Krásny úspech

Prešiel týždeň, a nám sa podarilo získať ďalšie 1. miesto. Tentokrát v celoštátnej súťaži odborných vedomostí a praktických zručností žiakov OU v Žiline, kde naši žiaci Martin a Mário súťažili v učebnom odbore: obchodná prevádzka - príprava, skladovanie a predaj tovaru.  Zo súťaže si odniesli nielen krásny pocit z výhry, ale i hodnotné vecné ceny. Blahoželáme chlapcom ku krásnemu umiestneniu.

Celý článok

Deň otvorených dverí

17. apríla 2024 sa brána našej školy otvorila počas DŇA OTVORENÝCH DVERÍ širokej verejnosti, ale najmä žiakom ŠZŠ a ich rodičom. Návštevníci si mohli pozrieť priestory a vybavenie školy, priebeh výučby žiakov i organizáciu odborného výcviku. Naši žiaci sa prezentovali svojimi výrobkami a pre budúcich spolužiakov pripravili zaujímavé úlohy, v ktorých si mohli vyskúšať svoje zručnosti. Ďakujeme všetkým, ktorí nás…

Celý článok

Úspech našich žiačok v celoštátnej súťaži

V celoštátnej súťaži odborných vedomostí a praktických zručností žiakov OU SR v učebnom odbore: Služby a domáce práce naše žiačky Adelka a Veronika získali krásne 1. miesto v súťaži družstiev. V súťaži jednotlivcov obsadili dievčatá 2. a 3. miesto. BLAHOŽELÁME

Celý článok

Anjel Vianoc

V tomto predvianočnom čase Tatranská galéria v Poprade vyhlásila už 18.ročnik celoslovenskej výtvarnej súťaže Anjel Vianoc. Tento rok sa do súťaže zapojilo viac ako 250 škôl s 1654 anjelmi, medzi ktorými nechýbal ani anjel, vytvorený žiakmi nášho učilišťa. Usilovnosť a najmä tvorivosť našich žiakov sa vyplatila a aj napriek veľkej konkurencii sa nám podarilo umiestniť na krásnom treťom mieste v…

Celý článok

Vianočný jarmok

Dňa 6.12.2023 celým areálom školy sa niesla predvianočná atmosféra. Pre žiakov, rodičov a priateľov školy sme pripravili 2. ročník Vianočného jarmoku. Návštevníci ochutnali vianočné dobroty a mohli si zakúpiť vianočné dekorácie z dielní našich žiakov. Ich kúpou podporili činnosť našej školy a v príjemnej atmosfére strávili pekné mikulášske dopoludnie. Ďakujú Vám žiaci i zamestnanci školy.  

Celý článok

Týždeň boja proti drogám

Každoročne je tretí novembrový týždeň na našej škole zameraný na boj proti drogám. Pre žiakov sú pripravené viaceré zaujímavé aktivity, prednášky a kvízy. Ich zámerom je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšiť povedomie o negatívnych účinkoch legálnych a nelegálnych drog. Tohtoročnou novinkou bola tzv. Živá knižnica, v rámci ktorej si žiaci vypočuli skutočný príbeh boja…

Celý článok

Medovníčky pre dôchodcov

Október je charakterizovaný ako mesiac úcty k starším. V živote človeka sú okamihy, keď si uvedomujeme, čo znamenajú roky i jeseň života. Pre dôchodcov v DSS Poprad naši žiaci v odbore cukrárska výroba pripravili chutné medovníčky, ktoré im osobne odovzdali. Nezabúdajme na našich starkých, zaujímajme sa o nich, spýtajme sa ich ako sa majú, aké okamihy si napr. pamätajú zo…

Celý článok

Cechovačka prvákov

V piatok 27.10. sa na našej škole konala už tradičná cechovačka nových prvákov. Pre prvákov boli pripravené zaujímavé úlohy, v ktorých si preverili ich šikovnosť, vytrvalosť a sústredenosť. Nasledovalo prijatie do cechu našimi tretiakmi.  Prváci hravo zvládli všetky úlohy, stali sa pravými cechovanými prvákmi na tento školský rok a veríme, že si z tohto dňa odniesli tie najkrajšie zážitky.

Celý článok