Valentín, deň zaľúbených

Valentín, deň zaľúbených

V škole sa pravidelne koná relácia k sviatku Valentína. Po jej ukončení sa slávnostne odovzdávajú zelené stužky tretiakom.