Faktúry, objednávky 2015

Faktúry

Faktúry si môžete stiahnut tu: [adresár faktúr 2015]
Popis faktúr, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

číslo fakúry[číslo súboru] Dátum prijatia suma v EUR Predmet/dodávky dodávateľ
1-2015 5.1.2015 47,82 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
3-2015 7.1.2015 39,24 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
5-2015 8.1.2015 160,14 Telefón Orange Bratislava
7-2015 12.1.2015 244,72 Potraviny Diamon Poprad
9-2015 12.1.2015 94,81 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok
11-2015 13.1.2015 3 448,45 Teplá úžitková voda Dalkia Poprad
13-2015 13.1.2015 54,19 Potraviny Coop Jednota Poprad
15-2015 15.1.2015 74,88 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
17-2015 19.1.2015 57,56 Potraviny Diamon Poprad
19-2015 19.1.2015 6,20 Potraviny Sintra Poprad
21-2015 19.1.2015 16,10 Fin. spravodajca 2014 Poradca podnikateľa Žilina
23-2015 23.1.2015 29,86 Voda + stočné PVPS Poprad
25-2015 28.1.2015 6,62 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
27-2015 28.1.2015 104,83 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
29-2015 29.1.2015 55,88 Potraviny Sintra Poprad
31-2015 29.1.2015 40,00 Zabezpečovací systém LA spol Spišské Bystré
33-2015 3.2.2015 66,00 Ryba Žilina Potraviny
35-2015 4.2.2015 68,80 Potraviny Sintra Bratislava
37-2015 6.2.2015 147,71 Potraviny Diamon Poprad
39-2015 6.2.2015 148,86 Potraviny Ryba Žilina
40-2015 6.2.2015 120,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
41-2015 6.2.2015 50,83 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
42-2015 6.2.2015 126,07 Teplá úžitková voda Dalkia Poprad
43-2015 6.2.2015 3 274,74 Tepelná energia Dalkia Poprad
44-2015 9.2.2015 47,96 Telefón + internet Slovak Telekom Bratislava
45-2015 10.2.2015 70,87 Telefón Orange Bratislava
46-2015 10.2.2015 87,17 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
47-2015 10.2.2015 44,69 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok
48-2015 10.2.2015 1 312,00 Elektrická energia VSE Košice
49-2015 11.2.2015 30,10 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
50-2015 12.2.2015 31,32 Potraviny Ryba Žilina
51-2015 13.2.2015 38,40 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
52-2015 17.2.2015 21,64 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
53-2015 17.2.2015 39,31 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
54-2015 18.2.2015 36,95 Potraviny Diamon Poprad
55-2015 18.2.2015 40,82 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
56-2015 18.2.2015 242,00 Dezinsekcia internátu Jozef Hriva Vyšné Hágy
57-2015 18.2.2015 68,04 Toal. papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
58-2015 20.2.2015 55,73 Potraviny Sintra Poprad
59-2015 27.2.2015 41,69 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
60-2015 3.3.2015 66,00 Technik PO a BTS Livonec Poprad
61-2015 3.3.2015 7,12 Potraviny Diamon Poprad
62-2015 3.3.2015 88,84 Potraviny Diamon Poprad
63-2015 3.3.2015 16,74 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
64-2015 3.3.2015 569,25 Poplatok za komunálny odpad Mesto Poprad
65-2015 3.3.2015 1 260,00 Poznávací zájazd Ezotour Prešov
66-2015 6.3.2015 58,74 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
67-2015 6.3.2015 91,36 PHM, diaľničná známka Slovnaft Bratislava
68-2015 6.3.2015 120,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
69-2015 6.3.2015 2 992,67 Tepelná energia Dalkia Poprad
70-2015 6.3.2015 113,18 Teplá úžitková voda Dalkia Poprad
71-2015 9.3.2015 49,10 Telefón + internet Slovak Telekom Bratislava
72-2015 9.3.2015 12,74 Potraviny Diamon Poprad
73-2015 9.3.2015 70,85 Potraviny Diamon Poprad
74-2015 11.3.2015 64,19 Telefón Orange Bratislava
75-2015 11.3.2015 233,03 Update programov Ives Košice
76-2015 11.3.2015 70,57 Potraviny Sintra Poprad
77-2015 11.3.2015 83,46 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
78-2015 11.3.2015 105,76 Montáž dataprojektora K_Corp Spišská Nová ves
79-2015 12.3.2015 90,77 Potraviny Ryba Žilina
80-2015 12.3.2015 100,00 Členský poplatok ZOUS Tornaľa
81-2015 13.3.2015 28,80 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad
82-2015 13.3.2015 776,00 Doúčtovanie tepalnej energie r. 2014 Dalkia Poprad
83-2015 13.3.2015 378,81 Doúčtovanie teplej úžitkovej vody 2014 Dalkia Poprad
84-2015 17.3.2015 21,98 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
85-2015 17.3.2015 33,17 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
86-2015 18.3.2015 55,99 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
87-2015 19.3.2015 10,00 Seminár NÚ CŽV Košice
88-2015 24.3.2015 46,09 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
89-2015 24.3.2015 124,03 Potraviny Diamon Poprad
90-2015 26.3.2015 40,73 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
91-2015 26.3.2015 17,52 Občerstvenie na šport. relaxačný deň Pekáreň Smižany Čingov
92-2015 27.3.2015 52,48 Občerstvenie na šport. relaxačný deň BZ Service Poprad
93-2015 30.3.2015 10,04 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová ves
94-2015 31.3.2015 108,86 Potraviny Sintra Poprad
95-2015 31.3.2015 29,40 Obedy na športovo relaxačný deň OUI Poprad
96-2015 7.4.2015 120,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
97-2015 10.4.2015 19,98 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
98-2015 10.4.2015 32,94 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
99-2015 10.4.2015 123,26 Potraviny Diamon Poprad
100-2015 10.4.2015 16,09 Potraviny Diamon Poprad
101-2015 10.4.2015 128,44 Teplá úžitková voda Dalkia Poprad
102-2015 10.4.2015 2 709,28 Tepelná energia Dalkia Poprad
103-2015 10.4.2015 79,44 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok
104-2015 10.4.2015 66,00 Technik PO a BTS Livonec Poprad
105-2015 10.4.2015 61,60 Telefón Orange Orange Bratislava
106-2015 16.4.2015 42,44 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
107-2015 16.4.2015 68,04 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
108-2015 16.4.2015 60,00 Inzercia – telef. kontakt Medial Bratislava
109-2015 16.4.2015 71,79 Ceny na záhradnícku súťaž NAY Bratislava
110-2015 21.4.2015 136,00 Seminár – prac. stretnutie riaditeľov špeciálnych škôl RVC Prešov
111-2015 21.4.2015 15,62 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
112-2015 21.4.2015 38,40 Vývoz kuch. odpadu Brantner Poprad
113-2015 21.4.2015 339,74 Potraviny Sintra Poprad
114-2015 21.4.2015 87,72 Potraviny Diamon Poprad
115-2015 21.4.2015 7,84 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
116-2015 21.4.2015 42,79 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
117-2015 22.4.2015 135,66 Materiál na záhradnícku súťaž Peter Chiminec Dekora Poprad
118-2015 22.4.2015 66,00 Toner – záhradnícka súťaž K_Corp Spišská Nová Ves
119-2015 23.4.2015 64,75 Materiál na záhradnícku súťaž Peter Chiminec Dekora Poprad
120-2015 23.4.2015 164,69 Materiál na záhradnícku súťaž Miroslav Lešňovský Harichovce
121-2015 23.4.2015 194,06 Materiál na záhradnícku súťaž Miroslav Lešňovský Harichovce
122-2015 24.4.2015 12,74 Materiál na záhradnícku súťaž Peter Chiminec Dekora Poprad
123-2015 24.4.2015 68,83 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
124-2015 27.4.2015 9,91 Materiál na záhradnícku súťaž Miroslav Lešňovský Harichovce
125-2015 27.4.2015 21,46 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
126-2015 28.4.2015 387,05 Učebné pomôcky na záhradnícku súťaž Bytox Poprad
127-2015 28.4.2015 106,12 Potraviny Sintra Poprad
128-2015 4.5.2015 778,70 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad
129-2015 5.5.2015 58,75 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
130-2015 5.5.2015 20,41 Potraviny Diamon Poprad
131-2015 5.5.2015 82,68 Potraviny Diamon Poprad
132-2015 6.5.2015 42,72 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
133-2015 6.5.2015 38,64 Materiál na záhradnícku súťaž KP Plus Poprad
134-2014 7.5.2015 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad
135-2015 7.5.2015 6,53 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
136-2015 7.5.2015 120,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
137-2015 11.5.2015 49,66 Pevná linka + internet IV/2015 Slovak Telekom Bratislava
138-2015 11.5.2015 62,32 Telefón – Orange Orange Bratislava
139-2015 11.5.2015 51,74 Pevná linka + internet III/2015 Slovak Telekom Bratislava
140-2014 11.5.2015 16,06 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
141-2015 11.5.2015 1 312,00 Elektrická energia VSE Košice
142-2015 11.5.2014 10,80 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok
143-2015 11.5.2015 123,31 Teplá úžitková voda Dalkia Poprad
144-2015 11.5.2014 2 125,45 Tepelná energia Dalkia Poprad
145-2015 12.5.2015 64,66 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
146-2015 12.5.2015 41,76 Materiál na krúžky Peter Chiminec Dekora
147-2015 12.5.2015 852,00 Elektroinštalačné práce + revízia Silvia Bereczová Berecz Poprad
148-2015 13.5.2015 26,33 Materiál na krúžky Miroslav Lešňovský Harichovce
149-2015 14.5.2015 9,95 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
150-2015 14.5.2015 68,83 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
151-2015 14.5.2015 53,39 Potraviny Diamon Poprad
152-2015 18.5.2015 74,76 Čistiace prostriedky Tatraglobal Poprad
153-2015 19.5.2015 38,40 Vývoz kuch. odpadu Brantner Poprad
154-2015 19.5.2015 95,52 Potraviny Ryba Žilina
155-2015 19.5.2015 86,10 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
156-2015 19.5.2015 107,38 Potraviny Diamon Poprad
157-2015 19.5.2015 31,25 Potraviny Diamon Poprad
158-2015 21.5.2015 101,09 Materiál na odb. výcvik Štrkopiesky Batizovce
159-2015 21.5.2015 35 728,04 Oprava  fasády Copastav Bardejov
160-2015 21.5.2015 59,16 Práca, mzdy a odmeňovanie – predplatné 2016 Poradca podnikateľa Žilina
161-2015 22.5.2015 8,10 Obnovenie plomby VSE Košice
162-2015 22.5.2015 39,16 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
163-2015 25.5.2015 129,23 Potraviny Diamon Poprad
164-2015 25.5.2015 10,78 Potraviny Diamon Poprad
165-2015 25.5.2015 65,94 Strava pre účastníkov záhradnícka súťaž OUI ŠJ Poprad
166-2015 26.5.2015 37,87 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
167-2015 26.5.2015 64,74 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
168-2015 28.5.2015 138,98 Potraviny Sintra Poprad
169-2015 29.5.2015 12,82 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
170-2015 3.6.2015 120,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
171-2015 3.6.2015 161,05 Potraviny Sintra Poprad
172-2015 3.6.2015 39,30 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
173-2015 3.6.2015 120,41 Potraviny Diamon Poprad
174-2015 3.6.2015 71,24 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
175-2015 4.6.2015 17,42 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
176-2015 4.6.2015 57,36 Učebné pomôcky Bytox Poprad
177-2015 5.6.2015 121,28 Teplá úžitková voda Dalkia Poprad
178-2015 5.6.2015 1408,61 Tepelná energia Dalkia Poprad
179-2015 5.6.2015 19,22 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok
180-2015 9.6.2015 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad
181-2015 9.6.2015 50,60 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
182-2015 9.6.2015 37,09 Potraviny Diamon Poprad
183-2015 10.6.2015 61,60 Telefón Orange Orange Bratislava
184-2015 10.6.2015 52,78 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
185-2015 10.6.2015 83,90 Toal.  papier, mydlo, uteráky Ille Sklica
186-2015 11.6.2015 117,58 Tonery K_Corp Spišská Nová Ves
187-2015 11.6.2015 21,60 Tonery na krúžky K_Corp Spišská Nová Ves
188-2015 11.6.2015 54,94 Materiál na krúžky KP Plus Poprad
189-2015 11.6.2015 61,90 Materiál na krúžky Rosler Poprad
190-2015 15.6.2015 40,73 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
191-2015 15.6.2015 70,68 Potraviny Ryba Žilina
192-2015 15.6.2015 23,18 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
193-2015 18.6.2015 49,85 PHM nafta Slovnaft Bratislava
194-2015 18.6.2015 38,40 Vývoz kuch. odpadu Brantner Poprad
195-2015 18.6.2015 98,77 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
196-2015 24.6.2015 50,86 Poistenie – digit. set Kooperatíva Prešov
197-2015 24.6.2015 49,51 Potraviny Diamon Poprad
198-2015 24.6.2015 22,38 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
199-2015 25.6.2015 28,19 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
200-2015 25.6.2015 40,91 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
201-2015 29.6.2015 153,99 Potraviny Sintra Poprad
202-2015 2.7.2015 120,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
203-2015 7.7.2015 1346,02 Stravné lístky Le Chegue Dejeuner Bratislava
204-2015 7.7.2015 109,91 Teplá úžitková voda Dalkia Poprad
205-2015 7.7.2015 895,69 Tepelná energia Dalkia Poprad
206-2015 7.7.2015 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec poprad
207-2015 7.7.2015 33,40 Pranie prádla NZZ Alexandra kežmarok
208-2015 7.7.2015 221,93 Školské tlačivá ŠEVT Banská Bystrica
209-2015 7.7.2015 63,00 Update programu ASC Bratislava
210-2015 8.7.2015 48,22 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
211-2015 10.7.2015 61,60 Telefón Orange Orange Bratislava
212-2015 13.7.2015 38,40 Vývoz kuch. odpadu Brantner Poprad
213-2015 27.7.2015 621,01 Vodné, stočné, zrážky PVPS Poprad
214-2015 31.7.2015 120,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
215-2015 31.7.2015 10,42 Školské tlačivá ŠEVT Banská Bystrica
216-2015 31.7.2015 26,40 Predplatné Fin. spravodaj Poradca podnikateľa Žilina
217-2015 7.8.2015 900,00 Elektrina VSE Košice
218-2015 7.8.2015 35 851,50 Oprava chodníkov, príjazdovej cesty a prarkovísk Copastav Bardejov
219-2015 7.8.2015 53,83 Telefoón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
220-2015 7.8.2015 890,57 Tepelná energia Dalkia Poprad
221-2015 7.8.2015 108,01 Teplá úžitková voda Dalkia Poprad
222-2015 10.8.2015 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad
223-2015 17.8.2015 62,88 Telefón Orange Orange Bratislava
224-2015 20.8.2015 237,00 Práčka Okay Slovakia Bratislava
225-2015 2.9.2015 44,03 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
226-2015 2.9.2015 252,01 Potraviny Sintra Poprad
227-2015 2.9.2015 120,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
228-2015 4.9.2015 104,82 Teplá úžitková voda Veolia Energia Poprad
229-2015 4.9.2015 885,31 Tepelná energia Veolia Energia Poprad
230-2015 7.9.2015 45,11 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
231-2015 7.9.2015 107,95 Potraviny Diamon Poprad
232-2015 7.9.2015 15,16 Potraviny Diamon Poprad
233-2015 7.9.2015 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad
234-2015 8.9.2015 47,92 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
235-2015 8.9.2015 452,50 Čistiace prostriedky Tatraglobal Poprad
236-2015 9.9.2015 10,84 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok
237-2015 10.9.2015 61,60 Telefón Orange Orange Bratislava
238-2015 10.9.2015 25,06 Potraviny Lujan Plus mengusovce
239-2015 16.9.2015 42,00 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová ves
240-2015 18.9.2015 45,62 Potraviny Diamon Poprad
241-2015 18.9.2015 59,28 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
242-2015 18.9.2015 92,11 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
243-2015 21.9.2015 54,44 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
244-2015 21.9.2015 20,00 Seminár NÚ CŽV Košice
245-2015 21.9.2015 517,40 Kosčka + olej Mountfield Martin
246-2015 22.9.2015 99,06 Potraviny Diamon Poprad
247-2015 22.9.2015 10,88 Potraviny Diamon Poprad
248-2015 22.9.2015 106,88 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
249-2015 23.9.2015 16,49 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
250-2015 24.9.2015 887,70 Materiál na OV – dlažba CŠO Stav Poprad
251-2015 24.9.2015 47,30 Dovoz materiálu na OV CŠO Stav Poprad
252-2015 28.9.2015 81,68 Potraviny Diamon Poprad
253-2015 29.9.2015 173,70 Potraviny Sintra Poprad
254-2015 30.9.2015 64,42 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
255-2015 30.9.2015 57,72 Toal., papier, mydlo, uteráky Ille Skalica
256-2015 30.9.2015 50,26 Potraviny Ryba Žilina
257-2015 30.9.2015 272,00 Seminár RVC Prešov
258-2015 5.10.2015 46,00 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
259-2015 5.10.2015 120,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
260-2015 5.10.2015 1147,73 Tepelná energia Veolia Energia Poprad
261-2015 5.10.2015 100,63 Teplá úžitková voda Veolia Energia Poprad
262-2015 5.10.2015 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad
263-2015 5.10.2015 37,87 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
264-2015 5.10.2015 36,92 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
265-2015 5.10.2015 389,10 Potraviny Sintra Poprad
266-2015 5.10.2015 128,53 Potraviny Diamon Poprad
267-2015 5.10.2015 54,55 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
268-2015 6.10.2015 87,26 Čistiace a hyg. prostriedky Tatraglobal Poprad
269-2015 7.10.2015 114,58 Potraviny Ryba Žilina
270-2015 9.10.2015 33,60 Odvoz kuchynského odpadu Brantner Popraqd
271-2015 12.10.2015 61,60 Telefón Orange Orange Brtislava
272-2015 12.10.2015 40,00 Seminár – Odmeňovanie zamestnancov školstva NÚ CŽV Košice
273-2015 13.10.2015 109,16 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
274-2015 13.10.2015 31,78 Potraviny Diamon Poprad
275-2015 14.10.2015 113,50 Zákonné poistenie automobilu Kooperatíva Prešov
276-2015 14.10.2015 45,77 Potraviny Diamon Poprad
277-2015 14.10.2015 27,56 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
278-2015
279-2015 15.10.2015 7,34 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
280-2015 15.10.2015 51,59 Poistenie – Projekt II. digitálny set Kooperatíva Prešov
281-2015 16.10.2015 116,93 Potraviny Ryba Žilina
282-2015 16.10.2015 84,67 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
283-2015 16.10.2015 44,29 Montáž žalúzií Rastislav Vitko Poprad
284-2015 19.10.2015 143,00 Pracovné stretnutie riaditeľov škôl RVC Prešov
285-2015 19.10.2015 45,70 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
286-2015 19.10.2015 69,12 Potraviny Diamon Poprad
287-2015 23.10.2015 632,16 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad
288-2015 26.10.2015 39,00 Predplatné Verejná správa 2016 Poradca Žilina
289-2015 26.10.2015 60,67 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
290-2015 26.10.2015 38,53 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
291-2015 27.10.2015 42,53 Potraviny Diamon Poprad
292-2015 28.10.2015 41,02 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
293-2015 28.10.2015 143,67 Potraviny Sintra Poprad
294-2015 2.11.2015 103,20 Kontrola has. prístrojov a požiar. vodovodov Livonec Poprad
295-2015 3.11.2015 119,50 Potraviny Diamon Poprad
296-2015 3.11.2015 64,58 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
297-2015 3.11.2015 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad
298-2015 4.11.2015 1920,54 Tepelná energia Veolia Energia Poprad
299-2015 4.11.2015 117,35 Teplá úžitková voda Veolia Energia Poprad
300-2015 5.11.2015 12,54 Potraviny MPC Spišská Nová Ves
301-2015 5.11.2015 19,87 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
302-2015 5.11.2015 52,99 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
303-2015 5.11.2015 10,92 Potraviny Diamon Poprad
304-2015 9.11.2015 15,18 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
305-2015 9.11.2015 136,29 Kuchynské riady Cora Gastro Poprad
306-2015 9.11.2015 900,00 Elektrická energia VSE Košice
307-2015 9.11.2015 66,05 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
308-2015 9.11.2015 115,93 Potraviny Diamon Poprad
309-2015 9.11.2015 8,36 Potraviny Diamon Poprad
310-2015 10.11.2015 62,74 Telefón Orange Orange Bratislava
311-2015 10.11.2015 34,80 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
312-2015 10.11.2015 13,27 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok
313-2015 11.11.2015 34,80 Vývoz kuch. odpadu Brantner Poprad
314-2015 18.11.2015 49,74 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
315-2015 18.11.2015 28,28 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
316-2015 18.11.2015 57,36 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
317-2015 18.11.2015 217,56 Čistiace prostriedky do umývačky riadu Gastrochem Banská Bystrica
318-2015 18.11.2015 39,00 Predplatné Verejná správa 2016 – doplatok Poradca Žilina
319-2015 18.11.2015 148,92 Magn. pásky, fixy, stierky Školex Bratislava
320-2015 19.11.2015 72,43 Nafta, zmes do ostrek., čistiace prostriedky Slovnaft Bratislava
321- 2015 19.11.2015 374,05 Potraviny Sintra Bratislava
322-2015 22.11.2015 1099,00 Nábytok Black Red White Košice
323-2015 23.11.2015 103,27 Potraviny Ryba Žilina
324-2015 23.11.2015 56,18 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
325-2015 24.11.2015 37,80 Potraviny Diamon Poprad
326-2015 24.11.2015 54,14 Potraviny Diamon Poprad
327-2015 25.11.2015 25,12 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
328-2015 25.11.2015 69,26 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Papier – service Skalica
329-2015 27.11.2015 29,42 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
330-2015 30.11.2015 45,36 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok
331-2015 30.11.2015 50,00 Revízia tlakovej nádoby Majoterm Poprad
332-2015 30.11.2015 222,55 Potraviny Sintra Bratislava
333-2015 30.11.2015 1198,80 Škrabka + montáž Gastrorex Bratislava
334-2015 30.11.2015 37,73 Poistenie PC – projekt IKT Kooperatíva Košice
335-2015 2.12.2015 126,22 Potraviny Diamon Poprad
336-2015 2.12.2015 64,12 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
337-2015 2.12.2015 27,26 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
338-2015 2.12.2015 46,80 Potraviny Ryba Žilina
339-2015 2.12.2015 170,20 Pracovné odevy Dudinský Karol, Spišská Teplica
340-2015 3.12.2015 2004,76 Tepelná energia Veolia Energia Poprad
341-2015 3.12.2015 1117,73 Teplá úžitková voda Veolia Energia Poprad
342-2015 3.12.2015 34,80 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
343-2015 4.12.2015 43,92 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
344-2015 4.12.2015 308,79 Materiál a náradie na údržbu Bytox Poprad
345-2015 7.12.2015 47,02 Telefón – pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava
346-2015 8.12.2015 180,37 Havarijné poistenie Kooperatíva Prešov
347-2015 8.12.2015 83,11 Potraviny Diamon Poprad
348-2015 9.12.2015 20,00 Oprava regulačnej jednotky vykurovania Elektronika Furman Svit
349-2015 9.12.2015 58,20 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
350-2015 9.12.2015 20,35 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok
351-2015 9.12.2015 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad
352-2015 10.12.2015 65,93 Telefón Orange Orange Bratislava
353-2015 10.12.2015 26,48 VP – kvetináče + materiál na krúžok Miroslav Lešňovský Harichovce
354-2015 11.12.2015 33,60 Vývoz kuch. odpadu Brantner Poprad
355-2015 14.12.2015 14,48 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
356-2015 14.12.2015 20,00 Doprava – výmena ističa VSE Košice
357-2015 14.12.2015 73,58 VP – materiál na krúžky Bytox Poprad
358-2015 15.12.2015 80,65 Potraviny Diamon Poprad
359-2015 15.12.2015 89,80 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
360-2015 15.12.2015 110,56 Oprava kuch. sporáku OMD Gastro Kežmarok
361-2015 15.12.2015 47,92 VP – materiál na krúžky KP Plus Poprad
362-2015 16.12.2015 996,14 Revízia elektospotr., náradia a elektrointal. František Varga Helcmanovce
363-2015 16.12.2015 37,24 VP – materiál na krúžok K_Corp Spišská Nová Ves
364-2015 16.12.2015 42,00 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
365-2015 17.12.2015 130,14 Vodoinštalačný materiál Napres Poprad
366-2015 17.12.2015 199,84 Čistiace prostriedky Tatraglobal Poprad
367-2015 17.12.2015 45,36 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok
368-2015 17.12.2015 325,26 Dodávka a montáž ťažného zariadenia Eurocamp Poprad
369-2015 17.12.2015 407,96 Komody, skriňa, zrkadlá Merkury Market Poprad
370-2015 18.12.2015 49,63 PHM – nafta Slovnaft Bratislava
371-2015 18.12.2015 48,34 Kancelárske potreby KP Plus Poprad
372-2015 21.12.2015 1153,66 Dodávka a montáž čerpadla – kúrenie Veolia Energia Poprad
373-2015 21.12.2015 14,02 Občerstvenie – relax. popoludnie Pekáreň Čingov Sp. Nová Ves
374-2015 21.12.2015 180,00 Dezinsekcia internátu Jozef Hriva Vyšné Hágy
375-2015 21.12.2015 33967,64 Rekonštrukcia priestorov blok E Copastav Bardejov
376-2015 21.12.2015 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad
377-2015 21.12.2015 20,71 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves
378-2015 22.12.2015 203,35 Potraviny Sintra Poprad
379-2015 22.12.2015 13,25 Kancelárske potreby KP Plus Poprad

Objednávky

Objednávky si môžete stiahnut tu: [adresár objednávok 2015]
Popis objednávok, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 číslo objednávky
[číslo súboru]
Dátum Faktúra k objednávke  Predmet  dodávateľ
1-2015 7.1.2015 3-2015 Aktualizácia programu školská jedáleň SOFT – GL Košice
2-2015 7.1.2015 32-2015 Doplnenie zabezp. systému LA spol Spišské Bystré
3-2015 17.2.2015 56-2015 Dezinsekcia internátu Jozef Hriva Vyšné Hágy
4-2015 6.3.2015 78-2015 Montáž dataprojektora K_CORP Spišská Nová Ves
5-2015 13.3.2015 Školské tlačivá Ševt Banská Bystrica
6-2015 26.3.2015 92-2015 Občerstvenie na šport. relaxačný deň BZ Service Poprad
7-2015 26.3.2015 91-2015 Občerstvenie na šport. relaxačný deň Pekáreň Čingov Smižany
8-2015 10.4.2015 10-2015 Ceny na záhradnícku súťaž Nay elektrodom Bratislava
9-2015 21.4.2015 117-2015 Materiál na súťaž Peter Chiminec Dekora Poprad
10-2015 21.4.2015 118-2015 Toner na súťaž K_Corp Spišská Nová ves
11-2015 22.4.2015 119-2015 Materiál na  súťaž Peter Chiminec Dekora Poprad
12-2015 22.4.2015 120-2015 a 124/2015 Materiál na súťaž Miroslav Lešňovský Harichovce
13-2015 23.4.2015 121-2015 Materiál na súťaž Miroslav Lešňovský Harichovce
14-2015 23.4.2015 122-2015 Materiál na súťaž Peter Chiminec Dekora Poprad
15-2015 24.4.2015 147-2015 Úprave elektrickej prípojky Silvia Bereczová Berecz Poprad
16-2015 2.4.2015 126-2015 Učebné pomôcky na záhr. súťaž Bytox Poprad
17-2015 5.5.2015 158-2015 Materiál na OV Štrkopiesky Batizovce
18-2015 12.5.2015 146-2015 Materiáln na VP – krúžky Peter Chiminec Dekora Poprad
19-2015 13.5.2015 148-2015 Materiál na VP – krúžky Miroslav Lešňovský Harichovce
20-2015 13.5.2015 159-2015 Oprava  fasády Copastav Bardejov
21-2015 29.5.2015 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
22-2015 29.5.2115 176-2015 Učebné pomôcky na OV Bytox Poprad
23-2015 9.6.2015 187-2015 Toner na VP – krúžok K_Corp Spišská Nová Ves
24-2015 9.6.2015 189-2015 Učebné pomôcky na VP –  krúžok Rosler domáce podtreby Poprad
25-2015 1.7.2015 203-2015 Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner Bratislava
26-2015 2.7.2015 218-2015 Oprava chodníkov, príjazdovej cesty a parkovísk Copastav Bardejov
27-2015 31.7.2015 208-2015 Školské tlačivá Ševt Banská Bystrica
28-2015 20.8.2015 224-2015 Práčka Okay Slovakia Bratislava
29-2015 8.9.2015 239-2015 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
30-2015 14.9.2015 P/181 Knihy – učebnice Martinus
31-2015 17.9.2015 P/176 Tuje Tuja Smaraqd
32-2015 21.9.2015 278/2015 Oprava strechy – prízemná časť Format PM Banská Bystrica
33-2015 21.9.2015 245/2015 Kosačka Mountfield Martin
34-2015 21.9.2015 250/2015 Materiál na OV CŠO Stav Poprad
35-2015 21.9.2015 251/2015 Dovoz materiálu na OV CŠO Stav Poprad
36-2015 14.10.2015 283/2015 Žalúzie Vitko Rastislav Poprad
37-2015 26.10.2015 292/2015 Tonery do tlačiarne K_Corp Spišsk Nová Ves
38-2015 26.10.2015  294/2015 Kontrola has. prístrojov Livonec Poprad
39-2015 5.11.2015  322/2015 Nábytok Black Red White Slovakia
40-2015 6.11.2015 305/2015 Kuchynské riady Cora Gastro Poprad
41-2015 6.11.2015  P/214 Alkohol tester Internet Mall Slovakia
42-2015 9.11.2015  319/2015 Magn. pásky, fixy, stierky Školex Bratislava
43-2015 12.11.2015 Učrbnice Ševt Banská Bystrica
44-2015 20.11.2015 331/2015 Revízia tlakovej nádoby  Majoterm Poprad
45-2015 30.11.2015 333/2015 Škrabka + montáž Gastrorex Bratislava
46-2015 01.12.2015 344/2015  Materiál na údržbu Bytox Poprad
47-2015 01.12.2015 339/2015 Pracovné odevy, obuv Dudinský Karol Poprad
 48-2015 08.12.2015 348/2015 Oprava regulačnej jednotky vykurovania Elektronika Furman Svit
49-2015 08.12.2015 362/2015 Revízia elektrických zariadení Varga František Helcmanovce
50-2015 08.12.2015 353/2015 VP – materiál na krúžok  Miroslav Lešňovský  Harichovce
51-2015 08.12.2015 360/2015 Oprava elektr. sporáku OMD Gastro zariadení Kežmarok
52-2015 14.12.2015 372/2015 Dodávka a montáž čerpadla – kúrenie Veolia Energia Poprad
53-2015 14.12.2015 368/2015 Dodávka a montáž ťažného zariadenia Eurocamp Poprad
54-2015 14.12.2015 357/2015 VP – materiál na krúžky Bytox Poprad
55-2015 14.12.2015 375/2015 Rekonštrukcia priestorov blok E Copastav Bardejov
56-2015 15.12.2015 363/2015 VP – materiál na krúžok K_Corp Spišská Nová Ves
57-2015 15.12.2015 364/2015 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
58-2015 16.12.2015 365/2015 Vodoinštalačný materiál Napres Poprad
59-2015 16.12.2015 369/2015 Komody, skriňa, zrkadlá Mwrkury Market Poprad
60-2015 16.12.2015 373/2015 Občerstvenie – relax. popoludnie Pekáreň Čingov Smižany
61-2015 16.12.2015 374/2015 Dezissekcia internátu Jozef Hriva Vyšné Hágy