6497 G 00 PEDIKÚRA – MANIKÚRA

Absolvent ovláda klasickú manikúru, francúzsku manikúru, kreslenie a zdobenie nechtov, lepenie umelých nechtov, masáže rúk a nôh, lakovanie nechtov. Pre vykonávanie uvedených činností má vedomosti zo zdravovedy, hygieny, bezpečnosti pri práci a etiky. Je schopný pracovať v kolektíve, dodržiavať zásady etiky, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti. Absolventi tohto odboru nachádzajú uplatnenie ako zamestnanci manikúry a pedikúry v prevádzkach malých a stredných firiem.