Vianočný jarmok

Srdečné pozývame žiakov, rodičov a priateľov školy na 2. ročník Vianočného jarmoku. Príďte ochutnať vianočné dobroty a pozrieť vianočné dekorácie z dielní našich žiakov. Ich kúpou podporíte činnosť našej školy a v príjemnej atmosfére strávite pekné mikulášske dopoludnie. Tešia sa na Vás žiaci i zamestnanci školy.

Celý článok

Týždeň boja proti drogám

Každoročne je tretí novembrový týždeň na našej škole zameraný na boj proti drogám. Pre žiakov sú pripravené viaceré zaujímavé aktivity, prednášky a kvízy. Ich zámerom je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšiť povedomie o negatívnych účinkoch legálnych a nelegálnych drog. Tohtoročnou novinkou bola tzv. Živá knižnica, v rámci ktorej si žiaci vypočuli skutočný príbeh boja…

Celý článok

Medovníčky pre dôchodcov

Október je charakterizovaný ako mesiac úcty k starším. V živote človeka sú okamihy, keď si uvedomujeme, čo znamenajú roky i jeseň života. Pre dôchodcov v DSS Poprad naši žiaci v odbore cukrárska výroba pripravili chutné medovníčky, ktoré im osobne odovzdali. Nezabúdajme na našich starkých, zaujímajme sa o nich, spýtajme sa ich ako sa majú, aké okamihy si napr. pamätajú zo…

Celý článok

Cechovačka prvákov

V piatok 27.10. sa na našej škole konala už tradičná cechovačka nových prvákov. Pre prvákov boli pripravené zaujímavé úlohy, v ktorých si preverili ich šikovnosť, vytrvalosť a sústredenosť. Nasledovalo prijatie do cechu našimi tretiakmi.  Prváci hravo zvládli všetky úlohy, stali sa pravými cechovanými prvákmi na tento školský rok a veríme, že si z tohto dňa odniesli tie najkrajšie zážitky.

Celý článok

Deň otvorených dverí

Brána školy je otvorená počas celého školského roka. Slávnostne, ale aj výnimočne sa otvára len počas dní, ktoré sa od ostatných odlišujú svojím obsahom. Bolo tomu tak aj počas DŇA OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa na našej škole uskutočnil 25. a 26. 4. 2023. Pozvanie bolo adresované širokej verejnosti, ale najmä žiakom ŠZŠ a ich rodičom. Návštevníci si počas týchto dní…

Celý článok

GLOBAL MONEY WEEK 2023: týždeň finančnej gramotnosti v našej škole

V týždni od 20. do 26. marca 2023 sme v rámci kampane GMW pripravili pre žiakov zaujímavé vzdelávacie aktivity pod názvom Mapujem svoju finančnú budúcnosť. Cieľom bolo zvýšiť u žiakov povedomie o finančnej gramotnosti. Ukázať žiakom ako sa orientovať vo výplatnej páske, ako nastaviť mesačný rozpočet, ako postupovať pri zriadení bežného účtu  v banke. Zároveň sme poukázali na dôležitosť finančného vzdelávania diskusiou…

Celý článok

Beseda s Mgr. F. Majerským

Dňa 21. februára 2023 sa žiaci učebného odboru - opatrovateľská starostlivosť zúčastnili besedy spojenej s inštruktážou s prezidentom Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov Mgr. Františkom Majerským. Dozvedeli sa množstvo dôležitých informácií, ktoré určite vo svojej profesii budú potrebovať.

Celý článok

1. študentský ples

Fašiangové obdobie sme zavŕšili 1. Študentským plesom. Žiaci boli plní očakávaní. Do prípravy boli zapojené jednotlivé odbory. Predavači predávali vstupenky, kuchári pripravovali občerstvenie v podobe bufetových stolov, cukrári vypekali sladké dobroty a v deň plesu zrealizovali aj slávnostnú tabuľu. 1. Študentský ples otvorila pani riaditeľka, Mgr. Ingrid  Vokuličová, prestrihnutím pásky a valčíkom. V kultúrnom programe vystúpili talentovaní žiaci. Dominik Čurda…

Celý článok

Vianočný školský jarmok

Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je vianočný jarmok, ktorý na našej škole nechýbal ani tento rok. V krásne zasneženom prostredí areálu školy žiaci prezentovali svoje výrobky, vianočné dekorácie a ozdoby. Návštevníci mohli ochutnať výbornú vianočnú kapustnicu, punč i sladké vianočné dobroty. Celý jarmok sa niesol v príjemnej predvianočnej atmosfére. Ďakujeme všetkým návštevníkom, ktorí kúpou žiackych výrobkov a dekorácií podporili činnosť našej školy.…

Celý článok

Tvorivé dielne s hlinou

V spolupráci s občianskym združením ANNOGALLERY sme pre žiakov pripravili keramické tvorivé dielne pod názvom "Tvorivé dielne s hlinou". Žiaci si vyskúšali krásnu, ale i náročnú prácu s hlinou pri výrobe vianočných ozdôb. Pri práci rozvíjali svoju tvorivosť, kreativitu a estetické cítenie. Veríme, že sa z ich výrobkov budeme tešiť ešte dlhý čas.

Celý článok