Vianočné pásmo v školskom rozhlase

Každoročne v našej škole venujeme posledný deň pred vianočnými prázdninami Vianočnej akadémii a burze výrobkov žiakov. Vytvoríme si tak slávnostnú atmosféru a dôstojne sa rozlúčime so starým rokom. Žiaci sa vo vianočnom pásme v školskom rozhlase zoznamujú s históriou vianočných sviatkov, ich významom, zvykmi s nimi spojenými. Posledný deň v škole sme tak, ako každý rok ukončili vianočnou výstavou a…

Celý článok

Keramické dielne

Keramické dielne sa konali v mesiaci novembri. Žiaci si vyskúšali prácu s modelovacou hmotou. Ich úlohou bolo pod vedením dvoch lektorov vymodelovať a následne nafarbiť keramického anjelika. Keďže sa akcia konala v predvianočnom období, motívom bol anjelik ako ozdoba na stenu alebo vianočný stôl. Žiakov projekt zaujal, k práci pristupovali zodpovedne, tvorili samostatne, s chuťou a radosťou. Odmenou im bola…

Celý článok

Matematika hrou

Pre žiakov so záujmom o matematiku sme zorganizovali netradičnú hodinu zábavnej matematiky, na ktorej žiaci hravou a zábavnou formou riešili rôzne matematické hry a hádanky. Ukážky úloh:

Celý článok

Olympiáda ľudských práv

Žiaci Erika Vlčková a Timotej Bartoš sa pod mojim vedením zúčastnili XIV. ročníka Olympiády ľudských práv v Košiciach, ktorej témou bolo právo na život a ľudskú dôstojnosť. Žiaci našej školy sa spomedzi 14 zúčastnených družstiev prebojovali na pekné 3.miesto a odmenou im bola aj návšteva Múzea letectva v Košiciach. K 30. výročiu Nežnej revolúcie sme pripravili…

Celý článok

Októbrová exkurzia riaditeľov

Októbrová exkurzia riaditeľov odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení Slovenska u našich severných susedov v Poľsku bola zameraná na porovnanie vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Poľskí kolegovia sa veľmi ochotne podelili so svojou pedagogickou činnosťou, so školskými podmienkami vytvorenými pre potrebu vzdelávania. Mali sme možnosť nahliadnuť ako sú vybavené učebne, dielne praktického vyučovania, školské internáty. Riaditelia týchto…

Celý článok

Oznámenie o záverečnej klasifikácii v období mimoriadneho prerušenia vyučovania

Riaditeľstvo OUI v Poprade oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že na základe návrhov všetkých vyučujúcich a následne po prerokovaní pedagogickou radou budú všetky predmety v rámci záverečného hodnotenia klasifikované známkou, okrem predmetov: Etická výchova – hodnotenie „absolvoval“ Telesná výchova – hodnotenie „absolvoval“ Podklady pre záverečnú klasifikáciu budú slúžiť vypracované úlohy priebežne zadávané vyučujúcimi, rozhovory so žiakmi a bude zohľadnené aj sebahodnotenie žiaka. Vyučujúci budú…

Celý článok

Oznam

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30.marca do odvolania. Štúdium bude prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcimi jednotlivých predmetov. Materiál k záverečným skúškam pre žiakov tretích ročníkov bude vypracovaný a rozoslaný prostredníctvom triednych učiteľov. Prajeme všetkým žiakom a ich rodinám pevné zdravie. Vaši učitelia...

Celý článok

Vianočná akadémia

Vianočné tradície sú v našej škole už pravidelne prezentované výzdobou školy a vianočnou akadémiou na ktorej sa prezentujú hlavne žiaci so svojim programom. Súčasťou predvianočnej atmosféry je aj výroba a zdobenie perníkov.

Celý článok