Oznam

Oznam

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30.marca do odvolania.

Štúdium bude prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcimi jednotlivých predmetov. Materiál k záverečným skúškam pre žiakov tretích ročníkov bude vypracovaný a rozoslaný prostredníctvom triednych učiteľov.

Prajeme všetkým žiakom a ich rodinám pevné zdravie.

Vaši učitelia…