Medovníčky pre dôchodcov

Október je charakterizovaný ako mesiac úcty k starším. V živote človeka sú okamihy, keď si uvedomujeme, čo znamenajú roky i jeseň života. Pre dôchodcov v DSS Poprad naši žiaci v odbore cukrárska výroba pripravili chutné medovníčky, ktoré im osobne odovzdali. Nezabúdajme na našich starkých, zaujímajme sa o nich, spýtajme sa ich ako sa majú, aké okamihy si napr. pamätajú zo…

Celý článok

Veľká noc v našej škole

Počas týždňa veľkonočných sviatkov si žiaci všetkých učebných odborov na škole vyskúšali zdobenie medových veľkonočných vajíčok a medových zajačikov,  symbolov Veľkej noci. Pri zdobení žiaci využívali vlastnú fantáziu, tvorivosť a umelecké cítenie pre jemné línie zdobenia. Použitím farebnej bielkovej glazúry pri zdobení vytvorili dokonalé umelecké diela, kde bolo ťažké  vybrať to najkrajšie.  Všetky vajíčka i zajačiky boli jedinečné a výnimočné nie len pre…

Celý článok

Vianočné zdobenie medovníčkov

Predvianočný čas si žiaci našej školy spríjemnili typickou vianočnou tradíciou – zdobením vianočných medovníčkov. Žiaci všetkých učebných odborov svoju zručnosť i fantáziu predviedli v súťaži, ktorú pre nich pripravili majsterky OV. Námetom zdobenia boli medové postavičky svätého Mikuláša, anjela a starého čerta. Súťažiaci sa usilovali čo najkrajšie ozdobiť bielkovou glazúrou svoje výrobky, spomedzi ktorých boli vyhodnotené tie najkrajšie. Vyhodnotenie súťaže: miesto - Sebastián…

Celý článok