Ponuka záujmových útvarov v šk. roku 2021/22

Žurnalistický Činnosť záujmového útvaru sa zameriava na rozvoj komunikačných a čitateľských zručností žiakov, rozvoj ich tvorivosti, fantázie a slovnej zásoby. Žiaci sa oboznamujú s jednotlivými žurnalistickými útvarmi, vyhľadávajú informácie na internete a pripravujú relácie do školského rozhlasu. Vedenie ZÚ: Ing. Z. Michnicová Kultúrne tradície cukrárstva Záujmový útvar je zameraný na prežívanie kultúrnych tradícií a zvykov počas sviatkov celého roka, a…

Celý článok

Dve udalosti pod jednou strechou

Odborné učilište internátne, Šrobárova 20 v Poprade oslavuje v školskom roku 2021/2022 70 rokov od svojho vzniku. Škola, ktorá mala dlhé roky svoje pôsobisko v renesančnom kaštieli v Spišskom Štiavniku, je miesto, kde sa spája skúsenosť s obavou, či oddanosť so záujmom. Škola, kde učitelia s radosťou odovzdávajú svoju múdrosť a otvárajú žiakom náruč plnú vedomostí a srdce plné istoty.…

Celý článok

Vianočná burza

V mesiaci december žiaci počas záujmových aktivít spolu s vychovávateľkami vyrábajú rôzne výrobky s vianočnou tematikou, ktoré sú určené na školskú vianočnú burzu, ale aj na výzdobu izieb a školského internátu. Pred vianočnými prázdninami prebieha aj vyhodnotenie súťaže „O najkrajšiu vianočnú výzdobu izieb“, ktorá je spojená s vianočným posedením.

Celý článok

Mikuláš – december

Mesiac december sa nesie v znamení očakávania najkrajších sviatkov v roku – Vianoc. Už tradične začína Mikulášom, ktorého aj naši žiaci netrpezlivo očakávajú. Spolu s vychovávateľkami ho spolu vítajú v meste Poprad a po príchode ich na internáte čaká sladké prekvapenie od Mikuláša.

Celý článok