Mgr. Elena Babíková

– – – – –

Prax v OUI

Prax v OUI –  9 rokov

. . . . .

Moje aktivity

Karneval na internáte – február

Mesiac február našim žiakom na internáte prináša pestrofarebný zážitok zahalený do masiek. Žiaci majú na tento deň skvelé spomienky a bohatú nádielku zábavy zo svojich masiek. Veď posúďte sami.

Tradičné vyrezávanie tekvice – november

Žiaci ŠI si v mesiaci november precvičujú svoju zručnosť a šikovnosť v súťaži vo vyrezávaní tekvice. Súťažia chlapci proti dievčatám.

Opekačka – september

Mesiac september a s ním spojené ukončenie kultúrneho leta v školskom internáte si pripomíname v znamení skupinovej opekačky spolu s ubytovanými žiakmi. O túto zábavu pre žiakov sa staráme my vychovávateľky.

Mgr. Elena Babíková

Vychovávateľka

babikova.ouipp@gmail.com