6494 G Služby a domáce práce

Náplňou učebného odboru je získať zručnosti pri strojovom šití, zhotovovaní aplikácií, vedieť spracovať rôzne textilné materiály, poznať základné gastronomické pravidlá, pripravovať jedlá z rôznych surovín, dodržiavať pritom základné hygienické predpisy. Uplatnenie žiakov je hlavne v službách.