Mgr. Katarína Galasová

– – – – –

Prax v OUI

Prax v OUI –  19 rokov

. . . . .

Moje aktivity

Mgr. Katarína Galasová

Hlavný majster odborného výcviku

galasova.ouipp@gmail.com