Keramické dielne

Keramické dielne

Keramické dielne sa konali v mesiaci novembri. Žiaci si vyskúšali prácu s modelovacou hmotou. Ich úlohou bolo pod vedením dvoch lektorov vymodelovať a následne nafarbiť keramického anjelika. Keďže sa akcia konala v predvianočnom období, motívom bol anjelik ako ozdoba na stenu alebo vianočný stôl. Žiakov projekt zaujal, k práci pristupovali zodpovedne, tvorili samostatne, s chuťou a radosťou. Odmenou im bola krásna vianočná ozdoba.