3686 G 03 STAVEBNÁ VÝROBA – Murárske práce

Absolventi sú schopní vykonávať základné odborné a pomocné práce v odvetví stavebníctva ako kvalifikovaní pomocní robotníci. Uplatniť sa môžu v oblasti výroby stavieb, ich obnovy a rekonštrukcie. Ovládajú základné pracovné návyky od zakladania stavieb až po ich ukončenie.