Ing. Zuzana Michnicová

Dobrým učiteľom, alebo ak chcete profesionálom, sa nerodíme, ale sa ním vlastným úsilím stávame.

Prax v OUI

Prax v OUI –  36 rokov

Výchove a vzdelávaniu žiakov na našej škole sa venujem už takmer 35 rokov. Predstavuje to nielen množstvo odučených hodín, ale aj stovky žiakov, ktorí sa rozhodli vzdelávať na našej škole. V minulosti, aj teraz, v dobrom, aj v zlom, vždy bolo mojou snahou poskytnúť žiakom potrebné vedomosti, rozvíjať ich zručnosti, pochváliť, vypočuť, či poradiť tak, aby keď opustia brány našej školy dokázali sami sebe, že sú samostatní a zodpovední.

Moje aktivity

Vianočné pásmo v školskom rozhlase

Každoročne v našej škole venujeme posledný deň pred vianočnými prázdninami Vianočnej akadémii a burze výrobkov žiakov.

Keramické dielne

Keramické dielne sa konali v mesiaci novembri. Žiaci si vyskúšali prácu s modelovacou hmotou. Ich úlohou bolo pod vedením dvoch lektorov vymodelovať a následne nafarbiť keramického anjelika.

Ing. Zuzana Michnicová

Učiteľka odborných predmetov v učebnom odbore: Záhradníctvo – kvetinár, zeleninár, ovocinár
Triedna učiteľka
Výchovný poradca

michnicova.ouipp@gmail.com