Ing. Kamila Grivalská

Dobrým učiteľom, alebo ak chcete profesionálom, sa nerodíme, ale sa ním vlastným úsilím stávame.

Prax v OUI

Prax v OUI –  6 rokov

. . . . .

Moje aktivity

Matematika hrou

Pre žiakov so záujmom o matematiku sme zorganizovali netradičnú hodinu zábavnej matematiky, na ktorej žiaci hravou a zábavnou formou riešili rôzne matematické hry a hádanky.

Olympiáda ľudských práv

Žiaci Erika Vlčková a Timotej Bartoš sa pod mojim vedením zúčastnili XIV. ročníka Olympiády ľudských práv v Košiciach, ktorej témou bolo právo na život a ľudskú dôstojnosť. Žiaci našej školy sa spomedzi 14 zúčastnených družstiev prebojovali na pekné 3.miesto a odmenou im bola aj návšteva Múzea letectva v Košiciach.

Ing. Kamila Grivalská

Učiteľka odborných predmetov v učebnom odbore: Stavebná výroba – murárska práce

grivalska.ouipp@gmail.com