Bc. Silvia Manduľová

– – – – –

Prax v OUI

Prax v OUI –  4 roky

. . . . .

Moje aktivity

Návšteva mestskej knižnice – marec

V marci – mesiaci knihy každoročne navštevujeme miestnu knižnicu, kde si žiaci nájdu svoje obľúbené knihy. K príjemnému knižnému popoludniu prispela aj pracovníčka knižnice odborným výkladom a práci knihovníčky a organizácii knižnice.

Zimné radovánky – sánkovačka

K zimnému obdobiu neodmysliteľne patrí pohyb na čerstvom vzduchu, či už je to vychádzka do prírody, alebo keď poriadne nasneží, aj pravá zimná sánkovačka.

Vianočná burza

V mesiaci december žiaci počas záujmových aktivít spolu s vychovávateľkami vyrábajú rôzne výrobky s vianočnou tematikou, ktoré sú určené na školskú vianočnú burzu, ale aj na výzdobu izieb a školského internátu. Pred vianočnými prázdninami prebieha aj vyhodnotenie súťaže „O najkrajšiu vianočnú výzdobu izieb“, ktorá je spojená s vianočným posedením.

Mikuláš – december

Mesiac december sa nesie v znamení očakávania najkrajších sviatkov v roku – Vianoc. Už tradične začína Mikulášom, ktorého aj naši žiaci netrpezlivo očakávajú. Spolu s vychovávateľkami ho spolu vítajú v meste Poprad a po príchode ich na internáte čaká sladké prekvapenie od Mikuláša.

Bc. Silvia Manduľová

Vychovávateľka

mandulova.ouipp@gmail.com