4572 G 06 Oprava poľnohospodárskych strojov

Žiaci si osvojujú vedomosti, zručnosti a pracovné návyky pri ručnom a strojovom obrábaní kovov, tvárnení kovov, spájaní materiálov a pri oprave jednoduchých mechanizačných prostriedkov používaných v poľnohospodárskej výrobe. Absolventi ovládajú jednoduchú obsluhu a nastavovanie mechanizačných prostriedkov, strojov a zariadení, príslušných technológií a základné práce pri ručnom obrábaní poľnohospodárskych strojov.