Hokejbalový turnaj

Deň pred veľkonočnými prázdninami sa uskutočnil 1. ročník hokejbalového turnaja o Putovný pohár riaditeľky školy. Finálový zápas sa odohral za účasti dvoch družstiev v príjemnom slnečnom počasí. Zápas sa hral na 2x20 minút a skončil výsledkom 17:8. Blahoželáme víťaznému tímu v zložení Martin Beler, Dominik Dučák, Ján Mišalko, Ondrej Mišalko a Martin Peklanský. Bolo zaujímavé sledovať, s akou zanietenosťou hrali naši žiaci o pekný pohár. Celý zápas…

Celý článok

Veľká noc v našej škole

Počas týždňa veľkonočných sviatkov si žiaci všetkých učebných odborov na škole vyskúšali zdobenie medových veľkonočných vajíčok a medových zajačikov,  symbolov Veľkej noci. Pri zdobení žiaci využívali vlastnú fantáziu, tvorivosť a umelecké cítenie pre jemné línie zdobenia. Použitím farebnej bielkovej glazúry pri zdobení vytvorili dokonalé umelecké diela, kde bolo ťažké  vybrať to najkrajšie.  Všetky vajíčka i zajačiky boli jedinečné a výnimočné nie len pre…

Celý článok

Príliš vzácny odpad …

... šetrím svoj mobil a čas. Takto znela výzva kampane Zatoč s odpadom EWOBOX-u na mesiac február, do ktorej sa zapojil žiak našej školy Richard Kandrik. Čo bolo podstatou splnenia výzvy? Zistiť percentuálnu úsporu batérie mobilného telefónu. Ako to prebiehalo? Počas jedného týždňa si Richard zapisoval spotrebu telefónnej batérie, aby tak zistil jej dennú spotrebu. V noci mobil nabíjal, ráno…

Celý článok

Humanitárna pomoc v obci Ubľa

Aktuálna situácia v pohraničných oblastiach s Ukrajinou nás nenechala ľahostajnými a rozhodli sme sa pomôcť. Medzi žiakmi a zamestnancami našej školy sme vykonali dobrovoľnú finančnú zbierku na základné potraviny a čistiace prostriedky, ktoré sme zakúpili a osobne odovzdali starostke Obecného úradu v Ubli, kde sa každý deň starajú o tisícky utečencov. Aj my sme tam pocítili ich smútok, trápenie a ľudskú bezmocnosť, ktorú neodstránime, no môžeme pomôcť zmierniť. Všetkým,…

Celý článok

Vianočné zdobenie medovníčkov

Predvianočný čas si žiaci našej školy spríjemnili typickou vianočnou tradíciou – zdobením vianočných medovníčkov. Žiaci všetkých učebných odborov svoju zručnosť i fantáziu predviedli v súťaži, ktorú pre nich pripravili majsterky OV. Námetom zdobenia boli medové postavičky svätého Mikuláša, anjela a starého čerta. Súťažiaci sa usilovali čo najkrajšie ozdobiť bielkovou glazúrou svoje výrobky, spomedzi ktorých boli vyhodnotené tie najkrajšie. Vyhodnotenie súťaže: miesto - Sebastián…

Celý článok

Vianočný stolnotenisový turnaj

Pred Vianocami usporiadala naša škola  1. ročník stolnotenisového turnaja, o ktorý bol veľký záujem a prihlásilo sa celkovo 20 chlapcov a 5 dievčat. Celý turnaj prebiehal v priateľskej vianočnej atmosfére, no napriek tomu sa za zeleným stolom odohrávali zaujímavé a napínavé zápasy. Turnaj vyvrcholil v posledný deň pred odchodom na vianočné prázdniny finálovými zápasmi chlapcov, aj dievčat. Celým turnajom prešiel bez jedinej prehry…

Celý článok

Ponuka záujmových útvarov v šk. roku 2021/22

Žurnalistický Činnosť záujmového útvaru sa zameriava na rozvoj komunikačných a čitateľských zručností žiakov, rozvoj ich tvorivosti, fantázie a slovnej zásoby. Žiaci sa oboznamujú s jednotlivými žurnalistickými útvarmi, vyhľadávajú informácie na internete a pripravujú relácie do školského rozhlasu. Vedenie ZÚ: Ing. Z. Michnicová Kultúrne tradície cukrárstva Záujmový útvar je zameraný na prežívanie kultúrnych tradícií a zvykov počas sviatkov celého roka, a…

Celý článok

Oznámenie o záverečnej klasifikácii v období mimoriadneho prerušenia vyučovania

Riaditeľstvo OUI v Poprade oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že na základe návrhov všetkých vyučujúcich a následne po prerokovaní pedagogickou radou budú všetky predmety v rámci záverečného hodnotenia klasifikované známkou, okrem predmetov: Etická výchova – hodnotenie „absolvoval“ Telesná výchova – hodnotenie „absolvoval“ Podklady pre záverečnú klasifikáciu budú slúžiť vypracované úlohy priebežne zadávané vyučujúcimi, rozhovory so žiakmi a bude zohľadnené aj sebahodnotenie žiaka. Vyučujúci budú…

Celý článok