Októbrová exkurzia riaditeľov

Októbrová exkurzia riaditeľov odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení Slovenska u našich severných susedov v Poľsku bola zameraná na porovnanie vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Poľskí kolegovia sa veľmi ochotne podelili so svojou pedagogickou činnosťou, so školskými podmienkami vytvorenými pre potrebu vzdelávania. Mali sme možnosť nahliadnuť ako sú vybavené učebne, dielne praktického vyučovania, školské internáty. Riaditelia týchto…

Celý článok