Faktúry, objednávky 2022

Faktúry

Faktúry si môžete stiahnuť tu: [adresár faktúr 2021]
Popis faktúr, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Číslo faktúry [číslo súboru] Dátum prijatia Suma EUR  Predmet/dodávky  Dodávateľ
1-2022 3.1.2022 48,00 Aktualizácia programu ŠJ 2022 SOFT GL Košice
2-2022 4.1.2022 126,01 Magio internet, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
3-2022 5.1.2022 150,00 Poskytovanie IT služieb K_Corp Spišská Nová Ves
4-2022 10.1.2022 91,88 Vodoinštalačný materiál Ptáček Bratislava
5-2022 10.1.2022 2289,56 Tepelná energia XII/2021 PES Poprad
6-2022 10.1.2022 308,40 Elektrická energia XII/2021 Slovenské elektrárne Bratislava
7-2022 10.1.2022 55,10 Potraviny Sintra Bratislava
8-2022 10.1.2022 105,24 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
9-2022 12.1.2022 233,18 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
10-2022 12.1.2022 14,57 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
11-2022 13.1.2022 12,05 Finančný spravodajca 2021 – doúčtovanie Poradca podnikateľa Žilina
12-2022 13.1.2022 341,09 Potraviny Sintra Bratislava
13-2022 13.1.2022 147,12 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
14-2022 13.1.2022 30,70 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
15-2022 17.1.2022 79,54 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
16-2022 17.1.2022 95,88 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
17-2022 17.1.2022 491,28 Odvoz a zneškodnenie stavebného odpadu Brantner Poprad
18-2022 20.1.2022 80,54 Potraviny Sintra Bratislava
19-2022 21.1.2022 103,95 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
20-2022 24.1.2022 50,53 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
21-2022 24.1.2022 69,17 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
22-2022 27.1.2022 69,85 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
23-2022 31.1.2022 754,76 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad
24-2022 31.1.2022 69,69 Potraviny Sintra Bratislava
25-2022 31.1.2022 45,81 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
26-2022 31.1.2022 64,25 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
27-2022 31.1.2022 87,53 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
28-2022 31.1.2022 46,86 Kancelárske potreby Papyrus Poprad
29-2022 31.1.2022 65,44 Materiál na krúžky Papyrus Poprad
30-2022 1.2.2022 150,00 Poskytovanie IT služieb K_Corp Spišská Nová Ves
31-2022 1.2.2022 48,66 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
32-2022 1.2.2022 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
33-2022 1.2.2022 25,00 Členské na r. 2022 RVC Prešov
34-2022 2.2.2022 111,47 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
35-2022 4.2.2022 3854,24 Tepelná energia PES Poprad
36-2022 4.2.2022 126,08 Magio internet, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
37-2022 4.2.2022 57,70 PHM nafta Slovnaft Bratislava
38-2022 7.2.2022 325,20 WIN Pam, Win Ibeu 2022 Ives Košice
39-2022 7.2.2022 54,52 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
40-2022 7.2.2022 94,44 Potraviny Tatranská mlikareň Kežmarok
41-2022 10.2.2022 58,60 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
42-2022 11.2.2022 565,06 Elektrická energia ZSE Bratislava
43-2022 11.2.2022 24,56 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
44-2022 15.2.2022 193,20 Tonery do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
45-2022 15.2.2022 26,61 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
46-2022 17.2.2022 110,33 Potraviny Sintra Bratislava
47-2022 18.2.2022 1,92 Likvidácia elektroodpadu Brantner Poprad
48-2022 21.2.2022 30,70 Odvoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
49-2022 24.2.2022 2764,69 Oprava elektroinštalácie v počítačovej učebni Copastav Bardejov
50-2022 24.2.2022 85,20 Office LTSC Standard 2021 EDU Nexineo Bratislava
51-2022 24.2.2022 19,58 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
52-2022 24.2.2022 78,42 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
53-2022 28.2.2022 28,08 Potraviny Sintra Bratislava
54-2022 28.2.2022 106,60 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
55-2022 2.3.2022 17,95 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
56-2022 2.3.2022 150,00 Poskytovanie IT služieb K_Corp Spišská Nová Ves
57-2022 2.3.2022 602,21 Oprava prívodu vody k hydrantu Copastav Bardejov
58-2022 2.3.2022 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
59-2022 2.3.2022 178,31 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
60-2022 2.3.2022 879,23 Stravné lístky UP Slovensko Bratislava
61-2022 3.3.2022 100,00 Členský príspevok na r. 2022 Zkruženie OU ŠŠ  ŠVZ Slovenska Snina
62-2022 3.3.2022 2832,20 Tepelná energia PES Poprad
63-2022 7.3.2022 300,00 Dezinsekcia Jozef Hriva DDD Servis
64-2022 7.3.2022 752,33 Stavebný materiál MPL Bratislava
65-2022 7.3.2022 75,11 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
66-2022 7.3.2022 61,67 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
67-2022 7.3.2022 127,72 Magio internet, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
68-2022 7.3.2022 86,93 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
69-2022 7.3.2022 23,90 Doména ouipoprad.sk K_Corp Spišská Nová Ves
70-2022 8.3.2022 388,65 Potraviny Sintra Bratislava
71-2022 8.3.2022 579,84 Čipové otváranie dverí cez alarm LA spol s.r.o.

Spišské Bystré

72-2022 8.3.2022 422,56 Elektrická energia ZSE Bratislava
73-2022 9.3.2022 85,50 Potraviny Sintra Bratislava
74-2022 11.3.2022 67,76 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
75-2022 14.3.2022 63,23 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
76-2022 14.3.2022 83,94 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
77-2022 14.3.2022 20,46 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
78-2022 14.3.2022 91,22 Pranie prádla Paulína Gajanová Gánovce
79-2022 16.3.2022 87,61 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
80-2022 17.3.2022 55,06 Potraviny Sintra Bratislava
81-2022 17.3.2022 104,92 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
82-2022 18.3.2022 78,80 PHM nafta Slovnaft Bratislava
83-2022 18.3.2022 250,44 Čistiace prostriedky Tatraglobal Poprad
84-2022 21.3.2022 646,00 Vstavané rúry, varná doska NAY Bratislava
85-2022 21.3.2022 36,35 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
86-2022 21.3.2022 86,71 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
87-2022 22.3.2022 54,00 Výmena kľučky Stanislav Baldovský Spišský Štvrtok
88-2022 28.3.2022 74,32 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
89-2022 29.3.2022 79,40 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
90-2022 29.3.2022 153,51 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
91-2022 29.3.2022 150,00 IT služby K_Corp Spišská Nová Ves
92-2022 30.3.2022 460,00 Relax. deň – obed Gastro Eurovea Bratislava
93-2022 30.3.2022 148,00 Varná doska Nay Bratislava
94-2022 31.3.2022 56,04 Potraviny Sintra Bratislava
95-2022 31.3.2022 104,12 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
96-2022 31.3.2022 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
97-2022 4.4.2022 77,73 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
98-2022 4.4.2022 300,00 Dezinsekcia Jozef Hriva DDD Servis Vyšné Hágy
99-2022 4.4.2022 58,81 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
100-2022 4.4.2022 56,40 Toner K_Corp Spišská Nová Ves
101-2022 5.4.2022 132,59 Magio internet, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
102-2022 6.4.2022 3021,35 Tepelná energia PES Poprad
103-2022 6.4.2022 97,21 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
104-2022 6.4.2022 75,00 Toner K_Corp Spišská Nová Ves
105-2022 7.4.2022 118,80 e-publikácia-Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Nakladatelství Forum Bratislava
106-2022 7.4.2022 138,74 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
107-2022 7.4.2022 60,00 Videosemináre ICV Košice
108-2022 7.4.2022 46,80 VP – materiál na krúžky K_Corp Spišská Nová Ves
109-2022 7.4.2022 65,57 VP – materiál na krúžky Papyrus Poprad
110-2022 8.4.2022 329,97 Zárubne na dvere OBI Poprad
111-2022 8.4.2022 627,97 Elektrická energia ZSE Bratislava
112-2022 8.4.2022 257,00 Nábytok – skrinky do dielne kuchár Merkury Market Poprad
113-2022 8.4.2022 28,50 VP – materiál na krúžky Peter Chiminec Dekora Poprad
114-2022 11.4.2022 25,00 VP – materiál na krúžky Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania Prešov
115-2022 11.4.2022 233,18 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
116-2022 11.4.2022 80,77 Potraviny Sintra Bratislava
117-2022 11.4.2022 58,04 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
118-2022 11.4.2022 31,43 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
119-2022 13.4.2022 214,71 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
120-2022 20.4.2022 40,92 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
121-2022 20.4.2022 35,38 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
122-2022 20.4.2022 30,25 Potraviny Sintra Bratislava
123-2022 20.4.2022 41,79 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
124-2022 25.4.2022 16,38 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
125-2022 25.4.2022 77,20 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
126-2022 25.4.2022 80,48 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
127-2022 25.4.2022 989,70 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad
128-2022 26.4.2022 451,76 Potraviny Sintra Bratislava
129-2022 26.4.2022 58,52 Kancelárske potreby Papyrus Poprad
130-2022 26.4.2022 35,00 Seminár ICV Košice
131-2022 28.4.2022 42,77 Potraviny Sintra Bratislava
132-2022 28.4.2022 117,38 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
133-2022 29.4.2022 759,00 Miestny poplatok za komunálny odpad Mesto Poprad
134-2022 3.5.2022 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
135-2022 3.5.2022 85,19 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
136-2022 3.5.2022 24,44 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
137-2022 4.5.2022 87,30 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
138-2022 4.5.2022 1772,89 Tepelná energia PES Poprad
139-2022 4.5.2022 131,33 Magio internet, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
140-2022 4.5.2022 303,36 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
141-2022 4.5.2022 150,00 Poskytovanie IT služieb K_Corp Spišská Nová Ves
142-2022 5.5.2022 83,69 VP – materiál na krúžky + materiál na OV Eurokred Poprad
143-2022 5.5.2022 63,93 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
144-2022 6.5.2022 62,26 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
145-2022 9.5.2022 75,40 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
146-2022 10.5.2022 42,12 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
147-2022 11.5.2022 49,45 Potraviny Sintra Bratislava
148-2022 11.5.2022 508,39 Elektrická energia ZSE Bratislava
149-2022 11.5.2022 39,86 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
150-2022 12.5.2022 106,71 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
151-2022 16.5.2022 53,01 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
152-2022 16.5.2022 89,62 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
153-2022 19.5.2022 110,45 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
154-2022 23.5.2022 83,14 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
155-2022 23.5.2022 71,17 Potraviny Sintra Bratislava
156-2022 23.5.2022 60,32 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
157-2022 23.5.2022 22,50 Materiál na OV Broz-Brachňak Hôrka
158-2022 25.5.2022 12,60 Repre – obed ŠJ OUI Poprad
159-2022 26.5.2022 104,79 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
160-2022 30.5.2022 73,01 Potraviny Lujan Pkus Mengusovce
161-2022 30.5.2022 52,18 Potraviny Sintra Bratislava
162-2022 30.5.2022 64,57 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
163-2022 31.5.2022 46,00 Práce a mzdy – predplatné r. 2023 Poradca Žilina
164-2022 31.5.2022 150,00 Poskytovanie IT služieb K_Corp Spišská Nová Ves
165-2022 1.6.2022 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
166-2022 1.6.2022 43,54 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
167-2022 1.6.2022 156,47 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
168-2022 2.6.2022 13,20 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
169-2022 3.6.2022 169,00 ASC Agenda 2023 ASC Bratislava
170-2022 3.6.2022 920,23 Tepelná energia PES Poprad
171-2022 6.6.2022 134,94 PHM nafta Slovnaft Bratislava
172-2022 6.6.2022 72,21 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
173-2022 6.6.2022 129,89 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
174-2022 6.6.2022 58,80 Výmena hard disku v notebooku K_Corp Spišská Nová Ves
175-2022 6.6.2022 141,52 Magio internet, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
176-2022 6.6.2022 62,26 Repre – výzdoba na výročie školy Peter Chiminec Dekora Poprad
177-2022 6.6.2022 75,65 Repre – súpravy pier – výročie školy Papyrus Poprad
178-2022 8.6.2022 594,78 Elektrická energia ZSE Bratislava
179-2022 9.6.2022 46,00 Publikácia – Práce a mzdy – doúčtovanie predplatného Poradca Žilina
180-2022 9.6.2022 92,17 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
181-2022 10.6.2022 40,92 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
182-2022 10.6.2022 102,85 Rukavice na upratovanie Tatraglobal Poprad
183-2022 10.6.2022 35,03 Jednorázové poháre Papyrus Poprad
184-2022 13.6.2022 133,80 Elektrické krájače potravín Nay Bratislava
185-2022 13.6.2022 51,13 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
186-2022 13.6.2022 54,93 Poistenie – 1. Digitálny set Kooperatíva Bratislava
187-2022 15.6.2022 21,19 Podnosy, alobal Papyrus Poprad
188-2022 15.6.2022 48,97 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
189-2022 16.6.2022 63,40 Potraviny Taranská mliekareň Kežmarok
190-2022 16.6.2022 300,00 Euro pokladňa na odborný výcvik Europokladne Poprad
191-2022 20.6.2022 62,37 PHM nafta Slovnaft Bratislava
192-2022 20.6.2022 43,62 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
193-2022 20.6.2022 125,91 Potraviny Sintra Bratislava
194-2022 22.6.2022 29,78 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
195-2022 22.6.2022 32,51 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
196-2022 23.6.2022 49,03 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
197-2022 24.6.2022 52,93 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
198-2022 27.6.2022 29,69 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
199-2022 29.6.2022 37,92 Toal. papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
200-2022 30.6.2022 129,27 Potraviny Sintra Bratislava
201-2022 1.7.2022 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
202-2022 1.7.2022 37,48 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
203-2022 4.7.2022 56,26 Flexib. lepidlo Stavebniny Poprad Tatry
204-2022 4.7.2022 83,64 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
205-2022 4.7.2022 147,12 Magio internet, telefóny, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
206-2022 8.7.2022 82,66 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
207-2022 8.7.2022 678,04 Tepelná energia PES Poprad
208-2022 8.7.2022 358,70 Čistiace prostriedky Tatraglobal Poprad
209-2022 11.7.2022 580,21 Elektrická energia ZSE Bratislava
210-2022 11.7.2022 150,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
211-2022 14.7.2022 2448,08 Stravné lístky UP Dejeuner Bratislava
212-2022 15.7.2022 40,92 Vývoz kuch. odpadu Brantner Poprad
213-2022 18.7.2022 254,92 Školské tlačivá Ševt Banská Bystrica
214-2022 3.8.2022 1099,33 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad
215-2022 4.8.2022 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
216-2022 4.8.2022 573,70 Tepelná energia PES Poprad
217-2022 5.8.2022 131,70 Magio internet, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
218-2022 10.8.2022 150,00 Poskytovanie IT služieb K_Corp Spišská Nová Ves
219-2022 10.8.2022 234,65 Elektrická energia ZSE Bratislava
220-2022 11.8.2022 10,24 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
221-2022 17.8.2022 26,40 Finančný spravodajca 2023 Poradca podnikateľa Žilina
222-2022 24.8.2022 2960,00 Elektrický sporák Gastrolux Žilina
223-2022 24.8.2022 120,00 Montáž, dovoz, zaškolenie obsluhy Gastrolux Žilina
224-2022 25.8.2022 93,75 Pranie prádla Paulína Gajanová Gánovce
225-2022 26.8.2022 150,00 Poskytovanie IT služieb K_Corp Spišská Nová Ves
226-2022 30.8.2022 397,46 Potraviny Sintra Bratislava
227-2022 31.8.2022 180,00 Držiaky dataprojektorov + káble Gotana Group Nedanovce
228-2022 5.9.2022 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
229-2022 5.9.2022 131,31 Magio internet, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
230-2022 6.9.2022 98,88 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
231-2022 6.9.2022 542,51 Tepelná energia PES Poprad
232-2022 7.9.2022 255,68 Elektrická energia ZSE Bratislava
233-2022 8.9.2022 229,19 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
234-2022 12.9.2022 70,35 Potraviny Sintra Bratislava
235-2022 12.9.2022 66,90 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
236-2022 12.9.2022 27,32 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
237-2022 19.9.2022 79,61 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
238-2022 19.9.2022 101,28 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
239-2022 21.9.2022 31,06 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
240-2022 22.9.2022 159,45 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
241-2022 22.9.2022 59,08 Potraviny Sintra Bratislava
242-2022 22.9.2022 26,76 Kancelárske potreby Papyrus Poprad
243-20220 22.9.2022 39,74 Materiál na krúžky Papyrus Poprad
244-2022 23.9.2022 46,80 Toner na krúžok K_Corp Spišská Nová Ves
245-2022 26.9.2022 70,02 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
246-2022 29.9.2022 85,54 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
247-2022 29.9.2022 122,51 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
248-2022 30.9.2022 47,50 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
249-2022 3.10.2022 81,58 Potraviny Sintra Bratislava
250-2022 3.10.2022 94,32 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
251-2022 4.10.2022 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
252-2022 4.10.2022 150,00 Poskytovanie IT služieb K_Corp Spišská Nová Ves
253-2022 4.10.2022 141,69 Magio televízia, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
254-2022 5.10.2022 1091,96 Tepelná energia PES Poprad
255-2022 6.10.2022 89,05 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
256-2022 6.10.2022 40,38 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
257-2022 6.10.2022 121,23 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
258-2022 10.10.2022 96,25 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
259-2022 10.10.2022 14,84 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
260-2022 10.10.2022 243,82 Havarijné poistenie Dacia Logan Kooperatíva Bratislava
261-2022 10.10.2022 134,61 Zákonné poistenie Dacia Logan Kooperatíva Bratislava
262-2022 10.10.2022 23,05 Zákonné poistenie prívesný vozík Kooperatíva Bratislava
263-2022 10.10.2022 55,72 Poistenie majetku II. digitálny set Kooperatíva Bratislava
264-2022 11.10.2022 48,72 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
265-2022 12.10.2022 508,78 Elektrická energia TSE Bratislava
266-2022 12.10.2022 30,70 Odvoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
267-2022 12.10.2022 65,94 Potraviny Sintra Bratislava
268-2022 12.10.2022 422,85 Potraviny Sintra Bratislava
269-2022 13.10.2022 62,99 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
270-2022 14.10.2022 137,04 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
271-2022 17.10.2022 85,75 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
272-2022 18.10.2022 59,99 Mixér s misou Nay Bratislava
273-2022 19.10.2022 303,36 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
274-2022 20.10.2022 43,23 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
275-2022 20.10.2022 79,07 Potraviny Sintra Bratislava
276-2022 24.10.2022 93,52 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
277-2022 24.10.2022 39,54 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
278-2022 24.10.2022 28,20 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
279-2022 24.10.2022 312,00 Cisco switch K_Corp Spišská Nová Ves
280-2022 26.10.2022 73,00 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
281-2022 26.10.2022 569,96 Materiál na stoly do PC učebne KRaF Spišská Belá
282-2022 27.10.2022 86,04 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
283-2022 28.10.2022 23,78 Potraviny Sintra Bratislava
284-2022 2.11.2022 979,58 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad
285-2022 2.11.2022 70,36 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
286-2022 2.11.2022 1042,20 Učebnice SPN-Mladé letá Bratislava
287-2022 3.11.2022 17,89 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
288-2022 3.11.2022 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
289-2022 3.11.2022 807,25 Učebnice preskoly.sk Bratislava
290-2022 3.11.2022 94,76 Prostriedok do umývačky riadu Cora Gastro Poprad
291-2022 3.11.2022 45,80 Materiál na krúžky Peter Chiminec Dekora Poprad
292-2022 4.11.2022 133,94 Magio internet, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
293-2022 4.11.2022 1294,00 Tepelná energia PES Poprad
294-2022 4.11.2022 116,39 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
295-2022 4.11.2022 534,00 Učebnice SPN-Mladé letá Bratislava
296-2022 7.11.2022 108,93 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
297-2022 8.11.2022 40,60 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
298-2022 8.11.2022 78,89 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
299-2022 8.11.2022 418,24 Termomisy – vianočné prezenty pre zamestnancov Kinekus Poprad
300-2022 9.11.2022 594,92 Elektrická energia ZSE Bratislava
301-2022 9.11.2022 133,18 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
302-2022 10.11.2022 88,20 Potraviny Sintra Bratislava
303-2022 10.11.2022 56,40 Toner K_Corp Spišská Nová Ves
304-2022 10.11.2022 40,92 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
305-2022 10.11.2022 38,78 Materiál na krúžky Papyrus Poprad
306-2022 11.11.2022 52,15 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
307-2022 14.11.2022 14,37 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
308-2022 15.11.2022 282,00 Učebnice Expol Pedagogika Bratislava
309-2022 22.11.2022 50,60 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
310-2022 25.11.2022 366,95 Potraviny Sintra Bratislava
311-2022 25.11.2022 113,22 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
312-2022 25.11.2022 42,57 Potraviny Sintra Bratislava
313-2022 25.11.2022 20,89 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
314-2022 25.11.2022 99,68 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
315-2022 25.11.2022 143,79 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
316-2022 28.11.2022 108,89 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
317-2022 29.11.2022 150,00 Správa IKT XI/2022 K_Corp Spišská Nová Ves
318-2022 30.11.2022 150,00 Správa IKT X/2022 K_Corp Spišská Nová Ves
319-2022 1.12.2022 115,59 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
320-2022 1.12.2022 66,49 Potraviny Sintra Bratislava
321-2022 1.12.2022 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
322-2022 1.12.2022 69,80 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
323-2022 1.12.2022 127,94 Materiál na krúžky + kancelárske potreby Papyrus Poprad
324-2022 2.12.2022 24,00 Servis Mini e-kasy Europokladne Poprad
325-2022 2.12.2022 198,00 Akumulátorový vŕtací skrutkovač Ing. Ján Buchanec Technik Poprad
326-2022 5.12.2022 711,88 Čistiace prostriedky Tatraglobal Poprad
327-2022 5.12.2022 139,46 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
328-2022 5.12.2022 759,79 Stavebný materiál na opravy priestorov školy Stavebniny Poprad Tatry
329-2022 5.12.2022 760,04 Materiál na opravu priestorov školy OBI Poprad
330-2022 5.12.2022 74,44 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
331-2022 5.12.2022 2253,97 Tepelná energia PES Poprad
332-2022 5.12.2022 136,40 Magio internet, pevná linka, mobilné volania Slovak Telekom Bratislava
333-2022 6.12.2022 450,80 Učebné pomôcky na OV opatrovateľ Unizdrav Prešov
334-2022 6.12.2022 474,00 Tonery K_Corp Spišská Nová Ves
335-2022 7.12.2022 47,07 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
336-2022 7.12.2022 595,37 Elektrická energia ZSE Bratislava
337-2022 7.12.2022 67,76 Potraviny Sintra Bratislava
338-2022 7.12.2022 79,36 PHM nafta Slovnaft Bratislava
339-2022 8.12.2022 34,96 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
340-2022 9.12.2022 30,70 Vývoz kuchynského ospadu Brantner Poprad
341-2022 12.12.2022 54,67 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
342-2022 12.12.2022 230,00 Tyčový mixér profi B-commerce Bardejov
343-2022 12.12.2022 184,76 Prostriedky do umývačky riadu Cora Gastro Poprad
344-2022 12.12.2022 31,56 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
345-2022 14.12.2022 320,16 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
346-2022 15.12.2022 249,00 Stolík na notebook Daffer Prievidza
347-2022 15.12.2022 144,56 Tyčový mixér B-commerce Bardejov
348-2022 15.12.2022 87,00 Revízia hasiacich prístrojov Livonec Poprad
349-2022 16.12.2022 594,00 Figuríny – simulátory na OV opatrovateľ Helalgo Bratislava
350-2022 16.12.2022 80,65 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
351-2022 16.12.2022 18,47 Označovacia páska Papyrus Poprad
352-2022 16.12.2022 945,60 Multifunkčné zariadenie 2 ks K_Corp Spišská Nová Ves
353-2022 16.12.2022 74,53 Potraviny Tauris Rimavská Sobota
354-2022 19.12.2022 923,80 Žalúzie Šerfel Stanislav Štrba
355-2022 19.12.2022 1716,98 Práčka, sušička, mikr. rúra, naparovač odevov Nay elektrodom Bratislava
356-2022 19.12.2022 699,00 Stoličky XLSK nábytok Mobelix
357-2022 20.12.2022 204,00 Verejná správa SR, ročný prístup Poradca podnikateľa Žilina
358-2022 20.12.2022 731,98 Televízor, parný generátor Nay elektrodom Bratislava
359-2022 20.12.2022 997,57 Revízia elektroinštalácie František Varga Helcmanovce
360-2022 20.12.2022 399,09 Revízia elektrospotrebičov František Varga Helcmanovce
361-2022 20.12.2022 898,78 Protipožiarne dvere Livonec Poprad
362-2022 20.12.2022 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad
363-2022 20.12.2022 234,42 Materiál na odb. výcvik služby a dom. práce BROZ-Brachňák Hôrka
364-2022 21.12.2022 35,57 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
365-2022 21.12.2022 125,53 Potraviny Sintra Bratislava
366-2022 21.12.2022 422,36 Nárezový stroj do ŠJ B-commerce Bardejov
367-2022 21.12.2022 1428,00 Matrace XLSK nábytok Mobelix
368-2022 21.12.2022 240,10 Florbalové palice Necy Slavičín
369-2022 21.12.2022 428,40 Kreslá Mušla Veľké Dvorany
370-2022 22.12.2022 290,03 Materiál na OV drevár a záhradník OBI Poprad
371-2022 22.12.2022 375,12 Materiál na šk. dvor, doskočisko a vyvýšené záhony OBI Poprad
372-2022 22.12.2022 616,00 Stoličky do PC učbne Akcent Veselí nad Moravou
373-2022 22.12.2022 1345,90 Kosačka + nožnice na kríky Emspol Kežmarok
374-2022 22.12.2022 528,37 Materiál na OV murár a záhradník OBI Poprad
375-2022 22.12.2022 572,30 Nábytok – police Kondela Tvrdošín
376-2022 27.12.2022 150,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
377-2022 27.12.2022 1082,36 Materiál na vyvýšené záhony Sezam Poprad
378-2022 27.12.2022 275,97 Elektr. žehliaca doska + elektr. ohrievacie radiátory Nay elektrodom Bratislava
379-2022 29.12.2022 967,09 Školský nábytok Kondela Tvrdošín
380-2022 29.12.2022 958,78 Protipožiarne dvere Livonec Poprad
381-2022 29.12.2022 600,00 Reklamná inform. tabuľa + roll apy Manira Poprad
382-2022 29.12.2022 349,00 Elektr. kombinovaná brúska + stavebné podpery Kovospol Kežmarok
383-2022 29.12.2022 790,42 Stavebný materiál na opravy OBI Poprad
384-2022 29.12.2022 902,87 Dlažba, lepidlo, svahovky OBI Poprad
385-2022 29.12.2022 204,85 Kancelárske potreby Papyrus Poprad
386-2022 30.12.2022 16,90 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok

Objednávky

Objednávky si môžete stiahnuť tu: [adresár objednávok 2021]
Popis objednávok, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Číslo objednávky [číslo súboru] Dátum Faktúra k objednávke  Predmet  Dodávateľ
1-2022 3.1.2022 1-2022 Aktualizácia programu ŠJ 2022 SOFT GL Košice
2-2022 3.1.2022 4-2022 Vodoinštalačný  materiál Ptáček Bratislava
3-2022 25.1.2022 213-2022 Školské tlačivá ŠEVT Banská Bystrica
4-2022 26.1.2022 47-2022 Likvidácia elektroodpadu Brantner Poprad
5-2022 28.1.2022 50-2022 Office LTSC Standard 2021 EDU Nexineo Bratislava
6-2022 7.2.2022 44-2022 Tonery K_Corp Spišská Nová Ves
7-2022 11.2.2022 71-2022 Čipové otváranie dverí cez alarm LA, spol s.r.o. Spišské Bystré
8-2022 17.2.2022 49-2022 Oprava elektroinštalácie v počítačovej učebni Copastav Bardejov
9-2022 17.2.2022 57-2022 Oprava prívodu vody k hydrantu Copastav Bardejov
10-2022 4.3.2022 63-2022 Dezinsekcia Jozef Hriva DDD Servis
11-2022 17.3.2022 110-2022 Zárubne dverí OBI Slovakia Poprad
12-2022 17.3.2022 84-2022 Vstavané rúry a varné dosky NAY Bratislava
13-2022 21.3.2022 P2 – SF Vstupenky na divadelné predstavenie SND Bratislava
14-2022 21.3.2022 87-2022 Výmena kľučky Stanislav Bladovský Spišský Štvrtok
15-2022 23.3.2022 92-2022 Obed – relaxačný deň Gastro Eurovea Bratislava
16-2022 30.3.2022 100-2022 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
17-2022 1.4.2022 98-2022 Dezinsekcia Jozef Hriva DDD Servis Vyšné Hágy
18-2022 4.4.2022 104-2022 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
19-2022 5.4.2022 114-2022 Balík metodických materiálov Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania Prešov
20-2022 7.4.2022 108-2022 Toner na žurnalistický krúžok K_Corp Spišská Nová Ves
21-2022 8.4.2022 142-2022 Kameň Dunajský Eurokred Poprad
22-2022 8.4.2022 112-2022 Nábytok – skrinky do dielne kuchár Merkury Market Poprad
23-2022 11.4.2022 113-2022 Materiál na krúžok Peter Chiminec Dekora Poprad
24-2022 5.5.2022 157-2022 Materiál na OV Broz-Brachňak Hôrka
25-2022 2.6.2022 174-2022 Výmena hard disku v notebooku K_Corp Spišská Nová Ves
26-2022 3.6.2022 190-2022 Registračná pokladňa pre žiakov Europokladne Poprad
27-2022 6.6.2022 176-2022 Materiál na výzdobu školy Peter Chiminec Dekora Poprad
28-2022 8.6.2022 Oprava závesov na stožiaroch na vlajky Adam Slodičák Kežmarok
29-2022 11.6.2022 184-2022 Elektrické krájače potravín Nay Bratislava
30-2022 28.6.2022 203-2022 Stavebné lepidlo Stavebniny Poprad-Tatry
31-2022 22.8.2022 222-2022 Sporák elektrický SE -940 ASC Gastrolux Žilina
32-2022 22.8.2022 223-2022 Dovoz sporáku, montáž, zaškolenie Gastrolux Žilina
33-2022 25.8.2022 227-2022 Držiaky dataprojektorov + káble Gotana Group Nedanovce
34-2022 19.9.2022 Učebnice Expol Pedagogika Bratislava
35-2022 22.9.2022 244-2022 Toner K_Corp Spišská Nová Ves
36-2022 14.10.2022 286-2022 Učebnice Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá Bratislava
37-2022 18.10.2022 272-2022 Mixér s misou Nay Bratislava
38-2022 24.10.2022 279-2022 Oprava internetového pripojenia K_Corp Spišská Nová Ves
39-2022 18.10.2022 281-2022 Materiál na stoly do PC učebne KRaF Spišská Belá
40-2022 27.10.2022 289-2022 Učebnice preskoly.sk Bratislava
41-2022 3.11.2022 290-2022 Prostriedok do umývačky riadu Cora Gastro Poprad
42-2022 3.11.2022 291-2022 Materiál na krúžky Peter Chiminec Dekora Poprad
43-2022 3.11.2022 299-2022 Termomisy – vianočné prezenty pre zamestnancov Kinekus Poprad
44-2022 3.11.2022 295-2022 Učebnice SPN-Mladé letá Bratislava
45-2022 7.11.2022 303-2022 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
46-2022 9.11.2022 308-2022 Učebnice Expol Pedagogika Bratislava
47-2022 1.12.2022 334-2022 Tonery K_Corp Spišská Nová Ves
48-2022 1.12.2022 325-2022 Akumulátorový vŕtací skrutkovač Ing. Ján Buchanec Technik Martin
49-2022 1.12.2022 324-2022 Oprava Mini e-kasy Europokladne Poprad
50-2022 5.12.2022 329-2022 Materiál na opravu priestorov školy Obi Poprad
51-2022 5.12.2022 328-2022 Stavebný materiál na opravy Stavebniny Poprad Tatry
52-2022 6.12.2022 333-2022 Učebné pomôcky na OV opatrovateľ Unizdrav Prešov
53-2022 12.12.2022 342-2022 Tyčový mixér B-commerce Bardejov
54-2022 12.12.2022 343-2022 Prostriedok do umývačky riadu Cora Gastro Poprad
55-2022 12.12.2022 348-2022 Revízia hasiacich prístrojov Livonec Poprad
56-2022 12.12.2022 359-2022 Revízia elektroinštalácie František Varga Helcmanovce
57-2022 12.12.2022 360-2022 Revízia elektrospotrebičov František Varga Helcmanovce
58-2022 12.12.2022 346-2022 Stolík na notebook Daffer Prievidza
59-2022 12.12.2022 354-2022 Žalúzie Šerfel Stanislav Šrtba
60-2022 14.12.2022 349-2022 Figuríny na OV opatrobateľ Helago Bratislava
61-2022 15.12.2022 352-2022 Multifunkčné zariadenie 2 ks K_Corp Spišská Nová Ves
62-2022 16.12.2022 355-2022 Práčka, sušička, mikrovlnná rúra Nay Bratislava
63-2022 16.12.202 358-2022 Televízor, parný generátor Nay Bratislava
64-2022 19.12.2022 356-2022 Stoličky XLSK Nábyto Mobelix
65-2022 19.12.2022 361-2022 Protipožiarne dvere Livonec Poprad
66-2022 20.12.2022 363-2022 Materiál na OV služby Broz – Brachňík Hôrka
67-2022 21.12.2022 P 320 Hrací stôl, terč + šípky Electronic. star
68-2022 21.12.2022 366-2022 Nárezový stroj B-commerce Bardejov
69-2022 21.12.2022 367-2022 Matrace XLSK nábytok Mobelix
70-2022 21.12.2022 368-2022 Florbalová súprava Necy Slavičín
71-2022 21.12.2022 369-2022 Kreslá Mušla Veľké Dvorany
72-2022 21.12.2022 370-2022 Materiál na OV drevár a záhradník OBI Poprad
73-2022 21.12.2022 371-2022 Stavebný materiál na úpravy školského dvora OBI Poprad
74-2022 21.12.2022 372-2022 Stoličky do PC učebne Akcent Veselí nad Moravou
75-2022 22.12.2022 373-2022 Kosačka + nožnice na kríky Emspol Kežmarok
76-2022 22.12.2022 374-2022 Materiál na OV murár a záhradník OBI Poprad
77-2022 22.12.2022 375-2022 Nábytok – police Kondela Tvrdošín
78-2022 22.12.2022 381-2022 Informačná tabuľa + roll apy Manira Poprad
79-2022 22.12.2022 377-2022 Materiál na vyvýšené záhony Sezam Poprad
80-2022 27.12.2022 378-2022 Elektr. žehliaca doska + elektr. ohr. radiátor Nay Bratislava
81-2022 27.12.2022 379-2022 Školský nábytok Kondela Tvrdošín
82-2022 27.12.2022 380-2022 Protipožiarne dvere Livonec Poprad
83-2022 29.12.2022 382-2022 Elektr. kombinovaná brúska + stavebné podpery Kovospol Poprad
84-2022 29.12.2022 383 a 384/2022 Stavebný materiál na opravy OBI Poprad