2985 G 00 Cukrárska výroba

Cieľom učebného odboru cukrár je pripraviť žiakov na zvládnutie jednotlivých technických postupov v cukrárskej výrobe. Praktická príprava sa uskutočňuje formou odborného výcviku, ktorý zjednocuje teoretické vedomosti s praktickými zručnosťami. Žiaci sa učia základom manipulácie potrebnej pri práci s potravinami, surovinami, polotovarmi a hotovými výrobkami. Učia sa technologickým postupom prípravy rôznych druhov ciest, náplní, šľahačkových hmôt, úpravy cukru a techniky zdobenia.