Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

17. apríla 2024 sa brána našej školy otvorila počas DŇA OTVORENÝCH DVERÍ širokej verejnosti, ale najmä žiakom ŠZŠ a ich rodičom. Návštevníci si mohli pozrieť priestory a vybavenie školy, priebeh výučby žiakov i organizáciu odborného výcviku. Naši žiaci sa prezentovali svojimi výrobkami a pre budúcich spolužiakov pripravili zaujímavé úlohy, v ktorých si mohli vyskúšať svoje zručnosti.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás navštívili.