Faktúry, objednávky 2022

Faktúry

Faktúry si môžete stiahnuť tu: [adresár faktúr 2021]
Popis faktúr, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 

číslo faktúry[číslo súboru] Dátum prijatia suma EUR  Predmet/dodávky  dodávateľ
1-2022 3.1.2022 48,00 Aktualizácia programu ŠJ 2022 SOFT GL Košice
2-2022 4.1.2022 126,01 Magio internet, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
3-2022 5.1.2022 150,00 Poskytovanie IT služieb K_Corp Spišská Nová Ves
4-2022 10.1.2022 91,88 Vodoinštalačný materiál Ptáček Bratislava
5-2022 10.1.2022 2289,56 Tepelná energia XII/2021 PES Poprad
6-2022 10.1.2022 308,40 Elektrická energia XII/2021 Slovenské elektrárne Bratislava
7-2022 10.1.2022 55,10 Potraviny Sintra Bratislava
8-2022 10.1.2022 105,24 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
9-2022 12.1.2022 233,18 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
10-2022 12.1.2022 14,57 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
11-2022 13.1.2022 12,05 Finančný spravodajca 2021 – doúčtovanie Poradca podnikateľa Žilina
12-2022 13.1.2022 341,09 Potraviny Sintra Bratislava
13-2022 13.1.2022 147,12 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
14-2022 13.1.2022 30,70 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
15-2022 17.1.2022 79,54 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
16-2022 17.1.2022 95,88 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
17-2022 17.1.2022 491,28 Odvoz a zneškodnenie stavebného odpadu Brantner Poprad
18-2022 20.1.2022 80,54 Potraviny Sintra Bratislava
19-2022 21.1.2022 103,95 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
20-2022 24.1.2022 50,53 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
21-2022 24.1.2022 69,17 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
22-2022 27.1.2022 69,85 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
23-2022 31.1.2022 754,76 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad
24-2022 31.1.2022 69,69 Potraviny Sintra Bratislava
25-2022 31.1.2022 45,81 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
26-2022 31.1.2022 64,25 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
27-2022 31.1.2022 87,53 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
28-2022 31.1.2022 46,86 Kancelárske potreby Papyrus Poprad
29-2022 31.1.2022 65,44 Materiál na krúžky Papyrus Poprad
30-2022 1.2.2022 150,00 Poskytovanie IT služieb K_Corp Spišská Nová Ves
31-2022 1.2.2022 48,66 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
32-2022 1.2.2022 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
33-2022 1.2.2022 25,00 Členské na r. 2022 RVC Prešov
34-2022 2.2.2022 111,47 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
35-2022 4.2.2022 3854,24 Tepelná energia PES Poprad
36-2022 4.2.2022 126,08 Magio internet, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
37-2022 4.2.2022 57,70 PHM nafta Slovnaft Bratislava
38-2022 7.2.2022 325,20 WIN Pam, Win Ibeu 2022 Ives Košice
39-2022 7.2.2022 54,52 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
40-2022 7.2.2022 94,44 Potraviny Tatranská mlikareň Kežmarok
41-2022 10.2.2022 58,60 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
42-2022 11.2.2022 565,06 Elektrická energia ZSE Bratislava
43-2022 11.2.2022 24,56 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
44-2022 15.2.2022 193,20 Tonery do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
45-2022 15.2.2022 26,61 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
46-2022 17.2.2022 110,33 Potraviny Sintra Bratislava
47-2022 18.2.2022 1,92 Likvidácia elektroodpadu Brantner Poprad
48-2022 21.2.2022 30,70 Odvoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
49-2022 24.2.2022 2764,69 Oprava elektroinštalácie v počítačovej učebni Copastav Bardejov
50-2022 24.2.2022 85,20 Office LTSC Standard 2021 EDU Nexineo Bratislava
51-2022 24.2.2022 19,58 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
52-2022 24.2.2022 78,42 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
53-2022 28.2.2022 28,08 Potraviny Sintra Bratislava
54-2022 28.2.2022 106,60 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
55-2022 2.3.2022 17,95 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
56-2022 2.3.2022 150,00 Poskytovanie IT služieb K_Corp Spišská Nová Ves
57-2022 2.3.2022 602,21 Oprava prívodu vody k hydrantu Copastav Bardejov
58-2022 2.3.2022 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
59-2022 2.3.2022 178,31 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
60-2022 2.3.2022 879,23 Stravné lístky UP Slovensko Bratislava
61-2022 3.3.2022 100,00 Členský príspevok na r. 2022 Zkruženie OU ŠŠ  ŠVZ Slovenska Snina
62-2022 3.3.2022 2832,20 Tepelná energia PES Poprad
63-2022 7.3.2022 300,00 Dezinsekcia Jozef Hriva DDD Servis
64-2022 7.3.2022 752,33 Stavebný materiál MPL Bratislava
65-2022 7.3.2022 75,11 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
66-2022 7.3.2022 61,67 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
67-2022 7.3.2022 127,72 Magio internet, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
68-2022 7.3.2022 86,93 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
69-2022 7.3.2022 23,90 Doména ouipoprad.sk K_Corp Spišská Nová Ves
70-2022 8.3.2022 388,65 Potraviny Sintra Bratislava
71-2022 8.3.2022 579,84 Čipové otváranie dverí cez alarm LA spol s.r.o.

Spišské Bystré

72-2022 8.3.2022 422,56 Elektrická energia ZSE Bratislava
73-2022 9.3.2022 85,50 Potraviny Sintra Bratislava
74-2022 11.3.2022 67,76 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
75-2022 14.3.2022 63,23 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
76-2022 14.3.2022 83,94 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
77-2022 14.3.2022 20,46 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
78-2022 14.3.2022 91,22 Pranie prádla Paulína Gajanová Gánovce
79-2022 16.3.2022 87,61 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
80-2022 17.3.2022 55,06 Potraviny Sintra Bratislava
81-2022 17.3.2022 104,92 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
82-2022 18.3.2022 78,80 PHM nafta Slovnaft Bratislava
83-2022 18.3.2022 250,44 Čistiace prostriedky Tatraglobal Poprad
84-2022 21.3.2022 646,00 Vstavané rúry, varná doska NAY Bratislava
85-2022 21.3.2022 36,35 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
86-2022 21.3.2022 86,71 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
87-2022 22.3.2022 54,00 Výmena kľučky Stanislav Baldovský Spišský Štvrtok
88-2022 28.3.2022 74,32 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
89-2022 29.3.2022 79,40 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
90-2022 29.3.2022 153,51 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
91-2022 29.3.2022 150,00 IT služby K_Corp Spišská Nová Ves
92-2022 30.3.2022 460,00 Relax. deň – obed Gastro Eurovea Bratislava
93-2022 30.3.2022 148,00 Varná doska Nay Bratislava
94-2022 31.3.2022 56,04 Potraviny Sintra Bratislava
95-2022 31.3.2022 104,12 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
96-2022 31.3.2022 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
97-2022 4.4.2022 77,73 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
98-2022 4.4.2022 300,00 Dezinsekcia Jozef Hriva DDD Servis Vyšné Hágy
99-2022 4.4.2022 58,81 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
100-2022 4.4.2022 56,40 Toner K_Corp Spišská Nová Ves
101-2022 5.4.2022 132,59 Magio internet, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
102-2022 6.4.2022 3021,35 Tepelná energia PES Poprad
103-2022 6.4.2022 97,21 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
104-2022 6.4.2022 75,00 Toner K_Corp Spišská Nová Ves
105-2022 7.4.2022 118,80 e-publikácia-Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Nakladatelství Forum Bratislava
106-2022 7.4.2022 138,74 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
107-2022 7.4.2022 60,00 Videosemináre ICV Košice
108-2022 7.4.2022 46,80 VP – materiál na krúžky K_Corp Spišská Nová Ves
109-2022 7.4.2022 65,57 VP – materiál na krúžky Papyrus Poprad
110-2022 8.4.2022 329,97 Zárubne na dvere OBI Poprad
111-2022 8.4.2022 627,97 Elektrická energia ZSE Bratislava
112-2022 8.4.2022 257,00 Nábytok – skrinky do dielne kuchár Merkury Market Poprad
113-2022 8.4.2022 28,50 VP – materiál na krúžky Peter Chiminec Dekora Poprad
114-2022 11.4.2022 25,00 VP – materiál na krúžky Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania Prešov
115-2022 11.4.2022 233,18 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
116-2022 11.4.2022 80,77 Potraviny Sintra Bratislava
117-2022 11.4.2022 58,04 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
118-2022 11.4.2022 31,43 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
119-2022 13.4.2022 214,71 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
120-2022 20.4.2022 40,92 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
121-2022 20.4.2022 35,38 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
122-2022 20.4.2022 30,25 Potraviny Sintra Bratislava
123-2022 20.4.2022 41,79 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
124-2022 25.4.2022 16,38 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
125-2022 25.4.2022 77,20 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
126-2022 25.4.2022 80,48 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
127-2022 25.4.2022 989,70 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad
128-2022 26.4.2022 451,76 Potraviny Sintra Bratislava
129-2022 26.4.2022 58,52 Kancelárske potreby Papyrus Poprad
130-2022 26.4.2022 35,00 Seminár ICV Košice
131-2022 28.4.2022 42,77 Potraviny Sintra Bratislava
132-2022 28.4.2022 117,38 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
133-2022 29.4.2022 759,00 Miestny poplatok za komunálny odpad Mesto Poprad
134-2022 3.5.2022 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
135-2022 3.5.2022 85,19 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
136-2022 3.5.2022 24,44 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
137-2022 4.5.2022 87,30 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
138-2022 4.5.2022 1772,89 Tepelná energia PES Poprad
139-2022 4.5.2022 131,33 Magio internet, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
140-2022 4.5.2022 303,36 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
141-2022 4.5.2022 150,00 Poskytovanie IT služieb K_Corp Spišská Nová Ves
142-2022 5.5.2022 83,69 VP – materiál na krúžky + materiál na OV Eurokred Poprad
143-2022 5.5.2022 63,93 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
144-2022 6.5.2022 62,26 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
145-2022 9.5.2022 75,40 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
146-2022 10.5.2022 42,12 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
147-2022 11.5.2022 49,45 Potraviny Sintra Bratislava
148-2022 11.5.2022 508,39 Elektrická energia ZSE Bratislava
149-2022 11.5.2022 39,86 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves

Objednávky

Objednávky si môžete stiahnuť tu: [adresár objednávok 2021]
Popis objednávok, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 

číslo objednávky[číslo súboru] Dátum Faktúra k objednávke  Predmet  dodávateľ
1-2022 3.1.2022 1-2022 Aktualizácia programu ŠJ 2022 SOFT GL Košice
2-2022 3.1.2022 4-2022 Vodoinštalačný  materiál Ptáček Bratislava
3-2022 25.1.2022 Školské tlačivá ŠEVT Banská Bystrica
4-2022 26.1.2022 47-2022 Likvidácia elektroodpadu Brantner Poprad
5-2022 28.1.2022 50-2022 Office LTSC Standard 2021 EDU Nexineo Bratislava
6-2022 7.2.2022 44-2022 Tonery K_Corp Spišská Nová Ves
7-2022 11.2.2022 71-2022 Čipové otváranie dverí cez alarm LA, spol s.r.o. Spišské Bystré
8-2022 17.2.2022 49-2022 Oprava elektroinštalácie v počítačovej učebni Copastav Bardejov
9-2022 17.2.2022 57-2022 Oprava prívodu vody k hydrantu Copastav Bardejov
10-2022 4.3.2022 63-2022 Dezinsekcia Jozef Hriva DDD Servis
11-2022 17.3.2022 110-2022 Zárubne dverí OBI Slovakia Poprad
12-2022 17.3.2022 84-2022 Vstavané rúry a varné dosky NAY Bratislava
13-2022 21.3.2022 P2 – SF Vstupenky na divadelné predstavenie SND Bratislava
14-2022 21.3.2022 87-2022 Výmena kľučky Stanislav Bladovský Spišský Štvrtok
15-2022 23.3.2022 92-2022 Obed – relaxačný deň Gastro Eurovea Bratislava
16-2022 30.3.2022 100-2022 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
17-2022 1.4.2022 98-2022 Dezinsekcia Jozef Hriva DDD Servis Vyšné Hágy
18-2022 4.4.2022 104-2022 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
19-2022 5.4.2022 114-2022 Balík metodických materiálov Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania Prešov
20-2022 7.4.2022 108-2022 Toner na žurnalistický krúžok K_Corp Spišská Nová Ves
21-2022 8.4.2022 142-2022 Kameň Dunajský Eurokred Poprad
22-2022 8.4.2022 112-2022 Nábytok – skrinky do dielne kuchár Merkury Market Poprad
23-2022 11.4.2022 113-2022 Materiál na krúžok Peter Chiminec Dekora Poprad