce
207-2012 05.09.2012 50,47 Pevná linka + internet SLOVAK TELEKOM Bratislava
208-2012 05.09.2012 56,52 Toaletný papier, mydlo, uteráky ILLE PAPIER SERVICE Skalica
209-2012 05.09.2012 19,98 Predplatné Finančný spravodaj 2013 PODADCA PODNIKATEĽA Žilina
210-2012 07.09.2012 62,05 Teplá úžitková voda DALKIA Poprad
211-2012 07.09.2012 619,58 Tepelná energia DALKIA Poprad
212-2012 10.09.2012 47,80 Technik PO a BTS LIVONEC Poprad
213-2012 11.09.2012 22,58 Potraviny LUJAN Mengusovce
214-2012 11.09.2012 45,42 Telefón – Orange ORANGE Bratislava
215-2012 18.09.2012 19,87 Telefón – T – mobile SLOVAK TELEKOM Bratislava
216-2012 18.09.2012 89,88 Potraviny DC NORDIA Poprad Matejovce
217-2012 18.09.2012 59,54 Potraviny TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ Kežmarok
218-2012 18.09.2012 179,99 Potraviny DIAMON Poprad
219-2012 18.09.2012 41,51 Potraviny LUJAN PLUS Mengusovce
220-2012 18.09.2012 15,85 Potraviny MPC CESSI Spišská Nová Ves
221-2012 21.09.2012 62,40 Tonery do tlačiarne K_CORP Spišská Nová Ves
222-2012 21.09.2012 47,20 Magnetické prúžky MAQUITA Nitrianske Pravno
223-2012 24.09.2012 28,13 Potraviny MPC CESSI Spišská Nová Ves
224-2012 24.09.2012 52,20 Potraviny LUJAN PLUS Mengusovce
225-2012 27.09.2012 218,00 Elektrická energia VSE Košice
226-2012 28.09.2012 38,57 Montáž sprchovej vaničky PETER ŽOLDÁK Hôrka
227-2012 28.09.2012 101,89 Kancelárske potreby KP PLUS Poprad
228-2012 28.09.2012 46,10 Potraviny DC NORDIA Poprad Matejovce
229-2012 02.10.2012 9,38 Potraviny LUJAN PLUS Mengusovce
230-2012 02.10.2012 48,25 Potraviny LUJAN PLUS Mengusovce
231-2012 04.10.2012 47,36 Pevná linka + internet SLOVAK TELEKOM Bratislava
232-2012 04.10.2012 396,24 Stočné zrážková voda VEOLIA Poprad
233-2012 04.10.2012 35,42 Potraviny TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ Kežmarok
234-2012 05.10.2012 39,83 Predkádka FDSL linky DATACENTRUM Bratislava
235-2012 05.10.2012 15,01 Potraviny MPC CESSI Spišská Nová Ves
236-2012 05.10.2012 47,80 Technik PO a BTS LIVONEC Poprad
237-2012 05.10.2012 61,97 Teplá úžitková voda DALKIA Poprad
238-2012 05.10.2012 953,38 Tepelná energia DALKIA Poprad
239-2012 08.10.2012 213,47 Potraviny DIAMON Poprad
240-2012 08.10.2012 36,58 Potraviny DIAMON Poprad
241-2012 08.10.2012 62,16 Zapojenie umývačky a kotla VLADIMÍR KOVALČÍK Spišská Belá
242-2012 09.10.2012 44,04 Potraviny LUJAN PLUS Mengusovce
243-2012 10.10.2012 51,53 Telefón – Orange ORANGE Bratislava
244-2012 10.10.2012 166,54 Potraviny COOP JEDNOTA Poprad
245-2012 16.10.2012 68,63 Toal. papier, čist. prostr. sáčky, prášok TATRAGLOBAL Poprad
246-2012 17.10.2012 19,87 Telefón – T – mobile SLOVAK TELEKOM Bratislava
247-2012 17.10.2012 44,06 Potraviny TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ Kežmarok
248-2012 17.10.2012 30,49 Potraviny MPC CESSI Spišská Nová Ves
249-2012 17.10.2012 42,37 Potraviny LUJAN PLUS Mengusovce
250-2012 18.10.2012 248,44 Potraviny SINTRA Poprad
251-2012 22.10.2012 116,95 Potraviny DC NORDIA Poprad
252-2012 23.10.2012 58,58 Potraviny LUJAN PLUS Mengusovce
253-2012 29.10.2012 22,12 Potraviny MPC CESSI Spišská Nová Ves
254-2012 29.10.2012 32,24 Potraviny TETRANSKÁ MLIEKÁREŇ Kežmarok
255-2012 29.10.2012 421,49 Vodné a stočné VEOLIA Poprad
256-2012 30.10.2012 135,43 Kontrola hasiacich prístrojov LIVONEC Poprad
257-2012 30.10.2012 23801,32 Oprava oplotenia MIROSLAV GOGA – MOREZ Prešov
258-2012 05.11.2012 50,46 Pevná linka + internet SLOVAK TELEKOM Bratislava
259-2012 05.11.2012 218,00 Elektrická energia VSE Košice
260-2012 05.11.2012 51,02 Potraviny LUJAN PLUS Mengusovce
261-2012 06.11.2012 41,06 Pranie prádla NZZ, s.r.o. Kežmarok
262-2012 06.11.2012 23,90 Potraviny TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ Kežmarok
263-2012 07.11.2012 1276,98 Tepelná energia DALKIA Poprad
264-2012 07.11.2012 66,42 Teplá úžitková voda DALKIA Poprad
265-2012 07.11.2012 15,29 Pranie prádla PAULÍNA GAJANOVÁ  Gánovce
266-2012 07.11.2012 143,48 Potraviny DIAMON Poprad
267-2012 07.11.2012 5,00 Potraviny DIAMON Poprad
268-2012 09.11.2012 56,52 Toal. papier, mydlo, uteráky ILLE PAPIER-SERVICE Skalica
269-2012 09.11.2012 47,80 Technik PO a BTS LIVONEC Poprad
270-2012 12.11.2012 26,09 Potraviny MPC CESSI Spišská Nová Ves
271-2012 12.11.2012 50,97 Telefón – Orange ORANGE Bratislava
272-2012 12.11.2012 69,60 Predplatné mesačník Verejná správa 2013 PORADCA Žilina
273-2012 12.11.2012 1475,66 Napojenie elektrospotrebičov MIROSLAV GOGA MOREZ Prešov
274-2012 13.11.2012 47,47 Potraviny LUJAN PLUS Mengusovce
275-2012 19.11.2012 16,88 Potraviny MPC CESSI Spišská Nová Ves
276-2012 19.11.2012 43,63 Potraviny TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ Kežmarok
277-2012 19.11.2012 108,59 Potraviny COOP JEDNOTA Poprad
278-2012 19.11.2012 19,87 Telefón – T – mobile SLOVAK TELEKOM Bratislava
279-2012 20.11.2012  79,40 Potraviny LUJAN PLUS Mengusovce
280-2012 21.11.2012 182,17 Potraviny DIAMON Poprad
281-2012 23.11.2012 318,00 Televízor OKAY SLOVAKIA Poprad
282-2012 27.11.2012 30,31 Potraviny TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ Kežmarok
283-2012 27.11.2012 46,80 Potraviny DC NORDIA Poprad
284-2012 27.11.2012 32,04 Potraviny DC NORDIA Poprad
285-2012 27.11.2012 781,92 Školský nábytok AB SYSTEM Komárno
286-2012 27.11.2012 354,66 Čistiace prostriedky TATRAGLOBAL Poprad
287-2012 27.11.2012 143,90 Čist. prostr. do umývačky riadu VLADIMÍR KOVALČÍK GASTROTECHNIK Sp. Belá
288-2012 27.11.2012 198,20 Materiál na odb. výcvik FEKETE STAVCENTRUM     Spišská Nová  Ves
289-2012 27.11.2012 528,58 Materiál na odb. výcvik MERKURY MARKET Poprad
290-2012 28.11.2012 235,66 Pracovné odevy DUDINSKÝ KAROL Sp. Teplica
291-2012 28.11.2012 100,92 Potraviny DC NORDIA Poprad
292-2012 28.11.2012 47,12 Potraviny LUJAN PLUS Mengusovce
293-2012 29.11.2012 936,21 Žalúzie RASTISLAV VITKO Poprad
294-2012 29.11.2012 20,83 Potraviny MPC CESSI Spišská Nová Ves
295-2012 30.11.2012 150,37 Revízia bleskozvodov LIVONEC Poprad
296-2012 30.11.2012 42,36 Oprava umývačky GASTROTECHNIK Sp. Belá
297-2012 30.11.2012 138,36 Oprava umývačky GASTROTECHNIK Sp. Belá
298-2012 03.12.2012 781,92 Školský nábytok AB SYSTÉM Komárno
299-2012 03.12.2012 303,99 Kávovar DATART Bratislava
300-2012 04.12.2012 799,40 Revízia elektrospotrebičov FRANTIŠEK VARGA Helcmanovce
301-2012 04.12.2012 333,25 Potraviny SINTRA Poprad
302-2012 04.12.2012 61,56 Potraviny LUJAN PLUS Mengusovce
303-2012 04.12.2012 12,48 Zásobníky na toal. papier, mydlo, uteráky ILLE Skalica
304-2012 04.12.2012 243,25 Kancel. potreby K-P PLUS  Poprad
305-2012 04.12.2012 65,05 Materiál na krúžky BYTOX Poprad
306-2012 04.12.2012 72,80 Materiiál na krúžky + na odborný výcvik PETER BIROŠČÁK FAL Poprad
307-2012 05.12.2012 168,00 USB kľúče K_CORP Spišská Nová Ves
308-2012 05.12.2012 249,02 Tonery do tlačiarne K_CORP Spišská Nová Ves
309-2012 05.12.2012 29,02 Materiál na krúžok MIROSLAV LEŠŇOVSKÝ Harichovce
310-2012 05.12.2012 48,80 Pevná linka + internet SLOVAK TELEKOM Bratislava
311-2012 05.12.2012 25,84 Potraviny MPC CESSI Spišská Nová Ves
312-2012 05.12.2012 218,00 Elektrtická energia VSE Košice
313-2012 06.12.2012 12,67 Potraviny TATR. MLIEKÁREŇ Kežmarok
314-2012 06.12.2012 275,86 Materiál na údržbu ELEKTROMONT Poprad
315-2012 06.12.2012 863,36 Tepelná energia DALKIA Poprad
316-2012 06.12.2012 60,66 Teplá úžitková voda DALKIA Poprad
317-2012 06.12.2012 47,80 Technik PO a BTS LIVONEC Poprad
318-2012 07.12.2012 9,31 Pranie prádla NZZ ALEXANDRA Kežmarok
319-2012 07.12.2012 252,00 Oprava kotla kuchyňa JURTLAK Poprad
320-2012 07.12.2012 126,90 Set Karaoke ABRIK Bratislava
321-2012 07.12.2012 1,39 Palivová karta SLOVNAFT Bratislava
322-2012 10.12.2012 59,26 Mobilný telefón ORANGE Bratislava
323-2012 10.12.2012 56,75 Materiál na krúžok K-P PLUS Poprad
324-2012 14.12.2012 62,98 Karaoke CD KARAOKE SHOP Tršice
325-2012 10.12.2012 593,69 Žalúzie RASTISLAV VITKO Poprad
326-2012 10.12.2012 195,56 Potraviny DIAMON Poprad
327-2012 10.12.2012 26,24 Potraviny DIAMON Poprad
328-2012 11.12.2012 1504,30 Podlahovina TATRAPLAST Poprad
329-2012 11.12.2012 39,26 Potraviny LUJAN PLUS Mengusovce
330-2012 12.12.2012 53,86 Materiál na krúžok ATILA CZAJLIK Jahodná
331-2012 12.12.2012 2521,80 Dvere + výmena 3 ks STANISLAV BALDOVSKÝ Spišský Šrvrtok
332-2012 12.12.2012 116,85 Materiál na údržbu BYTOX Poprad
333-2012 14.12.2012 493,27 Oprava automobilu LADISLAV KACVINSKÝ Spišský Štiavnik
334-2012 14.12.2012 83,88 Potraviny TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ Kežmarok
335-2012 14.12.2012 25,42 Potraviny MPC CESSI Spišská Nová Ves
336-2012 14.12.2012 131,73 Potraviny COOP JEDNOTA Poprad
337-2012 14.12.2012 38,57 Montáž sprchovej vaničky PETER ŽOLDÁK Kišovce
338-2012 18.12.2012 67,80 Toaletný papier ILLE Skalica
339-2012 18.12.2012 499,48 Čistiace prostsriedky TATRAGLOBAL Poprad
340-2012 18.12.2012 209,78 Krb, pošt. schránka, sekáč na ľad BAUMAX Poprad
341-2012 18.12.2012 110,14 Materiál na odborný výcvik BAUMAX Poprad
342-2012 18.12.2012 31,51 Potraviny LUJAN PLUS Megnusovce
343-2012 19.12.2012 125,00 Čistenie kanalizácie JÁN DANKO ml. Poprad
344-2012 19.12.2012 32,36 Školský zvonček JÁN BLAHO EDISON Vranov nad Topľou
345-2012 19.12.2012 153,60 Časový spínač CB ELEKTRO Košice
346-2012 19.12.2012 464,63 Chladnička DATART Bratislava
347-2012 20.12.2012 250,20 Toaletný  papier, mydlo, uteráky ILLE Skalica
348-2012 20.12.2012 697,00 Drevo-materiál na odborný výcvik GREŠ JOZEF HARTHOLZ Spišský Štvrtok
349-2012 21.12.2012 19,87 Mobilný telefón SLOVAK TELEKOM Bratislava
350-2012 21.12.2012 47,80 Technok PO a BTS LIVONEC Poprad

Objednávky

Objednávky si môžete stiahnut tu: [adresár objednávok 2012]
Popis objednávok, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 číslo objednávky[číslo súboru] Dátum Faktúra k objednávke  Predmet  dodávateľ
1-2012 16.02.2012  44-2012  Oprava plyn. kotla PLYNOSERVIS
2-2012 07.03.2012  159-2012 Školské tlačivá ŠEVT Banská Bystrica
3-2012 20.3.2012 103-2012 Ubytovanie a večera na súťaž TATRAHOTEL Poprad
4-2012 04.04.2012 85-2012 Šijacie stroje na súťaž RABATIN PAVOL Poprad
5-2012 09.05.2012 234-2012 Preloženie linky ISDN DATACENTRUM  Bratislava
6-2012 31.05.2012  174-2012 Sfunkčnenie regulátora vykurovania DALKIA Poprad
7-2012 05.06.2012  148-2012 Učebné pomôcky a materiál na krúžky BYTOX Poprad
8-2012 27.06.2012 164-2012 Prevoz zariadenia STEIN Hranušice
9-2012 02.08.2012 257-2012 Oprava oplotenia MIROSLAV GOGA-MOREZ Prešov
10-2012 15.08.2012 199-2012 Zviazanie triednych kníh PODTATRAN Poprad
11-2012 30.10.2012 Školské tlačivá ŠEVT Banská Bystrica
12-2012 05.11.2012 273-2012 Kabeláž, dodávka a montáž ističov, napojenie elektrospotrebičov  MIROSLAV GOGA-MOREZ Prešov
13-2012 23.11.2012 285-2012 Školský nábytok AB SYSTEM Komárno
14-20121 03.12.2012 298-2012 Školský nábytok AB SYSTEM Komárno
15-2012 03.12.2012 Rozšírenie licencie sotvéru IVES Košice
16-2012 04.12.2012 314-2012 Elektromatriál na údržbu ELEKTROMONT Poprad
17-2012 04.12.2012 305-2012 Materiál na kúžky BYTOX Poprad
18-2012 04.12.2012 Aktualizácia programu ASC Bratislava
19-2012 07.12.2012 Karaoke Set ABRIK Bratialava
20-2012 11.12.2012 332-2012 Materiál na údržbu BYTOX Poprad