Matematika hrou

Pre žiakov so záujmom o matematiku sme zorganizovali netradičnú hodinu zábavnej matematiky, na ktorej žiaci hravou a zábavnou formou riešili rôzne matematické hry a hádanky. Ukážky úloh:

Celý článok

Olympiáda ľudských práv

Žiaci Erika Vlčková a Timotej Bartoš sa pod mojim vedením zúčastnili XIV. ročníka Olympiády ľudských práv v Košiciach, ktorej témou bolo právo na život a ľudskú dôstojnosť. Žiaci našej školy sa spomedzi 14 zúčastnených družstiev prebojovali na pekné 3.miesto a odmenou im bola aj návšteva Múzea letectva v Košiciach. K 30. výročiu Nežnej revolúcie sme pripravili…

Celý článok