Októbrová exkurzia riaditeľov

Októbrová exkurzia riaditeľov

Októbrová exkurzia riaditeľov odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení Slovenska u našich severných susedov v Poľsku bola zameraná na porovnanie vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Poľskí kolegovia sa veľmi ochotne podelili so svojou pedagogickou činnosťou, so školskými podmienkami vytvorenými pre potrebu vzdelávania. Mali sme možnosť nahliadnuť ako sú vybavené učebne, dielne praktického vyučovania, školské internáty. Riaditelia týchto škôl nám priblížili aké metódy využívajú vo svojej edukačnej práci a ako prispôsobujú výučbu individuálnym potrebám žiakov. Žiaci v jednotlivých odboroch predviedli svoje schopnosti a zručnosti. Táto exkurzia bola prínosom a motiváciou v rámci vzdelávania našich žiakov. S mojimi postrehmi z tejto exkurzie, a doplnenou fotodokumentáciou, som sa podelila so svojimi kolegami na pracovnom stretnutí.