Príliš vzácny odpad

Príliš vzácny odpad …

… šetrím svoj mobil a čas. Takto znela výzva kampane Zatoč s odpadom EWOBOX-u na mesiac február, do ktorej sa zapojil žiak našej školy Richard Kandrik.
Čo bolo podstatou splnenia výzvy? Zistiť percentuálnu úsporu batérie mobilného telefónu. Ako to prebiehalo? Počas jedného týždňa si Richard zapisoval spotrebu telefónnej batérie, aby tak zistil jej dennú spotrebu. V noci mobil nabíjal, ráno si zapísal percento dobitia, počas dňa telefón používal a večer, pred spaním, si opäť zapísal spotrebu. Na nasledujúci týždeň znížil jas obrazovky a wi-fi používal len v najnutnejšom prípade. Tak sa mu podarilo ušetriť 19% batérie, tzn. že znížil produkciu odpadu a je na dobrej ceste stať sa greenfluencerom. Po doručení výzvy do EWOBOX-u, nás o niekoľko dní prekvapila milá správa o ocenení Richardovho úsilia. Získal vecné ceny, z ktorých mal veľkú radosť a teší sa na ďalšiu výzvu.

PaedDr. L. Kocsisová