Mgr. Ingrid Vokuličová

Neexistujú hranice, iba nekonečne veľa možností.

Prax v OUI

Prax v OUI –  14 rokov

Výchove a vzdelávaniu detí a žiakov sa venujem 32 rokov. Svoje skúsenosti, ktoré som nadobudla praxou, sa snažím uplatniť v procese riadenia školy a vedenia zamestnancov. Svoju úlohu vidím v realizovaní malých cieľov zameraných na rozvoj školy, aby sme spoločne mohli našich žiakov zodpovedne pripraviť pre život a prax. Spoločnými silami sa snažíme dosiahnuť ten najväčší cieľ, a to, aby odrazom kvality našej práce bola kvalita školy. Sebazdokonaľovanie chcem zamerať na realizáciu krokov vyplývajúcich z analýzy vlastných silných a slabých stránok.

Moje aktivity

Októbrová exkurzia riaditeľov

Októbrová exkurzia riaditeľov odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení Slovenska u našich severných susedov v Poľsku bola zameraná na porovnanie vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Mgr. Ingrid Vokuličová

Riaditeľka školy

vokulicova.ouipp@gmail.com